EN SOM TJÄNAR via James McConnell, 4 april 2020

EN SOM TJÄNAR, 4 april 2020

Via James McConnell

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Jag hälsar er! Det här är En Som Tjänar.

För de av er som kanske inte är medvetna, är vi ett kollektiv av vad ni skulle kalla ”Uppstigna Mästare.” Vi tänker inte på oss själva som mästare men, jo, vi är uppstigna. Och vi är vad ni är på väg att bli, många av er, de flesta av er kan vi nu säga.

Så vad ni behöver göra är att fortsätta att bara vara. Fortsätt att ha ert säkerhetsbälte fastspänt därför att, som vi har sagt många gånger förr, att färden kan bli lite skumpig. Som ni redan har märkt är den lite besvärlig. För de av er som har förblivit lugna i stormens öga, som vi föreslog för många år sedan när vi berättade om det här, om ni kan gör detta, då har ni klarat er genom hela den process som pågår nu, vilken leder fram till Händelsen och Soleruptionen och allt det som kommer.

Allt vi har att säga här är att vi inte kommer att ta upp några frågor den här gången, vi vill bara välkomna er som är här för första gången. Var beredda! Var beredda för allt som håller på att hända. Men var medvetna om att det är underbart och bortom er föreställning. Ni behöver bara klara er igenom den här skakiga tiden, okej? Sätt fast säkerhetsbältena så åker vi!

Frid vare med er.

www.meetup.com/ancient-awakeningswww.ancientawakenings.org

Artikel kan återges i sin helhet om författarskap och författares webbplats tydligt anges.

Om du vill gå med i Ancient Awakenings och delta i våra söndagssamtal, gå till vår Meetup-webbplats (www.meetup.com/ancient-awakenings) och gå med där.

“Att tro är att se!”

Översättning Ulla Krogh

 

 

 

You may also like...