Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 oktober 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 oktober 2021

 

Jag är Judas och idag har jag en del annat att säga till er som bor därnere på Jorden. Det har varit ett stort tumult och det är fortfarande ett stort tumult på sina ställen på Jorden. Det här kommer att bölja lite fram och tillbaka under en viss tid nu. Det kommer dock att ske stora lättnader periodvis på en del ställen i er värld. Stormen kommer så småningom att dra sig tillbaka och solen kommer åter att stråla ned över hela er Jord. Det gäller nu för er att hålla ljuset och hoppet uppe för att den här stormen ska blåsa över lite snabbare och lugnare. Ljuset har en stor kraft, låt oss inte glömma det, utan låt oss ha en stor tillit till kraften som ligger i ljuset och vilar i kärlekens styrka.

Varför nämner jag då detta? Jo, det är ett stort uppvaknande på gång och det tenderar att trigga mörkret. Ljuset lyser redan starkt i många människors hjärtan, och fler är på väg att lysa upp mörkret i sitt inre. Det här kommer att ge det resultat som många nu väntar och längtar efter. Ju fler ni är ……… desto större styrka har ni. En stor eld har tänts över Jorden och änglarna viskar om att ljusets tid är på ingång i människornas liv. Den har redan startat men blir allt tydligare från dag till dag. Det går inte längre att undgå att se ljusets låga som brinner på Jorden. Ljuset har redan tagit sig in i människors sinnen och kroppar. Det böljar fram och tillbaka mellan syd och nord, öst och väst. Det omfattar alla väderstreck och går inte längre att hejda. Ljuset banar sig fram bit för bit och mycket av det gamla virvlar upp och försvinner i fjärran, det kan ställa till det lite här och var, men det är av en övergående art. Det finns inget längre som kan hindra ljusets framfart, ty så är det skrivet och så kommer det att förbli.

Jorden suger åt sig av så mycket ljus som den kan och njuter av alla ljusstrålar. Dessa strålar kan komma separat men också via er, kära människor på Jorden. Ni är de strålar av ljus som Jorden så väl behöver nu. Jag uppmanar er därför att vara i hjärtat och ljuset så mycket som ni bara kan. Det är oerhört viktigt i de tider som nu råder på Jorden. Det påverkar både Jorden och er själva hur väl utgången blir, med det menar jag alltså hur snabbt och smärtfritt er väg in i ljuset kommer att bli. Ni är redan förutbestämda att gå in i ljuset, det är endast resan dit som ni kan påverka. Ni kan gå en enkel rak väg, eller så kan ni göra lite avkrokar här och var. Det är ert hjärta och er själ som ni nu måste lyssna på. Det är viktigare än någonsin förr. Det är er fria vilja som råder och den är en del av universums lag. Det kan därför också vara viktigt att ni hjälper och stöttar varandra. En vilsen själ kan fångas upp av flera andra. Tillsammans är ni starka, kära Jordbor, tillsammans kan ni erövra världen.

Låt nu ert lugn och er inre visdom komma fram och styra ert sinne och era handlingar. Ni kommer då att få den lön som ni förtjänar. I ljusets tjänst står ni skyddade inför allt det som skrämmer er. Ingen behöver vara rädd som vandrar i Guds trygga famn. Vandrar du inte med honom på Jorden, så vandrar du med honom i det himmelrike som du tillhör. Allt är mycket gott och kärleksfullt. Jag är kärlek, du är kärlek, allt du ser, rör och känner är kärlek. Det finns inget som inte har en kärleksfull tanke i grunden. Allt har uppstått i kärlek. Kärlek är allt som är.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...