Ärkeängel Metatron via Shanta Gabriel, 15 september, 2016

Ärkeängel Zadkiel

Ärkeängel Metatron

via Shanta Gabriel

Det är genom era välsignelser som den Nya Gyllene Tidsåldern uppstår på Jorden

15 september, 2016

Upplysningen är min, expansionen är din. Genom dessa läror blir ert Jordiska plan upplyst med den rena energin från Källan.

Ett Transcendentalt Tankefält är en verklighet som kan föra in nya nivåer av Harmoni och Glädje till ditt liv. När du får tillgång till nya fält av högfrekvent uppkoppling, ökar din evolution som en ständigt utvidgande Energi från Källan, till Jordens Nya Dimensioner.

Genom ditt personliga arbete med att harmonisera dina chakran, har du alltmer genomgående förenat dig med den andliga kärnan i din varelse. Det tillåter dig sedan att använda detta fokus som ett meditationsredskap på dina chakran, för att föra in större harmonisering till dina samtliga livsområden.

När du i meditation öppnar dig till strömmarna av Gudomligt Ljus från Källans energi, genom ditt Kronchakra, förbereder du din kropp för att kunna ta emot högre frekvenser, utan skada eller turbulens för ditt nervsystem. Meditation med Ljus är faktiskt något av det mest lugnande och generellt stärkande som du kan använda dig av för ett överstimulerat nervsystem, vilket upplevs av så många av er som är energimässigt känsliga själar.

De gåvor som du får ta emot från denna uråldriga och ängla-inspirerade meditation, är långt större än vad de i ögonblicket verkar vara. Du kopplar upp dig till nivåer av Gudomlig Nåd som du aldrig tidigare har fått uppleva.

Du får tillgång till en i mycket högre grad transcendent medvetenhet, när du ger dig själv tid att sitta i dessa underbara fält av Gyllene Ljus. Det är Änglarnas riken som arbetar i ditt liv, för att ge dig Gudomlighet till dina dagliga övningar och för att på alla nivåer lyfta upp dig.

Detta dagliga badande i Ljus under din meditation, inför nya dimensioner av Nåd till ditt liv. Det är viktigt att komma ihåg att kalla fram Gudomlig Nåd till din värld, så att du ständigt ska få leva i ett fält av Grace och Lätthet.

Var medveten om att Hela Skapelsens Vattendrag strömmar igenom dig, i mäktiga strömmar, och ger dig all den energi som du kan behöva. Med denna medvetenhet kan du få tillgång till högre nivåer av Kärlek och Information, genom kraften av Gudomligt Ljus, när det flödar in i ditt energisystem och i hög grad stärker ditt liv. Detta är inte bara stärkande för dig, utan genom denna aktivitet blir du en välsignelse för hela världen.

Även om du letar efter Upplyst Medvetande från Källan, vill vi också ta dig tillbaka till dina rötter. Detta menar vi bokstavligen, för att få tillgång till Oändlig Medvetenhet krävs ett System av Jordande, som låter dig införa det till din medvetna uppmärksamhet. Storslagenheten i ett Upphöjt Medvetande är alldeles för expansivt för att det ska kunna bli ett permanent inslag i ditt jordiska liv, utan ett moment av förankring av ett rotsystem, som kan hjälpa dig att ta dessa upphöjda tillstånd tillbaka till din mänskliga uppmärksamhet.

Du kan leva i helhet när du har ett jordat system med en förening med Jorden, som låter dig förbli klar och leva i Harmoni med alla aspekter av dig själv. De åtgärder som du har vidtagit för att öppna kanalerna i ditt chakrasystem tänder upp nödvändiga frekvenser, för att ge gnistor till ett inspirerat handlande i ditt liv.

För att förmå skapa nytt liv krävs att man får tillgång till sin Gudomliga Potential och sina Expansiva Insikter. Genom att ta i bruk den rena nedåtgående medvetandeströmmen genom din fysiska kropp, kan de högre frekvenserna förankras på Jorden. Denna ström som sänker sig ner, är det som låter din ljuskropp utvecklas. Genom din medvetna uppmärksamhet av Gudomligt Ljus, skapar du en kraft för Gudomlig Utveckling. Ett mål som många letar efter utanför sig själva, är att få tillgång till visdomen i ett Oändligt Medvetande, när denna anpassning i sanning endast är möjlig inom din varelses förfinade flöde.

Sammansmältningen av Gudomligt Medvetande med mänsklig uppmärksamhet är en invärtes uppgift. Pressen som du kan känna för att uppnå dessa tillstånd är bara en Oändlig Närvaro som arbetar inom dig, som sporrar dig till högre höjder av förståelse, så att du ska kunna skapa ordinära levnadssätt som får en gnista av Gudomlighet på varje nivå. Vi säger ordinära, för det är hur du tänker, men från vårt perspektiv finns inget ordinärt gällande mänskligt liv på Jorden. Ditt liv är en extraordinär upplevelse. Det skulle vara till hjälp om du bara kunde tro att detta var sant, för ur vårt perspektiv är det så.

Låt Gudomligheten strömma genom dig, från den högsta Källans energi, och ta in Gudomligt Ljus genom varje aspekt i ditt liv. Som har blivit sagt, närhelst två eller flera samlas, uppstår möjligheten att välsigna hela mänskligheten och Jorden med de högsta frekvenserna av Skapande Lösningar och övergripande storhet, och detta blir ledstjärnan. Vi är tillsammans med er och välsignar allt liv.

Ta denna möjlighet till att förändra världen och föra in Himlen på Jorden. Sprid Himmelsk Nåd och Gudomlig Kärlek genom hela mänskligheten. Höj upp frekvenserna i ditt liv så att hela mänskligheten får veta att också de har de gåvor som de behöver, för att frodas på större sätt än vad de kan föreställa sig att är möjligt. Använd kraften i din välsignelse till att sätta fart på ett nytt medvetande, som kan framkalla allt som behövs för Harmoni inom alla varelser och i allt liv. Kärleksfull omsorg om Jorden är blott en välsignelse bort.

Din förmåga att nå dessa högre medvetandetillstånd föder ett ansvar att ta ner dem till Jorden, så att alla kan få blomstra i ett uppvaknande till nya och mer medvetna sätt att leva.

Vi har sagt att hela mänskligheten nu har en möjlighet att vakna upp på sätt som bara var möjliga för ett fåtal i andra generationer. Närhelst det nya livet behövs på Jorden, uppstår nya öppningar till Himlens portar. Detta är den tiden.

Närma er Portalen av Alla Möjligheter, genom ert fokus av uppmärksamhet och välsigna Jorden med ett upprymt Andetag av Liv. Ni är mästarna i den nya tiden och det är genom era välsignelser som en ny Gyllene Tidsålder på Jorden föds. Det är varför ni har valt att vara här nu – för att visa in en ny tidsålder ur sfärerna av kaos. Ni är här för att skapa en grund som bemäktigar den ordspråksmässiga Fenix att stiga upp ur askan i det gamla paradigmet och skapa Ljusfält som låter Harmoni, Välmående och Fred att råda på Jorden.

Och framför allt, ni är här för att förankra den Gudomliga Kärleken som ni är, på en Jord som törstar och behöver födas och näras av det som blott Kärlek kan tillhandahålla. Det nya livet väntar på er välsignelse. Dela med er av den rikligt och ni får ta emot på sätt som ni aldrig tidigare har fått uppleva.

Minns framför allt att allting är väl och så är det.

 

Shanta Gabriel for
Archangel Metatron
September 15, 2016

 

Archangel Metatron via Shanta Gabriel, September 15th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...