Ärkeängel Mikael via Sharon Stewart 11 april 2020

Ärkeängel Mikael via Sharon Stewart

11 april 2020

Vad är en Krigare?

Jag är Ärkeängel Mikael, den högste i den heliga legionen av änglar som nu tjänar er planet.

Det är oro på Jorden för er framtid nu. Det finns ett flertal parter som nu tävlar om dominans och möjlighet att slutföra deras agenda eller att förändra världen mot en annan agenda som är i linje med Ljuset och Guds vilja för er. Ni är dem jag talar till i den senare gruppen. Ni är de legioner av gudomliga som kom till Jorden för att hjälpa till att förändra ödet för dem som lever här, som satt fast och kallade på oss att hjälpa.

Ni har kommit för att vara här för dem, att bära Ljuset för dem, och för att sprida Ljusets ord bland er. Ni har kommit för att lära de okunniga som inte har insikt och är förvirrade. Det är en krigare. Ni har ert jobb att göra, och ni gör det bra. Ni sprider ordet, ni klarlägger problem, ni lyssnar till era ledare, ni bär Ljuset, ni samlas i grupper och arbetar bland er själva för att skapa förändring och framåtskridande för er värld.

Ni är krigarna. I vad ni kallar modern stil, ni använder allt som finns till ert förfogande för att lugna, trösta, informera, bevisa, och få med på tåget dem som inte har insikt, de som är okunniga.

Ta varje dag som den kommer. Ta varje soluppgång med ny vigör. Ni är krigaren som nu kallas in för att åter-vitalisera er planet. Ni är de som legat vilande så länge och som nu går till handling.

Håll era svärd högt. De säger att pennan är mäktigare än svärdet, så använd er penna. Skriv era ord som avbryter ondskan. Skriv ett bättre manuskript för mänskligheten.

Vi står med er. Vi viskar hjälpsamma ord till er. Vi hjälper er i era dagliga strider för att fokusera Ljuset på mörkret, och som har segrat.

Ni är krigarna. Ni är de starka. Ni ska prisas för er hängivenhet, er lojalitet och er tjänst.

Er värld kommer att se en ny gryning. Så är det.

Jag förblir,

Ärkeängel Mikael

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...