Ärkeängeln Uriel via Natalie Glasson, 6 April, 2018

Ärkeängeln Uriel via Natalie Glasson, 6 April, 2018

 

Röra sig genom slöjor av illusioner av Ärkeängeln Uriel

Original Source: Sacred School of OmNa

https://www.omna.org/

 

Hälsningar och kärlek sträcker sig från mitt hjärta till ditt. Jag är Ärkeängeln Uriel, jag är väktaren av Änglalik Visdom och en aktivator för minnet av Skaparen inom allt. Det är därför jag ofta anses för den visaste av Ärkeänglarna, det beror på min förmåga till igångsättande av andras visdom, som öppnar upp deras medvetna medvetenhet. Min roll och avsikt i uppstignings – processen är att bli större och mer involverad, såsom många människor på Jorden frågar efter, att minnas Skaparens och sanningen som hålls i deras heliga själar. Ett stort minnes – uppvaknande gryr där önskan, passionen och kallet växer. Själar på Jorden förbereds för att förflytta sig genom de innersta slöjorna av illusioner för att minnas sin innersta sanning. Själar söker illuminering och upplysning som de en gång känt inom sig.

Många själar kallar på mig, Ärkeängeln Uriel, för att de är besvikna över illusionerna inom och omkring dem. De är besvikna över världens sätt, den till synes långsamma processens andliga utveckling. Deras känslor av att inte kunna tjäna med deras nuvarande förståelse och förmåga. Jag svarar på dina böner. Jag Ärkeängeln Uriel frambringar en energivåg för att hjälpa dig med förändringen av dina inre illusioner, för att bli befriad och accepterad i ditt inre av Skaparen. Min avsikt är att släppa och läka illusionens slöjor som har fördunklat din syn på Skaparen och dig själv, du är ett uttryck för Skaparen. Med mitt stöd kommer du att kunna se igenom och bortom illusionerna, erkänna dem som begränsningar snarare än sanning eller faktum.

Hur man känner igen en illusion!

En illusion är ett intryck som har blivit verkligt och fullständigt närvarande inom din varelse, uppfattning och verklighet. Allt du vet inom dig, tankar och verklighet var en gång ett intryck, energi tillsattes så småningom och intrycket blev verkligt, det fick ett eget liv. Många av de övertygelser du har om dig själv är helt enkelt intryck nedladdade från mänsklighetens medvetande eller tidigare erfarenheter. Allt du tror är sant är faktiskt en skapelse. Därför kan den omvandlas, ändras och flyttas. Illusioner begränsar dig ofta och skapar gränser som håller dig i ett visst utrymme, tankegång, verklighet och mönster för skapande. Att känna igen en illusion är att inse att illusionen inte tillåter dig att växa. Istället minskar den din kraft och den jordade närvaron. En illusion är för det mesta något du har eller skapar eller accepterar som en sanning och verklighet.

När du har medvetenhet att känna igen ett beteende, en tro eller uppfattning som är en illusion, börjar du se igenom och bortom illusionen. En fråga uppstår inom dig som inbjuder dig att ersätta illusionen med något som uppmuntrar, inspirerar och väcker dig till Skaparens sanning. Det är som om slöjorna tas bort och du kan se, känna och erkänna det som alltid har varit närvarande, vilket är Skaparens sanning i alla dess vackra former. Du lämnar plats för att ett nytt förverkligande ska få gro.

Det är min avsikt att stödja dig så att du blir medveten om de många illusioner som hindrar din anslutning till och minnet av Skaparen. När du kallar på mig, Ärkeängeln Uriel, kommer jag att tjäna dig på detta sätt och sedan ge dig ditt inre ljus med större kraft för att du ska bada i och bli belyst och absorbera sanningen som alltid har varit närvarande och väntar på att tjäna dig.

På grund av de många ljusvågorna vid uppstigningen och med det medvetande som förankrats på jorden, glimrar många i sin sanning, om än bara för en kort stund. De ser, känner eller erkänner sig själva bortom tvivel, rädsla, dömande, lidande och misslyckande. I stället ser många, känner och erkänner utan ego, att de är älskade, stödda, värderade, accepterade, framgångsrika och kan uppleva sig som helade. Detta förverkligande är i sig själv helande och befästande och ett skapande utrymme för den gudomliga närvaron och den omvandlingen som kommer att äga rum. När väl självets sanning och Skaparens sanning sammansmälter till en, är du bekräftad, då börjar en resa av förkroppsligande, för evigt din sanning på Jorden. Det här är en cykel av minnen; som oftast inte sker direkt, istället är det en erfarenhet av subtilt minne över en tidsperiod. Ta din plats på detta sätt för att inte betunga ditt system.

Emottagande av Ärkeängeln Uriel´s Stöd

Jag, Ärkeängeln Uriel som inbjuder dig till ett speciellt helande och en energinedladdning inom Angelic Chamber of Beyond Illusions inom Angelic Kingdom. Jag kommer att vara närvarande och bjuder dig att sitta inuti en gyllene silverstjärnas tetraeder, som är två trekantiga pyramider, en med sin punkt vänd uppåt och den andra med sin punkt vänd nedåt. När du sitter i mitten av denna gyllene, silver, heliga geometriska form, kommer ljuset att utvidga sig nedåt och uppåt från spetsarna och passera genom mittpunkten av din varelse. Ljuset från den guldfärgade silverstjärnans tetraeder består av min energi, Ärkeängeln Uriel, tillåter ljuset att gå med och genom din varelse.

Ta uppmärksamheten från ditt sinne till din ande först till din själs stjärn – chakra. Jag, Ärkeängeln Uriel, kommer att börja hälla gyllene, silver och vita ljus i denna chakra tills du känner att den expanderar. Koncentrera sedan din uppmärksamhet på din jord –stjärn – chakra under dina fötter, jag kommer igen att skicka min energi till detta chakra tills det expanderar. Syftet med denna övning är att börja rensa illusioner och skapa utrymme för ljus som om vi skapar frihet och flexibilitet inom hela din varelse för att främja nödvändig omvandling. Du kan nu känna ljuset av stjärn tetraedern som intensifieras och rör sig över hela ditt varande med större lätthet.

Jag Ärkeängeln Uriel, kommer nu att presentera mig med mitt ljus av Skaparens visdom, sanning och minne. Föreställ dig, känn eller erkänn att jag, Ärkeängeln Uriel, finns för dig. Jag börjar blanda min energi med din, speciellt med din tredje ögon- chakra, kausal chakra på baksidan av ditt huvud och din kronchakra. Jag laddar ner ny visdom, energi och sanning som skapar utrymme för gudomlig inspiration för ankare.

Jag, Ärkeängeln Uriel, blandar sedan min energi med dina fötters chakra, rot chakrat, sakrala chakrat och solar plexus chakra. Den här processen tar bort illusioner som inte längre behövs, varnar dig för illusioner som behöver släppas och samtidigt förbereder dig för att se, känna och uppleva bortom illusionen. Under denna del av mitt helande med dig kan du börja inse att illusioner som kräver din uppmärksamhet börjar gry, eller kan det komma senare. Helt enkelt observera alla insikter som uppstår, erkänn dem och låt dem passera.

Jag omger dig nu med ett guld, silver regnbågsljus som jag virvlar runt hela din varelse. Detta aktiverar vidare den stjärn- tetraeder du sitter i, den börjar spinna som quidad av mig, Ärkeängeln Uriel. Det är viktigt att du håller din fokus i ditt hjärt-chakra. Föreställ dig, erkänn dig själv som existerande bortom illusioner och rör dig genom illusionerna för att känna igen och återansluta din sanning och Skaparens ljus. Regnbågens ljus är min uppstigningsvåg som stöder ditt uppvaknande och minns Skaparen. Vänligen förbli i detta utrymme så länge du anser att det är lämpligt och nödvändigt.

När du är redo, ta tid att observera och erkänn varje del av ditt väsen och din kropp som ett sätt att grunda med det helande uppvaknande, som jag delat med dig.

Forsätt att kalla på mina energier varje dag under de kommande dagarna, uppmanar jag, Ärkeängeln Uriel. Att vara närvarande med dig, hjälpa dig att bli medveten om illusioner och se igenom illusioner för att känna igen och belysa din sanning. Min läkning och mitt uppvaknande är tillgängligt för dig när du känner dig manad att uppleva den.

Med änglarnas visdom, kärlek och stöd.

ÄRKEÄNGELN URIEL

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...