Änglarnas Kollektiv via Karen Vivenzio, 11 oktober 2021

 

Änglarnas Kollektiv via Karen Vivenzio

11 oktober 2021

Barn av ljuset – så starkt ni lyser nu. Så mycket nåd som skänkts den mänskliga rasen, ändå är ni fortfarande, i er värld, ur er synpunkt, täckt med så mycket mörker. Det ni ser är det sista av skuggorna innan ljuset bryter igenom, så mycket mörker rör sig bort från er. Vi ser rensningen av skuggorna, ljuset lyser starkare än någonsin då det strålar ut från era hjärtcenter, från er ängla-kärna. Ljuset lyser som Bethlehems stjärna som förenas med Elohims strålar. I förening med det gudomliga tänds era hjärtan inifrån och avlägsnar de sista resterna av mörker och rädsla, och låter ert sanna själv komma fram därifrån.

Då ni utövar det heliga andetaget, meditation och bön, växer ert ljus sig allt starkare, det bränner bort de sista kvarvarande spåren av skuggorna, och när skuggorna är borta är allt som återstår ert eget sanna ljus som fortsätter brinna. Likt solen som kommer fram när stjärnorna tonat bort, växer den kraft ni tänt med språng och studsar, de förbindelser ni trodde var skadade har bara växt i ljus och styrka och storlek, kära ni – era auror skakar av sig lektionerna från de gångna miljoner åren och i deras ställe återställs kärnan av det majestät som finns djupt inom varje skapelse – i ljus och kärlek och glädjefylld omfamning, ljuset av starka leenden i varje ansikte. Och utifrån denna glädje kommer ni att utstråla en livlighet som aldrig tidigare omfamnats.

Jorden för sin del kommer att lysa så starkt, så fullt ut levande, rent vatten, ren luft, nya färger kommer fram överallt. Och då universum ser på, till synes från långt håll, absorberas stjärn-rasernas uppmärksamhet till fullo i hennes heliga hjärtas skönhet. Universums hjärta, transportzonen, fullt ut helad och totalt fullständig. I befrielsen av sig själv och sina folk kommer Jorden att bli vederkvickt och förnyad och inte längre utsatt för experiment och gissel – Jorden är fri att gå framåt. Varje växt, varje sandkorn, varje djur, varje fisk, varje person, platser och saker – alla kommer att glöda av sitt eget inre majestät. Fri energi, sol- och mer, håll i visionerna söta kamrater, kära själar, människans resa till de mörkaste korridorer/mörkaste dimensioner i universum har utforskats och behöver aldrig göras om, inte ens en gång till.

Universum har talat, det är dags att stiga upp, i hopp och harmoni från allt som splittrar. Den universella Skaparen, Moder och Fader gud, tidevarvens element talar ännu en gång. För de har också renats och vederkvickts med förnyad energi av frid och lycka. Mörkret är borta och alla kan applådera styrkan hos de själar som håller i, strålar ljuset, omsluter/inkapslar/transformerar mörkret till vackert genomskinligt strålande ljus/liv.

Andas och upprepa den vision ni ser.

Det krävs bara några få som håller den för att bygga en symfoni. En symfoni av ljus, av färg, av ljud – sången om gryendet som strömmar ut. Och i dess ställe en tröstande nåd, stjärnornas musik, änglarna och mer – ett kollektivt sjungande, en omfamning, en kram av magnifika proportioner som fyller utrymmet mellan alla hjärtan och sinnen – själarna som sammanstrålar, en mänsklig arme av ljus – en kraft, en natur, ett litet ljus ni kan lysa – som förstoras i styrka och storlek. Tills allt som återstår är ljuset som lyser, och universum självt befrias från för tidig undergång.

Detta är den makt ni är – generatorer av ljus, fyrar av hopp och element av nåd. I enhet med allt liv kan vi besegra den stora splittringen, tills nu har vi strömmat ljuset, men nu ser vi det komma tillbaka från er, kära själar, i enhet och kärlek våra ”marktrupper”.

Vi hedrar er för er tjänst till det gudomliga, till födseln av den nya tidsåldern som för oss alla bortom tidens konstruktion. Och livet som ni känner det kommer aldrig att bli detsamma – och vi vågar säga att det är en mycket bra sak. Vi välkomnar er hem, till denna nya plats och tid, den nya dimensionen och den nya tidsåldern av ljus. En välsignelse från himlen som ni får nu, vila och absorbera och tillåt den flöda fram – föra oss alla framåt.

Med kärlek och välsignelser, frid vare med er – vi är Änglarnas Kollektiv och vi gläder oss åt kontakten med er.

Meditera, vila, kontemplera – låt skiftet ske, ett stort uppvaknande i tid och rum.

Med kärlek, ljus och välsignelser – Karen, i förening med mitt högre själv.

Earth Angel: Find Your Power Shine Your Light – How to Embrace the Divine In YOU

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

Du gillar kanske också...