Ärkeängeln Michael via Victoria, 17 augusti 2021

Ärkeängeln Michael, 17 augusti 2021
Är Du den Du Tror att Du är?
När ni lyssnar på fågelsång kommer sången att identifiera vilken fågelart det är. Medan varje fågel av samma art till en början kommer att se ut och låta likadant, kan enskilda fåglar visa stora skillnader i personlighet, allt från glad, blyg, hämndlysten eller fräck, oavsett sin uppväxt och/eller miljö, ålder eller tid i fångenskap. Människor som håller djur som husdjur, kommer att märka unika egenskaper i sitt djurs beteende som skulle göra att de känner igen det, även om det var omgivet av andra djur av samma art som de själva.
Människan utvecklar också sin egen personlighet i en mycket tidig ålder och kan visa vissa beteendemässiga egenskaper, inställningar och attityder i deras interaktioner med sina familjer, som kan verka långt ifrån familjens genetiska tendenser eller utmärkande drag. Hur kan det komma sig att ett barn med ett glatt lynne, kan trivas i en familj som visar mycket lite kärlek, eller att ett barn kan vara oroligt och ängsligt från födseln, trots att det föds in i en lugn och kärleksfull familj? Varför finns det så många människor i världen som är hemlösa, vilsna, arga, elaka eller narcissistiska, trots att de växte upp i en familj som visade stor omsorg, medkänsla och utmärkta utbildningsmöjligheter?
Debatten om arv och miljö har alltid varit en fråga som har många förklaringar, men inga definitiva svar. Även om det rimligen kan hävdas att kärlek är den högsta energikällan, kan de hårda miljöer som många barn föds in i, i hög grad påverka en persons självförtroende och syn på livet. Men många människors personlighet motbevisar yttre påverkan. Varför är det så?
De som praktiserar astrologi, numerologi, spår i händerna eller andra former av fysiskt visionära metoder som visar allt som redan har skrivits, kommer att framstå som om de läser en person som en öppen bok. Deras förmåga att ringa in en persons personlighetsdrag och livsväg är ofta förvånansvärt riktiga, vilket gör att människor blir förundrade och undrar hur deras liv redan kan vara skrivet som om det redan har hänt. Hur kommer det sig att linjerna i era handflator, datum och tid när ni föddes eller planeternas position vid födelseögonblicket bokstavligen kan bilda en karta över era liv, inklusive en korrekt beskrivning av era personlighetsdrag?
Essensen av vilka ni är kommer från er själs aspekter, som redan har upplevt livet i dess många aspekter, former och nivåer av medvetande. De vägar ni har valt i tidigare livstider och de lärdomar ni har lärt er och glömt, de trauman ni har övervunnit eller hållit fast vid och mängden själsfragment ni har splittrat och skapat under era inkarnationer, bidrar alla till den vibrationsfrekvens av medvetande som ni föddes med. Enkelt uttryckt är er personlighet och livsstil reflektioner av er själs resa fram till den här livstiden.
Hur är detta skrivet i stjärnorna, numren och linjerna i era händer?
Allt står skrivet i Akashakrönikan om era livstider. Er själsgrupp skriver varje själs fragmentariska öde, enligt dess resa och dess skyldigheter under andlig lag. När varje livstid är avslutad, planeras nästa i överenskommelse med själsgruppen, inklusive var och när ni vill födas, lärdomarna ni behöver lära, karma som måste återbetalas och så vidare. När ni är födda är det precis som det har skrivits av er själva och själsgruppen, och kartan över er kommande resa är kartlagd på er handflata. Mycket lite av det som händer under en persons livstid är en avvikelse från översjälens och själsgruppens plan, men det är möjligt för en själ att välja att avsluta sitt liv tidigare, om planen har blivit omöjlig att genomföra på grund av karmiskt ingripande eller andra extrema omständigheter.
Skaparens lagar är omfattande och komplicerade, men Skaparens natur är enkel. I födelseögonblicket fullbordas andens och själens anpassning till kroppen, och intentionen att leva i en mänsklig kropp blir en realitet. Dag, datum och tid för er födelse är avgörande för er personlighets natur och hur ni kommer att förhålla er till livet. Er personlighet föds när ni föds, eftersom sättet som planeterna är positionerade bildar en kod som är specifik för er födelse och de avsikter som själen har för det liv ni kommer att leva, lärdomarna ni kommer att lära er och vad ni vill uppnå. I huvudsak är er personlighet och inställning till livet redan skriven.
Kan en elak person någonsin bli snäll under en livstid? Är det möjligt för en troskyldig person att bli bitter, skeptisk och opålitlig under hela sitt liv? Ja, det är verkligen möjligt för en persons personlighetsdrag och trossystem att förändras genom omgivningens ingripande, vilket inte alltid är skrivet, beroende på de val som har gjorts och den karma som har påtvingats dem av andras fria vilja, eller karma de har valt att framkalla. Men de lärdomar som personen har valt att lära sig, har också ett stort inflytande på deras förmåga att övervinna negativa eller positiva faktorer eller brist på uppfostran, särskilt om  lärdomarna inte har blivit lärda under några livstider.
Det är fullt möjligt för en person att fastna i en lärdom som blir ett själskontrakt som är svårt att bryta sig loss från, vilket får dem att upprepa samma misstag om och om igen under en livstid, eller till och med flera livstider. Det är också möjligt att en person kommer att gå vilse så mycket att den lärdom de helst vill lära sig försvinner, och det förändrar oåterkalleligt deras väg.
Alla människor har en skuggsida som många väljer att dölja för andra. Genom att acceptera de ”goda” och de ”dåliga” aspekterna av er personlighet, och medvetet göra ett försök att vara medvetna om den inverkan ert beteende har på andra, kommer ni aktivt att höja er medvetenhet och förstå sanningen om er själs resa och syfte. ”Du är den du är” är en fras som är relevant att komma ihåg, för den är skriven i linjerna i era händer och i ert personliga register i Akashakrönikan.
Så vilka är ni? Hur mycket har ni låtit er omgivning förändra eller forma er på gott och ont? Är ni medvetna om hur mycket ert beteende och er inställning till livet påverkar er verklighet och människorna omkring er? Hur stort ansvar är ni villiga att ta för att förändra er personlighet, om den hindrar er andliga tillväxt och personliga lycka?
Du är den du är, eller?
Jag Är Ärkeängeln Michael
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...