Sananda och OWS ’En Som Tjänar’ via James McConnell, 8 augusti, 2021

 

Sananda och OWS ’En Som Tjänar’ via James McConnell

 

SANANDA (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag kommer denna gång, under dessa tider av stora förändringar. Stora förändringar som nu håller på att veckla ut sig.

Som ni har hört, så finns det inget som kan stoppa denna energirörelse. Denna energirörelse av revolution och evolution som just nu äger rum. Och stora förändringar kommer med all sannolikhet att ske och de kommer nu i snabb takt.

Ni alla förbereder er för dessa förändringar. Vi har förberett er. Ni har förberett er själva för dessa stora förändringar, det stora skiftet som är på väg till den här planeten.

Ja, det kommer att föregås av åtskilliga rätt stora tillkännagivanden. Men förändringarna kommer nu att ske. Nu måste ni alla börja att helt och hållet förbereda er för detta. För saker och ting kommer tidvis att bli rätt gropiga. Vid det här laget är det oundvikligt.

Men genom det mörker som ni alla har tagit er igenom så kommer ni helt och hållet att flytta er in till Ljuset. Och inte bara ni, utan era bröder och systrar som är redo att också ta sig framåt och fullständigt in till Ljuset. Mörkret blir något som tillhör det förflutna. Det är bara en del av illusionen.

Illusionen som separerar man från man, kvinna från kvinna just nu och för med sig det Stora Skiftet som äger rum. Som för in separerandet av vetet från agnarna. Som för med sig profetian om två som samlas på fältet och den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Detta är den profetian nu: ni bevittnar den som jag gav i egenskap av Yeshua för de där dryga 2000 åren sedan.

Nu är dessa sluttider här. Det är slutet på det gamla och begynnelsen på det nya. Gaias Nya Gyllene Tidsålder. Ni befinner er alla just nu på randen till den Nya Gyllene Tidsåldern.

Vad kan ni göra? Ni kan göra mycket just nu. Men det bästa som ni just nu kan göra är att märka att ni lever i nuet så mycket som ni möjligen kan. Och att inte falla tillbaka till det förflutna. Inte hålla fast vid det förflutna. Släpp taget om det förflutna. Och förlåt alla som har funnits i ert förflutna. Ni måste förlåta och släppa taget.

Släpp taget om de bihang som ni fortfarande kan hålla fast vid. För det håller er bara kvar i illusionen. Det håller er bara i det här tredje-dimensionella uttrycket. Men att släppa taget om det och förlåta allt som kan ha skadat er i det förflutna – detta, mina vänner, tar er ut ur illusionen och in till de högre-vibrationsfrekvenserna i de högre dimensionerna. Detta är vad ni alla är här för att göra. Att släppa taget om det förflutna. Att glömma de gamla minnena som ni inte längre behöver hålla er fast vid. Det betyder inte de goda minnena; det betyder de som håller er tillbaka. De som håller er fast vid något bihang.

Och sedan, framtiden. Framtiden är vad ni gör av den i ögonblicket som är nu och i nästa ögonblick, och i nästa ögonblick. Och när ni helt och hållet kommer fram till att inse detta, att det inte finns något förflutet och att den enda framtiden är vad ni gör av den just nu i detta ögonblick. När ni kommer fram till att fullständigt förstå detta, så är ni redo för uppstigningen. Men för att göra detta, för att helt komma fram till denna insikt, så måste allt ni håller fast vid släppas. Och era tankeprocesser får endast befinna sig i tankeprocesser av en högre vibration, inte längre i illusionen.

Så fastän det förefaller finnas en hel del kaos i världen, så är den passande termen här ’förefaller finnas’. För det är bara vad det är för er. Om ni inte ser det såsom kaos och snarare ser det som förändringar, se det som evolution och till och med revolution, om ni ser det på det sättet så blir det inte längre kaos. Det framkallar inte längre rädsla. Det leder endast till Kärlek. Kärlek som har inkarnerat inom var och en av er.

Och det är vad ni är. Varenda människa på denna planet och hela civilisationen alltigenom universum: detta är vad ni alla är, inkarnerad kärlek.

Javisst, det finns de som kliver av detta kärlekståg, kan man säga och helt och hållet tar sig in till sina egna skuggor och finner dessa mörka utrymmen inombords. Håll er fast vid detta och lyssna till deras ego. Det är dessa som har som livsöde att inte följa med, inte vara en del av denna evolution och revolution. Snarare så kommer de att stanna kvar. Men det är deras val, inte ert.

Ni väljer, var och en av er, att gå vidare. Att fortsätta med er evolution genom revolution. När jag säger revolution, så talar jag om det att ni inte varsamt kommer att vandra ut i natten. Ni kommer inte att foga er efter dem som vill hålla er tillbaka. Det är nu dags att släppa taget om allt det. Samt att släppa taget om illusionen av separation.

Hitta gemenskapen med era bröder och systrar på nytt. Samlas tillsammans. Var tillsammans. Var som ett.

Som alltid, ha tillit till er själva. Ha tillit till er själva för att veta och förstå vad urskiljning är, och att veta och förstå när sanningarna avslöjas för er. För de kommer inifrån. De kommer från de där viskningarna inombords.

Men som ni så många gånger har hört, ifall ni inte kan höra viskningarna, så kommer ni att höra ropen. Just nu ropar världen till er alla: ”Släpp taget och låt Gud utföra Sina mirakler genom er.”

Jag är Sananda och jag lämnar er nu i frid och kärlek. Och att ni ska hitta den där känslan av enhet inom var och en av er och den djupa nivån av kärlek som finns inkarnerad inom varenda en av er.

 

ONE WHO SERVES ’En som Tjänar’ (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Shoshanna är här. Och vi är redo för era frågor om ni har några. Ni kan slå på era telefoner nu och tala fritt med era frågor, om ni har några. Om inte, så går vi vidare. Finns det någon därute som har någon fråga? Kan någon vara snäll och yttra sig så att vi vet att ni är där?

Gäster: Vi är här.

OWS: Mycket bra. Finns det några frågor?

Gäst: Jag ska ställa en fråga. Jag antar att vi står vid mållinjen nu. Jag vet att ni inte kan nämna några datum, men ser vi på dagar, veckor, månader? Kan ni säga något till mig?

OWS: Alla de ovanstående, Kära Syster. Dagar, veckor, månader. Ja. Men kan vi ge ett exakt datum? Nej. Som du vet, detta kan vi inte, eller vi är förbjudna att göra det, faktiskt här. Och vi kan inte göra det för vi känner inte till det exakta datumet just nu. Vi vet bara att det är verkligt. Vi vet bara att dessa tider är på kommande, dessa förändringar som kommer, och de här förändringarna kan vid det här laget inte stoppas.

Ni befinner er just nu i processen, såsom Sananda sade, av evolution och revolution. Och eftersom ni just nu står på denna punkt, samt att ni alltmer befinner er i det nuvarande ögonblicket, så står ni i en position av att finna att ni alltmer vistas i de högre frekvenserna. Och när ni vistas i de högre frekvenserna och de högre dimensionernas vibrationer, så blir saker såsom tiden irrelevanta för er. Ju mer ni märker att ni är i de högre vibrationerna, desto mer irrelevant blir tiden.

När ni kommer fram till att förstå detta, så kommer ni att veta att tiden bara är en del av separationens illusion som finns här. Och tiden blir alltmer, ska vi säga, obetydlig i sin betydelse här, för ni vet att ni har tillbringat i livstid efter livstid, efter livstid och till och med bortom det, system efter system, planet för planet, till och med andra universum som ni kan ha kommit från. Och sedan ser ni på den här lilla tidsramen här och den blir helt enkelt ett sandkorn på alla stränderna av skapelse, alltigenom universums historia.

Så vill du fortfarande få reda på mer om tiden nu?

Gäst: Nej, jag är nöjd. Tack. Mycket bra.

OWS: Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Jag, kanaliserat av JoAnna McConnell)

Det har vi inte. Och svaret som du gav är vältaligt. Namaste.

OWS: Mycket bra, mycket bra. Finns det nu andra frågor här?

Gäst: Jag är inte säker på ifall ni kan besvara detta, men vi har tidigare i vår diskussion talat om, och jag vet att ni inte kan nämna namn eller något, men har vissa av de som har uträttat ondska, de onda, potentiellt samlats in, eller är detta desinformation, eller gäller det bara för oss att klura ut det på egen hand?

OWS: Här ska vi säga att allting med all säkerhet handlar om urskiljning just nu. Men var också medvetna om att ni har djupa känslor inom er själva. Dessa viskningar som kommer till er som talar om för er huruvida något är sant eller inte sant. Om ni litar på dessa känslor inom er, så kommer ni att få svaret. Men vi ska säga att det med all säkerhet är massiva förändringar på gång just nu. Och det är många av de mörka krafterna som är, och har blivit hopsamlade under en tid här nu, och många fler som ännu ska bli det. Så det befinner sig i en process. Och ni befinner er mitt uppe i denna process vid det här laget. Okej? Det är hur vi kan besvara detta här. Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi ska berätta om detta. Får vi dela med oss, Kära Syster?

Gäst: Javisst, Kära Syster.

Shoshanna: Kära Du, illusionen som har lagts på mänskligheten är väldigt mycket en illusion. Den är proppfull av hypnotiska åsikter. Vad någon som försöker få fram sanningen och leva sanningen måste göra, är att man måste se sig omkring och lägga märke till illusionen. Lägga märke till, säger vi bara, i er media, i era filmer, på era presskonferenser finns det så mycket illusion som pådyvlas mänskligheten. Så när du frågar ifall man har samlat ihop dessa, så måste du titta efter för dig själv och se den illusion som gjuts över mänskligheten och där finns ditt svar, förstår du. Du känner till svaret. Namaste.

Gäst: Ja, jag vet. Jag ser illusionen. Den är nästan komisk, ifall den inte var så ledsam. Så jag ser illusionen. Så tack så väldigt mycket för ditt svar.

Shoshanna: Namaste, Kära Du.

OWS: Och vi ska berätta för er här att ni mycket snart kommer att få till och med ett fullständigt svar på detta som kommer som ett resultat av dessa olika tillkännagivanden som man har talat om. Gör er redo.

Gäst: Mycket bra!

OWS: Finns det övriga frågor här?

Gäst: Ja. Ni sade att vi är de som Krossar Systemen och att vi flera gånger tidigare har gjort detta. Men ni har också sagt att detta är den första gången det har ägt rum. Så kan ni ge oss en konkret uppfattning om hur det kan vara möjligt? Hur vi skulle ha kunnat göra det förut, men att det också är första gången det har ägt rum? Vad är det specifikt vi gjorde någon annanstans som var likt det här?

OWS: Vi kan inte specifikt tala om för dig vad ni har gjort tidigare, annat än att ni har gjort det. Men vi kan berätta för er att den här specifika situationen som ni finner er själva i nu, detta system som ni spränger på vid gavel, handlar om hela planeten, hela planetens befolkning och självaste planeten rör sig alla samtidigt igenom uppstigningsprocessen. Detta i sig själv har aldrig tidigare genomförts, där ni, de av er, planetens befolkning, förmår röra sig igenom denna uppstigning och ta er fysiska kropp med er. Förändrad, ska vi säga, men fortfarande så tar ni den med er. Okej?

Shoshanna: Vi ska dela med oss.

OWS: Ja, tack, gör det Shoshanna.

Shoshanna: Vi ska här dela med oss, Kära Syster. Får vi berätta?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära Syster, vad var och en av er har gjort i varje system som ni har blivit presenterade, är att ni har lyst med ljuset på mörkret. Ni har lyst upp dem som fanns inuti systemet och som var sovande, förstår ni. Ert jobb fortsätter, när de som önskar lysa upp dem som har fallit in i mörkret. Detta är vad ni har gjort, om och om och om igen. Och i detta ögonblick, så har den här planeten fallit ner i mörkret på många sätt och på nytt är det ert jobb att lysa upp. Namaste.

OWS: Och ni kanske märker i kommande tider, någon gång i framtiden … på nytt, i det förflutna, i nuet och framtiden, eftersom allt är ett, så är det svårt att bilda en förståelse utifrån er tre-dimensionella förståelse här att komma till insikt om detta, men ni kommer att märka att ni sannolikt blir kallade på nytt, till ett nytt sammanträde, i ett annat system, långt, långt bort och ni kommer att genomgå hela den här processen på nytt. Ni vet, vi vet, ni säger: nej, ni kommer aldrig att göra om det här, men det kommer ni att göra.

Shoshanna: Och här ska vi tillägga att när ni blir kallade, så kommer era hjärtan att hoppa högt av glädje.

OWS: Ja.

Shoshanna: Detta är ert uppdrag och detta är vad ni föddes till att göra. Namaste.

OWS: Ja, det är vilka ni är. Ja. Finns det några övriga frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Det gropiga som Sananda talade om, kommer det att bli resultatet av det som kommer ut av tillkännagivandena?

OWS: Eller precis innan dessa tillkännagivande, ska vi säga, mer sannolikt.

Gäst: Okej, tack.

OWS: Ja.

Gäst: Jag tror att vi är i dessa stunder nu. Det känns väldigt gropigt, så jag känner att tillkännagivandena kommer snart.

OWS: Ja.

Shoshanna: Och vi skulle vilja lägga till något här.

OWS: Ja, varsågod, gör det.

Shoshanna: Som ni har talat om bägge två, Kära Syster, så är det tydligt att de som är av Ljuset kan känna av trycket, de känner rörelsen, de känner oron, eller vad som kallas ’gropigheten’. Och detta är föregångaren till rörelsen i medvetandet. Namaste.

OWS: Ja. Här skulle vi vilja föreslå, så som Sananda också föreslog: gå inte med på något som ni vet att inte är till för er, som inte är en del av det högre-vibrerande uttrycket här på planeten. Gå inte med på det. Följ inte med det bara för att foga er. Detta är vad ni behöver fokusera på genom dessa kommande tider här. Var de ni är. Var er själva. Och låt ingen avråda er från att vara er själva.

Shoshanna: Vandra ej varsamt in i den tysta natten.

OWS: Just det. Vandra ej varsamt in i den tysta natten. Ja verkligen. Finns det övriga frågor här?

Gäst: Kan jag ställa en snabb fråga till?

OWS: Ja?

Gäst: Filmen ”The Avengers”, filmserien, Marvel-serien: Jag vet att vissa av dessa komiker befinner sig på Ljusets sida och vissa är på den mörka sidan. Är Marvels på Ljusets sida?

OWS: Det är för dig själv att komma till urskiljning om. Men vi tror att du redan känner till svaret på det. Mellan era olika uttryck som kommer igenom era olika filmer och sådana saker som de försöker beskriva. Och ja, den ena sidan är för det mesta på Djupa Statens sida, eller kabalen, och den andra sidan är Ljusets Styrkor, eller Alliansen, ska vi säga här. Har du något att tillägga här, Shoshanna?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Okej, tack.

OWS: Finns det ytterligare frågor här innan vi släpper kanalen? Inget mer? Då så, Shoshanna, har du ett meddelande som avslut?

Shoshanna: Vi ska säga att för alla som tittar, som lyssnar, som nu uppmärksammar: Se upp! Allting kommer till sin spets!

OWS: Ja.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Här skulle vi vilja säga, så som vi flera gånger har sagt, om och om igen: Det viktigaste som ni nu kan göra i dessa tider som kommer, är att vara i ögonblicket så mycket som ni möjligen kan. Håll inte fast vid det förflutna, se inte bara framåt mot framtiden, utan var i nuet så mycket som möjligt. Och hitta helt enkelt glädjen i varje stund ni kan.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Kanaliserat av James McConnell.

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!”

”Att tro är att se”

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...