Ärkeängel Mikael via Linda Dillon, 19:e oktober 2017

Ärkeängel Mikael via Linda Dillon, 19:e oktober 2017

Ärkeängel Mikael:

Angående det Synbara Kaoset i Vår Värld, AHWAA, 19:e oktober 2017

 

Steve: Jag kommer under timmen med en Ängel att fråga vad orsaken är till att anslutningen mellan ärkeängeln Mikael och Matthew Ward inte fungerar, angående anledningarna till de Kaliforniska bränderna, och skjutningen i Las Vegas.

Tack till Lorraine för denna transkription.

 

Ärkeängeln Mikael: Angående det Uppenbara Kaoset i Vår Värld

En timme med en ängel, 19:e oktober 2017

Linda Dillon, Kanal för Rådet av Kärlek

Steve Beckow, värd, InLight-Radio

 

Steve Beckow: God kväll allesammans och välkomna till En Timme med en Ängel. Jag är Steve Beckow, chefredaktör för the Golden Age of Gaia, och med mig idag finns kanalen för Rådet av Kärlek, Linda Dillon, författare till The New You, The Great Awakening, Jesus Book, och kom nyligen tillbaka från ett Andligt Sökande i Storbritannien. Du avreste strax innan orkanen i Florida och du lämnade Storbritannien strax innan en orkan nådde Irland. Jag kan tänka mig att du var mycket lyckligt lottad.

Linda Dillon: Jo, det var verkligen tursamt för mig. Jag tror att orkansäsongen har kommit och det är intressant att de verkar slår till överallt. Det är inte bara i USA utan också i Europa, och jag förstår att orkanen Ophelia inte bara träffar Irland, utan hela Storbritannien. Det beror på den massiva rensningen som pågår över hela vår planet. Och som vi alla vet är det vind och vatten – och då särskilt vatten – som är känslor, och det pågår en stor rensning.

Och, precis som vi sa innan vi gick ut i etern, att så mycket kommer fram nu. Det uppstår så mycket av geofysisk natur. Men nu är jag här. Jag är tillbaka i Port St. Lucie där vädret är underbart och varmt och jag försöker fortfarande, efter flera veckor faktiskt, att processa och förankra mig i hemmiljön, efter den fantastiska Andliga resan. Och jag känner mig väldigt mycket som om jag på något sätt är på två ställen, eller faktiskt flera ställen samtidigt. Och nu är vi här.

SB: Kom det tillbaka några minnen eller någon längtan efter att vara på platser som Avalon och runt Edinburgh? Fick du några påminnelser?

LD: Det är märkligt att du frågar det, eftersom någon frågade mig om det igår. Som du vet är varje steg där guidade och det fanns stället jag kom till, där jag kände att jag aldrig hade varit förut. Men vad skulle jag göra?

Men så fanns det andra ställen med känslan av att återvända hem, eller att återvända till något jag älskade, och det var väldigt väldigt starkt. Edinburgh var ett av dem, Lindisfarne ett annat och Lake District och Castle Riggs stående stencirklar.

Så det blev många, många påminnelser. Och intressant nog när jag stod på dessa ställen – var jag ständigt omgiven av Rådet av Kärlek, men också av många er, många i min själs cirkel. Och jag tittade och tänkte: ”Åh, så det här är stället där vi tidigare fanns. Det här är vad vi gjorde innan.” Så, det var fascinerande.

SB: Wow. Tillbringa en dag i mitt sinne. (Skratt)

LD: (Skratt) Eller så tillbringar jag en dag i ditt.

SB: Det är fascinerande att tänka på när du blickade ut och såg Rådet av Kärlek och cirkeln etc.

LD: Du vet, jag känner – och jag har sagt det till dig och Suzi, gång efter gång – att min känsla, och det jag också får veta av Rådet, är att den här resan och det vi alla gör precis nu, är slutförandet, som jag har sagt, av ett tiotusenårigt segment i vår andliga resa genom Uppstigningen. Och Rådet, egentligen Ärkeängeln Mikael, rättade mig när jag gjorde mig redo för showen, och sa; ”Det är slutet på en trettontusenårig cykel.”

SB: Sedan Atlantis …

LD: Ja, sedan Atlantis, men också sedan den punkt i vår utveckling som vi har rensat upp, från det som var. Och verkligen – vi vet att vi glider, eller passerar förbi mänsklighetens falska rutnät eller kärnproblem, som vi befinner oss djupt insnärjda i just nu – mycket enkelt.

Men i själva verket är dessa ”vasanas”, dessa falska rutnät, dessa kärnproblem så djupt förankrade i hela vår kultur. Oavsett om det gäller den Afrikanska kulturen, Mellanösterns kultur eller den Västerländska. Jag menar att, de har varit djupt förankrade – dessa trossystem som absolut inte har någon verklighetsförankring, och absolut ingen Gudomlig förankring.

Och det är kanske därför vi har den här känslan – och jag berättar nu för våra lyssnare att vi har pratat om det, att det är så uppenbart – med denna död, förödelse, sjukdom etc. – och det är så starkt. Det vi ljusarbetare, kärlekshållare vet, och de framsteg vi gör, är att de är så enorma att det bokstavligen känns som om vi lever i två, inte parallella verkligheter, utan i två olika verkligheter Och det är faktorn för slutförandet.

SB: Om du jämför världen med en människa, är det nästan som om vi är på ett rehab. Saker kommer fram och vi jobbar oss igenom dem. Det är intensivt.

Jag är glad att du är tillbaka, och jag är glad att vi är tillbaka med En Timme med en Ängel. Och, idag är det Mikael tror jag.

LD: Ja, det är det.

SB: Det ser jag fram emot. Min gud, det känns som länge sedan.

LD: Det är sex veckor sedan.

SB: Det känns som längre. Då var det sommar och nu är vi långt inne i Hösten.

LD: Du vet aldrig hur det blir i Floridas årstider.

SB: Okej, det gör vi definitivt i Vancouver. Varför inte låta dig göra transitionen nu, och välkomna Mikael?

 

Kanalisering:

ÄÄM: Hälsningar, jag är Mikael, Ärkeängel av Fred, Krigare av Kärlek, bringare av nyheter. Och även ibland, historiker. Och är det inte ett intressant begrepp. För det finns en tendens på planeten och på andra platser, att tänka på historien som en inspelning, en simulering och ett sammandrag av vad som varit tidigare. Men i Moderns oändliga hav av tid, är det helt enkelt ett erkännande och en inspelning av det som har varit. Och av det ni anser vara dåtid, nutid och framtid.

Nu är jag inte här idag för att tala om tidens flytande tillstånd. Himlen vet och Modern vet verkligen, att vi har pratat om det här en hel del. Men det är viktigt när ni tänker, och jag lägger betoningen på tänker, på det som har passerat. Glöm inte. Tveka inte att beakta och att integrera det som nu sker. Det ni skapar, assimilerar och frambringar, skapar ni i termer av er framtida historia..

Eftersom den baseras på handlingarna, besluten och sanningen om vilka ni är just nu, i denna tid och genom all tid. Älskade änglar, healare, lärare, vägvisare, vägfinnare, pelare, grindvaktare, det finns så många olika titlar, olika sätt för oss att når ut till er, av att tilltala er än det ni tänker och anser er själva vara. Och på så många sätt, är ni så mycket mer.

Och det kommer att ingå i det jag talar om idag. Men det ingår också, älskade ni, i ert eget uppvaknande, med ert eget anspråk. Av det ni väljer att uppleva, skapa och frambringa på denna planet.

Nu, så stämmer det att ni fortsätter att bevittna, observera och inte deltar i det som många har valt att skapa och föra fram, som består av kaos, kalabalik, krig eller att skada. Men döm inte, för även de här upplevelserna, det här tillståndet av tumult och kaos, leder till att föra fram det oundvikliga – ja, söta änglar, även för de av er som deltar i dramakursen. (1) Det är oundvikligt att inte se det som kommer fram på er älskade planet, inom era hjärtan och inom ert kollektiva samhälle. Det finns i blickfånget.

Så när jag säger detta till er, föreslår jag inte på något sätt, att ni ska delta eller engagera er i den striden. Det gör jag inte. Men var medvetna om det på något område, det spelar ingen roll vilket, för de är verkligen alla lika dana. Det gör er uppmärksamma.

Under åren, tusentals år, har vi fört fram saker för er att uppmärksamma. Men låt oss antyda att vi under den senaste tiden har diskuterat och har kommit fram med mycket för er att uppmärksamma – ja, för var och en av er som hör det här meddelandet, ikväll, imorgon, eller hörde igår. Det spelar ingen roll, eftersom ni har fått starttillstånd. Inte bara verktygen, utan faktorerna för starten, anpassningarna, vibrationella justeringar som höjer frekvensen. Allt detta har varit en del av förberedelserna, integreringen i där ni är, söta änglar, precis nu.

Nu kommer vi att diskutera en del av detta idag, och under resten av tiden. Resten av tiden, kan ni föreställa er det? Men, söta Ljusängel, kära Steve, ni har väntat i veckor på detta. Var vill ni börja?

SB: Tja, under några av de här veckorna har läsarna skrivit in och ställt några frågor om aktuella händelser. Lord, vill du att jag ställer dessa frågor nu, eller vänta tills slutet av programmet?

ÄÄM: Du kan ställa dem nu. Det är ett sätt att börja eftersom, som vi har sagt, det är mycket som kommer fram på er planet. Vi kommer att svara på några, och några kanske vi skjuter fram. Så, låt oss börja.

SB: Okej Lord. Nå, jag tror att den första frågan är: Var någon HAARP-anläggning inblandad i orkanerna, som uppstod under de senaste månaderna?

ÄÄM: Svaret är nej.

SB: Jag minns att jag ställde denna fråga för ett tag sedan, och du sa nej. Och jag antog att min fråga omfattade alla fall med HAARP-inblandning.

Sedan dess har en läsare skrivit in och sagt: ”Nej nej, det finns en HAARP på en ubåt. Det finns HAARP på andra ställen än i Alaska. Det finns HAARP i underjordiska baser. ”Stämmer något av detta, Lord? Är några HAARP-anläggningar i drift?

ÄÄM: Låt oss säga så här: Överrider eller leder HAARP vägen i besluten som Gaia, tillsammans med den Gudomliga Modern tar, när det gäller att skifta, rensa och föra fram de mycket falska rutnäten som vi har pratat om? Svaret är nej. Gaia har åstadkommit mycket av detta ni anser som fysiskt kaos.

Låt oss berätta, och bara för en stund ta oss till en djupare nivå av det här, eftersom det relaterar till dessa falska rutnät. Finns det energier från HAARP närvarande på planeten, av det vi skulle säga i mindre mängder? Svaret är ja. Överrider, stör eller orsakar det dessa förödelser? Svaret är nej.

Men det som är sant i denna fråga är att jag beundrar, och bjuder in de som ställer frågorna, för det ni tar upp är väldigt viktigt, eftersom ni letar efter något yttre att lägga skulden på. För att ni ska kunna hänga upp det på en yttre faktor, så att ni kan säga: ”Den onda personen, den onda gruppen, den onda individen är ansvarig för förödelsen.” Och det, söta ni, är fortfarande en del av resterna i dessa falska rutnät – fel, skuld, skam, ilska – allt detta är delar av det.

Och, vad det gör är att det minskar er egen känsla av kraft, er egen känsla av förvaltarskap, er egen känsla av Gudomlig auktoritet, eftersom det finns en yttre fiende ni projicerat på. Där finns också övertygelsen som är förankrad i känslan av straff. Mycket av detta är till och med arketypiskt, och går tillbaka till översvämningarna och planetens förstörelse, genom synder, genom felaktigheter, genom vilseledning.

Det är inte det, det här handlar om. Handlar det om omdirigering? Absolut. Handlar det om att rensa? Absolut. Handlar det om att Gaia och Modern själv betonar att ni och vi är i ett heligt partnerskap, med den heliga Ärkeängeln Gaia, som frivilligt valde att bli den här planeten, där ni befinner er?

Revolterar hon i viss mån? Svaret är ja, och visar hon mycket tydligt exempel på mänskligt avfall dåligt uppförande och vilseledning? Ja. Men vad är det som verkligen kommer fram genom alla tragedier, vi kallar dem faktiskt så? Ja, vi känner till förnyelsen, återfödseln, återväxten och uppståndelsen. Men det är fortfarande väldigt sorgligt att det behövt ta så lång tid, för att kunna få det mänskliga kollektivets uppmärksamhet.

Men det bringar fram vänlighet, hänsyn, medkänsla och känslan av samhörighet och gemenskap. Så bokstavligen, askan av förstörelsen, de geggiga träsken av förstörelsen, återskapar känslan av samhällen där vi alla är i enighet, för att skapa Nova Jord.

Och medan vi ändå är inne på det här, vad kan vi då åstadkomma nu när allt har blivit rensopat? Vare sig det gäller Kalifornien, Puerto Rico eller Mogadishu – nu när allt sopats bort, vad ska vi skapa?

Och det är inte bara för att bygga dessa kristallstäder av ljus. Det är för att skapa gemenskap. Det är det som kommer att ske.

SB: Efter ditt svar finns det en del av mig som inte vill gå vidare med mina frågor, men läsare har bett om det och jag tror att de förväntar sig att jag frågar dig. Så bränderna Kalifornien – var det kabalen som medvetet satte igång dem?

ÄÄM: Nej, de var oavsiktliga och hade att göra med ett strömavbrott.

SB: Okej, men det finns teorier i omlopp om lasrar, skalära vapen, plasmavapen – men allt detta är alltså inte sant?

ÄÄM: Tillskriv inte dessa antagna fiender, mer kapacitet än de verkligen har.

Och glöm inte heller att era stjärnbröder och systrar finns på marken, många av dem finns dessutom i Kalifornien, på hela västkusten från norr om Vancouver och hela vägen neråt. Det är kraftigt befolkat. Er stjärnfamilj finns också ovanför, och svävar över Atlanten, över Stillahavsområdet, över Mexikanska golfen, överallt, och ingriper, överrider inte, men ingriper helt klart.

SB: Ingriper de i oljeutsläppet, Lord?

ÄÄM: Ja, Mexikanska Golfen är en viktig portal för stjärnflottorna, så därför måste den skyddas väldigt snabbt.

SB: Okej. Ger den Amerikanska regeringen någon egentlig hjälp till Puerto Ricos befolkning?

ÄÄM: Låt oss säga att det har varit en förbluffande brist på generositet. Nu pratar vi inte om kollektivet, Amerikanarna, eller den Gaianska befolkningen som på olika sätt har nått ut till de områden, som har förstörts på ett eller annat sätt.

Men det finns krafter i Förenta Staternas regering som inte gillar det och använder förevändningar för att utvidga biståndet. Svaret är ja.

SB: Nå, men är det säkert att bidra till alla välgörenhetsorganisationer som hjälper Puerto Rico? Jag tänker då särskilt på det Amerikanska Röda Korset. Eller blir de pengarna slussade till kabalen?

ÄÄM: Nej, det blir de inte. Problemet när du väljer det du kallar en välgörenhetsorganisation, gäller helt enkelt att pengarna, dina dollar, som du anser ska användas till praktiska saker, istället används för att driva en byråkrati.

Anta nu inte, och det här är viktigt när vi fortsätter att diskutera rekonstruktionen och byggandet av nya samhällen, Novas Samhällen och Nova Jord. Det finns vissa byråkratier som är stora, men kanske ohanterliga, men är också på grund av sin storlek kraftfulla. Så det behöver bli en bra balans.

Och Novas samhällen byggs inte på byråkratier som är ohanterliga. Och det inkluderar regeringen. Där finns det monoliter/stenstoder.

Och då menar jag inte bara Amerikas Förenta Stater. Regeringarna har i mångt och mycket blivit monoliter, och skulle så att säga, kunna använda sina resurser bättre någon annanstans. Och det är det vi ofta pratar om, när det gäller omstrukturering.

Men det är inte antingen eller. Det är inte svart eller vitt. Och det handlar verkligen inte om att riva ner, spränga bort eller avlägsna, utan att någon bra ersättning finns.

SB: Okej tack, Lord. Under orkanen Katrina hjälpte inte FEMA (Federal Emergency Management Agency) folket i New Orleans. Hjälper FEMA människor i Puerto Rico nu?

ÄÄM: Minimalt.

SB: Minimalt. Okej. Skjutningen i Las Vegas – utfördes den av flera skyttar?

ÄÄM: Nej, den utfördes av en individ, men säkert med – hur skulle ni säga – lite hjälp från vänner.

SB: Var det en ”falsk flagga” från Kabalen, eller bara någon som, så att säga, blivit galen?

ÄÄM: Det är inte så enkelt som att någon bara blivit galen. Det är någon som helt hamnat i avgrunden.

SB: Vad betyder det, Lord? Kan du berätta lite mer om det tack?

ÄÄM: Det är en individ som har blivit så besviken, så förtvivlad, att han valt att avlägsna sig från sig själv och ta sig till en plats av oigenkännlighet, inte bara i sitt själsliga utförande, utan från Moderns skapelse, plan och uppfattning, med det det innebär av att vara mänsklig och human.

Alla ni – alla ni, tänk på det här – i den här situationen med transformation som gåtts igenom, eller kommer att gås igenom, eller kommer att gås igenom vissa stunder, dagar eller veckor av själens mörka natt.

Och ni gör det i den avgrunden för att återupptäcka, inte bara ert ljus utan ”det ljuset” – det ljus som har fröets ljus som har blivit präglat, planterat och alltid finns närvarande i er. (2) Och ni i upptäckten, återupptäckten och återtändningen av det, vädjar om hjälpen som finns där för oss, då blir det som om ljuset återtänds och ni tar er från den mörka natten i själen, från avgrunden, tillbaka – inte dit där ni tidigare befann er, utan till ett högre plan och till en högre plats av verkligheten

Nu, är det på många sätt den hjärtöppning, tillsammans med tändningen, vilket gäller hela kollektivet i större eller mindre utsträckning. Och det kommer samtidigt att vara av en djupgående natur, men det besvarar inte frågan.

Vad händer när någon vandrar i avgrunden, och medvetet eller omedvetet, väljer att glömma att det finns ett ljus? Det som då händer, som i detta fall, är att man absorberar. Man blir som en svamp som tenderar att absorbera alla negativa tankar, alla övertygelser som man har brottats med. Och i det speciella ögonblicket blir det deras sanning. Det här är verkligen vad som menas med helvetet. Det är en mänsklig upplevelse, och det är det som hänt i det här fallet.

SB: Tack. Det finns en ny film som har kommit ut med namnet Geostorm, som handlar om ett ställe där satelliter orsakar vädermanipulering, eller vi kanske ska säga väderkrig. Är det ett försök att avleda uppmärksamheten från dessa chemtrails?

ÄÄM: Nej, det är – ja det avleder på ett sätt. Men ni vet att era stjärnbröder bevakar detta också. Vad det orsakar – tänk på det du och den här kanalen pratade om i början av denna show. Ni är i färd med att slutföra ett mycket långt kapitel i den mänskliga existensen, och på vissa sätt, när ni ser den här typen av filmer, det de gör är – oh, det finns många agendor i den här filmen. Tro inte att vi inte är medvetna om dem – men en av de ljusa punkterna kan vi säga, är att de visar er vilka manipulationer som är möjliga och vad som kan åstadkommas, och ja, ni har hjälp av både mästarna och er stjärnfamilj. Vi säger inte att det håller på att hända, men det är en väldigt viktig signal om vad som kan hända – precis som det gjorde på Atlantis.

Så, vad är det som inte framgår i riket från människans val, beslut och öppenhet?

SB: När du säger att det förekommer andra agendor i filmen, kan du namnge några av de andra agendorna?

ÄÄM: Ja, en av de starkaste agendorna är girighet: ”Låt oss tjäna lite pengar.” Sedan finns det artistagendor för de kreativa personer som har deltagit, och inte anser sig själva ha åstadkommit en mörk eller tung agenda. Dessa agendor finns.

Det finns en agenda för anställning som framkallar varningssignaler. Och så finns det andra som vill distrahera den mänskliga uppmärksamheten, från faktumet att ni faktiskt är en ras som kan skapa, för att i stället ge den kraften till skapelser av Science Fiction. Så det finns många agendor.

SB: Tack för den illustrationen för jag hade verkligen inte kunnat se dem själv.

Harvey Weinstein – kastas han till vargarna?

ÄÄM: Ja.

SB: För att ge massan någon – du vet, kasta något till massan så att den inte kommer att gå till människor som Clintons? Stämmer det?

ÄÄM: Nej.

SB: Nej. Okej. Hur kastas han till vargarna?

ÄÄM: Genom olika människor, och kom ihåg vad jag inledningsvis sa inför denna konversation, att det inte finns utrymme för personlig ilska, skuld, skam etc.

SB: Stämmer.

ÄÄM: Så vi tar bort den delen i ekvationen. Det finns många människor, och ni ser några som i sina själskontrakt och själsöverenskommelser har volonterat för Modern, som de delar de är, för att föra fram avvikelser, felsteg och vilseledanden, för att dessa saker ska komma i dagen.

Nu föreslår vi inte [att ni ska gör det], eller att det är vår eller er uppgift, att någonsin vara domare eller jury. Med detta sagt anser vi inte att denna person Weinstein, aldrig har gjort några felsteg, för det har funnits svåra sådana – tyvärr – svåra missförhållanden genom auktoritet, makt, kontroll etc.

Låt oss nu bara göra ett litet avsteg, för var och en av er känner i era hjärtan de tillfällen, där ni har blivit skrämda eller rädda, eller så känner ni att ni varit skrävliga eller haft makt, och använde den på ett sätt som inte var snällt, omtänksamt eller kärleksfullt.

Nu anser inte vi att ni har gjort det i samma grad. Men sådana handlingar, ja, sådana onda, avskyvärda handlingar, föds ur känslor av separation, isolering och otillräcklighet.

Är det sant? Nej. Men gäller det för enskilda personer, som för Weinstein? Ja. Så hans säregna själsuppdrag och önskningar, genom olika kalkyleringar eller inställningar har kommit till ytan, för att avslöja övergreppen, våldtäkterna och roven av kvinnorna, och hans önskan att hålla det Gudomliga Feminina undertryckt på denna planet.

Han har framstått som en förebild, i sådana här situationer. Många hos er skakar på huvudet, vi också förresten. Men vi har en bredare förståelse som vi är glada över att kunna dela med er. Och det här är viktigt.

Att å ena sidan skapa många vackra, konstnärliga – ja många agendor, med filmer som är vackra, känsliga, kreativa etc. Och sedan samtidigt ha det här fenomenet av enormt missbruk genom sin auktoritet, har svikit tilliten, svikit den heliga gemenskapen – när individer, inte bara den eller den individen, kommer samman för att skapa något nytt.

Så det har blivit en enorm splittring, och det reflekterar mycket av splittringen som ni ser hos mänskligheten. Att å ena sidan ha en önskan om att producera dessa vackra saker, och sedan å andra sidan ha detta mycket monstruösa avvikande beteende, som inte är representativt för gudomligheten inom honom.

Det som har hänt, och det här är viktigt för er alla att förstå, att även om den här förlorade själen har avvikit enormt, så har hans Universella Själv, hans Högre Själv, hans Översjäl, oavsett vad ni eller andra anser om det, konspirerat för att föra fram hans uppfyllelse av sitt uppdrag och avsikt, vilket aldrig bara handlat om att göra filmer, och verkligen aldrig bara handlat om att han skulle bli en välbärgad man.

Fast nu ser ni och bevittnar det temporära tillståndet av berömmelse och rikedom. Och det är också viktigt.

Men ni ser också det som liknar all den fysiska förödelse, som har kommit fram ur askan och ur avslöjanden – eftersom ni inte kan upptäcka det förrän det är avskalat – och ur det ser ni framkomsten av inte bara en Akademi, Wall Street eller de deltagare som är intresserade; ni ser ett kollektiv som säger ”nej”. Den här typen av avvikande beteende är oacceptabelt och vi, särskilt vi kvinnor, är trötta på att dölja skadorna eller de orättvisor vi utsatts för. Vi är trötta, och vi insisterar på att kunna gå framåt, i vår gudomliga feminina skönhet.

Och när jag säger det, så stiger också männen fram. De säger ”nej, det här är inte acceptabelt. Så här fungerar inte det sanna gudomliga maskulina.”

Så för er är det ett mikrokosmos, och ni måste förstå det ut ur det som ser ut som misshandel, ur det som liknar förödelse, och oavsett om det sker i Aleppo, Irland eller i norra Kalifornien, så kommer den friska brisen. Och det är en frisk bris av den nya skapelsen.

SB: Min egen mening är att många män, om de vill hjälpa till, kanske behöver bli volontärer så att säga, och kanske inta en position som underlättar och tillåter den gudomliga kvinnans återuppståndelse, i stället för att åstadkomma en manlig agenda åter igen. Är det ett korrekt påstående?

ÄÄM: Det är ett helt korrekt påstående. Det de manliga och de av er – ja, vi vet att ni alla är bärare av det maskulina/feminina, men låt oss vara praktiska – många av er har valt att inkarnera i denna livstid, som maskulina. Och vi talar om hela planeten, och vi tycker också, att på ett eller annat sätt, så har det över hela planeten förekommit misshandel, genom att förtrycka det gudomliga feminina.

Nu lutar ni åt, både genom hjärtats generositet och er själs inlärning, att stiga fram och säga, ”Låt mig fixa det. Jag tar hand om det.” Istället för att ta ett steg tillbaka och bokstavligt talat ta den stödjande rollen, för att låta det gudomliga feminina växa – vilket inte är hierarkiskt, utan tenderar att bli mer som en bevattning av det ni anser vara gräsrötter, istället för en hel fruktträdgård, där ni kan skörda Moderns generösa frukter.

SB: En av mina vänner sa att den stora majoriteten – egentligen med tonvikt på de allra flesta – kvinnor har blivit sexuellt utsatta, trakasserade, misshandlade och inte bara i liten grad under deras livstid, utan på sätt som sårar långt in i ryggmärgen. Och vi talar nu om de moderna kvinnorna. Är det ett korrekt påstående, Lord?

ÄÄM: Ja.

SB: Jisses.

ÄÄM: Om du tänker på mönstret av de falska rutnät som vi har talat om. Och låt mig betona, att ni har alla varit här både som män och kvinnor, som kvinnor och män genom tiderna. Men det patriarkala systemet med skymfningar, har varit så fast förankrat att det inte bara behövs en välvning, det behövs en jordbävning, från ovan men också underifrån, för att låta den här energin framträda.

Detta händer naturligtvis både i mänskliga och i andra verkligheter. Det har skett på ett mycket brett område. Det finns sålunda kvinnor och barn, och då speciellt pojkar, som varit skräckslagna och misshandlade som barn, sexuellt utnyttjade eller misshandlade mentalt och emotionellt, av det här systemet med övertygelsen om att det är okej. På inget sätt är det acceptabelt, inte ens i den mänskliga världen. Så är det, och det finns bokstavligen sfärer och delar inom det här segmentet med fysisk, mental och emotionell misshandel, som har stört själens utveckling och uppfyllandet av deras själs plan.

Men om ni i grunden utökar det till sådant som fortfarande tillåts – så blir det sådana avvikelser, sådan här hemsk misshandel vilket sker i de östra, västra, norra och södra kulturerna – och det är inte bara skräcken som är mycket stark, utan hela det här subtila systemet av övertygelser.

Och det som verkligen kommit fram genom denna Weinstein-händelse, är att det finns ett subtilt system av övertygelse, som på något sätt anser att det är offrets fel. Det är deras fel att de blivit födda. Att de på något sätt förtjänar det. Att felet inte ligger hos förövaren. Oavsett om det sker i ett styrelserum eller på en bakgata, och det är vad som kommer till ytan. Och det kommer till ytan på alla sätt och mycket snabbt.

Och den goda nyheten, söta änglar, ja, det är att det kommer till ytan för att healas, för att repareras. Men också för en rekonstruktion av det paradigmet.

Det är inte längre acceptabelt, och det är inte en del av ert mentala, fysiska och andliga DNA. Det kommer inte av Kärlek. Det kommer inte från Modern. Det kommer inte från Fadern. Det kommer inte från något annat ett missförstånd på en mycket grundläggande nivå, om vad det innebär att vara mänsklig. Och det är på tiden och det händer, så att detta kapitel av missförstånd kommer till sitt slut.

SB: Tack för det. Jag antar att vårt bästa svar på detta, är att skicka kärlek till de berörda. Är det korrekt?

ÄÄM: Det är korrekt. Och det inkluderar de unga flickor som blivit könsstympade, det inkluderar fruar och mammor som blivit slagna. Det inkluderar de mödrar som blivit övergivna och inte har någon mjölk, eller något vatten till sina barn.

Det är ett kollektivt beslut. Och ni åstadkommer mönstret – ni i gemenskapen av ljusarbetare – åstadkommer en paradigm som säger att detta inte är acceptabelt. Det gäller att inte bara prata, för det här är inte det sätt vi vill leva på. Det här är inte det vi vill ha.

Glöm inte, och vi kommer kanske att ha denna konversation om inspiration framöver, i en annan show – men er önskan är det som triggar er inspiration, er skapelse. Och en önskan om att inte bara tala om det som inte är acceptabelt. Men vad kan man göra istället för att ha det så här?

Om ni till exempel på en allmän plats ser en man som bråkar med sina barn eller sin fru. Hur förhåller ni er då, låtsas ni att ni inte såg det eller vred bort huvudet för att inte ställa till en scen, för att ni inte vill bli involverad? Vad gör ni?

Det är något som varje människa, man eller kvinna, bör ta ställning till. Och det börjar oftast med något litet. För när ni tycker någon uppför sig respektlöst eller nonchalant, så börjar det ofta med något litet, men tillåts det att växa så blir avvikelsen av större omfattning.

Och detta lär barnen andra sätt. Det skyddar barnen, både pojkarna och flickorna. Men oftast är det männen som uttalar sig i samhället, beträffande dem själva och andra män, ”Ni förstår, det här är inte acceptabelt”.

Förstår ni?

SB: Ja, vi förstår, Lord. Vi har cirka åtta minuter kvar. Jag undrar om vi skulle kunna byta till något annat nu och låtsas som om Revalveringen har utförts, för vi ljusarbetare är nu i position att börja vidta åtgärder. Vi har talat om kvinnornas situation i världen. Vi har talat om krig och om Gaias återställning, de vädermönster som har uppstått och det som kommit av det, samt bränderna i Portugal och Kalifornien. Vi har också haft semester.

Vilka råd kan du ge oss? Vi har tagit hand om vårt eget. Nu vill vi komma igång med att ta itu med med problemen i världen. Hur börjar vi? Hur verkar det? Du är Generalen för Armén. Hur lyder ordern, så att säga?

ÄÄM: Låt oss vara tydliga med det som vi har pratat om hela kvällen. Eftersom det här är en del av naturen, klimatet ni skapar – det nya. Och ni kan exempelvis inte skapa organisationer – oavsett om det gäller ett tvåmansföretag eller en företag med tjugo tusen – så kan ni inte skapa dem om inte kulturen – det som ni har kallat kultur – och attityderna – eftersom det finns en inbyggd hake angående dessa attityder – för de måste överensstämma med värderingarna.

Att det inte bara är munväder. Det sanna, inpräglade, nuvarande beteendemönstret är anpassat till Novas Varelse. Och jag säger – vi har pratat om detta och vi kommer fortsätta att prata om det – att det här kommer kräva lite arbete eftersom de gamla mönstren tenderar att återvända, när det blir tider med anspänning eller krav. Och eftersom vi inte vill att ni helt och hållet ska glömma de här mönstren, är för att de inte ska återupptas i skapandet av det nya.

SB: Trots vår glömska. Stämmer det, Lord?

ÄÄM: Trots er glömska och vår vägledning, vår upprepade vägledning till er. Ha ingen brådska. Vad menar ni? Ni säger att, ”Himlen vet att vi har väntat i åratal.” Fast det har vi också. Men låt oss ta det ett steg längre.

Det finns en tendens, och detta har byggts in i era kultur- och beteendemönster. Det finns också en tendens inom det vi skulle kalla ledarskap. Och vi menar på det gamla sättet i motsats till ett förvaltarskap, som är det nya sättet ni vill utföra saker på.

Men, vi måste hedra kulturen av rättvisa, enighet, respekt, etc. Jag måste bara göra det här. Jag måste få det gjort. Så, flytta på er så jag kan göra det. Jag tar kommandot. Jag ska bara göra det här, och jag kommer att ta itu med kulturens fall senare.

Det är inte rätt sätt. För i hastigheten skapar ni det gamla. Och jag menar verkligen inte – ni pratar ibland om ”sölkorvar” på er planet – jag menar inte att ni sölar. Jag menar inte att ni förhalar. Jag menar att ni har överdrivet bråttom. Och i den överdrivna brådskan har ni tendenser att fara fram som projektiler och missa de verkliga värdena, som ni försöker införa på Nova Jord. Vilket är det viktigaste.

Så i varje ny organisation behövs dessa diskussioner om vad som är värdefullt för oss. Om vad vår grundläggande värdering är?

Nu är det väldigt enkelt, och då talar jag om ljusarbetarnas gemenskap. Det är väldigt enkelt att bara ha munväder, så att säga, ”Jo, det är naturligtvis mina värderingar.” Det måste diskuteras med avseende på det som gäller i praktiken, beträffande situationens verklighet, gällande den faktiska underkastelsen och överenskommelsen, av att kunna att prata med varandra på vänliga, respektfulla, kärleksfulla sätt, när ni tycker på annat sätt, än det de gudomliga kvaliteterna avser.

Så, som General, vilket jag egentligen aldrig varit, är det den här sortens saker jag föreslår att ni tar hänsyn till. Tror ni verkligen att jag skulle försöka åsidosätta någon av mina ledare i Himlens Kompani, med de Mäktiga Varelserna? Om jag skulle göra det så skulle det inte bara skapa kaos, utan det skulle också skapa ett trauma. Det skulle skapa något som var mindre.

Det jag behöver, det Modern behöver, det Gabrielle behöver, det Uriel behöver, det Melchisedek behöver, är samarbete. För när vi samarbetar uppnås så mycket mer. Och därmed har vi mer att ta i anspråk, eftersom det finns det ni skulle kalla, ett upphandlingsställe för oss alla, för det vi försöker åstadkomma.

Betyder det att det behöver finnas en General? Ja. Behöver det finnas någon som säger yay eller nay? Ja. Men det är samarbete. Det är baserat på värderingar. Det bygger på efterlevnaden av dessa värderingar, långt utöver att bara underteckna ett kontrakt.

SB: Det är ett problem och det måste bli min sista kommentar, eftersom vår tid snart är ute. Det finns en fråga runt ledarskapets kontroll, och om det är bra eller dåligt. Det går att likna vid en pilot som måste ha kontroll över flygplanet. Så vad sägs om det i det nya sättets ledarskap, Lord – då det finns behov av att någon behöver ge kommandon, som kaptenen på ett flygplan. Hur hanterar vi sådana situationer, så att vi inte halkar in i det gamla paradigmet av kontroll?

ÄÄM: Med respekt. Och jag säger inte att det blir lätt. För någon som stiger fram och åtar sig ett ledarskap, får ett heligt förtroende, och det är ett heligt förtroende som inte kan brytas. Men förstå också, att inom detta ledarskaps paradigm så finns det system för kontroll och balans, som också måste respekteras och följas. Då ikläder man sig också manteln för det du kallar ledarskap. Du ikläder dig den Gudomliga auktoritetens mantel – din Gudomliga auktoritet.

Men det betyder inte att du får en blankofullmakt. Det är inte ett återinförande av royalty. Det innebär, är att du frivilligt har accepterat att agera på uppdrag av kollektivets bästa, och det är en mycket svår uppgift.

SB: Nu är jag är rädd att vi måste lämna diskussionen, Lord. Tiden är ute. Har du någon annan kommentar du vill avsluta med?

ÄÄM: Se på det kaos som virvlar runt er, individuellt och kollektivt. Välsigna det och älska det. Döm inte och delta inte. Sänd energi till det nya, för en ny vind blåser. Gå med min kärlek och gå i frid. Farväl.

SB: Farväl.

 

fotnoter

(1) Core Issue- kursen som Linda leder är en dramakurs.

(2) Ljuset som är av Självet, Själen, Kristus, Atman eller Buddhas natur.

Kanaliserad av Linda Dillon

© 2017 Council of Love, Inc.

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...