“Anledningar” – GCR/RV Intel SITREP – onsdag 23 augusti 2017

“Anledningar” – GCR/RV Intel SITREP – onsdag 23 augusti 2017

 

Det finns anledningar till varför Trumps personlighet har varit på tv tre gånger i tre dagar.

Det finns anledningar till att Paul Ryan talar igen idag och senare i veckan på nationell television för en tredje gång.

Det finns anledningar till att en plötslig liten orkan bildas i Mexikanska golfen, redo att träffa före veckans slut.

Det finns anledningar till att Israels Netanyahu är i Ryssland idag med sin Mossadchef.

Det finns anledningar till att Minskavtalet plötsligt slutfördes igår och ett eldupphör i Ukraina genomfördes idag.

Det finns anledningar till varför försvarsdepartementets James Mattis var i Irak, och en långsiktig Afghanistan-politik också fastställdes.

Det finns anledningar till att Wells Fargo Bank fick stänga ett stort antal av sina inlösencentra och att den säljs till Kina.

Det finns anledningar till att en ny webbplats byggs för att tjäna denna gemenskap för dina efter-RV behov och alla framtida filantropiska aktiviteter (theclarioncalls.com).

Det finns anledningar till att allt händer i slutet av augusti innan marknaderna öppnar igen, kongressen återkommer från semestern, ombyggnaden av Vita huset är gjord och Labor Day helgen inträffar och barnen återvänder till skolan.

Det finns skäl till dessa händelser utöver all mänsklig förståelse och varför digitala växelkrediter måste vara oändliga och ingen kommer att bli offentligt informerad – någonsin.

Det finns anledningar till att allt detta händer efter en mycket sällsynt total solförmörkelse över hela USA.

Eftersom så småningom även den långsammaste solen går upp. Lyssna på den här sångens texter …

… eftersom vi alla är Mänskliga Änglar utvalda till att gå in i våra kroppar för att göra större goda barmhärtighetshandlingar och återvända hem. Varken mer eller mindre. Sobeit

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...