Ärkeängel Mikael via Victoria Cochrane, 3 april, 2018

Ärkeängel Mikael

via Victoria Cochrane

3 april, 2018

Kanalisering från Mästarna: Fjärilseffekten i Uppvaknandet för Människans Medvetande

Fjärilen har under en lång tid varit en symbol för förändring, både i de vetenskapliga och de andliga världarna. Fjärilar påbörjar livet i en kropp som inte alls påminner om deras slutliga utseende. Den skönhet som utfaller efter att förändringen har ägt rum är både häpnadsväckande och iögonfallande och åsynen av en fjäril inspirerar till glädje och lycka hos människor på ett sätt som inte larverna gör. Medan en larv med sin upplevda fulhet vanligen verkar vara frånstötande för människor, så drar en fjäril till sig uppmärksamhet på grund av sin delikata struktur och sina fantastiska färger.

På samma sätt som en fjäril väcker positiva reaktioner hos människor, så kan också en andligt uppvaknad person göra det, någon som ser välsignelserna i allting som omger en. En person av det här slaget accepterar människor för vilka de är och har en vänlig, varm och välkomnande natur som får människor att känna sig hemma och väl till mods. Det sätt på vilket en andligt uppvaknad person tänker, talar och agerar är generellt av en mycket högre vibration än hos en ouppvaknad person. Människor som ännu inte har vaknat upp till sitt eget andliga själv är i allmänhet mindre medvetna om den inverkan som deras negativa tankar, ord och gärningar kan ha på världen runtomkring dem. Lika attraherar lika, så människor som lever och samverkar med hårda ord och gärningar kommer att framkalla en verklighet som är påtaglig i jämförelse med den hos en person som är vänligt sinnad och generös gentemot andra utan att förvänta sig eller behöva få något tillbaka.

För att vakna upp måste man höja sitt medvetande till en högre nivå; för att göra detta måste man vara medvetet uppmärksam på sina tankar, ord och gärningar samt arbeta hårt för att dämpa sitt ego. Medvetenheten om självet och hur man reagerar på andra är ett nödvändigt steg för att göra det möjligt för en att se på världen med kärlek och medkänsla snarare än med dömande och fördömande. När man kan se någon annans resa som en andlig tillväxt snarare än en mänsklig överträdelse, leder frånvaron av dömande till förmågan att kunna se på världen med villkorslös kärlek. Uppvaknade själar har en villighet att tjäna andra för det större goda som övergår deras egna behov. I och med att man behandlar andra med kärlek och respekt, blir följden att inspirera till tacksamhet och uppskattning hos dem som man samverkar med, samt till gott humör som smittar av sig. Dessa människor märker att andra dras till dem, på grund av att deras hjärtan är fyllda och utstrålar en kärlek och en värme som attraherar människor likt en nattfjäril till ett ljus. De är benägna att meditera och utöva mindfulness och andlighet, men de tillhör sannolikt i lika hög grad kristna, buddister, muslimer eller hinduer som andra religioner. Oberoende av vilken ras, trosuppfattning eller religion man än tillhör, eller saknar, så är en uppvaknad själ en som har lärt sig att älska och acceptera sig själv och i och med att man gör det, behöver man ingen annan uppskattning för sitt själv.

Varje tanke går ut till det mänskliga kollektivet och proportionen av negativa och positiva känslor kan ha antingen underbara eller katastrofala inflytanden på världshändelserna och på det sätt på vilket människor samverkar med varandra. Varje positiv förändring en person gör för sitt sätt att tänka, agera och reagera har en direkt inverkan på andra människor via vårt förenade medvetande. En tankes kraft kan aldrig underskattas. Varje tanke skapar en form och upplysta eller uppvaknade människor är generellt mer benägna att dämpa sina tankar och att lättare kunna återhämta sig från besvikelser och dramatiska samspel med andra.

I och med att ljuset i någons hjärta ökar för att göra det möjligt för dem att fungera utifrån en plats av kärlek och service för andra, kommer de som inte ännu har uppnått detta tillstånd att finna sig själva dragna till och påverkade av dessa människors icke-dömande sätt och positiva attityder. De kan till och med börja märka att deras samverkande hjälper dem att se myntets andra sida och att se livets välsignelser snarare än att alltid fokusera på de negativa aspekterna. De börjar komma ut ur sitt larv-tillstånd till en fjäril och sedan börjar deras beteende smitta av sig till andra. Vilken underbar cykel att igångsätta för världens uppstigning.

Var denna person. Var den vackra fjärilen som genom att ändra dina tankar från att vara negativa till att bli positiva, kan skapa lycka och harmoni runtomkring dig i stället för drama och tårar. Var vänlig och tacksam i stället för att beskylla andra för dina olyckor. Ta ansvar för de val du har gjort och börja tänka mer noggrant på vilka som du gör i framtiden. Lär dig att acceptera andra för vilka de är i stället för att kritisera och döma dem … och snart kommer du att märka att de gör detsamma för dig. Bit för bit, tanke för tanke, skapa förändring i din värld. Läs, meditera, väx. Hitta en fjäril och bli själv en. Det är så det fungerar.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...