Ärkeängeln Mikael via Victoria Cochrane, 14 februari 2017

Ärkeängeln Mikael via Victoria Cochrane

14 februari 2017

Pengar – Det är en Fråga om Energi

Pengar är en nödvändighet på Jorden och det är orsak till mycket sorger, bekymmer och ängslan. Brist på pengar kan medföra extrem fattigdom och är den största orsaken till ojämlikhet på planeten. Varför är det så att vissa lever i extremt välstånd och får mer av det hela livet medan andra kämpar med brist på pengar och inte klarar att vända den utvecklingen?

Allting i universum består av materia som är energetisk till sin natur. Den kan vara statisk eller flödande, men allt utstrålar en energi. När människor interagerar med varandra utbyter de energi. Den frekvens med vilken de vibrerar kommer att påverka karaktären av deras interaktion. När den ena personen vibrerar på en lägre nivå än den andre blir utbytet ojämnt och kan resultera i en försvagning av energin hos den andre. Den energi som kommer tillbaka kommer också att matcha den som gavs ut. Oavsett om den utges avsiktligt eller inte blir interaktionen troligen obehaglig för den andre vars energi är högre.

Detsamma kan sägas om pengar, som är en energiform som används för att utjämna utbytet. När en persons vibration är låg och hens förväntning är fortsatt brist på pengar, blir resultatet precis det. När en person har en intention och fokuserar sin energi på den kommer hen att manifestera den. Att säga sig själv att man aldrig har några pengar, att man är pank och inte har råd med någonting är samma sak som att ha en intention. Man tror på något och därför manifesteras det. Lagen om attraktion säger att det ni ger ut kommer tillbaka till er i lika stort mått. Sålunda skapar ni er verklighet med varje tanke som skapar intention, vare sig ni är medvetna om dem eller inte. Förändra er intention och ni kommer att förändra er verklighet.

Prova den här meditationen för att höja era vibrationer och lägga positiva intentioner runt att attrahera överflöd och pengar i ert liv:

Slut era ögon: Andas in och ut medan ni sakta räknar 3 eller 4 gånger och kopplar av i er stol. När ni är färdiga, andas in, fyll era lungor och tryck ut magen. Andas ut och sänd er energi rätt ner genom er kropp, ben och fötter och ner i jorden. Se det som ljus om det hjälper eller känn er bara jordade. Ni ska nu rensa varje chakra genom er andning. Se era chakran som mörka och dystra och andas ut stress och andas in ljus ,kärlek och frid, rensandes varje chakra med varje andetag. Var kvar där tills chakrat känns rent eller färgen är klar, lysande och oblockerad. På nästa andetag för ni ert fokus till ert baschakra och andas in ljus, kärlek och frid och andas ut stress, ångest och rädsla. När färgen är klart röd eller känns ren och oblockerad, rör ert medvetande upp till ert sakrala chakra, andas återigen ut stress och för in ljus, kärlek och frid tills färgen är klart orange och känns ren. Gör detta för varje chakra – baschakrat rött, sakrala orange, solar plexus gul, hjärtchakrat grönt, halschakrat blått, tredje ögat indigo och kronchakrat violett. I ert kronchakra, känn hur det öppnas med varje utandning och expanderar ert medvetande och er anslutning till Alltet.

I nästa inandning, ta er energi ovanför kronchakrat till er själs stjärnchakra. Detta är portalen till era fem galaktiska chakran och ert inträde till energin av det Sjunde Planet eller Skaparen. Då ni sitter i denna energi, se er själva omgivna av ett starkt, skimrande vitt ljus. Känn energin expandera omkring er tills det är allt som finns. Det finns inga färger eller människor, bara en känsla av ovillkorlig kärlek och frid. Ni är nu ett med Skaparen av Allt Som Är.

 

Detta är den högsta energin i vilken ni manifesterar allt som är gott och positivt i era liv. Ni måste hålla koll på era tankar när ni är i denna energi, för allt ni har för avsikt kommer att inträffa, så håll era intentioner positiva och be alltid om det högsta och bästa för er. Nu är det dags att manifestera överflöd! Kom ihåg att överflöd kommer i olika former, inte bara pengar, så ni måste vara mycket tydliga med vad ni ber om. Ha alltid intentionen att allt överflöd som kommer till ert liv gör så på det högsta och bästa sättet i den form ni önskar en efter en – få ett bra arbete, leva i ert drömhus, köra en fin bil, äta fantastisk mat – se varje vision och tacka för ert överflöd, be att det kommer till er på det högsta och bästa sättet, fyll det sedan med ljus tills det blir ett med ljuset. När ni är klara med alla, tacka och säg sedan ”så är det, så är det, så är det.”

När ni har manifesterat allt ni önskar er, fyll er själva med Skaparens ljus och känn kärleken och glädjen med att vara vid liv. Tacka för det ni har och för överflödet som kommer in i ert liv. Håll er själva i denne energi och ha intentionen att få ett meddelande för ert högsta och bästa. Rensa sedan ert minne och låt Skaparen tala med er.

När ni fått meddelandet, känn att ni kommer tillbaka till er kropp. Ljuset runt er krymper och er energi blir centrerad i ert hjärtas rum. När ni öppnar era ögon är ni jordade, centrerade, fridfulla och tacksamma för allt det ni har och allt det som kommer!

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...