Ärkeängel Mikael via Victoria Cochrane, 31 augusti 2019

Ärkeängel Mikael

via Victoria Cochrane

31 augusti 2019

”Det mänskliga kollektiva medvetandet”

 

Inom energin för Skaparen av Allt Som Är så är allt och alla Ett i Universum. Det förekommer ingen separation från Skaparens Källa, fastän många människor på Jorden tror eller känner att det är så. Förbindelsen mellan människorna är därför inneboende och oändlig, med varje tanke, ord, känsla och avsikt som sänds ut av varje människa som lever på planeten och som samlas runtom jordklotet såsom en massa av fluktueringar och energi i ständig förändring. Det kallas det Mänskliga Kollektiva Medvetandet och det påverkar var och en på olika och varierande sätt.

Detta ’moln’ av energi är ett fullständigt sammelsurium av känslor och emotioner som varierar från hat till kärlek, desperation till glädje, förlust och tomhet till överväldigande lycka. I och med att emotionerna hos varje individ under dagens lopp förändras, så gör också mängden av negativitet eller positivitet i medvetandet likaså. Stället där en specifik tanke eller emotion sändes ut gör ingen skillnad, för energin blandas med den befintliga energin, fluktuerar, förändras och färdas runt Jorden vid alla specifika tidpunkter. På platser där extrema händelser äger rum, såsom krig, naturkatastrofer eller travestier gentemot mänskligheten, kan fickor av djup negativitet under en viss tid dröja sig kvar. Detta är varför det är så viktigt för varje människa att vara försiktig med vibrationen i sina tankar och att sända ut kärlek till världen närhelst man kan.

Människor kan påverkas av det Mänskliga Kollektiva Medvetandet utan att vara medvetna om det och det är här som faran föreligger. Vågor av kärlek och positivitet kommer inte att göra någon skada om de oväntat kommer över en person, men när man slås av en plötslig våg av oförklarlig ilska och oförklarat hat som ursprungligen sändes ut av en person med extremist-åsikter, så kan ovetande och oskyldiga människor plötsligt utan förklaring bli våldsamma. De vilkas vibration redan är låg på grund av missbruk, fattigdom, extrem svält och svårigheter är särskilt utsatta, för låga vibrationer drar till sig mer av detsamma. Empatiska människor, eller de som är känsliga för den omgivande energin, är också utsatta. I och med att mänsklighetens belägenhet fördjupas och korruptionens och manipuleringens grepp hårdnar, så är det nu läge för en påminnelse för alla att skydda er energi och att förbli vaksamma.

Min avsikt är inte att diskutera de mörkare krafterna som just nu förekommer i världen. Snarare så är det mycket viktigare att poängtera betydelsen av andligt förenande till Skaparens villkorslösa kärlek. När man fungerar utifrån Källans kärlek, så kan de lägre energierna inte genomtränga en persons aura eller själ. Det är mycket viktigt för varenda person på Jorden att frigöra sig själv från illusionen i det Jordiska planets drama och materialism, samt att förena sig med sin egen gudomlighet. Meditera, be om hjälp och börja se världen genom linsen av kärlek, tacksamhet och service. Var medvetna om era tankar och känslor, för de skapar er verklighet och bidrar till medvetandet hos massorna. Arbeta i riktning mot att bli mästaren för ert eget livsöde och ta ansvar för era tankar, ord, gärningar och reaktioner gentemot andra. Endast du kan förändra din värld till det bättre. Det börjar med mindfulness och slutar med mästerskap. Be mig vägleda dig.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...