Ärkeängeln Michael via James McConnell, 26 juli 2022

Ärkeängeln Michael
Via James McConnell, 26 juli 2022
Allt Håller på att Förändras
https://tinyurl.com/3bvphjtv
Jag är Ärkeängeln Michael. Jag har kommit för att vara med er vid denna tid, eftersom många saker håller på att förändras över hela världen. Inte bara i den yttre världen, utan även i den inre världen.
Allt är under förändring. Allt är i rörelse och i vibration. Vibrationsfrekvensen ökar verkligen över planeten, vilket i sin tur utplånar den gamla vibrationen, den lägre vibrationen som åstadkommer förändring.
Allt i era liv handlar nu om förändring. Förändring, eftersom ni lever i den högre vibrationen, och rör er genom attraktionsprocessen av ljus som attraherar ljus. Ni märker att ni inte längre är bekväma i den äldre, eller  lägre vibrationen. Alla ni vet det.
Ni dras till den högre vibrationen och till likasinnade människor. Så ni kanske ibland känner er som utstötta. Ni kan ibland känna er isolerade. Isolerade från era vänner, er familj och era nära och kära. Men det är väntat. Det är en del av förändringsprocessen, en del av övergången som ni går igenom. Ni går alla igenom denna övergång och en del av er upplever den svårare än andra, men ni går igenom den ändå.
Ingen av er, inte en enda, behöver känna det som att ni inte gör tillräckligt, eller att ni inte gör vad ni förväntas att göra. Det finns inget ”som måste göras.” Det finns bara göra, göra det ni känner i stunden så länge det följer Universella Lagar. Och vid detta laget, mina vänner, är ni inte kapabla att inte följa Universella Lagar.
Naturligtvis finns det de i er värld som inte följer Universella Lagar. De följer sina egna lagar, sitt eget egos lag. Men ni följer inte dem.
Fler och fler följer er nu. Uttrycket för det kollektiva medvetandet, det är ni. Ni är det kollektiva medvetandet, och ni skapar varje uttryck av livet från ögonblick till ögonblick. Ni skapar Gaias Nya Gyllene Tidsålder.
Så var medveten om detta varje dag när ni skapar det som kommer bortom detta ögonblick, och skapar nästa ögonblick, och nästa, och nästa. Det kollektiva medvetandet kommer samman för att åstadkomma fallet – Kabalens fall. De Mörka krafternas fall här på den här planeten.
Och ja, det pågår en kamp. Jag, som Ärkeängeln Michael, och alla mina änglar som arbetar tillsammans med mig, och hela Galaktiska Federationen som arbetar vid min sida, såväl som alla ni som banar vägen, visar vägen, arbetar tillsammans med mig både i era drömmar såväl som i ert medvetna och omedvetna tillstånd. Vi arbetar alla tillsammans på det här, för att få ett slut på de Mörka krafterna här på den här planeten.
Och ja, ni kommer absolut att få se Kabalens fall. Ni kommer att se fler och fler tecken på det, och fler och fler sanningar kommer att komma fram, och fler och fler av dessa ondskans bastioner kommer att förstöras, för de kan inte existera. Ondska kan inte existera i den högre vibrationsfrekvensen. Det är inte möjligt.
Var medvetna om att ni går in i en ny fas nu. Ni har hört det förut, men jag upprepar det nu. En ny fas av högre vibration är här. Ni kommer att märka den. Ni kommer att märka den under dagen, genom att ni helt plötsligt får en känsla av lycka som kommer över er, och ni har ingen aning var den kommer ifrån. Den är bara där. Men ni solar er i härligheten av denna högre vibrationslycka. Den är där för er. Den är där för att föra er högre och högre, igen, i varje ögonblick.
För en dag kommer ni att upptäcka att varenda ögonblick av ert liv kommer att vara i den glädjen, i den lycksaligheten. Det kommer. Det är ödesbestämt. Det är en del av er alla.
Jag är Ärkeängeln Michael, och jag lämnar er nu i frid, kärlek och enhet. Och att ni fortsätter att vara krigare, Ljusets Krigare som går framför mig och alla dem som arbetar tillsammans med mig.
Ni går före oss och fortsätter att visa vägen, för ni är i sanning Väg-Visarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...