Ärkeängel Michael via Natalie Glasson, 19 september

ÄrkängelM

Himmelska Vita Varelser och Ärkeängeln Mikael

19 september 2015
Kanal: Natalie Glasson

 

Resan av den Gudomliga Människan

Himmelska Vita Varelser: Alla Uppstigningsperioder på Jorden är både vackra och storslagna. Men den punkt som som har nåtts av mänskligheten för närvarande är spännande och intressant att observera och beskåda, för både själar på jorden och de inre planen.

Som ni vet, skapar de Kristallina energierna en våg av ljus, som de förbinder till Jorden och hela mänskligheten för att skapa kraftfull rening och frigörandeprocesser, där vanor, mönster och lärdomar från växande som har funnits under många livstider suddas ut och slutförs för att föra fram ny energi inifrån ert varande.

Det nya energi uppvaknandet från ert väsen och själ innebär en ny fas av existens för alla på jorden. Sanningen är, att det är skapandet av en ny verklighet.

Det är viktigt att komma ihåg att er verklighet inte finns utanför er. Den skapas inifrån ert varande från ert medvetande, era övertygelser och perspektiv.

Skapandet av en ny verklighet betyder inte att världen omkring er plötsligt kommer att omvandlas och bli ny. Det betyder att ert medvetande, era övertygelser och perspektiv kommer förändras och skiftas, vilket ger intrycket, såväl som tillåter er, att återskapa och erkänna er verklighet utanför er på ett nytt sätt.

Medan Kristallin energin banar väg för transformation, är Gudinne energier mer fullständigt uppvaknande inom Skaparens universum och inom ert eget väsen, och för fram Hennes kreativitet och visdom för att inspirera healing och det nya uppvaknandet av energi inifrån. Gudinnans energi uppmuntrar er att känna igen er själva med nya fräscha ögon som en större manifestation och ett uttryck av Skaparen.

Det är ert syfte på jorden att uttrycka Skaparen. Det är ett uppdrag som fyller alla med glädje och tillfredsställelse, eftersom det är er naturliga existens vara unisona och i enhet med Skaparen, oavsett vilken definition ni använder för att definiera Skaparen. Gudinne energierna uppmuntrar er att komma ihåg Skaparens skönhet så att den kan omdanas i ert medvetande och varande, och därmed projiceras i er verklighet.

Med dessa två heliga energier och stödet av Skaparens universum, är tiden för den Gudomliga Människan gryende och manifesteras på Jorden från många själar. Det är dags att erkänna er själva som Gudomliga människor, vilket innebär att era fysiska kroppar förändras för att förenas med alla aspekter av er själ och Skaparen.

Viktigast av allt är att ni blir inbjudna, och släpper redan, den mänskliga aspekten och medvetandet om ert varande. Detta är inte att släppa taget om den fysiska kroppen. Snarare är det att släppa det mänskliga medvetandet, perspektivet och medvetenheten, att ersätta den med en gudomligt medvetande som kommer att manifesteras i harmoni med er fysiska kropp. Er fysiska kropp kommer under de kommande åren att förändras dramatiskt då den tar in mer ljus och blandas i stor utsträckning med er själ och Skaparen.

Detta kan kallas Uppstigning eller Upplysning och ändå är det något som har mycket sällan har upplevts innan på jorden – sammanslagningen och äktenskapet av den fysiska kroppen med den gudomliga essensen. Ni upplever redan detta. Ni vet att ni är en själ i en fysisk kropp. Dock hämtas större delar av själen in i er fysiska kropp som orsakar er kropp att avancera, bli sin största potential. Detta innebär att er kropp inte längre kommer att begränsas i att utveckla nya förmågor, färdigheter och frihet.

Ärkeängeln Mikael vill nu dela en historia med er som belyser de övergångar som ni kan ha gjort i det förflutna och hur dessa fortfarande är relevanta. Ärkeängeln Michael delar också resan som alla tar för att bli en Gudomlig Människa på jorden; äktenskapet mellan det Gudomliga Medvetandet och den fysiska kroppen, som förvandlas till en gudomlig fysisk kropp. Det finns många budskap om växande i Ärkeängeln Mikaels berättelse, så njut.

Ärkeängeln Michael: En själ så vacker, kraftfull och strålande manifesteras i en fysisk kropp på Jorden. Vi kommer att kalla själen Joseph, och låta själen ta en fysisk manlig form. Joseph är nu en fullvuxen vuxen och har tillbringat mycket tid med att upptäcka och lära sig mer om världen som existerar på Jorden.

Ljuset som var så ljust vid hans födelse är fortfarande ljust, men Joseph är inte längre medveten om denna aspekt av hans väsen; hans sinne och aura har fyllts med andra idéer, distraktioner och önskningar. Joseph anser att det är något som saknas i hans verklighet. Han längtar efter något, men kan inte sätta fingret på vad det är han saknar så mycket. Han känner sorg inom sig även när han är glad och hans liv går bra.

Joseph beslutar att han måste låta sig själv fly och att inleda en resa. Han vet inte vart han kommer att gå eller vad han kommer att göra, men friheten ger honom en känsla av upprymdhet och spänning. Han bestämmer sig för att även om han önskar att resa, kommer han att gå överallt, så att han bara behöver förlita på sig själv.

Joseph börjar packa några väskor, omedveten om hur länge han kommer att vara borta eller vart han kommer att gå. Han packar många kläder och verktyg för att hjälpa honom att överleva, och även böcker att roa honom på hans resa. Han lämnar sitt hem fullastad med väskor, men han kan inte känna dess vikt.

Hans entusiasm bär honom framåt, och hans vetskap om att han kommer att behöva alla dessa saker får väskorna att kännas mycket lätta. Han börjar att gå med fjädrande steg. Han är inte säker på vart han är på väg, men bestämmer sig för att vara kreativ i sina beslut.

Så småningom börjar väskorna att bli en börda, hans entusiasm avtar och han börjar att förbanna väskorna, och sig själv för att behöva bära dem. Han känner sig inte längre fri, utan bunden, precis som han hade känt sig innan han lämnade.

Han sätter sig ner och börjar rota igenom sina väskor, kastar ut onödiga saker tills han har en liten väska som håller det nödvändiga som han behöver för att överleva. Han lämnar sina onödiga saker vid någons dörr med en anteckning som talar om för dem att de kan ta vad de vill och dela resten.

Igen har hans entusiasm ökat. Efter en lång dag av kreativa beslut befinner han sig vid en flod och bestämmer sig för att vila mot ett träd. Han lyfter fram sin bok och börjar läsa, går helt in i bokens fantasivärld. Vinden börjar vina genom träden på flodens sida och blåser ner hans bok på marken. Han lämnar boken och kurar i sina kläder för värme.

Joseph har mycket få tillhörigheter och dagen växer till mörker. Han börjar undra varför han ville fly sin verklighet, och varför han trodde att verkligheten han har skapat för sig själv nu skulle vara bättre än hans tidigare verklighet. Han kände det fortfarande som om han bar så många väskor, så många bördor, och undrade om det fanns någon skönhet, frihet och spänning i Jordens verklighet som han kunde uppleva.

Vinden fortsatte att vina grovt genom träden då Joseph höll hårt i sin kropp och sina kläder för värme och bekvämlighet. Han kände det som om vinden talade till honom trots att han inte hörde någon röst.

Vinden demonstrerade för honom att han behövde låta alla sina bördor blåsa bort från honom. Joseph började fundera på allt han hade gjort som han skämdes över, och bara lät dem blåsa bort av vinden. Sedan funderade han på alla gånger han hade upplevt smärta och sorg och tillät alla dessa känslor och energiska sår att föras bort på vindens våg.

Han undrade vad det mer fanns för honom att släppa taget om och insåg att han måste skicka sin förlåtelse på den vindvågen att de människor han beskyllde för att ha skadat honom eller gjort ont mot honom i det förflutna, då han hade låtit sig bli sårad . Redan kände han hur hans kropp blev så mycket lättare, och han kunde känna hur den sorg som alltid hade varit med honom lättade och ändå blåste vinden fortfarande med kraft omkring honom. Han utmanade sig själv på vad som var kvar att släppa taget om.

Han insåg att han redan hade släppt taget om människor omkring honom genom att göra denna resa, fortfarande älskade han dem djupt men visste nu att om han var tvungen att vara på egen hand, skulle han vara helt nöjd och kunde ta hand om sig själv.

Fortfarande med hårt grepp på sin kropp insåg han något som krävde hans uppmärksamhet. Han var tvungen att släppa taget om sig själv. Han var tvungen att låta vinden bära bort alla hans uppfattningar om sig själv, de idéer han hade bildat om sig själv, bra eller dåliga, det sätt på vilket han talade för sig själv, saker som han älskade och hatade om sig själv, såväl hans drömmar och önskemål för framtiden som han hade byggt i sitt sinne med påverkan av hans personlighet och från andra människor.

Han började sakta att släppa sitt hårda grepp om sig själv både fysiskt och energimässigt. Han var glad att de stora bitarna av han själv bars bort från honom och väntade ivrigt för att se vad som skulle kvarstå.

Han bröt ihop i floder av tårar. Det gjorde så ont att släppa vissa föreställningar om sig själv, men han var också fylld med så mycket glädje och frihet. Han insåg att han hade väntat hela sitt liv för att uppnå detta och visste att det var något han skulle fortsätta att uppnå i sin framtid.

När han somnat hamnade han i en dröm om ett träd som sköt från Jordens marken. Han tittade på när trädet växte och växte i styrka och karaktär. Trädet var knutet till en plats för sitt liv och ändå hade det en sådan frihet inom dess verklighet.

Han kände då sig själv som ett träd som sköt från Jordens mark precis intill det första trädet. Han kunde känna en oro i sin kropp att han växte för nära det andra trädet. Han blev längre och längre och hans ångest byggdes upp. Då blåste vinden ännu en gång och påminde honom om att släppa taget om sin ångest och att bara iaktta. Josef lät vinden att föra iväg hans ångest och oro. Till sin förvåning, började han, som ett träd, att sammanfogas med det första längre trädet.

När han gled in i trädets energi och medvetande insåg han att han hade accepterat en enorm frihet inom sitt väsen. Även om han inte kunde röra sig från sin plats kände han sig stark och fri från bördor. Han kände sig ren i sitt sinne, hjärta och sina känslor. Ingenting störde honom längre. Han förstod att han inte behövde vara som andra människor. Han behövde inte ha det andra skapat. Han kunde bara vara sig själv och vara lycklig i den verklighet han skapar för sig själv.

Han visste att om några energier, tankar eller känslor steg inom honom för att utmana friheten och friden som han hade skapat, kunde han bara be vinden att föra bort dem så länge han var redo att ge dem till vinden. Han uppskattade att han kunde leva lycklig med många saker runt honom eller han kunde leva med det nödvändigaste.

Joseph förstod också att om det började regna, hagla eller snöa, då skulle han fortfarande vara glad och erfarenheter utanför kunde inte förstöra friden, styrkan och friheten som han hade manifesterat inom sig. Friheten medförde enorm glädje som bara fyllde honom med ännu mer mod i sin övertygelse.

En strålande sol lyste ner på honom där han existerade som ett träd. Han hade tagit på sig hela medvetande från det första trädet och kände nu en enorm enhet och anslutning till allt. Solen tycktes fortsätta att lysa klarare; det var som om tusentals ljus dansade omkring honom. Han föreställde sig hur han öppnade upp bröstet upp mot ljuset och lät ljuset att strömma in i hans väsen.

Han vaknade plötsligt från sin dröm. Det var morgon och han hade sovit hela natten med ryggen upp mot trädstammen. Hans kropp kändes elektrifierad, surrande av ljus. Han undrade om det hela hade varit en dröm, men kom ihåg smärtan när han utforskade sin energi.

En insikt kom inifrån honom: ’Du har klippt dig fri från påverkan av mänsklighetens medvetande! Du har gett dig själv frihet att tänka och känna som du vill, inte från din personlighet eller inflytande från andra utan från din själ.

Jag är din själ och jag är här för att guida dig framåt. Mitt uppdrag är att gå samman med din fysiska kropp så att vi fullständigt representerar Skaparen på jorden i en helig fysisk kropp, med gudomliga känslor och medvetande. Vi manifesterar den Gudomliga Inkarnerade så vi kan inspirera alla att minnas sin sanning, och därmed åstadkomma samma för sig själva.

Låt oss nu inleda den verkliga resan tillsammans. I din dröm sammanfogades du med ett större träd, det var jag, din själ, vi är ett Joseph.

Observera din kropp, det är laddat med ljus och omvandlat bortom din fantasi. Följ ditt hjärta och sinne, de är öppna och klara, då medvetenheten om Skaparen penetreras. Min energi är alltid här för att vägleda dig. Minns att ingenting på jorden kan skapa en identitet för dig; din sanna identitet är din själ och Skaparen. Du vet detta i ditt sinne, och nu är det dags att uppleva det! ”

Joseph stod upp och sträckte på sin kropp, kände sig annorlunda. Vad ska vi göra frågade han sig självoch svaret kom omedelbart.

Med gudomlig stöd,

Himmelska Vita Varelser och Ärkeängeln Mikael

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

“Celestial White Beings and Archangel Michael:  The Journey of the Divine Human,” Channelled through Natalie Glasson. September 18, 2015. http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

 

Du gillar kanske också...