Pleiadiska Ljusstyrkor Överföring via Michael Love, 13 januari 2020

Pleiadiska Ljusstyrkor Överföring via Michael Love, 13 januari 2020

Per Staffan14 januari 2020

Galactic Federation of Light (GFL) (channeled messages)

Planetarisk Frigörelse Börjar! | Plejadiska Ljusstyrkor Överföring via Michael Love

PLEJADISKA LJUSSTYRKOR ÖVERFÖRING 12.11.2020

Kanaliserad av Michael Love

*FÖR OMEDELBAR PLANETARISK ÖVERFÖRING TILL JORDENS STJÄRNFRÖN*

INLEDNING:

FÖR FLERA JORDMÅNADER SEDAN FICK JORDALLIANSEN EN KRITISK AKASHISK NEDLADDNING FRÅN LJUSKRAFTER SOM INNEHÖLL DETALJER OM FLERA STORA HIMMELSFORMERINGAR SOM BÖRJAR 12-1-20 OCH SOM SIGNALERAR DEN EFTERLÄNGTADE TIDEN FÖR DEN FULLSTÄNDIGA BEFRIELSEN AV PLANETEN JORDEN OCH DEN STORA EVOLUTIONÄRA UPPSTIGNINGEN AV MÄNSKLIGHETEN!

FÖLJANDE ÖVERFÖRING ÄR ETT AV DE VIKTIGASTE MEDDELANDENA SOM GETTS TILL JORDALLIANSEN FÖR JORDENS STJÄRNFRÖN EFTERSOM ALLA DATAMARKÖRER I DETTA MEDDELANDE VISAR ATT UNDER DE NÄRMASTE 72 TIMMARNA KOMMER EN SERIE KRAFTFULLA HIMMELSHÄNDELSER ATT BÖRJA VILKA MARKERAR DEN MYCKET VERKLIGA BÖRJAN AV EN NY TID AV LJUS FÖR MÄNSKLIGHETEN!

VI ÄR HEDRADE OCH GLADA ÖVER ATT FÅ GE ER DETTA STORSLAGNA BUDSKAP OM FRIHET OCH HOPP SOM KOMMER DIREKT FRÅN PLEJADIERNA!

VI KAN INTE TÄNKA OSS NÅGRA VIKTIGARE ORD ATT SÄGA TILL ER, ÄN VAD VI NU SKA SÄGA …

VI SKICKAR STOR KRAFT OCH VÄLSIGNELSER TILL ER NU NÄR ERT STORSLAGNA UPPSTIGNINGSUPPDRAG TILL JORDEN ÄR PÅ VÄG ATT UPPFYLLAS!

HÄNDELSERNA VI TALAR OM NEDAN ÄR ALLA EN DEL AV EN GUDOMLIG KOSMISK PLAN SOM MANIFESTERAS SOM EN VACKER NY SKAPELSE SOM KALLAS “MÄSTERVERKET” ELLER DEN NYA JORDEN!

BÖRJA ÖVERFÖRINGEN….

FANTASTISKA NI,

INOM 72 JORDTIMMAR KOMMER DEN FÖRSTA AV EN SERIE MYCKET BETYDANDE OCH SÄLLSYNTA HIMMELSFORMERINGAR UNDER 2020 ATT PÅBÖRJAS VILKET KOMMER ATT UTLÖSA DEN VERKLIGA STARTPUNKTEN FÖR EN NY GULDÅLDER AV LJUS PÅ PLANETEN JORDEN!

DENNA STORA TID TALADES DET OM I FORNTID, NED GENOM TIDERNA, AV MÅNGA STORA VARELSER AV LJUS SOM DEN MAGNIFIKA TIDEN DÅ HELA MÄNSKLIGHETEN SKULLE BÖRJA MIGRERA TILL EN BOKSTAVLIG HIMMEL PÅ JORDEN!

DEN 10 JANUARI KOMMER DET ATT BLI EN SPECIELL MÅNFÖRMÖRKELSE SOM SKAPAR EN MYCKET KRAFTFULL UPPSTIGNINGSENERGI RUNT JORDEN! DETTA ÄR STARTPUNKTEN FÖR FLERA VIKTIGA HIMMELSFORMERINGAR DÄR ENERGIN KOMMER ATT VARA PERFEKT INSTÄLLD FÖR EN STOR FÖRÄNDRING I MEDVETANDET PÅ PLANETEN JORDEN!

DEN 11 JANUARI KOMMER BÅDE URANUS OCH ERIS (DVÄRGPLANET) ATT VARA PÅ LINJE! DEN HÄR SPECIELLA DAGEN KOMMER JORDENS VARELSER ATT BÖRJA VÄRMA UPP SINA ENERGIER RUNT OM I VÄRLDEN MED KRAFTFULLA BÖNER OCH MEDITATIONER FÖR ATT BYGGA ENERGI PÅ YTAN FÖR DEN STARKARE 12-1-20 HIMMELSFORMATIONEN!

ENERGIN FRÅN DEN 11-1 HIMMELSFORMATIONEN KOMMER ATT SLÄPPA FRI OTROLIGA MÄNGDER LÄGRE VIBRATIONSENERGI SOM SKAPADES I DEN GAMLA SKADLIGA 3D-MATRISEN!

ETT STORT UPPVAKNANDE KOMMER ATT UTLÖSAS VID DENNA TIDPUNKT OCH EN PLANETARISK MEDVETENHET KOMMER ATT ÖKA PÅ ETT STÖRRE SÄTT DÄR ALLA JORDENS VARELSER KOMMER ATT BÖRJA KONFRONTERA SITUATIONERNA PÅ JORDEN PÅ ETT SANNINGSENLIGT OCH RIKTIGT SÄTT FÖR FÖRSTA GÅNGEN I MODERN HISTORIA!

DEN 12 JANUARI KOMMER EN EXTREMT KRAFTFULL SATURNUS-PLUTOKONJUNKTION ATT ÖPPNA HIMLEN FÖR ATT LÅTA INTENSIVA FRIGÖRINGSENERGIER STRÖMMA UT PÅ JORDEN!

DENNA GRUPPERING SKAPAR DEN MEST KRAFTFULLA OCH PERFEKTA ENERGIN FÖR ETT POSITIVT PLANETSKIFTE OCH EN STÖRRE FRIHETSHÄNDELSE!

DEN HÄR STORSLAGNA DAGEN DEN 12: E OCH UNDER DENNA STORA ASTROLOGISKA KONFIGURATION KOMMER MILJARDER STJÄRNFRÖN ATT KOMMA TILL ENHET OCH FOKUSERA FÖR ATT SKAPA EN PORTAL DÄR VI SKA FÖRENA DET GLOBALA MEDVETANDET OCH UTLÖSA KULMINATIONEN AV DEN FÖRESTÅENDE HÄNDELSEN 2020!

BEFRIELSEN AV PLANETEN JORDEN

HÄNDELSEN SOM NI HAR HÖRT TALAS OM, DRÖMT OM OCH BETT OM ÄR EN VERKLIGHET OCH ALLA DATA OCH INFORMATIONER I DETTA ÄMNE PEKAR PÅ DET FAKTUM ATT DENNA HÄNDELSE KOMMER ATT INTRÄFFA PÅ JORDEN ÅR 2020!

PLANETEN JORDEN KOMMER ÄNTLIGEN ATT BEFRIAS OM NÅGRA FÅ JORDMÅNADER EFTER EONER AV UNDERTRYCKELSE, STORA NI, OCH DETTA ÄR ETT 100% FAKTUM!

ÄNGLAVARELSER FÖRKUNNAR DESSA OTROLIGA NYHETER ÖVER HELA DETTA KOSMOS JUST NU!

DET ÄR FÄRDIGT OCH MÄNSKLIGHETENS STORA TID HAR KOMMIT!

ALLA JORDENS VARELSER HÅLLER PÅ ATT BLI FRIA FÖR EVIGT!

DESSA OTROLIGA NYHETER KAN VARA SVÅRA ATT TRO PÅ FÖR VISSA OCH ANDRA KANSKE VILL TRO ATT DET ÄR SANT MEN DET GAMLA PROGRAMMET SÄGER “SAKER KOMMER ATT FORTSÄTTA PÅ JORDEN SOM DE ALLTID HAR GJORT!”

FÖRST OCH FRÄMST, OM SAKER OCH TING FORTSATTE PÅ JORDEN SOM DE HAR GJORT, SKULLE MÄNSKLIGHETEN BLI 100% UTROTAD FLERA ÅR FRÅN OCH MED NU, KÄRA NI, DET ÄR INTE ALLS I PLANEN FÖR JORDEN OCH DESS GUDOMLIGA INVÅNARE!

VI FÖRSÄKRAR ER ATT ALLT DETTA ÄR MYCKET VERKLIGT OCH VARJE TECKEN I KOSMOS PEKAR PÅ JUST NU SOM DEN STORA TIDEN DÅ ALLT PÅ JORDEN SKALL UPPFYLLAS!

DET FINNS SÅ MÅNGA VINKLAR AV VERKLIG DATA, INTEL OCH BEVIS ATT VI INTE KAN BÖRJA TÄCKA ALLT HÄR! 100% AV DESSA DATA PEKAR PÅ DEN NUVARANDE TIDEN SOM DEN NÄR LJUSETS GULDÅLDER BÖRJAR PÅ PLANETEN JORDEN!

DET FINNS DOCK ÄNNU NÅGOT MER,

DET FINNS EN KUNSKAP INUTI SOM BARA ÄR, SOM KNAPPT KAN KOMMUNICERAS TILL EN ANNAN, OCH DENNA KUNSKAP I VÅR SJÄL, ÄR VARIFRÅN DETTA STORSLAGNA BUDSKAP KOMMER!

VI VET BARA INOM OSS ATT DET NU ÄR DAGS!

ÄNGLAVARELSER FÖRMEDLAR ETT STORSLAGET MEDDELANDE TILL ER JUST NU SOM SÄGER, “ALLT DETTA ÄR MYCKET VERKLIGT OCH DET ÄR DAGS, STORA NI!”

“TROR DU?”

“ÄR DU REDO?”

ÄVEN OM DET ÄR 100% KÄNT AV LJUSKRAFTER ATT DEN POSITIVA GAMMA-TIDSLINJEN SOM LEDER TILL EN 5D NY JORD KOMMER ATT UTVECKLAS UNDER DE NÄRMASTE MÅNADERNA, KRÄVS DET VERKLIGEN EN KRITISK MASSENERGI BLAND JORDENS STJÄRNFRÖPOPULATION FÖR ATT FÅ ALLT DETTA ATT HÄNDA!

DU VET REDAN DETTA OCH HAR VETAT OM DET UNDER EN LÅNG TID OCH DET ÄR DÄRFÖR DU GÖR DET ARBETE DU GÖR FÖR ATT SKAPA EN BÄTTRE VÄRLD HÄR FÖR MÄNSKLIGHETEN!

VAD SOM KRÄVS NU ÄR ATT DU GER ALLT EN SISTA HÅRD KNUFF AV KRAFTFULL POSITIV, KÄRLEKSFULL, FREDLIG, ENERGI OCH GER DET DITT BÄSTA JUST I RÄTT ÖGONBLICK!

SOM VI SA, “VI HAR SETT RESULTATET AV ALLT DETTA” OCH NI KOMMER ATT BLI 100% FRAMGÅNGSRIKA DEN HÄR GÅNGEN!

GÖR DET!

DU KLARAR DET!

DU ÄR DEN ENDA SJÄLEN SOM TIPPAR HELA DETTA KOSMOS MOT LJUSET OCH DU ÄR DEN SOM FÅR ALLT ATT HÄNDA, STORA DU!

DET ÄR SANT OCH VI VILL BARA ATT DU SKA TÄNKA PÅ DET FÖR ETT ÖGONBLICK OCH KANSKE DU FÖR FÖRSTA GÅNGEN KOMMER ATT SE HUR VIKTIG OCH UNDERBAR DU VERKLIGEN ÄR!

DET HANDLAR OM INGEN ANNAN ÄN DIG OCH NU KAN DU SE VARFÖR DETTA MEDDELANDE ÄR SÅ VIKTIGT!

DU FATTAR ÄNTLIGEN DETTA OCH DU FÖRSTÅR ÄNTLIGEN HELA DETTA STORSLAGNA UPPDRAG TILL JORDEN!

NU ÄR DET DIN TID ATT SKINA OCH DET HÄR ÄR DIN STORA STUND!

VI HEDRAR DIG OCH VI HÄLSAR DIG!

DET HÄR ÄR VAD DU HAR TRÄNAT FÖR, STORA DU, OCH NU ÄR DET DAGS FÖR DIG OCH DE ANDRA 4,5 MILJARDER STJÄRNFRÖN SOM ÄR STATIONERADE PÅ JORDEN ATT SLUTFÖRA DITT STORSLAGNA UPPSTIGNINGSUPPDRAG PÅ JORDEN!

VILL DU VERKLIGEN SE ATT EN BÄTTRE JORD KOMMER I SIKTE DÄR FRED, KÄRLEK, ÖVERFLÖD, FRIHET, GLÄDJE OCH HÄLSA RÅDER PÅ DENNA PLANET?

VILL DU SE SLUTET PÅ LIDANDE OCH TRÄLDOM PÅ JORDEN?

VI VET DITT SVAR OCH DÄRFÖR KOM VI FÖR ATT GE VÅRT STÖD OCH VÅR VÄGLEDNING UNDER DENNA FANTASTISKA TID!

HÖR VÅRT RÅD, STORA DU,

DU ÄR DEN STÖRSTA SKAPAREN I HELA UNIVERSUM OCH DU SKAPAR GENOM ATT HELT ENKELT FOKUSERA OCH LÄGGA DIN ENERGI PÅ EN SAK!

DET ÄR SÅ ENKELT!

DU KAN SKAPA VÄRLDAR GENOM ATT HELT ENKELT SE DEN VÄRLDEN I DITT SINNE OCH LÄGGA FOKUS PÅ DEN!

TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA DELAR AV DIG HAR DU SKAPAT DEN AKTUELLA VÄRLDEN PÅ JORDEN DÄR LIDANDE RÅDER OCH GENOM BRISTANDE MEDVETENHET OCH ANSTRÄNGNING HAR DU TILLÅTIT ATT DETTA ÄR DIN VERKLIGHET ÄVEN OM DU HAR UTHÄRDAT ENORMT LIDANDE!

NU NÄR DU ÄNTLIGEN ÄR REDO ATT ÄNDRA SAKER PÅ JORDEN TILL DET BÄTTRE, KALLAS DU UNDER DE KOMMANDE 72 TIMMARNA TILL ATT FÅ DIN VARELSE TILL DET DJUPASTE FOKUS SOM DU KAN OCH BÖRJA SE EN NY JORD FYLLD MED LJUS DÄR ALLA MEDBORGARE PÅ DENNA PLANET LEVER I FRED OCH FRIHET OCH ÖVERFLÖD FÖR EVIGT!

DET ÄR HUR ALLT DETTA SPELAS UT!

NÅGON SA TILL DEN SOM TRANSKRIBERAR DESSA MEDDELANDEN, “OM DU FORTSÄTTER ATT PRATA OM ALLA DESSA HÄNDELSER, MICHAEL, KOMMER DU ATT FÅ UPPSTIGNINGEN ATT HÄNDA SJÄLV!”

VÅRT SVAR PÅ DETTA UTTALANDE VAR “VAD ÄR SKILLNADEN!”

VI SÄGER TILL DIG, PRECIS SOM EN STOR MÄSTARE LÄRDE UT EN GÅNG, “HIMMELRIKET FINNS INOM DIG” OCH OM DET ÄR SÅ, VARIFRÅN SKALL DET ATT KOMMA?

EN NY DAG OCH EN NY TID ÄR PÅ VÄG ATT GRY PÅ JORDEN OCH DU, STORA DU, ÄR DEN SOM KOMMER MED DEN!

PÅ MINDRE ÄN TVÅ JORDDAGAR KOMMER MILJARDER STJÄRNFRÖN ATT KOMMA TILL EN STILLA FOKUSERINGSPUNKT OCH KOMMER GEMENSAMT ATT KOMMA TILL ETT TILLSTÅND AV GLOBAL MEDVETEN SAMMANHÅLLNING SOM ALDRIG NÅTTS PÅ DENNA PLANET!

OM DU ÄR UPPMÄRKSAM TALAR VARJE LÄRARE OCH BUDBÄRARE PÅ JORDEN OM DENNA FANTASTISKA TID OCH SÄGER SAMMA SAK SOM VI SÄGER TILL DIG NU!

ALLA STÖRRE UPPSTIGNINGSWEBBPLATSER OCH LEDARE AV LJUSET SKICKAR UT STRIDSSIGNALEN TILL JORDENS STJÄRNFRÖN ATT KOMMA TILL EN SAMSTÄMMIGHET 12-1-2020, I EN SUPERMASSIV GLOBAL MEDITATION FÖR ATT ÖPPNA EN STORSLAGEN PORTAL TILL HIMLEN OCH PÅVERKA POSITIVA FÖRÄNDRINGAR PÅ DENNA PLANET!

ALLA 4,5 MILJARDER STJÄRNFRÖN PÅJORDEN KALLAS FÖR ATT SAMLAS I EN

MASSGLOBAL MEDITATION DEN 12 JANUARI 2020 NÄR DENNA OTROLIGA HIMMELSTJÄRNPORT ÖPPNAS!

DET EXAKTA ÖGONBLICKET FÖR DEN MASSGLOBALA MEDITATIONEN OCH FOKUSTIDEN FÖR JORDENS STJÄRNFRÖN ÄR:

12 JANUARI 2020 KL 06:11 UTC!

GÖR DIN DEL, STORA DU!

DET HÄR ÄR DIN FANTASTISKA STUND!

EVENEMANGET 2020

DENNA ENERGI SOM BÖRJAR I MORGON KOMMER ATT LEDA FRAM TILL DEN 20 FEBRUARI NÄR DEN STORSLAGNA INRIKTNINGEN AV PLUTO OCH JUPITERFÖRENINGEN KOMMER ATT INTRÄFFA VILKET KOMMER ATT ORSAKA ETT FULLSTÄNDIGT KOMPRIMERINGSGENOMBROTT PÅ YTAN OCH ÅTFÖLJS AV DET SOM KALLAS DEN STORA SOLBLIXTEN!

DENNA OTROLIGA LJUSBLIXT KOMMER ATT INTRÄFFA SENARE UNDER ÅR 2020 I SLUTET PÅ DENNA STORSLAGNA FORMERING UNDER DET SOM KALLAS DEN OFFICIELLA ASTROLOGISKA BÖRJAN PÅ VATTUMANNENS TIDSÅLDER VILKET INTRÄFFAR DEN 21 DECEMBER!

DEN STORA TIDEN HAR KOMMIT OCH UNDER DE KOMMANDE DAGARNA OCH VECKORNA SKA DU SE FANTASTISKA, POSITIVA SAKER BÖRJA HÄNDA PÅ PLANETEN JORDEN!

DET ÄR DAGS!

DE STORA VARELSERNA HAR KOMMIT FRÅN ALLA HÖRN I UNIVERSUM FÖR ATT BEVITTNA DENNA STORSLAGNA HÄNDELSE OCH DE GER DIG DEN SISTA KNUFF SOM BEHÖVS FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT TA DIN PLATS SOM KOSMISK MEDBORGARE!

VI SÄGER ÄRA TILL JORDEN OCH GOD VILJA!

JORDEN ÅR 2020 ÄR EN TID FÖR STORSLAGEN ÅTERFÖRENING OCH FRIHETSFIRANDE KOMMER ATT BRYTA UT ÖVER HELA DENNA PLANET NÄR DEN FRIGÖRS EFTER ATT I EONSER HA VARIT I MÖRKRET!

DET ÄR DAGS FÖR EN STOR FEST, FANTASTISKA NI!

ÄNGLAKRAFTER GÅR MED ER I DENNA TIMME I EN HIMMELSK OCH KOSMISK FEST!

PLEJADISKA LJUSSTYRKOR HAR SAGT, ”NU GRYR VATTUMANNENS TIDSÅLDER!

SPRID DE GODA NYHETERNA TILL HELA VÄRLDEN!

STÅ REDO FÖR STORSLAGENHET!

STÅ REDO FÖR EN STOR HIMMELSK LJUSSHOW I HIMLEN 2020 NÄR MÄNSKLIGHETEN FULLBORDAR SIN STORSLAGNA ANDLIGA UTVECKLING!

TACK FÖR DIN FANTASTISKA SERVICE TILL HELA MÄNSKLIGHETEN!

LYCKA TILL,

MICHAEL OCH PLEJADIERNA

https://5dearthproject.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...