Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 3 april, 2018

Ärkeängel Zadkiel

via Linda Robinson

3 april, 2018

Hälsningar, Kära Ni!

VI ÄR Ärkeänglarna Lady Ametist och Zadkiel och vi hälsar er i Kärlek. Idag vill vi diskutera det maskulinas och det femininas Gudomliga balans. Ni tar stora steg i att hylla både era Gudomliga Maskulina och era Gudomliga Feminina aspekter. Ni har uppmärksammat att bägge behövs för att er fullständig Varelse ska kunna lysa.

Nu är ni redo att ta nästa steg i att fortsätta hylla och balansera bägge aspekterna.

Låt oss först förklara varför detta är ett nödvändigt steg inom uppstigningsprocessen. När ni till en början tändes upp från Skaparen, så var det Gudomliga Maskulina och det Gudomliga Feminina en Själ som innehöll bägge aspekterna. Sedan separerades ni till de två aspekterna.

Så ni förstår, inom de Högsta Sfärerna är det Gudomliga Maskulina och det Gudomliga Feminina en sammansatt Varelse eller energi. Det förekommer ingen separation. De skulle kunna anses vara två sidor av samma mynt. När ni enbart tittar på den ena sidan, ser ni egenskaperna hos den sidan. Men när ni vänder på myntet, så ser ni egenskaperna hos den andra aspekten. Ifall ni betraktar myntet på avstånd, så ser ni hela myntet, inte bara den ena sidan eller aspekten.

Ni kanske frågar er ifall det är så, varför vi hänvisas till att vara maskulina eller feminina i våra aspekter.

Ni lever i en tredje-dimensionell verklighet där dualitet är normen. Tidvis kan det vara svårt för er att föreställa er att en Högre Varelse innehåller både de maskulina och de feminina aspekterna. Ni är vana vid att se dualitet på många livsområden för det är en egenskap hos er dimension. Vi kommer till er i er verklighet i egenskap av den ena eller andra aspekten, antingen det Gudomliga Maskulina eller Gudomliga Feminina. Vi kommer till er som Ärkeängel Zadkiel eller Lady Ametist, beroende på vilka egenskaper ni för tillfället behöver. Vårt uppdrag är att stå till tjänst och vi presenterar oss på det sätt som vi kan vara till största service för er.

Inom de Högre Dimensionerna finns det emellertid ingen dualitet. Illusionen gällande denna separation förekommer inte. Allting betraktas som en fullständig helhet. Hos en Varelse förekommer Enhet, och bägge aspekterna finns tillgängliga för det högsta goda. Ju mer ni kan införliva och uppskatta vardera aspekten inom er egen Varelse, desto lättare kan ni framskrida på er uppstigningsresa. Ni kan hylla vardera aspekten genom att fundera över de positiva egenskaper som ni uppvisar i vardera delen. I det Gudomliga Feminina kan ni visa kärlek, vänlighet, varsamhet och medkänsla. För det Gudomliga Maskulina kan ni uttrycka mod, styrka och tapperhet. Naturligtvis är dessa egenskaper inte begränsade till bara den ena eller den andra aspekten. Det är det tredje-dimensionella sättet att tilldela dessa egenskaper till endera aspekten.

Det viktiga är att blicka inombords och att se de sätt på vilka ni uttrycker ert Gudomliga Feminina och ert Gudomliga Maskulina. I och med att ni fokuserar på vardera egenskapen, kanske ni vill tacka den för att den är en del av er och för att den hjälper er på er uppstigningsväg. Vardera egenskapen har varit och fortsätter vara en del av er resa.

När ni framskrider under dagen, kan ni märka att ni medvetet uttrycker en egenskap och är medveten om den. Detta stärker denna egenskap och ni förmår alltmer införliva den i er Varelse.

Ifall det är en egenskap som ni tillskriver det Gudomliga Feminina, så kan ni reflektera över vilka aspekter hos det Gudomliga Maskulina som skulle vara ett komplement till det. Alla egenskaper arbetar tillsammans för helheten.

Kom ihåg att du är en individualiserad Själ som ger sitt uttryck inom den tredje dimensionen och som innehåller din egen unika kombination av de Gudomliga Maskulina och Feminina egenskaperna. Detta är den kombination som du tog med dig in till denna livstid för att hjälpa dig att utföra ditt unika uppdrag. Därför kan det vara till hjälp för dig att ära ditt Själv och att uppskatta dina egna egenskaper, för att kunna höja dig till ännu högre dimensioner.

Älskade Ni, det gläder oss att ni ärar era Gudomliga Feminina och Gudomliga Maskulina aspekter för det högsta goda. Vi befinner oss på endast en visknings avstånd och vi är glada över att få vara tillsammans med er på er uppstigningsfärd.

Var medvetna om att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Lady Ametist och Zadkiel … och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

 

 

Copyright © 2018 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. All Rights Reserved. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.

Email:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...