Ärkeängeln Raphael via Kathleen Willis, 26 oktober 2021

Ärkeängeln Raphael
Via Kathleen Willis, 26 oktober 2021
Ärkeängeln Raphael: Du föddes i själva begynnelsen, du föddes ur hjärtat av den Ende, ren Kärlek, ingenting annat.
Det har aldrig förändrats.
I mars 2012, talade Ärkeängeln Raphael genom Linda Dillon, kanalen för Kärlekens Råd, till oss om sin Emerald Octagon Healing Chamber, vida basen av den gyllene spiralen.
Det är anmärkningsvärt vad Ärkeängeln Raphael säger om den åttakantiga formen och om talet 8:
“Kom med mig till foten av den gyllene spiralen, för där har jag placerat min Emerald Octagon, den helande kammaren som jag har skapat för er, för var och en av er. Det är en octagon eftersom 8 är numret på skapelsen.
Det är skapelsens dimension, och jag vill också att du förstår, till fullo förstår, att det inte är någon skillnad mellan helande och skapande.
Också:
Ni måste veta att de helande kamrarna ombord på era stjärnbröders och systrars skepp har utformats efter denna kammare.
Det är urgammal visdom och den används i hela multiverse.
****
Här är till sist resten av den diskussionen.
Hälsningar, jag är Raphael. Välkommen till dig. Välkommen till er alla.
Jag är Ärkeängel av Emerald och jag tackar kanalen för hennes beskrivning, för det är en fröjd att bli betraktad som vänlig, och det är en gåva av vänlighet som jag önskar ge till var och en av er, för det är ett område som har saknats på er planet under en lång tid.
Ni har sett en hel del våld, en hel del kaos, krig och förödelse, och vad er själ längtar efter, mina kära vänner, är Michaels frid och Kärlekens ömhet, vänligheten i möten och sötman av det som är tillgängligt för er på er planet.
Många av er känner inte till mig, men jag önskar ändra på det. Jag vill att ni ska veta om min närvaro i era liv och i Universum och även på er planet. Jag vill att ni ska veta att jag bryr mig om var och en av er.
Ofta har ni fått höra oss säga att vi är i heligt partnerskap med varandra och det vill jag betona för var och en av er. Jag är en partner i ert helande. Jag är en partner i era liv.
När jag pratar med er om healing, talar jag till er om helandet av ert hjärta, ert sinne, om ert känslomässiga fält, ja, om ert liv. Och hur gör vi detta?
Vi gör det genom att ni erkänner och förstår er värdighet, er helhet, hur djupt ni är Älskade, inte bara av mig utan av Moder-Fader-Skaparen, av otaliga legioner av änglar.
Ingen av er, ingen av er har en aning om hur djupt ni är Älskade, och när ni får veta det kommer ni omedelbart att bli helade.
Ja, det är så enkelt och det är så komplext; för har det här inte varit en sjuk-dom på er planet Jorden, rent kollektivt?
Det för att ni har glömt detta mycket ärliga faktum – att ni är omhuldade.
Det är det här jag vill råda bot på ikväll. Det är det här jag vill tala med er om. Det är det här jag vill pränta in i er.
Jag är av Emerald Ray, och vad innebär detta i era begrepp och praktiska termer?
Det betyder att jag är ert Hjärtas Stråle. Jag är Kärlekens Stråle och Kärlek är Bränslet, Fibern, Materialet, Essensen av Skaparen och av Hela Universum.
Den har tagit miljoner och miljoner av olika former, men Smaragdens Stråle är Kärlek.
Så detta är vad jag har att erbjuda er; det är min innersta natur. Det är min gåva och det är mitt åtagande.
Jag kliver fram, särskilt under den här tiden av Uppstigning av er planet och den underbara Gaia och av var och en av er, eftersom det är nödvändigt att helandet inte bara sker, men att det också fullbordas i termer av att ni ska kräva er födslorätt, och det är inte bara till en viss grupp som detta helande erbjuds. Det är till varenda varelse på planeten.
Vi sitter aldrig och dömer och vi ber er att inte göra det heller, mina älskade, så vi bjuder in alla oavsett hur ni ser på er själva som – helgon, syndare, kättare eller martyrer. Det är viktigt att notera eftersom ni är Älskade, för vi känner verkligen er.
Vi känner ert innersta och vi känner er essens, och det spelar ingen roll om ni färdas utmed Smaragdens Stråle, ni är fortfarande Kärlekens innersta Väsen.
Jag vill ge er verktyg, men mer än så, inom dessa verktyg finns min essens och förståelse, för om det är en sak jag skulle vilja ge er ikväll, så är det min förståelse för Vilka Ni Är.
Ni tittar i spegeln och ibland ser ni er själva, men 9 av 10 gånger gör ni inte det. Så jag vill ändra på det också.
Jag bjuder in er, mina älskade vänner, att komma med mig och lära känna er själva vid foten av den gyllene spiralen.
Låt mig förklara denna gyllene spiral, för den används av  alla oss. Ja det är Gabrielles Guld, men det är också sprialen som vi klättrar upp på från er planet, från vad ni tänker er som tredje dimensionen, till Skaparens Hjärta, och den är helt omgiven av himmelska skaror, av himlens sällskap, av Kärlekens Råd och av alla Uppstigna.
Så kom med mig till foten av den gyllene spiralen, för det är där jag har placerat min Smaragd Octagon, den helande kammare som jag har skapat för er, för varenda en av er.
Det här är ert heliga, helande rum som jag ger er denna dag.
Det är en octagon eftersom 8 är skapelsens nummer. Det är skapelsens dimension, och det vill också att ni ska förstå, till fullo förstå, att det inte är någon skillnad mellan helande och skapande.
Så tag ett djupt andetag och res med mig till denna vackra smaragdkammare. Det är den rikaste, djupaste smaragd ni någonsin har sett. Och ja, självklart har den en dörr och jag är här för att välkomna er in.
Mina älskade vänner stiger in, in till denna kammare med mig och ser vad som finns därinne, för den är inte utsökt dekorerad, ni kanske till och med tycker att den sparsamt möblerad, men det finns en soffa, en tältsäng, en bekväm stol och kuddar.
Välj, mina kära, var ni önskar sitta, var ni önskar ligga, så att ni kan bli helt fyllda och bestrålade på bästa sätt av smaragdens strålar, som kommer att penetrera er från dessa väggar, i denna kammare och in i varje del av er varelse.
Ja, in i varje cell, in i varje fiber, in i era ben, muskler, organ och in i ert mentala, emotionella, kausala fält, ja in i alla era fält.
Låt oss tillsammans permanent radera alla avtryck som inte är av kärlek.
Ni föddes i själva begynnelsen, ni föddes ur hjärtat av den Ende, ren Kärlek, ingenting annat. Det har aldrig förändrats.
Ni kanske har anammat falska trossystem, krämpor och sjukdomar, men de är bara trossystem; det är bara ni som straffar er själva och ni är inte ens medvetna om det, och det behöver ni inte heller vara.
Vad jag nu erbjuder kräver ingen kunskap om vad som orsakar krämpor. Allt det kräver är ert val och ert beslut att låta Kärlekens helande verkan fullständigt penetrera er. Det är min vädjan och det är min gåva.
Nu när ni sitter på er sammetskudde vill jag ge er ny spegel. Det är en handspegel så jag vill att ni sträcker ut er hand mot mig för att visa mig er villighet att se på saker, på livet, på er planet, på varandra, men i första hand på er själva, på ett annat sätt.
Lita på mig. Det är en vacker spegel. Den är täckt med smaragder och på baksidan kommer ni att se symbolen för min Kärlek. Den kommer att vara unik för var och en av er.
Vänd nu på den och håll spegeln mot ert ansikte. Jag har justerat den så att ni kommer att se er själva idag som jag ser och känner er, så att ni kommer att se denna mäktiga varelse av Kärlek som inte har några brister och som är fullständigt värdig och fullständigt kapabel att inte bara hela, utan att ta denna energi in i skapandet, för det här är inte bara en helande kammare, utan en skapelsekammare.
Titta djupt in i denna Kärleksspegel och låt den påminna er om sanningen.
Ni är inte de som känner er nedtryckta eller modfällda. Jo, naturligtvis har det funnits tider, min älskade vänner, när man har varit utmattad, trött och undrat om man är helt ensam.
Ni är ljusa änglar i en kropp, och det spelar ingen roll om ni är människa, hybrid eller stjärnfrö. Ni är änglar.
Kom ihåg varifrån ni kom.
Jag ber er, jag önskar att ni ska ha den här spegeln med er och ha den till hands. Lägg den på ert altare eller i ert badrum eller ert nattduksbord, men ha den till hands och titta ofta på er själva och se Vilka Ni Är.
För när ni går ut som ljushållare, ljusarbetare och ljusbyggare och när ni rör er på er planet med denna kunskap av er Kärleksessens, av er Gudomliga Essens av perfektion, med alla sjukdomar läkta, sänder ni ut detta subtilt, fysiskt, mentalt och känslomässigt.
Ni för det vidare till alla ni möter, till alla ni passerar, till varje hus ni går förbi, till varje byggnad ni passerar och säger: “Se och kom ihåg att ni är hela.”
Tillåt mig i detta ögonblick, mina kära hjärtan, att läka alla övertygelser, alla krämpor och alla avtryck ni har. Tillåt mig att få hela ert tvivel. Tillåt mig att få hela er från alla tvivel ni har om att det här är möjligt, för det är inte bara värt det. Ni kanske tänker: “Jag kanske är värdig men kan det verkligen hända? Är det möjligt?” Och jag säger till er: “Ja, det är möjligt,” men jag lägger mig inte i det på något sätt.
Så jag ber om ert samtycke, er själs tillåtelse att vi påverkar detta helande av tvivel, eftersom det är som cancer för människosläktet. Det är sorgens tvilling; det är hopplöshetens kusin.
Och hur ska vi göra detta?
Jag tar min Smaragdflamma, och den lyser starkt, och vi ingjuter tvivel med Kärlekens Smaragdflamma. Och jag gör det här i ert hjärta och er solar plexus och i er hjärna, ert huvud.
Jag ber er att ta denna mäktiga flamma, denna Smaragdflamma som jag också ger er den här kvällen, och använder den för att läka tvivel i mänsklighetens hjärtan, i hjärtat hos dem som ni älskar och känner, och i hjärtat hos dem som ni aldrig har träffat.
Jag ber om er hjälp i det här, eftersom det är i healingen av mänskligheten som kollektivet stiger upp. Ni kan inte stiga upp om ni tvivlar, för i Kärlek finns inga tvivel.
Så, det här är de gåvor jag ger till er. Jag ber er att återvända till dessa läkande kamrar närhelst ni är trötta, närhelst ni behöver påfyllning.
Ni behöver veta att de helande kamrarna ombord på era bröders och systrars skepp har utformats efter denna kammare. Det är gammal visdom och den används över hela multiverse.
Nu har ni er egen läkande kammare, så jag ber er att använda den. Jag tänker inte ens be er att använda den på ett klokt sätt, jag bara ber er att använda den ofta.
Den väntar på er vid foten av den gyllene spiralen, och när ni lämnar kammaren, ta med er er nya spegel och ta med Smaragdflamman som jag lägger in i ert hjärta och som brinner starkt och som bränner bort tvivel och belyser Sanningen om Vilka Ni Är.
Jag vill inte vara en frånvarande Ärkeängel. Jag vill att ni ska känna mig som en broder och vän.
När ni har funnit frid i kaoset och förödelsen, när ni återvänder till ert heliga rum, är jag där och väntar på er. Men tro inte för ett ögonblick att jag inte tar hand om er på livets slagfält, för det gör jag.
Så det är inte nödvändigt för er att vara stilla och tysta för att anropa mig, för att åkalla mig – det är det åkallan betyder, kalla på mig – jag är som en jourläkare, jag är alltid tillgänglig.
Oavsett om ni har värk eller känner smärta eller känner att ni håller på att mista förståndet, eller ännu värre, att ni håller på att förlora er själ, eller känner att ni har en allvarlig sjukdom i er fysiska kropp, allt detta arbetar jag tillsammans med er för att bota.
Lägg märke till att jag säger `tillsammans med er´för vi är i partnerskap. Vi är i förbund med varandra.
****
Tack Ärkeängeln Raphael.
Stor tacksamhet för allt du gör.
Uppstigningen,
gyllene spiralen av glädje,
upptäckt av heligt syfte,
skapandet av inre/yttre balans.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...