Aramda via James McConnell, 17 december 2018

Aramda, 17 december 2018

Via James McConnell

Jag är Aramda. Jag kommer till er vid denna tid, på denna plats, i detta nu, i det som ni kallar ”the Advance”. (Tidigare kallat en Retreat)

För framsteg är det, som vi ser det från vår utsiktsplats på skeppet, när vi tittar ner på er. Ja vi ser vad som händer. Vi kan se, som ni skulle kalla det, ”genom väggarna.” Vi kan höra vad ni säger och vi är medvetna om alla de framsteg som görs här. Var medvetna om att här på våra skepp gör vi allt vi kan för att förbereda för de stora förändringar som ni kommer att möta, och vi är också här för att skydda er – Ljusarbetare, Ljuskrigare och Ljusbärare.

Vi är också här för att se till att allt går enligt den Stora Planen, även om den Stora Planen ibland har varierat, tagit omvägar kanske ni skulle tycker, så är den starkt inriktad på målet just nu. Målet är naturligtvis Jordens och er Uppstigning – att gå från en medvetandenivå till en högre nivå av medvetande. Det är vad det handlar om. Ni tror att ni kom hit för att lära. Ni tror att ni kom för att gå i en skola för lärande. Och det är bara delvis vad ni är här för.

Ni kom hit för många, många livstider sedan för att förbereda er för denna tid där ni kan utveckla allt medvetande på ett ögonblick, eller till synes ett ögonblick. Det kanske inte är ett ögonblick i er tid räknat, men det kan vara över en kortare tid, säg timmar, kanske till och med dagar, men inte längre än så. Den FULLSTÄNDIGA Uppstigningen talar jag om nu, inte uppstigningsprocessen. Men när ni fullt ut går igenom uppstigningsprocessen, kommer det att ske på ett ögonblick.

Den galaktiska vågen närmar sig nu, till och med nu när jag talar till er kommer den galaktiska vågen närmare och närmare. Och den är avsedd att höja allt medvetande i ett enda svep, medan den sprider sig över hela planeten.

Och ni har många gånger haft en vision om en tsunami som sveper över land och tvättar rent allt i dess väg. Men förvisso kommer en tsunami så småningom att minska i sin framfart och dö ut. Men inte den här tsunamin. Den här tsunamin kommer att sprida sig över hela planeten, och den kommer att göra det under en mycket kort period. Varje livsform på planeten kommer att känna av detta enorma medvetande som följer med den här vågen, den förändring av medvetandet som kommer med denna våg.

Så vi säger igen, jag säger igen, att alla de som arbetar med mig här i Ashtar Command – Jupiter Command och Planeternas Galaktiska Federation – alla vi är här för att assistera och hjälpa er genom denna process. Allt ni behöver göra är att kalla på oss. När ni kallar på oss innebär det då att vi kommer att visa oss själva och våra skepp? Tja, kanske gör vi det.

Vi gör det mer och mer. Ashtar har sagt att vi gör det. Och det är förvisso sant. Vi är här för att hjälp till på alla sätt vi kan. Och allt fortsätter att gå enligt den stora planen. Ni som är här på Jorden gör allt vad ni kan, vi vet att ni gör allt vad ni kan.

Även om ni inte aktivt bedriver vissa projekt, eller aktivt strävar efter att dela med er av ljuset till varenda människa omkring er, och även om ni bara regelbundet deltar i en grupp som den här och mediterar, så gör ni något, ni arbetar aktivt med det. Och vi applåderar er. Vi applåderar er för er strävan att fortsätta att ta er igenom hela denna process, inte bara i denna livstid, utan i många tidigare liv som har lett fram till det här.

Och allt har lett fram till den kulmen eller det stora crescendo som Sananda har talat om. Ni närmar er detta crescendo, och vi väntar på många förändringar som kommer att ske som ett resultat av detta, precis som ni gör. Den enda skillnaden är att vi kan se lite längre in i framtiden än ni kan på denna punkt, och vi vet att det redan är i händelseprocessen just nu.

Jag är Aramda, och jag är alltid med er och kommer att fortsätta att vara så. Jag står många av er nära, och många av er står mig nära, och vi kommer snart att bryta bröd tillsammans igen.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Du gillar kanske också...