Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 25 maj, 2018

Ärkeängel Mikael

via Natalie Glasson

25 maj, 2018

”Att inpränta Kärlek i Mänsklighetens Kollektiva Medvetande”

Du är en helig andlig varelse som är förenad med allt som är kärleksfullt och gudomligt inom Skaparens Universum. Du är källan till all healing och all förändring i ditt liv för dig själv, tidigare samt framtida generationer. Du har förmågan att samla ihop information, idéer och beteendemönster från din egen fysiska kropp och ditt energifält. Allting du behöver veta för att hela dina tidigare liv och generationers tidslinjer finns nu inom dig och väntar på att få bli upptäckt. Du har förmågan att befria alla som har kommit före dig och samtliga från dina tidigare livstider, ifrån de bördor, begränsningar och det lidande som de har burit och som du nu lagrar i form av information inom din varelse. Vilket resulterar i frihet och en befrielse inom din varelse och verklighet, såväl som detsamma för framtida generationer.

Om du så tror dig vara en andlig varelse som existerar i en mänsklig kropp eller inte, så befinner du dig för tillfället på Jorden för att utforska den positiva inverkan som du kan inpränta i ditt eget liv samt i andras liv. En helig, specifik och gudomlig kärlek existerar inom oss alla. Vår inre kärlek är helande, upplyftande, förändringsbar och delar genomgripande visdom med oss från bortom de jordiska verkligheterna. Denna kärlek kan man få skymta i romantiska relationer, i relationer mellan förälder-barn, vänskaper, band tillsammans med djur, samt i medkänsla för andra. Men den kraftfulla och heliga kärleken inom dig är långt mer expansiv och riklig än detta. Föreställ dig den kärlek som du delar med andra och multiplicerar den tusenfalt, du skulle ändå inte närma dig det överflödiga uttryck av kärlek som är din sanning och essens.

Vad är Kärlek?

Kärlek är ett ord som används för att beskriva en känsla, sensation och upplevelse inom dig och som kan uttryckas och manifesteras till din yttre värld. När du upplever kärlek som uppstår i din varelse så kan du känna dig lycklig, tillfreds, strålande, salig, trygg och så vidare. I och med att du uppmärksammar och fokuserar på den heliga kärlek som du förkroppsligar, så gör du det möjligt för dig att få uppleva expansion, healing, upplysning, strålande hälsa och en känsla av att vara förenad med samtliga på Jorden och i hela Skaparens Universum. Kärlek på en jordisk nivå beskriver dina relationer med dig själv och andra. När du utvidgar din förståelse gällande kärlek så börjar du få tillgång till, samt få tag i din eviga relation med Skaparen/Universum/Gud/Källan/Allt Som Är, i sanning din sanna existens bortom din fysiska kropp.

Det är du som en helig expansiv oändlig varelse/själ/källa/essens som kräver ditt utforskande. Detta kommer att hjälpa dig med att förstå och komma ihåg den kraft som du innehar och hur du kan transformera dig själv, dina nära och kära samt världen, genom att du utforskar allt som finns inom din varelse. Det är din upptäckt av kärlekens överflöd inom din varelse som kommer att öppna upp dig till att lära känna dig själv mer fullständigt, vägleda dig till att göra nödvändiga förändringar i din energi, dina varseblivningar, i din kärnvibration och verklighet. När du står i linje med och uttrycker kärleken inom din varelse, så är du förenad med varenda människa i ditt förflutna, i ditt nu och inom din framtid, den oändliga visdomen och vissheten bortom illusionerna som aktivt står redo för alla att ladda ner. Du är förenad med de healingvibrationer som gör det möjligt för dig att hela och reparera din kropp, såväl som ett ständigt oavbrutet stöd som önskar att du ska få uppleva enbart det goda i ditt liv.

Det är ofta begränsningarna i din hjärna som leder till att du blir oförmögen att upptäcka den oändliga kraft, förbindelse och det stöd som du har i varje stund i ditt liv. Din hjärna har blivit programmerad av tidigare generationer, rädslor, lidande och de begränsningar som har placerats in i allas verkligheter. Du kan ha fått lära dig att leta efter hjälp utanför dig själv, att du aldrig är tillräckligt bra, att du alltid måste arbeta hårt för vad du vill ha och att livet inte är uppfyllande. Allt detta skapar blockeringar och illusioner i din hjärna, vilka får dig att bli distraherad från din sanning om vem du verkligen är, vilka dina krafter är och vad du har förmågan till. Du blir väsentligen distraherad från att få uppleva uppfyllelse i ditt liv av illusioner och falska uppfattningar vilka har placerats i ditt sinne. Detta är inte ditt fel. Upplevelserna hos dina föräldrar, far-/morföräldrar, deras föräldrar och till och med ännu längre bakåt i tiden, i tidigare generationer och civilisationer, har alla stöttat och skapat de tankar, övertygelser, rädslor, orosmoment, begränsningar, illusioner och negativa vanor som du idag upplever. Dina gåvor, talanger och underbara egenskaper kan också sträcka sig ut från din familjelinje, tidigare generationer och civilisationer. Du är en produkt av alla före dig, såväl som de olösta upplevelserna och framgångarna i dina tidigare livstider. Efter din födelse, när du växte upp och observerade det dagliga livet på Jorden, accepterade du det generella perspektiv som hela mänskligheten innehar. Ditt lärande som barn föreföll vara normalt och väsentligt för att kunna leva på Jorden och ändå accepterade du helt enkelt bara perspektiven medan din hjärna programmerades för att få se den omgivande världen runtom dig på samma sätt som andra gör.

Din själ, essens eller kärleksenergi visste när den valde att stiga in i den jordiska verkligheten, att den skulle bli tvungen att adoptera ett flertal intryck, vissa begränsande, andra bemäktigande. Den överflödiga kärleken inom dig bar många idéer och passioner som den önskade få uppleva och uppfylla i sitt liv, det är varför du valde dina föräldrar och deras linje av förfäder, för att korrekta begränsningar, såväl som bemäktiganden, skulle komma att inpräntas i din gestalt, för att dagligen driva dig framåt med att få utforska dina idéer, passioner och ditt syfte. När du valde dina föräldrar innan du föddes, så tog du med i beräkningen den healing och transformation som du skulle kunna skapa för dina föräldrar och förfäder. Denna healing och släppandet av begränsningar eller rädslor stod exakt i linje med passionerna och uppdragen i din själ/kärleksenergi. Du förmådde inte bara uppnå drömmarna och önskningarna i ditt gudomliga själv, du kunde hela och avbryta den ökande rörelsestyrkan i negativa beteendemönster, begränsningar, sjukdom, lidande, rädsla och så mycket mer. Detta kommer att äga rum genom din inre healing, dina upptäckter och ditt observerande. Du kan då skapa nya mönster, varseblivningar och ny frigörelse för kommande generationer.

Källan för Healing

Du är nu källan för healing i ditt liv, du befinner dig på rätt plats vid rätt tid för att kunna hjälpa till att skapa generationer som föds utan negativa inpräntningar från sina föräldrar, förfäder, tidigare generationer, civilisationer och kanske till och med tidigare livstider. Du har förmågan att hjälpa själar till att födas fria till att få utforska sanningen, gudomligheten och de kärleksfulla krafterna i sin varelse, utan att vara tvungna till att släppa de bördor som mänsklighetens kollektiva medvetande upprätthåller. Din källa för healing är kärlekens rikliga ljus och medvetande som existerar inom dig i denna stund. Den största energi och övertygelse som behöver raderas är försvagandet av kärleken samt källan till kärlek inom dig. Ju mer du bemäktigar, tillför energi till, samt uppmuntrar utstrålningen av kärlek från din varelse till världen, desto snabbare kommer kärlekens kraft och insikten om kärlekens kraft att bli återställd inom hela mänskligheten. Du är källan till healing för din egen existens och för att frigöra andra. Din healingvibration är din kärlek, i och med att du helt och hållet har tillit till, engagerar dig med samt tror på kärlekens kraft, egenskaper till att förändra, samt styrka.

Att väcka upp Kärleken för att den ska transformera Jorden

  • Börja med att förena din medvetna uppmärksamhet med kärlekens källa inom din varelse. Känn, förnim, uppmärksamma kärlekens energi som strömmar från ditt hjärtchakra och högre hjärtchakra till hela din varelse.
  • Kalla fram 12 gestalter eller personer att stå bakom dig och vid din sida, vilka representerar dina föräldrar och förfäder, tidigare generationer och civilisationer på Jorden, såväl som tidigare eller samtida livstider. Så det är som om varje varelse som har existerat på Jorden finns närvarande tillsammans med dig i dessa 12 gestalter eller personer.
  • Kalla på Ärkeänglarna att stå framför dig och utstråla kärlekens kraft som de kanaliserar genom sina varelser från kärlekens kärna och Skaparens kraft. Ta emot änglavibrationerna i kärlekens kraft till varje aspekt i din gestalt, i synnerhet till ditt hjärtchakra och högre hjärtchakra. Den kärlek som finns närvarande inom ditt hjärtchakra och högre hjärtchakra kommer att lysas upp och förstoras, de börjar stråla ut i alla riktningar.
  • Sänd ut de vibrationer av kärlek som du uppmärksammar inom din varelse till baksidan av ditt hjärtchakra och högre hjärtchakra, de strålar ut på baksidan av din kropp, de genomtränger de 12 som har samlats bakom dig och vid din sida.
  • Fortsätt dela med dig av din kärlek, du är en riklig källa för kärlek, tills du känner, förnimmer eller uppmärksammar att de 12 har samlat ihop och absorberat all den kärlek som de behöver för att transformeras.
  • Bjud in Ärkeänglarna som närvarar tillsammans med dig att som gåva ge intrycken och modellbeskrivningarna på kärlek samt kärlekskraften in till ditt hjärtchakra och högre hjärtchakra. Ta dig en stund för att absorbera dem för dig själv, leverera sedan intrycken och modellbeskrivningarna på kärlek samt kärlekskraften till de 12 som har samlats och vilka representerar varje själ som har existerat på Jorden och har lagts till mänsklighetens medvetande idag. I och med att de får ta emot, så börjar de transformeras och blir kraftfulla ljusfyrar och strålar ut kärlek i alla riktningar.
  • Be om eller uttala avsikten att du inbjuder samtliga till att ta emot kraften av sin kärlek och den rikliga kärlek som strömmar från Skaparen. Be alla att förverkliga sig själva i egenskap av en källa för healing, och att därmed stråla ut kärlek för att hela och energimässigt lyfta upp alla situationer, upplevelser och omständigheter som har skapats i deras verkligheter, under vilken tidsperiod eller i vilken civilisation de än befinner sig. Varje själ som representeras av de 12 som är församlade, börjar rensa sina upplevelser med kärlek. Det är som om begränsningar och negativitet från alla som har existerat före dig eller i samtida livstider, raderas ut och varje själ återgår till sitt ursprungliga syfte och medvetande med att inpränta kärlek, för att alla ska kunna gynnas av den. Njut av den och utforska den transformation som sker i och med att du även observerar de skiften som äger rum i din egen varelse.

 

Med Kärlekens kraft,

Ärkeängel Mikael

 

Channeled through Natalie Glasson –  25th May 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...