Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 30 september 2017

Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 30 september 2017

 

 

Älskade mästare, det är dags att ni funderar över vad ni tänker och den emotionella energi ni projicerar utåt under dessa dagar av konflikt, oro och stress på er planet.

Vilseleder eller förvränger ni harmonin, som ni har skapat runt omkring er genom att låta er bli engagerade i det kaos av misshandel och förstörelse som äger rum på planeten Jorden vid denna tidpunkt? Blir ni engagerade i scenarierna, som presenteras om och om igen via TV, radio, tidningar och andra medier?

Har ni än en gång tillåtit er att dras tillbaka in i illusionens täthet och negativa miljö? Om ert svar är ja på någon av dessa frågor, ger ni med er energi bränsle till de kaotiska vibrationerna i världen i stället för att addera er Kärlek / Ljus / Kraft till de andra fredsbevarande personerna runt om i världen.

Frågan är om ni kommer att stå på deras sida vars största önskan är att skapa en fredlig lösning till största möjliga nytta för alla eller kommer ni oavsiktligt anpassa er till dem som vill fortsätta separera, skapa lidande och dominans?

Vi menar inte att ni inte ska hålla er informerade om vad som sker runt om i världen. Men nu säger vi, som aldrig tidigare, att ni måste lyfta er ovanför vad som händer och vara med som observatörer från en högre utsiktspunkt. En utsiktsplats där det inte finns någon rätt eller fel, bara olika nyanser av sanning och olika motiv. En utsiktspunkt där ingen ras, land eller religion är helt rättfärdig, oskadlig eller helt fel.

Kom ihåg att varje själ på jorden bär en gnista av det gudomliga inom sig. Ni måste centrera er i ert hjärta och anpassa er till ert Högre Själv med ett Ande inspirerat medvetande, så att era handlingar och beslut alltid är i linje med den gudomliga planen. Då kommer ni att stå högt bland de rättfärdiges led, vars största önskan är att återvända till jorden och mänskligheten för en sann fredlig samexistens i en miljö där vår Fader / Moder Gud är de högsta regenterna.

Medge att det finns de som har gått med på att spela ”djävulens advokat”, de som presenterar er skuggsida för er på sitt mest destruktiva sätt. Det finns andra som självrättfärdigande hävdar att de bara har de högsta, mest altruistiska motiv, men vi ser och känner till de bakomliggande motiven för de beslut som fattas och handlingarna, som sägs initiera fred och rättvisa.

Just nu spelas dualiteten ut på jorden i sin mest dramatiska form och det är upp till er om ni kommer att dras in i den svängande nedåtgående spiralen av mass karmiska handlingar som nu äger rum.

Många gånger tidigare har vi talat om lagen av orsak och verkan eller att för varje handling finns en reaktion, vilket resulterar i det som kallas negativ eller positiv karma. I många tidsåldrar har ni, som de Upplysta, flitigt arbetat för att balansera er personliga karma, förfäders karma och ras karmiska influenser. Det var en stor del av spelet i dualitet och polaritet: för i alla aspekter av er varelse återvända till balans och harmoni.

Vad händer nu då krigets vindar, konflikter och förstörelse virvlar, som ett mörkt och tungt moln runt jorden, rör och påverkar allt och alla? Kära, det beror på vad ni känner och tänker, vad pågår i ert sinne och hjärta? Kommer ni att stå fast i Ljuset eller addera negativa karmiska tankeformer, som skapas i varje ögonblick.

Många av er har beundransvärt lyckats med att balansera er Karmiska-livskedja. Låt oss kalla det att er ”LivsKedja”. Där har ni en plus- och en minus kolumn och ert mål är att förändra minus kolumnen till plus eller positiva energimönster.

Vi vill inte att ni passivt sitter på läktaren och inte gör någonting. Vi uppmanar er att ställa upp och bidra, för er dynamiska Livs Krafts – energi behövs nu som aldrig förr. Ni är mycket kraftfullare än ni kan tänka er, mina modiga vänner; ni spelar en mycket viktig roll för att uppnå en fredlig lösning på en mycket oroande världssituation.

Den energi ni utstrålar från ert hjärtcenter har lika mycket inflytande på resultatet av den här stora konflikten, som de som står vid ”frontlinjen”. Ni är också vid fronten, så att säga, för ni har förmågan att knyta an till det rena, oföränderliga Skaparämnet och forma det till kraftfulla tankeformer och handlingar som kan övervinna alla motgångar.

De modiga Själar som blivit kallade till slagfältet, oavsett vilken sida de kämpar för, om de gör det med en önskan om sant rättvisa för alla och med Andens medkänsla av Anden för sina medmänniskor, i stället för att ha lust hämnas, förslava eller kontrollera andra, då fungerar de som rättfärdiga krigare och Himmelens krafter är med dem.

Många av er har blivit störda eller förvirrade av att vi använder termerna ”Freds Krigare ” och ”Ljus Krigare ” vilket kan tolkas som en militant terminologi. Här finns det många olika tolkningar och olika fasetter av sanningen. Ända sedan Jordens och mänsklighetens fall ner i tredje dimensionen av separation och smärta har vi kämpat flitigt för och med er. Vi har bekämpat illusionsskuggorna och negativiteten som skapats av ert massmedvetande av tro på rädsla, skuld och ovärdighet. Vi har kämpat för att hjälpa er att återansluta med er Gudomlighet och för att hjälpa er att komma ihåg hur magnifika ni verkligen är. Vi har flitigt utfört de order och direktiv som lämnats av vår Fader / Moder Gud och Skaparen, ”Hjälp våra barn att återvända till Ljuset och att kräva tillbaka sitt gudomliga arv.”

Ja, vi har varit involverade i tidernas evigheter i kriget mellan Skaparens Ljus och mänsklighetens skuggor. Våra vapen har varit kärlek, medkänsla, förståelse och stöd, när ni passerat genom dalarna av hopplöshet och förtvivlan. När ni försöker nå bergstopparna av hopp och upplysning. Om ni vill ansluta er till våra ansträngningar i att föra Ljuset in i skuggvärlden och mänsklighetens hjärtan; om ni kommer att stå fast i era övertygelser som i slutändan kommer rätt att råda (känna till att endast vår Fader / Moder Gud är medvetna om den totala bilden och vad som verkligen är bästa resultatet); om ni kan upprätthålla en känsla av fred och glädje inom er och utstråla Skaparens expansiva kärlek till HELA mänskligheten; då är ni verkligen en krigare i våra Ljus Legioner.

De som protesterar, ropar och marscherar för fred lägger sin energi i kaosens smältdegel. De erbjuder inte lösningar eller vidtar positiva åtgärder, utan lägger skuld och protester mot andras handlingar. Samtidigt som de förklarar att icke-handling är det enda sättet att uppnå fred och harmoni. Det är en annan form av att sitta på läktaren eller att inte ta ställning.

Många gånger förut har vi berättat, det är dags att hoppa ner ”från läktaren”, det är dags att ni tar ställning för vilken sida ni ska tjäna, ljuset eller skuggsidan. Det är dags att ta ställning till antingen att är ni en Ljusets Emissarie, en Flammande Gnista av det Gudomliga och en samskapare av kärlek, glädje, överflöd och harmoni, eller så är ni en person som väljer att ta det lätta sättet av att följa andras diktat och därmed för tillfället lägga undan er Gudomliga Födelserätt.

”Fred” är ett ofta använt ord i dessa oroliga tider och den kan avbrytas på många olika sätt. Ni använder termen ”sinnesfrid”, vilket betyder att ni har en lugn, lugn sinnesstämning som är fri från dissonans, oharmoniska tankar eller mentala konflikter. Fred kan innebära ett ömsesidigt avtal mellan två personer, en familj, en grupp, grannskap, stad eller nation, som gynnar alla som är involverade. Som skapar lugn, fridfull och säker atmosfär samt laglig ordning.

Det kan också innebära ett fördrag eller en överenskommelse om att förhindra eller stoppa en konflikt mellan två avvikande fraktioner. Ni kan kallas en fridfull person eller en pacifist eftersom ni är benägen till eller försöker främja en fredlig miljö. Ni kan ”söka fred” eller sträva efter att ”bibehålla freden” genom försonande handlingar eller genom att lösa konflikter genom kompromisser.

Slutresultatet är Fred för att uppnå harmoni och balans i alla situationer. Fred uppnås aldrig genom egots känslomässiga natur eller sinne, utan genom Andens högre vibrationella energier, som alltid söker det största / bästa resultatet för alla berörda.

I er värld av dualitet och polaritet är det optimala målet att söka harmoni och balans i allting. Denna harmoni måste börja inifrån. Den måste blomma i hjärtat när ni tillåter Anden att gå ner och återigen fylla hjärtat i er fysiska kropp. Då börjar ni se genom ett filter av kärlek och lyssna med öronen modererat av medkänsla. Ni kommer att veta att allt ni någonsin behöver är ert när ni frågar efter det. Ni försöker inte längre att ta det som tillhör någon annan.

Ni strävar alltid efter en win / win-lösning, och ni vet att när ni förlorar, förlorar alla andra också. Ni blir Ljusets Mästare och ni går mjukt och modigt framåt svingande det glödande eter svärdet av Gudomlig vilja, ära, sanning och rättvisa. Ni bekräftar vad som är er sanning, och ni lever stadigt er sanning med integritet och ödmjukhet, föregår med gott exempel, undervisar genom att vara ett föredöme och tillåter alla andra samma rättighet.

Älskade. Först måste ni söka frid inom er själv och när ni hittar det ni söker, kommer ni att utstråla en aura av frid ut i världen, där den kommer att förenas och förstoras av andra med en fredlig och harmonisk natur.

Tillsammans och med kraft kan ni övervinna alla motgångar och ni kan skapa och förbättra de Ljus celler / områden som ni bygger på Jorden, såväl som i den Femte Dimensionen. När de tänkta Ljusformerna når en viss förstoringsnivå, börjar de mirakulöst att manifestera sig på det jordiska planet. Många av era visioner närmar sig den punkten och de kommer att manifestera sig uppenbarligen utan ansträngning. De sista handslagen görs och förberedelserna är nästan färdiga, modiga hjärtan; Leta nu efter de underbara resultaten av alla era ständiga ansträngningar.

Mänsklighetens omänskliga uppträdande mot varandra har varit en kontinuerlig, oupphörlig process sedan fallet ner i tredje dimensionen. Fredlig samexistens har knappast någonsin varit det ultimata resultatet av någon konflikt. Den bakomliggande avsikten har oftast varit att erövra, gripa och tvinga andra till underkastelse utan hänsyn till välfärd för dem som fångas i mitten eller tvingas slåss.

Vi har många gånger förklarat hur klyftan mellan Ljuset och skuggorna växer, nästan som om en värld fylld av ljusets vibrationella mönster överlagras på den tredje / fjärde dimensionella världen av illusioner och skuggor. Detta mönster visas mer och mer dramatiskt för varje dag.

Det är absolut nödvändigt att ni är vaksamma, hjärt-centrerade och i varje ögonblick inspirerade av Anden. Ni måste lära er att ställa in gränserna för er energi och ständigt förstärka er sköld eller mantel av skyddande Skaparljus. Ni måste lyssna på ert hjärtas viskningar, för det är där era änglar guidar och lärare lämnar visdomskatter för att ni ska få tillgång till och använda dem.

Lyssna inåt, mina trofasta följeslagare och kom ihåg hur vi för många år sedan svävade genom hela universum tillsammans, skapande nya galaxer, världar och civilisationer bortom era vildaste drömmar. Kom ihåg hur ni hade tillgång till all den Gudomliga Substansen i skapelsen och allt ni behövde var att nå ut med ert sinne och forma det?

Kom ihåg hur allt ni behövde var att tänka på något och hur det mirakulöst uppenbarade sig för er. Försök att komma ihåg de många formerna ni har tagit, både som människa, men också i många olika former i olika kompositioner, texturer och funktioner, men alla vackra och perfekta i vår Fader / Moder Guds ögon.

Det är viktigt att ni kommer ihåg att ni har upplevt varje Rot Ras, som någonsin har befolkat Jorden – vilket innebär att ni har haft alla hudfärger och ni har haft alla egenskaper, som varje ras har vilka nu finns på er planet.

Vi säger att ni är en mångfacetterad Varelse som har upplevt all den rikedom och mångfald som denna jord, detta solsystem, denna galax och universum har att erbjuda. Så hur kan ni döma era bröder och systrar, bara för i denna livstid har de en annan hudfärg än er, för de har olika vanor, tro och tillber annorlunda eller kallar sin Gud med ett annat namn? Det har sagts om och om igen: ”NÄR NI GÖR DET, DÖMER NI ENDAST ER SJÄLV!”

Älskade, kom ihåg, i dessa tider med stora förändringar kan ni göra stor skillnad. Stråla ert KärleksLjus till alla ni ser. Låt oss hjälpa er att uppfylla ert jordiska uppdrag och vårda er med vår kärlek. Tillsammans kommer vi att råda.

Jag är Ärkeängeln Michael

Överfört genom Ronna / Sacred Scribe * Som författare av denna artikel, hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i namnet Archangel Michael. Publicering på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller något tillägg och kredit för författarskap och min e-postadress och hemsida adress ingår.

Den kan publiceras i tidskrifter, tidskrifter eller offentligt tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net”Ärkeängel Michael via Ronna Herman: Sök Frid inifrån,” 29 september 2017, på https://www.starquestmastery.com/blog

 

 

 

 

Du gillar kanske också...