Ärkeängel Mikael via Leslie-Anne Menzies, 4 september, 2017

Ärkeängel Mikael

via Leslie-Anne Menzies

4 september, 2017

Hälsningar, Kära Ni!

Sannerligen en tid för Nya Begynnelser.

Resan mot helheten väntar alla. Så mycket mer befinner sig nu åter under er kontroll och detta kan ni förnimma! Ni är omåttligt kraftfulla och ni börjar för var dag fatta detta koncept i allt högre grad. Ni ”känner er” mer Kraftfulla och Fyllda av ett Syfte och ni är nu redo att stiga upp till ytterligare en nivå inom er Evolution.

Ni kan definitivt känna av en större mängd stöd, i och med att vi strålar ut större mängder Ljus och Kärlek till er. Ni magnetiserar sedan detta till er Gestalt, absorberar det in i era celler och strålar ut det till andra. En Glädje att få beskåda.

Den mängd Kärlek och Ljus som nu genomsyrar er Planet utvidgar sig exponentiellt. Detta är kännbart. Denna utstrålning kommer att fortgå tills den vibrerar inom varje partikel av materia.

Kära Ni, er vibration fortsätter att absorbera denna Kärlek/detta Ljus från Skapelsen och ni blir verkligen ”Upplysta” i ordets alla bemärkelser.

Era gamla sätt, gamla rädslor, absorberas av Ljuset och transmuteras tillbaka till KÄRLEK.

Ni är i sanning VARELSER AV KÄRLEK – ni lyser med ert Ljus för alla att se och stråla utåt.

Kära Ni, ert strålande av TRIADENS Vibration som vi har talat om, har uppmärksammats:

GUDS OÄNDLIGA ÖVERFLÖD,

EVIGA FRID,

PERFEKTA HÄLSA OCH VÄLMÅENDE FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN

Kära Ni, vi har informerat er om att det som ges ut som en ”Ljud-Vibration” kan höras och besvaras i och med att den skapar.

NI är Skaparna av era liv och på grund av ER förankras detta in i ert liv och därmed för det med sig de förändringar som behövs för er Nya Jord. Förståelsen av UNIVERSUMS LAGAR är i hög grad en del av er verklighet.

Ni förankrar er Kraft och Vilja och ni kommer inte längre ge den ifrån er till någon från och med denna dag. Ni håller på att återta er Suveränitet som en sann Varelse av Ljus och Kärlek.

Kära Ni, ni har alltid varit kraftfulla – ni fick uppleva amnesi under en tid, men nu återvänder era minnen och kunskapen gällande vilka ni i sanning är finns åter tillgänglig för er.

Vi kan se när ni ”lyser” med det ljus som ni strålar inåt och utåt. Ni lär er att använda det Ljus som behövs för er egen Gestalt och sänder sedan ut återstoden till dem som precis håller på att vakna upp.

Anmärkningsvärda saker sker inom och utanför er, när ni får se de mäktiga förändringar som vecklar ut sig på er Planet. Att hålla sig utanför Rädsla är Nyckeln – Håll er inom Ljuset – fortsätt lysa med detta Ljus överallt där mörkret fortfarande har ett grepp och se när det löses upp.

Det är dags för att fokusera ert Ljus och er uppmärksamhet på att hela era egna Gudomliga Kroppar och den nya Jorden som vecklar ut sig framför er. Era Stjärn-Systrar och -Bröder arbetar med Healing-Kamrarna för att hjälpa er att återgå till perfekt Hälsa och Välmående. Kalla på dem under era nattliga utflykter.

Fastän dessa omvälvande förändringar påverkar er Planet – så har den Kärlek som sammanför SAMTLIGA SJÄLAR som är kallade till att lysa, en otrolig kraft som inte kan förnekas.

Genom sådana tider som dessa är det som i sanning spelar roll den KÄRLEK SOM NI ÄR och den KÄRLEK SOM NI UPPVISAR – allting annat är ersättligt – det får ni bevittna!

En Storslagen Kärlek uttrycks nu som aldrig tidigare på er Planet. Stå starka i vetskapen att KÄRLEKEN HAR VUNNIT och ni i egenskap av Mästarna av den Nya Jorden står i färd med att få bevittna den mest storslagna evolutionen av alla tider.

Sådana är dessa tider:

En hyllning till den KÄRLEK SOM NI ÄR.

Så är det.

 

Source – Channel: Leslie-Anne Menzies

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...