Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 6 december, 2019

Ärkeängel Mikael

via Natalie Glasson

6 december, 2019

”Hur man löser upp Kaos, Förvirring, Konflikter och Negativitet”

Hälsningar! Jag är Ärkeängel Mikael, jag kommer med Skaparens nåd, kärlek och sanning och jag önskar väcka upp desamma inom er. Jag är känd som en Ärkeängel för Beskydd, Gudomlig Vilja/Kraft och den Gudomliga Planen. Ni kan kalla på min hjälp för att få beskydd, vilket är att upprätthålla ert energifält inom och såsom Skaparens Ljus. Ni kan kalla på mig för att väcka upp er och stötta er upplevelse av den Gudomliga Viljan och Skaparens Kraft. Jag ska stötta er i att vara er sanning och ett uttryck för den Gudomliga Viljan. Jag, Ärkeängel Mikael, kommer att hjälpa er med att få ta emot och införa Skaparens Gudomliga Vilja i varje stund av er existens på Jorden. I och med att ni gör det så betonar ni er tillit till er själva, er närvaro på Jorden och Skaparen. Ni blir ett positivt effektfullt och kraftigt uttryck för Skaparen på Jorden, ni inspirerar och väcker upp andra att bli detsamma. Jag, Ärkeängel Mikael, finns närvarande för att stötta er i att stiga in i Skaparens sanna identitet som ni är.

Många upplever just nu kaos, förvirring, konflikter och negativitet på Jorden, om det så sker inom ens eget väsen, mellan människor eller i världen. Dessa fyra energier förefaller tända upp och göra sin närvaro känd. Ta ett ögonblick för att uppmärksamma ifall ni upplever kaos, förvirring, konflikter eller negativitet inom er, med andra, samt uppmärksammar det i världen runtomkring er. Försök förstå hur det påverkar er gestalt, er relation till er själv och Skaparen. Ni förmår kanske uppmärksamma de spänningar, den kontroll och det lidande som ni förorsakar hela ert väsen. Kaos, förvirring, konflikter och negativitet projiceras till mänsklighetens medvetande. Även de som är vakna och medvetna om Skaparen inombords kan märka att energierna som projiceras av alla som vill få kontroll, är kraftfulla på deras väsen. Den energi som projiceras av alla som inte begriper sig på ljuset och som vill dämpa det gudomliga sinne som håller på växer fram hos många på Jorden, kan skapa ett kraftfullt skifte när man ställs inför den gudomliga medvetenheten. Energin tänder upp alla spår av kaos, förvirring, konflikter eller negativitet inom er och gör så att den stiger upp i ert medvetande. Sålunda har ni en möjlighet att släppa taget och att välja en ny vibration av förkroppsligande som ger kraft till er gudomliga sanning.

Jag, Ärkeängel Mikael, bjuder in dig att bli medveten om närvaron av kaos, förvirring, konflikt eller negativitet in om dig, med andra eller hos Jorden. Leta inte efter det, eftersom detta då kommer att attrahera det ytterligare; bara observera, utan dömande eller rädsla. Energin i kaos, förvirring, konflikt eller negativitet behöver transformeras till en ny vibration av ljus som ska tjäna dig och alla.

Föreställ dig ifall 50 % av befolkningen fokuserade på att transformera energierna av kaos, förvirring, konflikt eller negativitet till nya vibrationer av ljus, då skulle en så kraftfull våg av healing uppstå och påverka alla. Föreställ dig att du fokuserade på att transformera allt kaos, all förvirring, alla konflikter eller negativitet som du upplever inombords och i ditt dagliga liv. Föreställ dig den befrielse som skulle skapas och den kraftfulla ljusstråle som du skulle bli. Du skulle i sanning stiga in i din gudomliga närvaro, eftersom kaos, förvirring och negativitet inte längre skulle ha något grepp om dig. Du skulle ögonblickligen transformera energierna.

Att transformera Kaos, Förvirring, Konflikter och Negativitet

Jag, Ärkeängel Mikael, önskar delge er några verktyg för att hjälpa er att transformera kaos, förvirring, konflikter och negativitet inom er, ert liv samt världen. Jag vill delge er energivibrationer som ni kan åkalla, genom att följa er inre vägledning gällande vilken som skulle kunna tjäna ert syfte och skapa den transformation som ni behöver. Ni kan vilja använda denna metod:

  1. Uppmärksamma närvaron av kaos, förvirring, konflikt eller negativitet. Vilken finns närvarande? Vad skapar detta? (det spelar ingen roll ifall ni inte kan svara på dessa frågor, enbart att uppmärksamma närvaron av en eller flera av dessa energier räcker).
  2. ’Jag är redo, villig och öppen för att släppa och transformera de energier som inte tjänar mig/i den här relationen/i världen, i och med att jag förkroppsligar Skaparen.’  
  3. Låt dig vägledas till en eller flera av de energivibrationer som jag, Ärkeängel Mikael, önskar delge dig. Varje energivibration är ett verktyg och en teknik, en energifrekvens som du kan åkalla för att förankra och aktivera den. Det kommer att skapa en healing, ett frisläppande och en transformation. Det är inte nödvändigt att du bestämmer transformationen eller det resultat som du vill skapa. Det resultat som vi eftersträvar är frigörelsen från kaos, förvirring, konflikter och negativitet, samt en förstärkning av ljuset.
  4. När du väl har valt lämplig energifrekvens som jag har tillhandahållit, så är det viktigt att införliva den till ett förkroppsligande. ’Ärkeängel Mikael, jag kallar på din närvaro och dina gudomliga energier för att de ska närma sig mig. Jag vill nu aktivera och förankra Ärkeängel Mikaels …… (uppge vilken frekvens) för att skapa frigörande, transformation och magnifikt ljus i …… (beskriv situationen, om det är inom dig, med andra eller i världen.) Tack så mycket.’
  5. Stanna kvar i meditation medan du tar emot energierna. Jag, Ärkeängel Mikael, kan vägleda eller inspirera dig gällande vad som behöver uppnås eller hur energierna fungerar. Njut och ha tillit till processen.

Du kan genomföra den här övningen så många gånger du känner att du vägleds till den och varje gång du uppmärksammar närvaron av kaos, förvirring, konflikter eller negativitet.

 

Jag finns närvarande för att tjäna er,

Ärkeängel Mikael

 

Detta är en fortsättning på en kanalisering från Ärkeängel Mikaels workshop:Soul Group Collective Ascension Upgrade for the Earth’.

 

– Original Source: Sacred School of OmNa

Continuation of a channeling from the Soul Group Collective Ascension Upgrade for the Earth Workshop by Archangel Michael. The Workshop Audio Recording can be downloaded from the Sacred School of OmNa Shop, under ‘Workshop Recordings.’

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...