Adama via Kerstin Sisilla, 15 januari, 2020

Jag är Adama, präst i Telos, som söker kontakt med er. Utrensningen pågår intensivt Jorden över, vilket många av er Ljusarbetare upplever starkt i dag. Avslöjandena närmar sig – lång tid har vår existens här i Agartha, Gaias inre värld förtigits. Vi har heller inte velat kontakta er i större omfattning eftersom ni själva behöver förstå att ert levnadssätt är destruktivt för vår gemensamma planet Gaia. Nu när ni börjar ”tänka till och tänka rätt”, minnas vad som är viktigt och beständigt, nu är tiden mogen för en öppen kontakt mellan oss. Vi var tidigare tvingade att stänga er ute för att beskydda Gaia, vår Allas Moder. Som denna kvinna liksom andra förmedlare har berättat för er så far delfiner, valar och många andra djur på jordens yta riktigt illa. Genom att ni nu förändrar ert levnadssätt kan vi samarbeta för Moder Gaias bästa. Till er hjälp får ni genom er höjda medvetenhet tillgång till uppfinningar och idéer som hjälper er på vägen. (Här bryts kontakten på grund av yttre händelser)

 

Du gillar kanske också...