Ärkeängel Michael via Ann Dahlberg, 23 oktober, 2018

Ärkeängel Michael

Tisdag 23 oktober 2018

Ann Dahlberg

 

Mikael är mitt namn och jag bär svärdet av ljus i min hand. Ljussvärdet av sanning och rättvisa. Många har kommit till Jorden idag för att de har sanningen och rättvisan skriven i sina hjärtan. De arbetar för att skipa rättvisa åt alla världens folk. Rättvisa för djuren och deras levnadsförhållanden. Rättvisa för Jorden med dess biologiska mångfald. De har valt olika bitar som står dem närmast om hjärtat. Jag ser dem kämpar därnere, jag ser glöden i deras hjärtan och jag ger dem ljussvärdet för att de ej må förtröttas. Med ljussvärdet i sin hand står de fast i sin sanning och sin tro på att göra skillnad i den värld de lever i. De har en stark tro och hopp för mänsklighetens goda hjärta och de sår sina frön av hopp överallt där de går fram. Sänd dem kärlek, sänd också er själva kärlek, ty ni är en del av allt detta. Ni väljer det vackra i stället för det fula, ni väljer kärlek i stället för hat. Kärlekens strålar gör allt lysande och vackert medan hatet gör allt grått och kallt.

Solens strålar lyser på er nu kära människor på Jorden och de bär på en högre energi idag än vad som var fallet för endast en kort tid sedan. Den högre energin påverkar er Jord och er själva att lösgöra er från negativa mönster som har suttit fast i århundraden. Ljuset påverkar er medvetenhet så att ni kan se och förstå vad det är ni ska släppa. Hur ni bäst ska förhålla er till livet. Vad ni behöver träna på för att förändra er själva och den tillvaro som ni befinner er i. Det viktigaste är att våga se och stå för den sanning som uppenbaras för dig. Förstå varför du handlar som du gör trots bättre vetande. Ljusenergin hjälper dig nu att höja din egen energi så att du kan införliva ditt högre vetande, din medvetenhet i det praktiska livet. Det gör att du kommer att bli mer harmonisk och förstående för allt som sker runt omkring dig. Dina första steg in i den högre dimensionen har då befästs och allt rullar sedan bara på fortare och fortare. Din egen utveckling till en högre dimensionell varelse är säkrad och din stig blir klarare och ljusare för varje steg du tar i din högre medvetenhet av ljus och kärlek.

Det är på den vägen vi vandrar nu, kära mänsklighet. Det är många som går på sin ljusa stig nu och får fler och fler förnimmelser om sanningen i sitt liv. Det kan bara börja med dig själv. Det är ditt eget mod att möta dig själv och stå i din egen sanning som ger dig tillgång till ljusets svärd. Med detta svärd kan du sedan lysa upp din tillvaro och spegla din egen och andras i ljuset av er sanning. Ett helt kollektiv står inför sin egen sanning och den har börjat att sippra ut i mänsklighetens sinnen och hjärtan. En dörr till mänsklighetens högre dimension har öppnats och visar nu dess historia och mångfaldiga skatter.

Var öppna nu kära vänner på Jorden, var öppna för allt som sker i och runt omkring er. Det sker saker överallt på er Jord idag av både gott och ont, men det är sanningen den rena, skära sanningen som ni ska vara lyhörda för. Den ljuder över världen idag och ljussvärdet visar vägen och det är endast de som står i sin egen sanning som kan finna den. Den söker ljuset och modet i era hjärtan och slår sig ner där en dörr står på glänt. Öppna upp nu kära barn, för ljuset söker er och det vill er bara väl. Välkomna det in och ni får en ljus och harmonisk väg att vandra på.

Jag är Mikael och jag står med ljussvärdet i min hand för att skydda er och den sanning som bor inom er.

Du gillar kanske också...