Ärkeängel Michael via Michael Love, mars 16

 ÄrkängelM

VÅG X: MANIFESTERAR EN NY JORDMATRIS!

16 mars, 2016 / FIVEDPRODUCTIONS / MICHAEL LOVE

Kära ni,

De stora vårdarna av tid (keepers of time) som står bredvid de främsta ärkeänglarna har talat och sagt ”Slutet av tiden är kommen och Himmelriket kommer nu att ses på jorden.”

Med andra ord, även om uppstigningspionjärerna som korsade 5D-gränsen, börjar uppleva och uppfatta konkreta 5D-saker nu, så önskar vi alla fortfarande se en fysisk ny jordmatris och ett nytt himmelrike.

Vi är här för att tala om för er, att de sista 2 vågorna som anlände, kommer att vara inne i 5D-vibrationer mot slutet av sommaren 2016, och jorden kommer då att börja förvandlas till den fysiska paradisversion ni önskat, utan negativa vibrationer.

”EVENTHORISONTENS” översikt:

Ljus är helt enkelt information som kommer från den första källan. Gammaljus är fotonljus som omedelbart kan uppgradera DNA till en högre version av sig själv. Detta ljus data kallas ”The Akash” och är det som utgör universums alla egenskaper. Det är allt som är. Det utgår från den stora centralsolen vid 12-D, där den kallas den främsta skaparen. Denna sol är tio biljoner gånger större än jordens sol och spränger sig ut i hela universum. Detta akashi-data transporteras längs med ljusstrålarna ner genom universum, skapar allt liv i kosmos, och dessa data skriver sig själv i arvsmassan hos varje biologiskt system.

Det finns tre uppstigningsvågor av kosmiskt gammaljus som driver tre olika grupper av jordvarelser i den 5:e dimensionen. Vågorna är desamma som de tre grupperna och vågorna sänds och kommer att mottas av de tre grupperna. Skickade vart? Till kärnan i den här galaxen, där vågen studsar mot en bländande vit ljusspegel som kallas den stora solen. Denna sol är en levande, älskande enhet, och är vad som kallas solguden. Det är ett bländande magnetiskt vitt ljus, så starkt att det skapar en jämn reflekterande spegelliknande yta, och om ni tittar på gud i denna form, ser ni bara er själva. Detta kallas diamantkärnan av himlen och är inget svart hål, utan ett bländande eldklot, ljusare än 10.000 solar och den är levande och den lyfter er upp till sin himmel.

Den första kosmiska gammavågen i händelsehorisonten, nådde en topp på 21 hertz den 28/9 2015 vid tetrad-blodmånen, genom en enorm våg av gammadata som bombarderade jorden och dess kännande liv. VÅG-X, som den myntades, uppgraderade också DNA:t i hela kosmos! Denna våg förde 2,3 miljarder varelser, strax bortom den inre gränsen för medvetandetillståndet i 5D som kallas den 5:e dimensionen. I slutet av November 2015 kom en tryckvåg av gammaljus från den galaktiska kärnan (den stora solen) och påbörjade den andra vågen med en uppåtgående rörelse. Denna 2:a gammavåg är planerad att vara med toppinverkan den 20/3 2016. Den stora solen tände EMP-sprängningen (ElektroMagnetisk Puls) och skickade en etershockvåg i detta kosmos som gick igenom den mänskliga kroppens aurafält med 22 miljoner mph (miles per hour). Energin transmuterade under 3 dagar och var stillastående utan flöde, men denna tända explosion har drivit en tsunamigammavåg rakt upp, och satte den i rörelse för de kommande 4 månaderna, tills den toppar runt 42-45 Hertz. Denna kosmiska EMP och dess tillhörande våg är specifikt riktad för att lyfta upp den andra vågen.

Massiva mängder av lägre vibrationsenergi har transmuterats under dessa 3 dagar efter den 1:a vågrörelsen, för att stödja den 2:a vågen, och båda gruppernas kroppar föll i en eterisk sömn när den kosmiska centralsolen utförde den största nuvarande mänskliga DNA-integrationen och uppgraderingen.

”Vi har inte tid”, säger ni?” Vad menar ni? Det är slutet av tiden!”

Vi ser saker andligt och allt i kosmos talar till oss som stora orakel, men då vi talade med tyska och ryska forskare som mäter de kosmiska frekvenserna och deras effekter, berättade de detta för oss, ”När tiden flyr, ska himmelriket komma på jorden.”

Betyder det att jorden magiskt kommer att förvandlas till himlen mitt framför våra ögon? Nej! Det innebär, att för första gången i historien kommer alla varelser på jorden att stabiliseras strax innanför 5D-gränsen, och hela mänskligheten kommer att ha slutfört sitt genombrott till 5D, där återuppbyggnaden av jorden kommer att inledas omedelbart. Systemen, strukturerna och metoderna för den nya jorden, skall vara konstruerade så att den går att bygga upp på ett kreativt sätt, genom att alla 5D-varelser arbetar tillsammans i harmoni, för att bygga en matris som upprätthåller liv, till skillnad från den gamla 3D-matrisen.

Det är viktigt att notera, att all energi som spenderas för att manifestera en sak, såsom ny jordstruktur och system, sker i 3D, men från ett 5D-perspektivet med manifestation.

Som vi sa i ett tidigare meddelande, kvantfysik fungerar bakåt i 5D-manifestation till skillnad från manifestation i 3D. Det enda som sker i 3D är observation som sedan flyttar tillbaka till 5D-nivån och saken dyker sedan rakt in. Det här vet vi fungerar, eftersom vi har experimenterat i mer än 55 dagar i sträck nu, med varje tänkbar situation vi kunnat komma på.

Ni måste komma ihåg hur det fungerar, eftersom ni skapar verkligheten i alla dimensioner, men det fungerar på olika sätt i varje dimension.

I 5D överrider ni: Mänskliga lagar (kommersiella), naturlagarna, fysiska lagar, och lagarna i kvantfysiken som transmuteras till ett ut-effektsystem av nollenergi. När vi säger noll-energi menar vi, att inte lägga någon energi på att observera en sak eller rikta energi mot en sak. När ni gör detta i 5D, upphäver ni alla möjliga kvantutgångar, vilket får till följd att ingenting manifesteras, särskilt inte det ni vill manifestera. Ni får ingenting tills ni släpper det, genom att inte ta någon notis om det.
5D-manifestering är då er kraftskapare Gud börjar sparka igång och ni börjar göra det som är omöjligt i 3D. Detta blir lättare och mer kraftfullt när era medvetandetillstånd matchar med de mindre täta, snabbare vibrerande rikena.

Halvvägs in i 5D, kommer den gamla matrisen och dess låga vibrationer att upphöra att existera. Det är vad vi menar med ”tidens slut.” Tiden är en 3D-fråga och den finns inte i 5D. Det finns ingen separation av tid och utrymme i 5D, så ingen tid behövs, precis som när vi säger att ingen energiproduktion är nödvändigt i 5D för att manifestera en sak. I 5D blir allt som ni väljer att det ska vara.

Fullt ut i 5D, då är vi på nollpunkten, enighet, och singularitet där tiden inte är relevant. Allt som inte är relevant i 5D kommer att transmuteras till något som är relevant och användbart för den mänskliga själen.

Efter sommaren 2016, och efter att de sista vågorna har kommit in i kroppen med frekvensen av 21 Hertz , är uppstigningen till 5D komplett. Vågens uppbyggnad används endast för kvantsprånget i

4D-5D, och dimensionerna 6-12 uppnås med hjälp av nollenergi, så ingen våg används i uppstigningsprogrammet efter 5D-nivån.

Forskarna som vi talade med sade, att deras data innehåller samma uppgifter och gammavågslinjen stannade vid 5D-nivån, och visade en rak linje efter de nästa två spikarna för 2:a och 3:e vågen.

3D-matrisen kommer fortfarande att vara en 3D-matris med bra 3D-grejer, men kommer att använda ett nytt 5D-kodat system för drift. Det nya 5D-systemet är helt enkelt trevligare överlag genom det som redan finns där, efter att negativiteten transmuterats bort. Trots detta är det fortfarande 3D och vibrerar fortfarande som 3D gör. Det kan aldrig förändras och ni kommer alltid att vara i det, som en flerdimensionell varelse.

Några har frågat, ”Kommer vi inte att omvandla 3D till 5D?” Svaret är ”nej”, eftersom 3D är 3D och 5D är 5D och de två skall aldrig interagera.

Innehavarna av de mänskliga fordonen kommer att använda de delar av 3D som behövs för att göra det kreativa arbetet med den ansträngning och den energiförbrukning som krävs för manifestationen, men manifestationen själv utförs i 5D (eller högre) och går sedan tillbaka till 3D för att upplevas fysiskt. Det är viktigt att säga att 5D också är en fysisk matris, men det finns vissa saker som bara kan upplevas i det 3-dimensionella planet, och inte i någon annan dimension. De mänskliga sensoriska organen gläds över detta, som ni vet. 3D kommer att användas mycket mindre än tidigare då vi aktiverar högre medvetandetillstånd, men de bästa och mest användbara delarna av 3D, kommer fortfarande att användas efter behov.

Många 5D-varelser navigerar sin väg in i yttre atmosfären av 5D just nu. Många uppfattar både 5D och 3D på ett nytt sätt. Många av oss utforskar dessa nya, okända områden och tycker det är otroligt magiskt och surrealistiskt. Det ger ett sådant hopp om att drömmar verkligen blir sanna och att allt verkligen är möjligt. Småskaligt kan det redan bevisas, men möjligheterna och konsekvenserna skapar en spänning med den bästa känsla vi kan tänka oss. Energin inom och runt om kroppen, är märkbart mindre tät. 5D-varelser har slutat reagera känslomässigt på det sätt de gjorde som ofullständiga 4D-varelser. 5D-varelser minns hur man använder 5D:s kvantfysik av
”här-nu”-språk till sin manifestationsfördel. 5D-varelser dömer inte som de gjorde i 3D eller 4D och benämner inte saker som de tidigare gjorde. De står vid sidan, som observatörer i de långsammare rikena och varelserna i dessa medvetandetillstånd, och ser att allt är precis som det är, utan att döma. 5D-varelser förstår att hela poängen med livet i 3D, är att njuta av det till fullo, något de flesta 3D-varelser aldrig gjort. Det är första gången de verkligen lever. Detta är vad det innebär att stå upp från de döda. Som den store mästaren sade, ”De är inte döda, de bara sover” eller är omedvetna. När ni är omedvetna eller sover, är ni ”som om ni vore” döda, men när ni är medvetna, är ni superlevande och ni känner det i varje cell av er varelse. 5D-varelser uppfattar 3D, injicerar förståelse i 3D, och de tillåter inte frekvensen att falla tillbaka ner till 4D eller 3D-nivå. De har en stark, stadig och fast inre 5D-kärnas vibrationer, vilken är regel nummer ett i 5D. Om 5D-varelser verkar i 4D eller 3D på något sätt, gör de det från ett 5D-medvetandetillstånd och förhållningssätt. 5D-varelser har en ny sträng av DNA som aktiverats så att mer av universellt ”akashic-data” är tillgängligt för att kodas av den humana arvsmassan. Enkelt uttryckt, 5D-varelser är mycket smartare nu och har mer avancerad intelligens. Har mer av de tidigare vilande hjärncellerna.
5D-varelserna ser redan, och är bokstavligen yngre, och de upplever mindre sjukdom eftersom partiklarna som utgör deras atomcellstruktur, snurrar med ljusets hastighet.

Stamceller, som redan har rapporterats av genetiker, genereras mycket snabbare än de i det vi kallar det förflutna. 5D-varelser är mer kärleksfulla och medvetna om hur den verkligt villkorslösa kärleken är. De är inte bundna, de har inga förväntningar, de behöver inte anstränga sig för att släppa taget, eftersom de räknar ut att ingen energi krävs, de använder bara kärlek och detta är den sanna alkemin och transmutationen av energi, vilket allt kan utföras med.

Många vetenskapsområden, som vi sett och hört, inklusive genetik, biologi, kemi och kvantfysik är alla verifierade av oss, de stora siarna och budbärarna av gryningen.

Vi kommer till er denna härliga dag med stora budskap med hopp för hela mänskligheten.

Vi inser att de flesta människor inte hör eller ser detta meddelande, men vi kommer fortfarande att utföra vår stora uppgift med att hjälpa dem, genom att hålla stora mängder ljus i våra kroppar för deras räkning, tills de blir medvetna, kan och är redo att göra mycket mer själva.

Ja, slutet av 3D-matristidens program är här. De stora vårdarna av tiden säger, att det finns en liten mängd sand som rinner ner från toppen av timglaset (under 4 månader) och snart kommer det gamla jordprogrammet helt att försvinna, och en nytt fysiskt jorduppfattningsprogram kommer att starta för fullt.

Vi började älska den här världen som ett paradis och det är det arbetet vi gör nu. Vi har varit här sedan början och vi kommer att stanna, tills allt är uppfyllt.

Detta är er stora uppgift och vi är glada att ha vår del i det.

Tack,

Ärkeängeln Michael

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...