Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 21 september, 2018

Ärkeängel Mikael

via Natalie Glasson

21 september, 2018

”Heala Separationen i den Fysiska och Andliga Verkligheten”

I dagens kommunikation med er önskar jag, ÄÄ Mikael, delge er verktyg från Änglariket och min egen energi, för att i gåva ge er ett tillägg till er uppstigning och till att bemäktiga er pågående resa på Jorden. De verktyg, tekniker och övningar som jag önskar dela med mig av till er fokuserar på att betona er andliga och fysiska resa på Jorden, medan ni uppmärksammar att de bägge två är samma sak. Er andliga och fysiska resa är sammanfogade, de existerar inte separat och de ska inte heller uppfattas som åtskilda. Ert fysiska liv är målarduken för er andliga varelse och er själ, för att de ska kunna måla och skapa vadhelst som inspirerar och uppfyller er. När ni enbart existerar i er fysiska varelse och inte engagerar er i själens närvaro så blir livet långtråkigt, alldagligt och utmanande. När ni endast engagerar er i ert andliga själv och dess väg och lägger mindre vikt vid er fysiska verklighet, så missar ni livets mening och förmår inte se Jordens skönhet. Den fysiska verkligheten och den andliga verkligheten är ett och samma, när ni förmår inse detta så får ni tillgång till livets magi, syfte och uppfyllelse.

Övning 1: Att uppmärksamma Separation i din Fysiska och Andliga Verklighet

Uppmuntra dig själv att under din dag vara uppmärksam på när du tänker på din fysiska och andliga verklighet som separata vägar. Exempel på detta är när du tror att en fysisk handling, såsom sysslor i hemmet eller studier för en utbildning, inte involverar Skaparen. När du känner att du behöver ta dig tid för att meditera eller måste befinna dig på en specifik plats eller ett särskilt rum för att meditera. Att integrera det fysiska och det andliga skulle kunna vara att meditera på ett tåg, i en kö, medan du promenerar i en park eller utför hushållsgöromål. Ett annat exempel skulle kunna vara att få skuldkänslor för att du inte har tid att utöva dina andliga övningar, och därför tänker dig att livet och de andliga övningarna är separata.

Låt dig själv dokumentera alla tankar och handlingar som du upptäcker att skapar separation mellan din fysiska och andliga existens och får dig att se dig som två separata varelser som existerar på Jorden i samma kropp.

Försök integrera enkla andliga övningar till ditt dagliga liv såsom att meditera, stråla ut ditt liv, upprepa affirmationer, ladda ner ljus, göra förfrågningar till det gudomliga.

Övning 2: Uppmärksamma din Gudomlighet

Det finns ett behov för dig att uppmärksamma din fysiska kropp, din fysiska verklighet och existens på Jorden såsom varande gudomlig och helig, skapad ur Skaparens kärlek och sanning. När du tillåter dig ta till dig detta perspektiv så börjar du uppmärksamma hela ditt själv såsom redan varande gudomligt och ett uttryck för Skaparen. Sålunda blir det sätt på vilket du agerar och reagerar transformerat, såväl som din uppfattning om världen runtomkring dig. Ifall du är en skapelse av det gudomliga som är född utifrån kärlek och sanning, så vad är då alla andra?

Ta dig tid att varje morgon ära gudomligheten i din kropp och allting som du är, på ett sätt som känns passande och meningsfullt för dig. Du kanske önskar uttrycka tack eller tacksamhet. Ett annat sätt är att låta dig bli medveten om hela din varelse och kropp, uttala sedan. ’Jag uppmärksammar och ärar gudomligheten i hela min kropp och varelse, jag väljer att bemäktiga denna sanning under hela min dag. Jag är Skaparens gudomlighet i förkroppsligande och rörelse.’

Övning 3: Att upptäcka Separationens kärna

inom din varelse har du gömt en energi av separation, denna energi kan ha skapats under din pågående livstid eller en tidigare livstid, men den blev högst troligen skapad innan du trädde in i Jordens cykel för återfödelse. Därför har du burit din inre energi av separation med dig alltigenom samtliga dina livstider på Jorden, så långt att den existerar inne i kärnan av din varelse och den är en energi från vilken du skapar utan att inse detta. När du begrundar att det kan förekomma en energi av separation inom dig som ligger gömd i din varelses kärna, så öppnar du dig själv till att inse att du har makten att upptäcka, utforska och heala denna illusion som du har hållit dig fast vid. Det är viktigt att nämna att de flesta själar på Jorden håller fast vid illusionen gällande separation inom sin varelse. Separation är en illusion, den är också en energi som har blivit fångad och dold inom dig, och som helt enkelt behöver uppmärksammas och släppas.

Ta dig en stund för att andas djupt och fokusera din uppmärksamhet på kärnan i din varelse, varhelst du tror att den är. ’Jag ber att min själ och mina guider till min medvetenhet för fram separationens kärna som hålls i min varelses kärna och som behöver uppmärksammas, healas och släppas. Hjälp mig att uppmärksamma att alla insikter som jag kan få utifrån separationens kärna inte är mina personliga, inte heller mitt fel, utan helt enkelt något som inträffade och skapade energin. Stötta mig i att släppa taget om denna energi en gång för alla, med gudomlig perfektion. Tack så mycket.’

Övning 4: Återupptäck din Kärna för Integrering

Inom din själ och essens finns energin och närvaron av integration, den kan också benämnas enighet, enhet, harmoni och anknytning. Denna integrationsenergi stöttar din existens på de inre planen och på Jorden, den är Skaparens gudomliga flöde som stöttar hela din varelse. Integration är Skaparens essens eftersom allt som utgör Skaparen existerar i enhet och syntes. När du får tillgång till din inre energi för integrering så uppmärksammar du din förmåga att existera i harmoni med Skaparens samtliga aspekter. Detta är ett mycket kraftfullt och inspirerande sätt att leva ditt liv på Jorden.

Ta en stund för att andas djupt och fokusera din uppmärksamhet på kärnan i din varelse, varhelst du uppfattar att den ligger. ’Jag ber att min själ och mina guider till min uppmärksamhet tar kärnan av integrering som ligger i min varelses kärna. Låt denna högst heliga energi skimra och pulsera genom hela min varelse. Låt mig uppleva den delikata och helande naturen av integreringens energi, låt den påverka hela min varelse på ett positivt sätt i och med att jag absorberar den till mina celler och fullständiga existens. Jag är essensen, förkroppsligandet och uttrycket för Skaparens integration.’

Observera hur den integrerande energin påverkar dig, alla skiften eller transformationer som den skapar och alla insikter som uppstår.

Övning 5: Välkomna Förbindelsen mellan ditt fysiska och andliga liv

Skapa en kort och ändå meningsfull ceremoni på ett sätt som känns lämpligt för dig. I denna ceremoni uppmärksammar du att din fysiska verklighet har en viss färg och att din andliga verklighet har en annan färg. Föreställ dig sedan att integreringens energi har en annan färg av ljus. Se, förnim eller uppmärksamma att dessa tre färger av ljus integreras tillsammans för att skapa ett ljus. Låt detta ljus laddas ner till hela din varelse och föreställ dig att det strålar ut från dina ögon. Låt dig själv tänka dig att du är enheten av din andliga och fysiska verklighet och se genom dina ögon som om din andliga och fysiska verklighet vore ett.

Jag, Ärkeängel Mikael önskar att du ska veta att jag närvarar för att stötta och tjäna er.

Med välsignelser från Änglarna.

Archangel Michael

 

Channeled through Natalie Glasson – 21st September 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

https://www.omna.org/

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...