Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 19 april 2019

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 19 april 2019

Ärkeängel Metatron

Audiolänk: www.sananda.website

Leverans av Diamantmedvetenheten av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Jag sträcker ut Kärlek och änglavälsignelser genom min varelse till er. Jag är Ärkeängel Metatron, övervakare av Änglarnas Rike. Jag mottar änglavibrationer från Skaparen, och distribuerar dem genom Änglarnas Rike, så att alla änglar ska kunna vara till hjälp med anpassningen av Skaparens gudomliga vilja.

Min avsikt med att vända mig till er och kommunicera med er idag, är för att göra er medvetna om diamantmedvetenheten som levereras till era varelser och in i Jorden. Diamantvibrationen och frekvensen, sträcker sig från den Multiuniversella nivån i Skaparens Universum, som jag övervakar. Diamantljuset sträcker sig också ut i den Kosmiska Nivån, och agerar som ett uttryck för syntesen mellan de Kosmiska och Multiuniversella Nivåerna. Syftet med Diamantljuset är att dela Skaparens klarhet, tydlighet, uppriktighet och perfektion. Det innehåller egenskaperna av lyskraft, transparens, sanningsenlighet och Skaparens organiska flöde. Utvidgningen av Diamantljuset på Jorden, symboliserar en uppgradering av dessa heliga egenskaper inom mänskligheten, deras ageranden, reaktioner och relationerna till Moder Jord. Sådana omvandlingar och skiften främjar ny förståelse och uppfattning om sättet att leva på Jorden, som fötts ur Skaparens essens.

Det som är ännu mer spännande då Diamantljuset förankras i Jorden och mänskligheten, är att Diamantmedvetenheten också kommer att bli tillgänglig. Diamantmedvetenheten innehåller visdom från de Multiuniversella och Kosmiska nivåerna, som stöder den yttersta klarheten av uppfattning och förkroppsligande av Skaparen. Visdomen är så klar, så inspirerande och ren, och att motta diamantmedvetenheten skapar vackra förändringar och uppvaknanden inom er, utan att ni ens behöver förstå den kunskap som delas. Diamantmedvetenheten ger en kristallklar anpassning till Skaparen inom alla aspekter av er, befrämjar en medvetenhet fri från illusioner och en intensiv inre kunskap som för fram frid och tillfredsställelse. Diamantmedvetenheten främjar en förståelse för er existens på Jorden och inom Skaparens Universum, så att ni kan känna er i enighet och harmoni med allt som är Skaparen.

Varför Förankras Diamantmedvetenheten i Jorden?

Diamantmedvetenheten riktas som en ljusstråle till Jorden och mänskligheten, för att rensa illusionen från energifälten, chakrana, känslorna och människornas sinnen, liksom i hela den fysiska och energetiska kroppen hos Moder Jord. Illusioner som har funnits länge och känns som fakta eller verklighet, kommer att rensas och tas bort. Klarhet och sanning kommer att fylla det utrymme där illusionen en gång fanns. Transparens kommer att fylla tankarna hos många, så att de kan se Skaparens sanning inom och runt dem, med nya ögon. Detta kommer att innebära att det kan vara svårt att dölja era känslor och sanna tankar, såväl som ert uttryck för Skaparen. Ni kan känna att de heliga energierna väller ut från er, och att ni kan se igenom illusionerna som andra håller fast vid. Ni kan upptäcka att er andliga medvetenhet utvecklas, så att ni får tillgång till ny upplysning som ger större mening åt er verklighet och existens på Jorden. Det framträdande syftet med Diamantmedvetenheten är att framkalla Skaparens klarhet och autentiska natur, som finns närvarande inom allt som är.

Mänskligheten kommer att gynnas av att förankra Diamantmedvetenheten, men Moder Jord kommer att gynnas mest, eftersom mänsklighetens relation med Moder Jord blir rensad och renad. Då uppstår en ny koppling och förståelse mellan Moder Jord och mänskligheten. En manifestation av djup enighet av vetande, medkänsla och arbete kommer att skapas, så att båda, och då särskilt Moder Jord, kommer att blomstra och frodas. Större delen av mänskligheten tror att de redan har sett Moder Jordens storhet, och ändå har de bara sett en liten del av den magi och det underverk hon innehåller, och håller på att skapa. Moder Jord är en storslagen varelse vilket mänskligheten kommer att förstå när de rensar illusionerna som omger dem, och deras relation till Moder Jord. Hon har kraften att kunna få till stånd ett djupgående healande av sin varelse, och allt som existerar tillsammans med henne nästan omgående, men hon behöver göra det tillsammans med alla varelser för att kunna uppnå det. För att detta ska kunna ske, måste mänskligheten förstå sin enighet med Moder Jord.

Att ta emot Diamantmedvetenheten

Diamantmedvetenheten kommer att förankras i Jorden som en stråle av ljus, vilken tränger igenom alla varelser och alla aspekter av Skaparen. För att ta emot Diamantmedvetenheten personligt och medvetet, vill Jag, Ärkeängel Metatron, berätta om en speciell teknik, som gör att ni kan ta till er de heliga kvaliteter som finns tillgängliga för er nu.

– ”Jag öppnar mig nu helt för att ta emot Diamantljuset och Medvetenheten.” Upprepa detta när ni trycker fingertopparna på er högra hand mot fingertopparna på den vänstra handen så att tummarna möts. Handflatorna ska vara mittemot varandra men inte nudda vid varandra, fingrarna ska peka upp mot himlen. Ni kommer att uppleva en förändring eller öppning inom er, och det kan upplevas som en känsla av frid, en ljusstråle eller något annat.

– När ni känner er redo att hålla händerna i den positionen, höj dem då över huvudet och håll armarna raka. Föreställ er att Diamantljuset och Medvetenheten flödar in som en stråle av ljus in i fingertopparna, fingrarna och handflatorna. I utrymmet mellan handflatorna kan ni föreställa er en liten diamantformad ljusgnistrande formation. Detta är närvaron av Diamantljuset och Medvetenheten.

– Låt den gnistrande diamantformen sprida sitt ljus i hela er varelse.

– Tänk att ni håller den mest värdefulla juvel eller kristall, sänk ner era händer och placera den gnistrande diamanten på ert tredje ögonchakra. Andas in ljuset in i ert tredje ögonchakra.

– Sänk ner era händer framför ert hjärtchakra och andas in i ert hjärtchakra.

– Sänk era händer till bäckenet och andas in i bäckenet, rotchakrat och jordens stjärnchakra under era fötter.

– Låt diamantformen av Diamantljus och Medvetenhet expandera till att omfatta hela er varelse. Stanna i energin och andas in den i hela er varelse. Lägg märke till den läkning, förändring och klarhet som uppstår, kanske på oväntat sätt och i oväntade områden inom era kroppar. Låt illusionerna lösas upp, och låt en ny upplevelse av klarhet gry.

– Utvidga diamantformen till att inkapsla Moder Jord, och låt illusionerna mellan er och er relation, upplösas och rensas.

– Vila i energin och ta emot så länge det känns bekvämt, Jag, Ärkeängeln Metatron, kommer att finnas närvarande för att stödja er.

När ni har upplevt anpassningen med Diamantljuset och Medvetenheten, kalla då dagligen på energin genom att använda följande fras: ”Jag öppnar mig nu till fullo för att ta emot, förkroppsliga och uttrycka Diamantljuset och Medvetenheten.” Ta en stund för att erkänna ljuset som flödar genom er och aktiveras i ert inre, och sedan fortsätter under dagen.

Under de kommande dagarna, var medveten om de nya insikterna, den större klarheten och illusionerna som försvinner, för då kommer ni att kunna erkänna närvaron av Diamantljuset och Medvetenheten inom er varelse och verklighet. Ta er tid för att vårda er koppling av klarhet och enighet med Moder Jord, genom att helt enkelt tillbringa tid med henne, antingen ute i naturen eller under meditation. Lägg märke till hur ert samarbete med Moder Jord förändras.

Med klarhet och sanning,

Ärkeängel Metatron

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...