Ärkeängel Metatron via Anna Merkaba, 2 augusti

Ärkeängel Zadkiel

Ärkeängel Metatron, 2 augusti 2016
via Anna Merkaba
Regnbågsfrekvens – Er Betydelse för Uppstigningen av Gaia

Hej Allihopa! Idag kommer jag till er med ett meddelande från Ärkeängel Metatron och Himlens Kompani. Jag kommer inte att göra någon lång kommentar i detta budskap, allt jag kommer att säga är att energierna slutligen lättar upp, och vi får ett oerhört stöd av allt som är. Jag hoppas att ni känner ett upplyftande av energier då vi uppmanas att kliva in i den magiska augusti, där vi äntligen kommer att verkligen kunna bada i och rikta in oss i manifestationens energier som snabbt kommer i vår väg, vilket vi kommer att kunna ha stor nytta av under de kommande veckorna och månaderna.

Nu, efter att ha sagt detta, här är kanaliseringen som jag har fått från Ärkeängel Metatron och Himlens Kompani.

Kära Älskade Mästare av Universum!

Inflödet av regnbågsfrekvenser, Gudsprinciperna, Guds källenergi är på väg. Guds källenergi genomsyras i varje cell i er kropp, ändrar vibrationerna i alla celler däri, omformar er skapelses fordon till att fungera på en ny regnbågsfrekvens hos betraktaren, regnbågsfrekvensen av ljus, regnbågsfrekvensen för fred, regnbågsfrekvensen av kärlek och välvilligt samskapande med de gudomliga principerna av att VARA.

De som har passerat ’ring pass not’ har övergått till en ny parallell verklighetsstruktur, som för närvarande håller på att överlagras på era jordiska levnadsstrukturer, de vanliga situationerna spelas därmed ut på extraordinära sätt, visar er fenomenala möjligheter för tillväxt och expansion av att VARA för alla inblandade i projektet GAIA.

Alla ni som har sammanlöpt på en ny frekvens av regnbågsprinciperna för att VARA, har samlat mycket inre vetskap och skicklighet om människans sätt att leva. Nämnda kunskap och nämnda åkallanprinciper för att VARA har samlats in från var och en av era farkoster i tid och rum, analyserats, jämförts och exponerats för de högsta frekvenserna av samarbete.

Nämnda erfarenheter som ni har sänt till alla oss i rikena av Moder / Fader Gud Kontinuum, i det Eteriska riket, har använts för att samskapa en ny handlingsplan för hela mänskligheten, en ny plan genom vilken de mänskliga själarna, kan och skall höra sin egen stridssignal till att frigöra sig från de gamla idealen, strukturerna, sociala dispositionerna, korrelationerna till det förflutna och korrelationerna till NUET.

Alla data om det mänskliga sättet att leva, mänskliga missuppfattningar om varandets verklighet, mänsklig minnesförlust av de som de verkligen är, och så vidare och så vidare, som har samlats in genom era alldeles egna fordon i tid och rum, har gett frukt för hela mänskligheten. För den nya tillströmningen av energier ska driva på människosjälar som har tillbringat eoner på GAIA för att vakna upp ur sin slummer och vidta nödvändiga åtgärder för tankefrihet, hitta sina alldeles egna djupt och heligt hållna ideal, för det som de verkligen vill se manifesteras på denna planet.

Och därmed, de informationskodningar som håller på att levereras till den här planeten just i denna tid, levereras inte bara genom de intrikat utformade strukturer som finns kvar från dagar då antikens folk gick på er planet, eoner tillbaka i det förflutna, inte bara genom sädesfältscirklarna som ni ser visas över hela er kända värld, inte bara genom era ’lay lines’ (uråldriga viktiga landmärken ordnade i linjer – övers. anm.), inte bara genom stjärnorna som lyser över er, inte bara via er sol och måne, men genom era alldeles egna farkoster av tid och rum, era alldeles egna farkoster av skapelsen, strategiskt placerade på denna jord för att skapa en befrielse-väv av VARAndets enande principer.

För era placeringar runt om i världen är ingen tillfällighet, utan har valts av era alldeles egna högre jag, för ni har ovetande av er farkosts medvetande, valt att uppleva era mänskliga inkarnationer på specifika platser som ni befinner er i på olika tider. För det är genom avsiktlig kartläggning, kan man säga, av era platser som ni, som ett kollektivt medvetande, kan få igenom de nödvändiga energierna av förändring, fred och harmoni för alla som bor på planet.

För genom era farkoster i tid och rum samlar ni inte bara olika erfarenheter, medan ni lär er mer om den mänskliga kulturen, men ni sänder även förståelsen och det inre vetandet av kulturen som ni kom ifrån, innan er inkarnation på denna planet. För ni tar med er en gåva av inre vetande till hela mänskligheten. Gåvan av innovativa tankemönster. Gåvan av Harmoni, Sällhet, Fred, Samarbete, Enighet och Enhet. Gåvan av Evig Förståelse av Jaget. Själv-Kärlek och Tillgivenhet till de Universella Principerna för att VARA.

För genom er farkost levererar ni olika informationskodningar till alla som kommer i er väg. Genom blicken från era ögon, genom rörelsen av er hand, genom ljudet av er röst, genom er uppenbarelse, helt enkelt genom att VARA, sänds befrielsen av mycket viktiga kodningar till alla som är redo att lyssna, till alla som är redo att vakna till sanningen av det som de är.

Och så, med varje vaken stund av er jordiska inkarnation i mänskliga kroppar, utnyttjar ni varje cell av er fordonsstruktur för att förändra, omvandla, överföra, bistå, heala och sprida kärleken och ljuset som är så nödvändigt för hela mänskligheten. Ty verkligen, de av er som har kommit till regnbågens frekvens ska uppleva en till synes slumpmässig kedja av synkronistiska händelser som leder till det stora AHA-ögonblicket, vilket leder till uppvaknandet av huvudaktörerna i detta invecklade livsspel. För de huvudaktörer som fortfarande är väldigt sovande ska börja sälla sig till det som ni framdriver människosjälarna till vetskapen och minnet av allt som de är, av allt som de har förmåga att uppnå.

Vi står tillsammans med er och levererar vitala energier för omkalibrering av era fordon i tid och rum, så att himlakropparnas processioner kan passera inom er himmel på kort varsel, då de för med sig de nödvändiga förändringarna som de mänskliga själarna verkligen har längtat efter. För alla vill återvända hem, hem till sina välvilliga jag, hem till tankefrihet och medskapande av underbara krafter i sina mänskliga inkarnationer, för alla är trötta och är redo att vidta de nödvändiga åtgärderna för att släppa allt som inte längre hör hemma på deras väg.

Så än en gång skall de fordon ni valt uppgraderas och konfigureras för att uthärda energierna av Triangulär Medvetandegrad. Triangulär Medvetandegrad – Kristusmedvetande, som snabbt sprider sig över planeten. Vet att alla omvälvningar och vedermödor bara är förberedelser för det som skall komma. Vet att allt ska lösas i godo för alla inblandade under de kommande månaderna, vet att allt går enligt den Gudomliga Planen, och var och en av er ger de nödvändiga energierna och koderna för att hjälpa till med stora förändringarna som inträffar på planet.

Vet att vi går tillsammans med er, hand i hand och fot i fot. Vet att ni kan kalla på oss närhelst ni behöver oss. Vet att det är så. För det är!

Det är allt vi har till er nu. VI älskar er. VI är med er. Hejdå tills vidare.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...