Rådet via Ron Head, 29 juni

Ron Head

Rådet, 29 juni 2016
via Ron Head
Dags för lite klarspråk

 

Som alltid är vi medvetna om att mycket av det vi talar om inte kommer att vara något nytt för många av er. Dock kan det vara det för andra och vi ber att ni tillåter oss påpeka några saker.

Vi vill diskutera de våldshandlingar som en del i er värld begår i deras gudars namn. Och vi vill även inkludera våldsamt tal och våldsamma tankar. Medan vi talar om det, låt oss även omfattar försöken att kontrollera de handlingar och tankar hos andra, som inte väljer att leva som man skulle önska dem.

Kan ni föreställa er att de agerar utifrån rädsla och enorm osäkerhet? För att förklara vad vi menar, låt oss dela en del av den typ av omedvetna tankar som går in i dessa typer av responser på livet. Många av dessa själar kallas fundamentalister av ett eller annat slag. Och vad de har gjort är att acceptera tanken och undervisning från en annan eller andra utan att ifrågasätta. De har inte och kommer inte granska dessa övertygelser eller på något sätt överväga att saker och ting skulle kunna vara ens en gnutta annorlunda än vad de har accepterat.

De ser allt – som de har blivit lärda, och vi betonar detta – som antingen / eller. Antingen är det rätt eller är det fel. Vilket betyder ”Antingen har jag rätt, eller har jag fel.” ”Antingen har jag rätt eller har han rätt.” ”Om han har rätt då har jag fel.” ”Jag kan inte ha fel! Jag får inte ha fel!”

Detta är rädslotänkande. Detta sätt att tänka leder till defensivt tänkande och handlande. Det har undervisats omsorgsfullt . ”Försvara tron!” Och naturligtvis måste man, eftersom man måste ha rätt. Det är en fråga om överlevnad. Och rädslan är okej också, eftersom man måste frukta Gud. Att frukta en all-älskande Gud är en annan stor fråga i sig. Det räcker med att säga att det är en kraftfull kontrollmekanism.

En till sak, är att när någon är i klorna på ett sådant tankesystem, då kan styrmekanismen för rädsla användas för att få en att göra många saker som man aldrig skulle göra annars, och tro att man gör en rätt och bra sak. Det är lätt för oss att se, men nästan omöjligt för dem i greppet av ett sådant tänkande.

Allt detta är endast för att leda oss fram till punkten för diskussionen.

Vi har många gånger, även nyligen, sagt att ni ska förlåta allt, att ni bör se den gudomliga varelsen som separat från hans eller hennes handlingar. Och vi hoppas att allt det ovanstående kommer att hjälpa er att göra det.

Människor agerar, nästan alltid, i vad de tror är det bästa sättet som finns att tillgå för dem i ögonblicket. Om de är rädda eller rasande (en produkt av rädsla och hjälplöshet) kan de se handlingar som bra, korrekta eller nödvändiga, fast de aldrig ens skulle kunna överväga det annars.

Så när vi säger att det är en sak att fördöma en åtgärd och en helt annan att fördöma aktören, är det lättare att förstå det nu? Lägg märke till att vi aldrig har begärt att någon ska tolerera handlingar som skadar en annan, mycket mindre ett stort antal andra. Vi ber bara att ni ser den som gör dessa saker som offret, om man så vill, av massiv rädsla och missförstånd.

Det är också sant att dessa personer har ingen aning alls om vem de är. De har ingen riktig uppfattning om Enheten. De har därför ingen aning om gudomligheten i dem som de agerar mot. Faktum är att många har tillåtit demonisering av sina offer. Annars skulle de aldrig begå handlingen. Ni förstår, de har lagt all sin personliga makt i utombordskontroll. På jakt efter makt har de blivit maktlösa.

Så, vad gör ni? Och snälla inse att vi talar genom många, till många. Detta meddelande, i en eller annan form, når miljontals av er i varje hörn av världen. Vad ni gör är att höja er egen medvetenhet, er frekvens, ert medvetande, till den högsta nivån ögonblick för ögonblick, dag för dag, tanke för tanke. Vet detta. Ni är en del av mänsklighetens enhet. Och när ni höjer er själv, höjer ni alltet. Allt är ett energifält och därför kan det inte vara på något annat sätt.

Detta har varit ett ganska långt meddelande. Om ni har kommit så här långt, vet vi att ni förstår det. Välsignelser och kärlek till var och en av er. Vet att de känslor ni har haft av vår närvaro omkring er är sannerligen sanna. God dag.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...