Ärkeängel Michael via Susan Leland, 14 Juni 2016

ÄrkängelM

Ärkeängel Michael, via Susan Leland

14 Juni 2016

 

 

Se Sanningen om Vem Ni Verkligen Är!”

’Ashtar on the Road’ Telekonferens

Jag är Ärkeängel Michael och ni har just hört beviset!* I detta Sällskap kallar vi Vattumannens Ålder, den Gyllene Åldern, men de är ett och samma. Och Sanningen är, det har börjat gry! Det har börjat! Det är känt i hela solsystemet, galaxen och ja, även Universum, i alla Högre nivåer av Dimensionalitet.

Och vad ni har hört i den här Samlingen – och från dessa budbärare**, står inför denna Samling – och vad ni kommer att få höra efteråt, är en BEKRÄFTELSE PÅ DEN HÄR SANNINGEN! Det här är destinationen för Planeten Jorden eftersom det är dess öde. Det är tid för att detta öde ska uppfyllas och det är Sanning! Och ni vet det! Ni alla vet vart Planeten Jorden är på väg. Ni alla känner till om den Gyllene Åldern och alla de underbara, underbara mirakler som var och en är här för att skapa – för att förverkliga, och för att leva dem.

Så jag ska inte utveckla det under denna underbara tid som jag har med er. Jag väljer istället att ta er inom er själva, för att diskutera Inre Sanning. Nu ser jag hela vägen in i er, in i era vackra Hjärtan! Jag hälsar er, som Gudomliga som jag, och alla i detta Sällskap, i de Riken där det bara finns Ljus och Kärlek, och allt som Kärlek uttrycker och skapar. Och jag ser denna Sanning även i era tredje dimensionella själv, vilka i stor utsträckning är illusoriska. Men om ni ser inom er, se den Sanningen skina ljust i var och en av er!

Och här, snälla ni, acceptera Excalibur (svärdet) från mig och vifta med det. Vifta med det för er själva. Er ålder spelar inte någon roll i fysiska år. Det spelar ingen roll antingen ni är, vad ni kallar frisk och hälsosam, eller om ni har några disharmonier eller sjukdomar, inom era fysiska jag. Se er själva som Universum ser er. Se er själva som ni verkligen är, i de Högre nivåerna där ni existerar – som ni alltid har och som ni alltid ska, eftersom ert Ljus, ert Kärleks-Ljus är evigt!!! Anslut! Låt Excalibur hjälpa er om ni så önskar. Eller kalla på någon av era Guider. Kalla på era Högre Själv för att förena er och gå samman, så att ni kan se den verkliga Sanningen om Vem Ni Verkligen Är – starta här!

Ni kommer att få höra många, många fler Sanningar om händelserna – de verkliga händelserna som sker i Världen. Jag skall inte avvika från mitt fokus, för att kommentera på dem, annat än säga det, ja, det finns fortfarande svarta ’ops’ operationer som äger rum, vilka kontrolleras och förövas i syfte att inge rädsla. Och jag ska säga er att alla de som deltog i Orlando, bör vara hälsade och minnas, med Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet, eftersom de är här och då ni redan har förenat er in i dessa Högre nivåer. Dessa händelser är på väg att ta slut en gång för alla!!!

Precis som Ashtar diskuterade,*** dessa bluffmakare presenterar sig själva, som att veta att allt kommer att bli borttaget från scenen! Så vila lätt på det. Gör vad ni kan för att få ut Sanningen och se inom er själva och se Sanningen om Vem Ni Verkligen Är. Starta där. Vem är du? Vad är din mission och syfte här? Nå, ni vet, det är att vara en Ljusarbetare, som de säger. Ni VET att det är att finna Glädje, att uttrycka Kärlek, i Medkännande, Förlåtande och Tacksamma sätt. Det är att vara en budbärare av Kärleks-Ljus till alla i Världen. Det är att frambringa den Gyllene Åldern.

När ni tittar djupt inom er själva, ser ni då att det skiner ljust? Ni är fortfarande människa delvis. Och den del av er som är mänsklig, förtjänar resten av er som är Gudomlig, obesvärad av vilka situationer ni än kan hitta i den tredje dimensionella naturen, när ni visar er själva i den traditionella spegeln. TITTA DJUPARE!

Om ni står framför en spegel, se Ljuset som skiner fram från er. Igen, ta Exalibur och vifta med det, så att ni kan se den Sanningen inom er själva. Blunda och se genom era visdomsögon. Bjud in era Guider att stå med er och och visa er Vem Ni Verkligen Är. Med andra ord, gör detta till ert sökande, er mission av upptäckt. Upptäck er själva, mest Älskade Familj!!!

Och vissa av er är faktiskt änglar. Ni har änglalik genitik inom era mänskliga kroppar. Vet ni det? Har ni hittat det ännu? Och hur är det med er som har det genetiska hos en eller flera av stjärnfrö-civilisationen (starseeds) inom er? Kanske är ni Kumaraner från Venus, eller Arkturier här, tjänstlediga från det Stora Universitetet. Kanske är ni Plejadiska, som kommer från stjärnorna för att börja en ny civilisation här, som ni kallar ”för länge sedan och långt borta”. Kanhända är ni en Ashtar Ledare just nu, i era Högre Dimensionella varelser!

Spelar ingen roll! Lär känna er själva. Och som jag har sagt, är ni välkomna till Exalibur för att hjälpa er att urskilja. Och ni har många, många sätt bortom det. Ni ser, Älskade Ni, ert eget vetande är så viktigt för upplyftandet för alla på Planeten Jorden, eftersom det är en samstämmighet som kommit fram genom att känna er själva, och därmed bemyndiga er själva till att känna varandra och att se Ljuset skina i alla era bröder och systrar i Mänskligheten – och bortom!

Alla Moder Gaia’s Kungadömen håller Ljuset som ni gör. Och när dessa Ljus kommer tillsammans, lyfts Planeten upp!!! Så det är att börja genom att känna er själva – känna acceptera och tillåta att ni är Gudomliga skapare. Ni är Mästare som går i mänskliga kroppar, åtminstone i er ’vakna tid’. Och även då, ibland väljer ni att lyfta ut ur era mänskliga kroppar, vilka är, när allting kommer omkring, något inskränkande och begränsande.

Men ju mer ni känner igen Sanningen och Kärleks-Ljuset, som ni var och en håller inom era energifält – inte bara era fysiska själv – desto mer framskrider ni i er egen utveckling. Ni bemäktigar faktiskt de transformerande omvandlingarna i er kroppslighet, vilket naturligtvis är kritiskt för er Uppstigning – individuellt och för hela Planeten Jorden att stiga upp också!

En klok Mästare gav två ord. De är mest bemäktiga om ni förstår den grundlighet som jag har gett er en beskrivning av. Och orden: ”Känn dig själv!” (Know thyself!) Han är känd som en läromästare, en filosof. Naturligtvis, hans namn är Sokrates. Världen var inte riktigt redo för vad Sokrates lärde ut, och så de straffade honom. Detta i sig självt är ett uråldrigt program. Och ändå kan jag säga er att denna rädsla att bli straffad för vad ni vet, mycket mindre än vad ni delar med någon annan, har ärligt talat varit enormt avskräckande för Mänsklighetens evolution och hela Planeten Jorden.

När ni känner er själva, när ni vet att ni är Gudomliga Mästar-Skapare av vilken verklighet ni väljer, då är ni bortom dessa lögnaktiga illusioner! Och jag kan gå på och på och så vidare med exempel på osanningar. Men vi är inte här för att fokusera på osanningar. Vi är här för att helt enkelt förlåta och vara tacksamma för visdomarna – OCH LÄMNA DETTA BAKOM! De hör hemma i tredje dimensionen – de hör INTE hemma dit Planeten Jorden går, Mina Kära. De hör absolut inte hemma i er!

Så titta djupt inuti. Se Sanningen om Vem Ni Verkligen Är! Och om det finns några mörka skuggor någonstans, använd Kärleks-Ljuset. Använd Exalibur. Använd den Violetta Strålen. Bjud in deltagare från någon eller flera varelser av Kärleks-Ljus som ni skulle välja att kalla på, och omfamna er själva! Ni är alla Gudar eller Gudinnor. Ni är alla Gudomliga!!!

Jag vet att det ibland är utmanande och svårt. Och så är det därför som jag bad om att komma hit och vara med er, eftersom det är en mycket viktig Sammankomst. Det här är en ”vända blad” om ni så vill. Detta är en rörelse in i Högre Dimensionella nivåer. Även om de införlivar och inkluderar en del av 3-D, åtminstone – rör det sig fortfarande upp till Högre nivåer där det finns ännu mer Kärleks-Ljus för er alla att dela med varandra, eftersom ni tar in mer Kärleks-Ljus till er själva, även när vi talar! Ni förstärker Kärleks-Ljuset Ni Är, och välkomnar även mer in genom att öppna och ta emot det, genom att tro att ni är, och alltid har varit, varelser av Ljus – även när det har verkat ganska mörkt i föregående tider eller tidigare liv. Jag kan försäkra er att Sanningen om Vem Ni Verkligen Är har alltid visat sig ljus, liksom Planeten Jorden, eftersom ni har varit här och ni är här nu!

Och så hedrar vi er, med Kärlek och tack, långt bortom vad bara ord som jag kan uttrycka. Öppna era Hjärtan och känn det komma in från mig och alla Kärleks-Varelser som samlats här. Acceptera det som er Gudomliga Rätt, som ni har förordat att ni är i vetskapen om det, att ni förstår att ni är en individ och ändå Ett med alla oss i det! Känn det, och känn det med att röra om inom era egna Hjärtan, inom era energifält, inom era egna varelser!!!

Och vet att vi tillsammans har tagit andra steg i denna Stora Mission i att föra Sanningen av Kärlek till alla på Planeten Jorden, under, på, och över – och skickar ut det i alla riktningar till alla Universum utanför!

Tack, mest Älskade Ni, för er Enhet i ert Kärleks-Ljus! Och så är det.

Namaste!

 

 

 

 

 

 

 

*   Archangel Michael chose The Age of Aquarius for his introductory music:


https://www.youtube.com/watch?v=kjxSCAalsBE


** Recording of this call:

https://www.freeconferencecallhd.com/playback/?n=RYHyA/j4tjf


*** Ashtar’s transcript:


http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-where-youre-needed-most.html

 

http://www.ashtarontheroad.com/aa-michael-see-who-you-really-are.html

 

Transcription by Marta.


Given through Susan Leland, June 14, 2016.www.AshtarontheRoad.com


© Ashtar On The Road Publications 2004-2016.


Du gillar kanske också...