Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson, 10:e november 2017

Ärkeängel Raphael via Natalie Glasson,

10:e november 2017

 

Hälsningar och kärlek utstrålas genom min varelse från Änglarnas Kungarike. Änglarna av Kärlek och Healing önskar påminna er om; att de vill dela med sig av sitt stöd och arbeta tillsammans med er. De vet att ni är Änglar av Kärlek och Healing på Jorden, som önskar utöka kraften och självförverkligandet för att kunna hjälpa transformationen av allt, speciellt för Moder Jord. Jag, Ärkeängel Raphael, kommer till er med ett budskap från Kärlekens och Healingens Änglar, såväl som med min egen vägledning och inspiration, för hur man stödjer healingen av er själva, mänskligheten och Moder Jord.

Många själar på Jorden upplever en djup inre smärta, på grund av hur Moder Jord behandlas, och det lidande som många människor och djur upplever. Själar som ni själva, vill hjälpa till att frigöra bördan av lidandet, och återställa kraften hos de som känner sig maktlösa, och samtidigt ge healing till alla som upplever smärta. Ni kanske tycker att det saknas kunskap om hur man arbetar i harmoni med varandra och Moder Jord, och att många inte kan se Jordens skönhet. Ni kan vara fokuserade på er egen inre andliga utveckling, och ändå bara se en mindre förändring i verkligheten omkring er. Oavsett vilka tankar och känslor ni har angående mänskligheten och Moder Jord, så vill jag, Ärkeängel Raphael, återuppväcka er inre kraft för att vara till hjälp med att göra skillnad i världen som ni älskar, och bryr er om. Ni är när allt kommer omkring, av samma medvetenhet, energi och källa, som allt och alla omkring er.

Ni är uttryck för Skaparen i allt ni stöter på. Djupt inom er själ är det enighetens energi som knyter an till varje själ. Samma enighet ger er möjlighet att koppla er till allas energi, för att åstadkomma healing och omvandling, inte bara för att stödja uppstigningen och ert eget välbefinnande, utan hela mänskligheten och Moder Jord. Jag, Ärkeängel Raphael, vill dela med mig av insikter som uppmuntrar er hjälpsamhet, genom att få tillgång till energin av enighet och förening, som finns inom alla. Ni får inte bara en känsla av att vara en del av en större helhet, vilken är Skaparen, ni kommer också att börja förstå orsaken till lidandet och kaoset hos Moder Jord och mänskligheten. När man ser igenom illusionen, är det lätt att föra fram eller att uppmuntra healingen, för att skapa sanning och förverkligande för er själva och andra.

Stöd, Kärlek och Acceptans = Enighet

Allt har en mening, allt ni har upplevt, allt ni längtar efter och önskar, liksom allt det som mänskligheten och Moder Jord har upplevt, har kommit av en anledning. Allt ni känner igen på Jorden som lidande och smärta, särskilt hos mänskligheten, beror på separationen från Skaparen. Det är viktigt att inse att separationen var ett val, den kan ha börjat med en liten gnista av ilska eller ett ögonblick av att känna er ensamma, och detta sår växte och orsakade känslor av att vara isolerade, avskilda, att behöva ta hand om allt själv och då började ni känna er maktlösa. När ni förlorar er medvetna medvetenhet, om er naturliga enighet med Skaparen och allt som är Skaparen, känner ni er inte längre stödda, älskade och accepterade. Att ta emot Skaparens stöd, kärlek och acceptans, som givetvis ges och delas med er, oavsett vad ni tror att ni är eller väljer att skapa, är livets essens. Utan stöd, kärlek och acceptans av Skaparen, är det som att ta bort syret och förvänta er att kunna fortsätta som vanligt. Skaparens stöd, kärlek och acceptans, kan också upplevas vara av mindre värde för er, när ni förflyttar er genom den fysiska verkligheten. Det är dock er livlina, er essens, ert välbefinnande och er styrka, som hjälper er att leva ett tillfredsställande liv på Jorden. Skaparens stöd, kärlek och acceptans är resultatet och upplevelsen av att minnas den enhetliga energin, som strömmar genom er varelse och alla aspekter av Skaparen, det är kärnan och svaret på allt, till och med av till synes triviala fysiska utmaningar.

Vi kan förstå att er inre energi av enighet, är verktyget för att heala er själva, andra och Moder Jord. Känslan som stöds, älskas och accepteras är resultatet från användningen av era verktyg av enighet, det är upplevelsen från dessa tre energier som framkallar en djup omdisponering i er inre enighet, och enigheten som alla upplever.

Många själar vill uppleva stöd, kärlek och acceptans av de omkring dem, detta är möjligt, men först finns det ett behov av att ta emot Skaparens stöd, kärlek och acceptans direkt till er varelse, så att ni får bort alla sår från separationen. Då behöver ni ansluta med er unika och vackra energi inom er. Det är genom er upplevelse från bekantskapen med er inre energi av enighet, som ni ger er själva, stöd, kärlek och acceptans. Med denna viktiga gåva till er själva, erkänner ni er inre styrka och Skaparens sanning bortom illusionen. Då blir allt och alla i er verklighet, en återspegling av er inre sanning, som ger er stöd, kärlek och acceptans i varje stund av ert liv. Ni kommer sedan att kunna känna igen när ni är i det gudomliga flödet, och att det genom denna process kan ge healing till alla. Alltså har ni verktygen för att heala, och tjäna mänskligheten och Moder Jord.

Beskrivning Steg för Steg för Healing och för att Hjälpa er Själva, Mänskligheten och Moder Jord

  • Under meditation eller i tid för eftertanke, be Skaparen att duscha er med den renaste vibrationen av stöd, kärlek och acceptans. Föreställ er att öppningen i ert hjärtchakra visar en stor brunn, som samlar energin som Skaparen delar med er. Känn överflödet i Skaparens energi, som fyller brunnen i ert hjärtas chakra och flödar över i hela er varelse. Ni kan säga, “Jag är totalt stödd, älskad och accepterad av Skaparen.” Fortsätt denna process tills ni verkligen känner, upplever eller erkänner närvaron av Skaparen.
  • Säg med mening: “Jag ber nu min själ att leda mig till källan av enighet inom min varelse, så att jag kan bada i dess essens och strålande glöd.” Föreställ er att ni är i ert hjärtchakra som en miniatyrversion av er själva, bredvid en grund flod. Floden har en vit pärlemorskiftande färg, ni kan stå i den och den täcker bara era anklar. Följ flodens riktning och njut av att gå i det grunda ljusa vattnet. Denna flod leder er till er inre energi och källa av enighet. När ni når källan av enighet, kommer ni att märka att den är mycket vidsträckt och omfattande, eftersom den är knuten till enigheten inom varje mänsklig, ljus varelse, Moder Jord och hela Skaparens universum. Nu kan ni, om ni är redo, flytta in i och uppleva den vidsträckta omfattande enigheten som är Skaparen.
  • Med stöd, kärlek och acceptans från Skaparen och er koppling till Skaparens enighet, är det nödvändigt att börja med att ge denna heliga energi och kraft till er själva först, och veta att ni är värdiga och har förtjänat den. Ge därefter samma energi, som det finns ett överflöd av, till Moder Jord, eftersom hon är er lojala följeslagare under er själs resa på Jorden. Håll Moder Jord i den här heliga energin som kanaliseras genom er varelse, låt Moder Jord omvandla, heala såren och återanpassa sig själv till sin inre energi av enighet, som är en spegel av er källa för enighet. Då ni känner er redo, sänd samma energi till mänskligheten och alla själar på Jorden, låt energin flöda genom er och håll alla själar i detta heliga ljus. Ni kommer att kunna se när de börjar healas, omvandlas och regenereras till sina inre enigheter, vilket innebär att de hellre väljer enighet än separation. Ni kanske också önskar ge samma energi till alla varelser som ger hjälp och kärlek inom Skaparens universum, som ett uttryck av tacksamhet för deras ständiga stöd och anslutning.
  • Ta er tid för att ta er uppmärksamhet tillbaka till er egen energi av enighet, och lägg märke till om det finns några energier av separation, som ni kan uppleva i er egen verklighet, i andras verkligheter, hos mänskligheten eller hos Moder Jord, och som kommer till er för att ledas bort från separationen i er inre enighet, för att omvandlas och healas. Kom ihåg att det ni ser, känner och lägger märke till hos andra, finns inom er själva, och har därför kommit till er medvetenhet. Det som inte finns inom er, kommer inte till er medvetenhet. Förstå att ni kan tjäna mänskligheten och Moder Jord, bara genom gå inom er själva, och erkänna den separation av enigheten som finns där, för att sedan kunna anpassas med stöd, kärlek och acceptans från Skaparen.

Jag, Ärkeängel Raphael, är här för att vara till tjänst för er,

Ärkeängel Raphael

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...