Ärkeängel Uriel via Shanta Gabriel, 24 augusti

Shanta Gabriel – Ärkeängeln Uriel – Substansen av Det Gudomliga Ljuset att Nedsänka Er Själva i Flytande Kärlek från Källan till Allt Liv

Mina Kära,

Frossa i det ämne som är Gudomligt Ljus. Det är flytande kärlek från Kreativ Styrka i vilken ni lever, rör er och har ert varande. När ni tillåter er själva att vakna till denna sanning i ert hjärta, Kraften av Gudomlig Kärlek, förvandlas allt som ni har bedömt som ovärdigt inom er. Ni återuppvaknar till sanning och storslagenhet om vem ni verkligen är.

Det är anledningen till att Ärkeänglarna arbetar i Jordiska världar på ett sådant djupgående sätt vid den här tiden. Vi är här för att inte bara uppmuntra utan att stödja, inte bara inspirera utan att förvandla, att inte bara lyfta slöjorna av okunnighet utan att så belysa er mentala kapacitet när ni för alltid är transformerade med Ljuset. Ni är tänkta att vara blandade varelser – som är förankrade i Jorden och i samklang med den Gudomliga Närvaron – i linje med Himlen till Jorden inom er fysiska kropp.

Ärkeänglarna har kommit för att föra Ljus från Källan till allt Liv till världen. Vi är här för att inspirera och vägleda dem som vill lyssna och lära sig att fria och befrias. Det finns ingen plats där vi inte skapar nytt liv och erbjuder det till dem som är öppna för att ta emot. Gudomlig vägledning bor i Intelligensen av detta Ljus. Det är bara undanhållande av kärlek från er själva som håller er borta ifrån det ni helst vill ha. När ni ger kärlek till er själva, läks ni på en sådan djup nivå att ert hjärta blir upplyst och era receptor kanaler blir aktiverade. Det här låter er skapa nytt liv från Gudomligt Ljus i denna nya tid av uppvaknande på planeten. Ni kan börja nu att skapa den struktur ni vill leva i och framtida aspekter av er själva som ni vill ha.

När ni nedsänker er i Gudomligt Ljus, medbringar de nya frekvenserna fältet runt er kropp och ni har tillgång till den kärlek och intelligens som bor i era hjärtan. Det finns ingen makt på Jorden som kan matcha det Gudomliga inneboende i Guds ljus. Vördnad för er väg är nyckeln till medveten nedsänkning i denna kärleksfulla närvaro. Det är vad era hjärtan längtar efter. Det är vad era sinnen dras till att uppleva. Ert uppvaknande in i Ljuset av den Gudomliga Närvaron låter er finna friheten att sväva ovanför det jordiska och ändå skapa tydliga praktiska sätt. Utan att arbeta i flerdimensionella nivåer kan ni inte föra Himlen till Jorden och ta emot gåvorna som er Själ har längtat efter att levandegöra.

Denna längtan efter Själen är i smärta och lidande hos så många människor. Den Gudomliga Enheten är grunden för alla önskningar. När ni kommunicerar djupt inom er Själs längtan, blir essensen i denna sanning en verklighet. När människor söker partnerskap, finns föreningen av det heliga manliga och kvinnliga i hjärtat. När människor väljer att köpa de materiella saker som de tror kommer att göra dem lyckliga, är det en önskan om enhet inom jaget som de söker. Ni vill fylla de tomma platserna inom er. Mycket ofta kan anskaffandet av ett fysiskt föremål inte tillfredsställa er längtan efter en betydande längd av tiden.

Att komma tillbaka till djupet av dig själv om och om igen öppnar dörrar till din Själ, där de verkliga gåvorna du längtar efter lever inom dig. Det är ett uppvaknande till den kärlek som finns tillhands för dig, och din anslutning till denna överfulla fontän av sann kärlek, finns tillgänglig som en gåva. Detta behov att ansluta till Källan av den Gudomliga Enheten i djupet av ditt väsen, är ytterst viktigt för kreativiteten och kommer att föda dig när du hedrar det.

Hela Skapelsen väntar er i denna aktivitet när ni blir ren Gudomlighet gående på Jorden och lever i fullaste strålglans av er Själ i en mänsklig kropp. Det är hur Ljuskroppen skapas. Från accepterandet av briljansen av Gudomlig Kärleks uppvaknande i ert hjärta, till bredden av Gudomlig Intelligens, expanderande genom kanalerna av visdom tillgängliga för er, blir strålglansen av detta sammanhang full Gudomlig Enhet.

Oavsett om ni misstänker det, tränas ni på den fysiska/ känslomässiga nivån för den Gudomliga Enheten som er Själ längtar efter att uppleva. Era mottagliga kanaler expanderar och öppnar till de högre frekvenserna. Vi ber er att vara en mottagare för den Gudomliga Visdom som nu finns tillgänglig. Den sanna skönheten inom er allians med Källenergin, förvandlar er strukturella integritet för att vara i harmoni med er Själs gåvor. När ni håller mer av denna gudomliga förbindelse, tar en sammanslagning plats som låter er cellstruktur utstråla nytt liv i kristallin form. Detta är ert sanna arv som ett Guds barn, eftersom er ursprungliga form var inom de kristallina frekvenserna.

När ni håller mer Ljus inom er varelse, faller allt som inte kan anpassa sig till dessa frekvenser bort och ni är fria. Friheten ni söker i livet är beroende av kraften i förbindelsen som ni känner till Allt Som Är. Nedsänkning i det Gudomliga Ljuset möjliggör förening till Källan till allt liv och ger er den ultimata tillfredsställelsen att förbli fria och i linje med sanningen om er från ögonblick till ögonblick.

När ni ser inom er djupaste sanning, befinner ni er på vägen till Hjärtat. Stora framsteg är möjliga på den vägen om ni kan tillåta ert hjärta att smälta till Kärlek. Den Källan till Allt Liv kräver ingenting av er, men er totala lojalitet att vara i Enhet inom er själva. Denna essens av Gudomlig Enhet utvidgas till flerdimensionella världar, så att ni kan ta del av de nya strukturerna som skapas i Ljus.

Från denna plats, kommer allt att utvecklas när ni tillåter er själva att sitta i renhet på ett fält av Gudomlig Kärlek. Tillträde till denna makt kommer från att möta det med full kraft av er överenskommelse till kärlek – oavsett vad. Inom varje ljuspartikel av Ljus är de kreativa aspekterna av Oändlig Intelligens och Gudomlig Kärlek. Att komma tillbaka till djupet av kärlek inom er själva om och om igen, öppnar dörrar till er Själ och er medvetenhet att Kärlek finns tillhands för er nu och alltid.

Er anslutning till denna överflödande Fontän av Sann Kärlek är en gåva. Allt ni behöver göra är att anpassa er varelse med substansen av Gudomligt Ljus, öppna sedan ert hjärta och sinne för att ta emot. Och så är det.

Ärkeängeln Uriel

från Shanta Gabriel

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

Du gillar kanske också...