Ärkeänglarna Ariel & Uriel via Adele Arini, 3 februari, 2019

CORNUCOPIA – Det överflödande ymnighetshornet

Av Ärkeänglarna Ariel & Uriel via Adele Arini

3 februari, 2019

Hälsningar Kära Älskade!

Idag finns vi, Ariel och Uriel, era Systrar av Ljus, båda här för att ge er underbara nyheter om vad som är i görningen, som väntar i kulisserna, för er alla som idag läser det här.

Som ni kanske redan har känt till, så handlar temat för detta nya år 2019 helt och hållet om Expansion, Tillväxt, Skapandekraft och ett massivt uppvaknande av Själs-Krafter – det kommer att bli ett mäktigt år av Manifestation och Transformation.

Den ofta så fysiskt smärtsamma och emotionella fasen av rensande, för att rena och ”heala” alla saker och ting i 3D, har nu framgångsrikt fullbordats för majoriteten av ljusarbetarna över hela planeten. Vi känner nu behovet av att förtydliga termen ’ljusarbetare’ för att undvika alla missförstånd.

Varje levande varelse (inklusive alla som ni eventuellt i det förflutna har ansett vara i fullständig avsaknad av Gudomlig Kärlek) tillhör samma falang. Ni, de och vi alla, tjänar på vårt eget sätt Guds Rike. Vi är ETT, i ordets varje bemärkelse. Och med hjälp av expansion, eftersom vi alla är Ett, arbetar till och med de människor som ’skenbarligen’ hör hemma i den Mörka falangen, i själva verket också för Ljuset – de arbetar för sin egen själs-expansion och -evolution. Även dessa kan kallas ljusarbetare.

Mörker och Ljus, det lägre-vibrerande och det som vibrerar högre, positivt och negativt, det förflutna och framtiden, demokrater och republikaner, katoliker och muslimer, rika och fattiga, de utbildade och de outbildade – dessa ändlösa etiketter som människorna använder för att föreviga Separation; den långa listan fortsätter. Mänskligheten har ’spelat’ dessa fysiska livs-spel på Jorden i tusentals år och vid det här laget har ni alla i sanning lärt er att behärska förmågan av extrem Separation, Dualitet och Polarisering.

Men för alla avsikter och syften, ska vi idag använda termen ljusarbetare för att enbart hänvisa till dem som har rena hjärtan. De kanske inte ens känner till att en dylik term existerar, men deras sätt att leva är redan så omhändertagande, kärleksfullt och medkännande på alla sätt.

Och detta är i sanning vad en ljusarbetare är.

Någon som har en ren, kärleksfull önskan om att få stå till tjänst för världen och Gud – på ett sätt som passar hans/hennes egna inneboende förmågor. Han/hon är antagligen en känslig själ, som människor vanligen uppsöker för att få råd och hjälp av.

Om du är en ljusarbetare som har valt att vakna upp tidigare än det Mänskliga Kollektivet, är du, vår älskade, någon med ett betydelsefullt uppdrag/en viktig roll att spela, i synnerhet under de kommande 20 åren. Du finns här för att visa andra vad det innebär att vara femte-dimensionell.

Det var troligtvis din signal till att sedan ställa denna fråga till oss: ”Ariel & Uriel, vi vet inte hur man ska vara femte-dimensionell. Jag har ännu inte återkallat minnena från mina högre-dimensionella livstider, så var/hur ska jag ens börja? Vårt svar är enkelt, Älskade Ni.

Börja med dig själv; börja med ditt liv.

Det bästa sättet att förändra världen är INTE genom att förändra andra.

Denna princip har ofta visats under era många livsupplevelser med människorna runtomkring dig, varje dag. Att tala om för människor vad de ska göra, att kritisera dem, tjata på dem, använda sarkasm eller annat negativt beteende tjänar bara till att ’lägga extra bränsle på en härjande eldsvåda’.

Som exempel, låt oss säga att Fru C har föresatt sig att få sin make att sluta röka. Hon har i åratal tjatat på honom: ’föreläst’ om farorna; påmint honom om den kraftiga ekonomiska börda som hans köp av månadens lager av cigarretter har skapat för deras begränsade budget. Hennes föreläsningar skedde rätt så regelbundet, tills han en vacker dag slutligen ’exploderade’ och skrek åt henne att ’lämna honom i fred’.

Ser ni vad som hände här? Herr C har ingen VILJA att förändra sig. Noll längtan efter att ändra på sig. Utan viljan att förändras, så … kommer inget att förändras. Cigarretterna, oberoende av hur skadliga de är, tillfredsställer för tillfället Herr C’s behov på någon nivå.

Alla beroenden är ett slags emotionell flykt, från frågans grundorsak.

När människor Inte är redo att ta itu med den verkliga orsaken till varför de fortsätter göra/köpa saker som de (djupt inombords) ’vet’ att är skadliga för dem, så kommer problemet fortsättningsvis kvarstå.

All sann förändring måste börja med en själv.

Här kommer huvudpunkten i vår lilla berättelse:

Emotionell integrering är ’NYCKELN TILL FÖRÄNDRING’.

Vi inser att ljusarbetarna runtom i världen befinner sig på olika nivåer på sin resa för andligt uppvaknande. Men gällande gruppen av mäktiga ljusarbetare som råkar läsa denna specifika energi-överföring (och javisst, vi vet exakt vilka ni är), så har de flesta av er fullbordat er emotionella integreringsprocess.

Med andra ord så har ni slutat springa iväg från era emotioner och ni har släppt taget om den tidigare inbäddade toxiciteten inom er emotionella kropp. På grund av detta är ni nu förberedda och redo att gå vidare till nästa fas i er evolution: för att behärska ert Mästerskap över livet.

Hur blir man en mästare över Livet, när man skenbart har misslyckats med att behärska en eller flera aspekter av sitt liv, om och om igen i denna livstid?

Kära vänner, låt oss nu tala om för er, vilken er största livsutmaning för tillfället än är, att utmaningen är det STÖRSTA testet; den slutliga examen – som kärleksfullt har förberetts av ert Högre Själv, innan ni framgångsrikt ska kunna ta examen.

För vissa människor kan det handla om deras hälsotillstånd. För flertalet av ljusarbetarna, handlar det om deras brist på/underskott av medvetande. För andra kan det handla om kärlek, förlåtelse, ensamhet eller relationer.

När ni känner till detta, så ÄNDRAS SPELREGLERNA HÄR, i enlighet med hur ni reagerar från och med nu, när ni står inför era största livsutmaningar.

Ni kan välja att fortsätta med att fokusera på era problem och reagera med rädsla, missmod, oro, ilska, depression, skuld, ELLER så kan ni välja att höja er medvetenhet/ert perspektiv – med andra ord SKIFTA er inre programmering, för att matcha ’språket’ för programmering som ert Högre Själv talar med. Ert Högre Själv talar Kärlekens språk – till Självet, samt till Alla.

Ert Högre Själv talar Fridens språk – för Självet och för Alla.

Ert Högre Själv talar Glädjens/Lyckans språk – för Självet och för Alla.

Ert Högre Själv talar Visdomens & Kraftens språk – för Självet och för Alla.

Ert Högre Själv talar Överflödets språk – för Självet och för Alla.

Termen ’överflöd’ som vi här använder, representerar livets alla goda saker, dvs. perfekt hälsa, en odödlig (icke-förmultnande) fysisk kropp, massor av pengar, fantastiska vänskaper, uppfyllande karriärer och relationer, trevliga livsupplevelser osv.

Det är dags, våra bröder och systrar, att ’tala’ Språket för ert Högre Själv – Guds Språk.

Gud är ojämförligt mäktig. Och i förlängningen betyder det att även ni är ojämförligt mäktiga.

Så varför fortsätter ni att glömma detta, närhelst ni står inför de slutliga testen som era Högre Själv den senaste tiden har sänt er?

Gud är Kärlek. Detta betyder också att även du är en Varelse av Gudomlig Kärlek.

Så varför uppträder du (tidvis) så olikt ditt Sanna, Mest Kärleksfulla Själv?

Gud är Obegränsad – och det är även du.

Så varför fortsätter du begränsa dig till den ’tredje-dimensionella programmering’ som inte längre kan fungera på denna helt nya, högre-dimensionella arena/spelplan, där du nyligen har märkt att du befinner dig?

För några dagar sen, den 30 januari, lade Adele ut ett meddelande på sin Raphaels Healing Space Facebook-sida, för att dela med sig av den goda nyheten till alla, att hon har känt att samtliga tyngre tätheter som är förknippade med livet på en 3D-planet, helt och hållet har försvunnit.

Dualitet, Polaritet, Separation är byggställningsmaterialet, ramverket och grundvalen för en lägre-dimensionell existens i ett 3D-Universum. Och med dessa tre nu permanent borta från Planeten Jorden, så kan det bara betyda en sak.

Mänskligheten har nyligen passerat ytterligare en betydelsefull milstolpe.

Ni, Våra Älskade, lever nu i sanning på 5D-Jorden i och med att vi talar. I slutet av januari 2019, tog mänskligheten & Gaia i själva verket tillsammans ’språng över åtskilliga tidslinjer’. Och vad fick detta att ske?

I det allra senaste sammanträdet ovanför Planeten Jorden, vilket många av er deltog i under er sömn, uttryckte majoriteten av er en stark önskan för att onekliga, synliga förändringar NU skulle ta vid.

De ’Gamla Själar’ som just nu finns förkroppsligade på planeten (dvs de påverkare och aktörer som är de sanna krafterna bakom berättelsen om den Nya Jordens Skapelse) fick i sanning nog av det gamla paradigmet av Rädsla, Brist & Separation.

Ni ville att alla nödvändiga reformer helt och hållet skulle genomföras och fastän ett tillfälligt kaos kan uppstå, så uttryckte ni alla en orubblig tillit till att ni alla kommer att förmå genomgå dessa utmaningar med nåd och lätthet. Vi hyser i sanning en enorm respekt och beundran för er alla, Våra Älskade.

Men på grund av detta, så kan saker och ting tillfälligt förefalla som om de håller på att bli värre i stället för att bli bättre – både på mikro- och makro-nivåerna. Det är viktigt att hålla i minnet att dessa alla sker SOM PLANERAT.

Som ett Kollektiv har ni avsiktligen valt att intensifiera all 3D-energimässig återstod inom er själva och inom psyket/medvetandet hos samtliga förkroppsligade själar på Jorden, för att NU tvinga er till att välja ett bättre sätt.

Detta är för att hjälpa er att på permanent basis bryta er fria från den automatiserade, 3D-mönster-programmering som ni har använt er av i tusentals år. Ni har i eoner använt er av det lägre-dimensionella operativsystemet för rädsla, brist och separation.

Det är nu dags för er att återställa och omprogrammera den super-dator som är ert liv.

Och det Sanna Arbetet måste börja INOMBORDS.

Ert operativsystem måste nu ständigt tala Guds programmeringsspråk. Endast när ni permanent har uppnått ett högre-dimensionellt perspektiv (oberoende av vad som händer runtomkring er) så kommer ert liv att börja förändras på magiska, underbara sätt.

Med utplånandet av de lägre tätheterna och deras ramverk för existens, har det aldrig förr varit lättare att tala programmeringsspråket för ert Högre Själv. Det har nu blivit så naturligt. Detta innebär i slutänden att era ansträngningar, att ställa era frekvenser i linje för att matcha dem som hör till ert Högre Själv, inte behöver vara lika ansträngande som förut. Det kommer att vara helt lätt, som att cykla, efter att ni på många år inte har gjort det. Ni kanske känner er lite ovana, men det betyder inte att ni måste börja lära er det helt från början.

Snart kommer ni att märka att era tankar, ord, känslor och handlingar nu på ett naturligt sätt dras till en ’Högre täthet’ i stället för tvärtom. Detta beror på att de ställningsmaterial/ramverk som stöttar det motsatta, nu är helt och hållet och på permanent basis borta. Den här naturliga rörelsen i riktning mot tankar/ord/emotioner av ’lättare, Högre’ täthet, kan endast stoppas av er. Om ni tillhandahåller noll motstånd mot detta naturliga ’återställande’, till denna omprogrammeringsprocess som ni befinner er mitt uppe i, så kommer ni snart att märka att ni tänker, säger, känner och agerar likt ert Gudomliga Högre Själv.

Detta är garanterat till 100%.

Så med andra ord, bara ’följ med flödet’ och överlämna er till era naturliga benägenheter att känna er lyckliga, att känna er fridfulla, att vara kärleksfulla – och snart kommer ert liv att förändras för att återspegla denna förändring som kommer inifrån.

Vår Gud är den Högsta Skaparen för ALLT SOM ÄR. Och i förlängningen är Skapande det enda sätt på vilket er Själ ger uttryck för sig själv. Detta år, nu när ni mycket naturligt är långt på väg att komma i perfekt harmoni med ert Guds-Själv, så kommer ni att växa, expandera och uttrycka er kreativitet, ert unika bidrag till den Nya Jorden, på ett storslaget sätt. Vissa av er har redan satt igång. De som inte har det, oroa er inte, allt har planerats för er på ett perfekt sätt.

Jag, Ärkeängel Ariel, är här för att hjälpa till med att öppna ’dammluckorna’ i ditt inre kreativa geni. Kalla på mig för att hjälpa dig med att släppa taget om alla outforskade områden av själv-uttryck inom dig själv. Jag kan hjälpa dig med att vidga ditt sätt att tänka, expandera dina gränser och att upptäcka många av dina dolda talanger. Det är dags att släppa lös dina samtliga förmågor och att visa upp din Storslagenhet för att hela världen ska få se dem. Och när du gör detta, utan energier av arrogans eller högmod, så ger du de övriga utrymme, mod och tapperhet att komma ut ur sina ’skal’ för att också lysa klart!

Öppna upp er själva för alla idéer och säg alltid ’JA’ till allt som livet erbjuder er – bara när er inre vägledning befinner sig i perfekt överensstämmelse! Era känslor är er inbyggda, kraftfulla inre GPS; barometern för er Sanning som ständigt måste användas, för att bana vägen till er Examensfest!

Och jag, Ärkeängel Uriel, är ständigt redo att gladeligen hjälpa alla själar som kallar på mig. Jag ska hjälpa till med att tillhandahålla en fritt flödande kanal för information och inspiration som är relevant för ert individuella uppdrag/er roll på den Nya Jorden. Nästa steg på vägen, och nästa, och nästa, kommer att fortsätta avslöjas, ett efter ett och på grund av detta kommer ni att känna er så saligt nöjda; glädjefyllt simmande i flödet av era skapelsers vattendrag.

Dagens tredje kort, det Överflödande Ymnighetshornet är vår gåva till er. Fader/Moder Gud, Skaparen av ALLT SOM ÄR, har nu förlänat er denna hornformade, strålande korg av Ljus, som är fylld av alla saker som ni någonsin har önskat er/längtat efter att få uppleva på Planeten Jorden. Ymnighetshornet är en uråldrig symbol för Överflödande Skörd och Storslagna Välsignelser. I forna dagar, när någon fick ta emot ett ymnighetshorn, var det ett tecken på att allt ens hårda arbete på betydande sätt höll på att betala sig.

Vi skulle vilja bjuda in er alla till att nu blunda och föreställa er ert Högre Själv och att det andliga teamet står runtomkring er. Fader och Moder Gud stiger båda fram, för att komma närmare er. De ler och sträcker fram en underbar, strålande gåva medan de samtidigt säger:

”Med denna gåva ger vi er nu allt som ni sedan länge har längtat efter. Älskade Barn, era önskningar är nu uppfyllda. Gå iväg och börja skapa allt som ert hjärta innerligen önskar att göra, eftersom denna process är nyckeln som öppnar portarna till: Obegränsad Frihet. Friheten att vara Gud; friheten med er tid att göra vad ni önskar; den finansiella frihet som många av er alltsedan länge har längtat efter. Ni förtjänar detta, Älskade Ni. Den svåra biten är redan förbi, och det är dags att fira! Vi älskar Er omåttligt.”

 

Samtliga i HIMLENS Kompani

 

 

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2019.

 

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Thank you. www.raphaelshealingspace.com.au

 

Be a Patron, and receive daily channeled messages. To sign up, please visit: www.patreon.com/adelearini

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...