Ärkeängel Mikael via James McConnell, 6 december 2022

 

Ärkeängel Mikael via James McConnell

6 december 2022

 

Ingen Kan Styra Dig Såvida Du Inte Tillåter Det.

Jag är Ärkeängel Mikael. Jag kommer återigen för att fortsätta processen som startades för en tid sedan med denna grupp, och alla som är i resonans med dessa ord.

Alla de Ljusarbetare som blivit Ljus-krigarna: mina Ljuskrigare. Där ni fortsätter sprida ljuset vid varje möjlighet, vetande och kännande sanningen inom er, och låter den sanningen resonera ut från er, låter det ljuset resonera ut till alla andra omkring er. Till och med er närvaro bland andra bär ljuset och sprider ljuset. Om ni så är medveten om det eller inte, så sprider ni ljuset bara genom att vara i andras närhet.

Ni har alla ett speciellt uppdrag ni frivilligt åtog er för så länge sedan. Ni har hört att ni har kommit ihåg detta. Och detta är den tid ni förberett er för. Så ni ser er nu själva i denna tid precis framför bråddjupet. Många av er är nästan redo att hoppa ut i bråddjupet för att till fullo gå genom uppstigningsprocessen, för att realisera er personliga uppstigning.

Men vad håller er tillbaka? Det enda som fortfarande håller er tillbaka är den gamla programmeringen. Den programmering som tidvis håller er nere i detta tredje-dimensionella uttryck och den illusion som skapades av er alla. Ni hade alla del i denna skapelse. Men det är de mörka styrkorna som fortsätter att hålla ihop den, fortsätter att föra illusionen framåt. De vill hålla i det gamla. Medan ni vill släppa det gamla och gå in i det nya, den Nya Gyllene Tidsåldern.

Men jag säger återigen, det enda som stoppar er är denna programmering. Men ni släpper programmeringen mer och mer, då ni mer och mer minns vilka ni är, vad ni är här för, när ni tänker på det sättet, när ni ser världen som ni vill se den – inte hur den ser ut för dem som fortfarande är sovande, utan hur ni vill se den, hur ni vill att skapelsen ska vara. För precis som ni har skapat denna tredje-dimensionella illusoriska värld, skapar ni nu också i den fjärde- och femte-dimensionella världen. Allting kommer ur skapande. Allting kommer från att sinnet och hjärtat arbetar tillsammans. Återigen, det sinnet kan föreställa sig, kan det åstadkomma.

Så fortsätt nu ha tillit. Ha tillit, ja, på planen. Men mer än det, lita på er själva. Lita på er själva för att följa med längs planen och inte hållas tillbaka längre, inte låta er falla tillbaka till det gamla, det gamla paradigmet, den gamla illusionen. För ju mer ni kan erkänna den som precis det, en illusion, desto lättare kan ni gå bortom den. Då håller den gamla programmeringen er inte längre tillbaka.

Och ja, ni kan ta mitt Blå Svärd av Sanning och skära bort den gamla programmeringen från er. Eller ni kan använda den Violetta Flamman för att rensa bort den gamla programmeringen. Ni kan använda olika verktyg, inklusive kristaller. Ni har fått många olika verktyg. Och många av er har kommit ihåg de verktyg ni kan använda, vilket är orsaken till att ni är i resonans med ett speciellt, ett speciellt sätt att gå bortom programmeringen. Och fortsätta hålla er i det högre ljuset och den högre vibrationen i den fjärde och den femte dimensionen. Detta är vad ni alla kom hit för att göra. Att förhöja er själva, och sedan hjälpa till att förhöja alla omkring er.

Ingenting stoppar er, förutom ni själva. Tänk på det. Och låt det bli ert mantra då ni fortsätter genom denna uppstigningsprocess. Det enda som stoppar er är ni själva. Ingen annan. Ingen har kontroll över er om ni inte ger dem det. Kom ihåg det.

Jag är Ärkeängel Mikael, och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet.

Och fortsätt vara mina Ljuskrigare och sprida sanningen varhelst, närhelst och till alla ni har möjlighet att göra det.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...