Arcturian Group via Marilyn Raffaele, 16 april 2023

Arcturian Group via Marilyn Raffaele, 16 april 2023
Välkomna kära läsare
Trots yttre omständigheter, fortsätter en stor del av klarhet, att utvecklas i många sinnen och hjärtan. Varje dag vaknar ”vanliga” människor, som lever ”vanliga” liv, upp till det faktum att världen är mycket mer än vad de lärt sig och har trott.
Inkommande högfrekventa ljusenergier vägleder dem som är mottagliga mot ärliga och egofria iakttagelser, i personliga och universellt accepterade världsuppfattningar. Detta i sin tur tillåter dem för första gången att inse att mycket av det som världen har tagit för givet som sant och rätt, inte är det.
När allt fler individer vaknar upp till ett medvetande om enhet, börjar det universella kollektivet automatiskt få resonans på en högre nivå, vilket i sin tur sedan tillåter dem som är mottagliga för att lättare få tillgång till idéer om sanning. Allt fler människor börjar inse felet i bakomliggandet av regler, lagar, läror etc. som är baserade på separation och har styrt världsmedvetandet i evigheter. Detta orsakar panik för dem som trivs med och har dragit nytta av begreppen om separation, och som i högre grad främjer aktiviteter och information som orsakar rädsla.
Tro på separation från Gud, människor, djur, växter och allt sett och osynligt liv är ett tillstånd av hypnotism. Jorden är ett andligt universum befolkat med Guds söner och döttrar, men när den tolkas genom sinnen betingade av tro på dualitet, två krafter och separation manifesterar den upplevelser av gott och ont som båda representerar begrepp.
Jorden är det perfekta uttrycket för en gudomlig idé i Guds sinne precis som varje individ är, men när jorden tolkas genom tredimensionellt medvetande ses och upplevs den av de flesta genom ett tillstånd av universell illusion.
Ofta upptäcker en utvecklad sanningsstuderande person som är bekväm i sin andlighet att allt förändras och ingenting förblir likadant. ”Beprövade och sanna” tekniker för centrering verkar inte längre fungera. Guider verkar inte svara lika lätt. Medling kan kännas annorlunda – tom. Bekanta andliga metoder anses vara baserade på separation och rensningen av gammal energi verkar ha blivit ens primära andliga praktik.
Detta är inte ett misslyckande utan snarare indikerar examen till ett nytt medvetandetillstånd, ett tillstånd som inte längre är i linje med det som tidigare fungerat så bra. Andlig evolution är en resa genom många livstider och medvetandetillstånd som vanligtvis börjar med avgudadyrkan, sedan ateism, sedan till organiserade religioner i både öst och väst, sedan till metafysik och slutligen till mystik – var och en varar några eller många liv.
Metafysik är en aspekt av nästan varje andlig resa, men som de som kom innan den bygger på behovet av att fixa, läka eller ändra en dålig bild till en bra i tron att du är separat och måste göra en viss sång, bära den eller den kristallen, använda denna olja eller delta i någon ceremoni för att komma närmare Gud.
Dessa saker kan inte ge dig vad du söker eftersom de är utanför dig. De kan och hjälper eftersom deras energi kan resonera med och väcka samma energier som redan finns inom dig. Många sanningsstudenter fastnar i den metafysiska fasen av uppvaknande eftersom teknikerna ofta fungerar och ger en känsla av andlig fullbordan.
Det kommer en punkt då alla seriösa sanningssökare måste lämna bakom sig de metoder som anses nödvändiga för att kontakta Gud och faktiskt acceptera verkligheten av enhet. Många studerar och förstår att det verkliga jaget, själen, är Gudsmedvetande individualiserat, men deras egojag övertygar dem att lägga denna information åt sidan i tron att levande sanning var och är OK för ”helgon” men är opraktisk och ouppnåelig för vardagliga människor.
Många av er är andligt förberedda att flytta in i och leva på den mystiska nivån som inte är som en munk i en mantel som mediterar 24/7 utan snarare lever ett vanligt liv från enhetsmedvetandet. Det kan göras, många har gjort det och många andra övar nu. En av anledningarna till att du ville vara på jorden vid den här tiden är att de högfrekventa energierna som finns som en del av jordens uppstigningsprocess erbjuder en möjlighet för individer att andligt uppstiga medan de förblir i den fysiska kroppen.
​Många av er har uppnått ett medvetandetillstånd förberett att gå bortom egot, och tillåta det Gudomliga medvetande som ni vet att ni är, att leva Sitt liv i, och genom er. Det är att släppa taget om att ständigt försöka fixa, förändra, läka, rensa eller ta bort personliga eller globala framträdanden genom ett medvetandetillstånd som inser att allt som kräver lagning eller helande inte är verkligheten/Gud förordnad eller upprätthållen utan snarare är en manifestation av tron i separation från Gud.
Det gäller att ha modet att överlämna sig till det du REDAN ÄR och låta DET vara din leverantör, guide, beskyddare och lärare. Du kan inte och kommer aldrig att höra den ständigt närvarande stilla lilla rösten inom dig om du är ansluten till media, teknik eller yttre aktivitet 24/7.
​Ego (den där självkänslan som känner sig skild från Gud) kommer alltid att finnas där för att tala om för dig vad du ska göra, när och hur du gör det med en röst som åsidosätter den tysta rösten inom dig. Det är därför det är viktigt att ha tyst tid/medling varje dag tills det blir ditt medvetandetillstånd oavsett var du är eller vad du gör.
Andlig evolution är en process, det är inte lätt att växla från egots välbekanta vägledning till att lyssna och lita på inombords. Du har levt som en människa som upplever både gott och ont genom hundratals liv där egot var en nödvändig komponent för överlevnad. Ego tjänade väl i tidigare medvetenhetstillstånd och fortsätter att tjäna idag på jorden men det tredimensionella egot försöker ständigt vara den primära kraften som vägleder och håller dig väl genom lösningar, idéer, andliga praktiker etc. som fungerade bra i tidigare medvetandetillstånd.
Andlig evolution kan försenas, ignoreras, förnekas och motstå men aldrig stoppas eftersom verkligheten är En Gud som uttrycker SIG som oändlig form och variation. Period. Inget annat är det. Ni som har arbetat hårt, studerat, praktiserat och sökt Gud genom övningar, övertygelser och religioner under livets gång har utvecklats och är nu redo att gå in i mystiken – insikten och acceptansen av er ENHET, att ni är individualiserade med Gudomligt Medvetande.
​Börja lyssna efter den stilla lilla rösten inom dig istället för att ständigt ifrågasätta och söka utanför dig själv. Dina guider är alltid närvarande för att hjälpa, men att söka deras hjälp i varje situation snarare än att göra ditt eget andliga arbete är faktiskt en form av att se utanför Jaget. Du har gjort jobbet och är redo att lita på, vila på verkligheten av ditt eget gudomliga medvetande, ditt högre jag, du som aldrig har lämnat ENheten och redan förkroppsligar oändlig kunskap, harmoni, överflöd, skydd, kreativitet, lugn, hälsa osv.
Eftersom Gud är den enda verkligheten, har ingenting i den fysiska sfären makt i och för sig. Ord som sägs eller vidtagna handlingar sker inte i och för sig bara. En arm i sig kan inte bara plötsligt slå eller klappa. Allt styrs av medvetandet eftersom medvetandet är allt som är.
Vi säger inte åt dig att slänga din medicin, sluta äta eller försöka leva i den absoluta sanningen innan du har uppnått det medvetandetillståndet eftersom att göra det inte skulle vara något annat än en egoaktivitet. Vi säger att många av er är redo, mer än redo att börja praktisera och leva från den nivå av sanning som ni har sökt och uppnått, samtidigt som ni lösgör er från de verktyg ni gav kraft till – religioner, traditioner, riter och ritualer, lagar, samhälleliga tro, osv, osv.
Att leva ENHET är inte att ignorera, motstå eller förneka utseende, utan snarare är; ”Ja, jag ser dig, känner dig, erkänner dig och gillar eller tycker inte om dig, men jag vet att Gud är allestädes närvarande, därför kan i SIG bara visa sig, och förvisa framträdanden av dualitet, separation och två krafter som ingenting annat än manifestationer av kollektiva och personliga övertygelser om separation.” Gå sedan och gör det som behöver göras, du har gjort jobbet och så småningom blir denna sanning ditt medvetandetillstånd.
Börja på allvar, ja på allvar tro, agera och lev från din högsta nivå av medvetenhet, för om du gillar det eller inte, du är och har alltid varit individualiserad med Gudomligt Medvetande.
Vi är Arcturian Group 16/4/23
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *