Ärkeängeln Ametist och Ärkeängeln Faith via Natalie Glasson 7 april, 2017

Ärkeängeln Ametist och Ärkeängeln Faith

via Natalie Glasson

7 april, 2017

Manifesterandet av Intention och Transformation

 

Archangel Amethyst: Änglarnas välsignelser når ut från Änglarnas Rike, när Ärkeängeln Faith och jag, Ärkeängeln Amethyst, stiger fram för att bli era ledsagare. Vi är de feminina aspekterna av två mäktiga ärkeänglar; Ärkeängeln Mikael och Ärkeängeln Zadkiel. Vi frambringar till er de feminina aspekterna i vår gudomliga feminina essens och vår gudomliga maskulina tvillingflamma-essens.

Jag, Ärkeängeln Amethyst, arbetar med den 7:e Strålen av Ljus som representeras av den violetta färgen. Min målsättning är att övervaka Transmutationens Violetta Flamma och stötta egenskaperna i den 7:e Strålen när de blir förkroppsligade inom varje människa på Jorden. Jag främjar processen för utveckling, förståelse och upptäckt inom varje ny tidsålder eller uppstigningsevolution. Jag hjälper till med att säkerställa att alla utvecklar sin andliga och mediala medvetenhet, samt sina andliga och mediala förmågor, så väl som att jag stimulerar djupgående processer för att främja ett större förkroppsligande av ljus. Energimässigt dyker jag ofta upp som en violett ljuslåga, som är aktiv, ständigt i rörelse och utvidgar sig. När ni placerar ert medvetande i min energi, så kan ni märka att min energi reflekterar ljus, den skimrar och gnistrar, väldigt likt en ametistkristall. När ni kallar på mitt ljus, börjar det skimra genom ert hela väsen och skapar skiften och transformationer, vibrerar inom blockeringar och stagnerad energi för att sanera Skaparens naturliga ljusflöde alltigenom er. Min energis återspeglande egenskap kan erbjuda er glimtar av er sanning för att ytterligare inspirera er uppstigning, medan min gnistrande energi förstärks och framhäver det ljus som redan finns närvarande inom ert väsen. Min energi och mitt stöd kan skapa djupa och kraftfulla utrensningsprocesser, en förstärkning av ert ljus och en djupare kontemplation gällande er sanning.

Archangel Faith: Jag, Ärkeängeln Faith kan ofta kännas igen som en blå elektrisk blixt. Mina energier och avsikter är varsamma och stöttande när jag uppmuntrar alla att ta kontakt med och kommunicera med den energi som gäller tillit inom ens väsen. Jag finns närvarande med er, för att hjälpa till med er förbindelse och er relation till er inre tillit. Jag önskar hjälpa er med att känna, förnimma och upptäcka att Skaparen finns inom er, stöttar och vägleder er framåt medan ni är fullständigt närvarande i allt runtomkring er i varje ögonblick av er verklighet. Det är mitt mål att betona er relation med Skaparen, på det sättet löses skuld, tvivel, rädsla, ilska och separation upp och ni förmår uppleva Skaparens skönhet inombords och runtomkring er. När ni släpper taget om allt som hindrar er förbindelse med Skaparen, kan ni känna en varm glöd av tro och tillit uppstå och fylla hela ert väsen. Vissa beskriver det som en blixt som kommer in i ens väsen för de kan se, förnimma och uppleva med större klarhet, de känner sig förnyade, upplysta och förmår känna Skaparens närvaro inom sig.

Ärkeängeln Amethyst: Min målsättning är att rena era energier, stötta er i att upptäcka er inre sanning och hjälpa er utveckla ljuset inom ert väsen under transformationen. Ärkeängel Faiths målsättning är att fördjupa er relation med Skaparen och er förmåga att upptäcka Skaparens närvaro inom och runtomkring er. När vi förenar våra energier, får ni tillgång till en kraftfull uppstignings- och transformationsenergi, i och med att våra energier kompletterar och stöttar lämpliga skiften inom er.

’Ärkeängeln Faith och Ärkeängeln Amethyst, jag åkallar era gudomliga feminina ängla-energier att närvara med mig. Ärkeängeln Faith, vänligen låna mig dina energier, vänligen sänd ditt elektriska blåa ljus genom mig. Stötta mig med att lösa upp och släppa taget om rädslor, tvivel, skuld, separation och ilska gällande min relation med mig själv och Skaparen. Låt mig upptäcka att Skaparen för evigt närvarar inom och runtomkring mig.

Jag kallar på Ärkeängeln Amethysts närvaro och bjuder in dig att till mig låna ut din energi, att låta ditt violetta reflekterande, skimrande och gnistrande ljus strömma över och igenom hela mig. Vänligen förena dina energier med Ärkeängeln Faith och stötta mig när jag släpper taget om rädslor, tvivel, skuld, separation och ilska gällande min relation till mig själv och Skaparen. Låt din renande energi rensa hela mitt väsen. I ditt gnistrande ljus, låt mig få en glimt av, samt med en vetskap och medvetenhet bearbeta, min rena relation med mig själv och Skaparen. Ärkeängeln Amethyst, vänligen hjälp mig att öka mina ljusvibrationer för att främja att underbara transformationer kan äga rum inom mig och mitt större förkroppsligande av Skaparen. Tack.’

Föreställ er ett elektriskt blått ljus som strömmar genom hela er varelse och sedan en violett ljuslåga som syntetiseras med ert väsen. Låt dessa två energier smälta samman när ni andas in det förenade ljuset till era alla aspekter inom er. Ärkeängeln Faith och jag vägleder er till var ni ska fokusera er energi, när ni andas in vårt ljus och känner att det tränger djupt in i flera nivåer inom er. Ni kanske lägger märke till att vi drar er till vissa minnen, upplevelser, handlingar eller vanor som vi känner att behöver begrundas och som kan vara nyckeln till att en djup transformationsupplevelse kan äga rum inom er. Ni kan också få uppleva en djupare tro eller tillit som uppstår inom er, så väl som en tydligare förening med Skaparen.

Ärkeängeln Faith: Vår målsättning att inspirera er till att använda vårt förenade ljus vid den här tiden av er uppstigning, är för att ge assistans med ett större förkroppsligande av Skaparen inom ert väsen. En större närvaro av Skaparen behövs för att aspekter eller områden i era fysiska, emotionella, mentala och andliga kroppar, så väl som inom era chakran, återuppvaknar för att förenas med er hela varelse. Områden i er varelse som upprätthåller en större kraft, mer avancerade andliga förmågor, kraftfulla förmågor av healing eller upplysning, håller nu på att vakna upp och bli aktiverade inom er. Dessa områden och förmågor har slumrat tills ni var redo och hade nått en viss vibrationsnivå för att ytterligare en gång bli harmoniserade. Ni kanske upplever det som att ett utvidgande och en naturlig utveckling i er andliga evolution har ägt rum; detta stämmer, fastän hela ert väsen nu har kraften att aktivera de slumrande aspekterna inom er och harmonisera sig med dem, samt kan lära sig hur man syntetiserar och använder dem i era andliga övningar och er verklighet. När ni får uppleva våra sammanslagna energier kommer detta på ett naturligt sätt stötta denna övergång inom er.

Ärkeängeln Amethyst: Det finns ytterligare en anledning till att Ärkeängeln Faith och jag, delar med oss av våra energier till er; vi önskar hjälpa er att ta er bortom utmaningarna i er verklighet. Vi önskar hjälpa er med att släppa taget om minnen, upplevelser, situationer och utmaningar som leder till att ni känner att ni har fastnat, eller som om ni inte kunde framskrida i er uppstigning och verklighet, i en allt ökande hastighet som ni kanske skulle önska. Många av er upplever utmaningar som hindrar er att upptäcka och ta emot gyllene möjligheter, Skaparens stöttande hjälp, samt kraftfulla uppfyllande skapelser. Dessa utmaningar är gamla tankemönster och skapelser som inte längre tjänar er och har bosatt sig inom er. De behöver släppas fria för att ni ska kunna skapa en fullständigt uppfyllande verklighet för er själva på Jorden. Genom att uppleva vår förenade energi, hjälper vi er med att släppa taget om gamla tankemönster och skapelser som håller er tillbaka.

Vår energi representerar en kraftfull förmåga inom er, förmågan att skapa en avsikt om det som ni önskar samt att fullt få uppleva det inombords och i er verklighet, som en fysisk manifestering. Låt oss berätta för er hur vi kan hjälpa er:

  • Er själ eller ert medvetna sinne, skapar en avsikt om något som ni önskar uppleva eller få ta emot i er verklighet.
  • Ärkeängeln Faith avlägsnar alla blockeringar mellan er och Skaparen, vilka hindrar er att få uppleva ert önskade resultat.
  • Jag, Ärkeängeln Amethyst, hjälper till med renandet av er varelse, jag uppmuntrar hela ert väsen att vibrera i en ny frekvens som möjliggör ett mer genomgående flöde från Skaparen.
  • Jag, Ärkeängeln Amethyst, låter er ta en titt på er förbindelse med Skaparen och hur er avsikt kan manifesteras i er verklighet.
  • Jag, Ärkeängeln Amethyst, ger energi till ert ljus, så att det blir mer kraftfullt och expansivt, och gör sålunda plats för Skaparens energi och närvaro, samt den avsikt som ni önskar manifestera.
  • Ärkeängeln Faith uppmuntrar er till att upptäcka er naturliga tro på och tillit till Skaparen och Skaparens förmåga att sörja för er.
  • Med ert medvetna sinne kan ni observera de transitioner som sker inom er och de handlingar som er själ inspirerar er att utföra i er verklighet för att ytterligare nu manifestera era intentioner. Energierna inom er är lämpliga för att ni ytterligare ska kunna manifestera er avsikt.

Ärkeängeln Faith: På många sätt upprätthåller Ärkeängeln Amethyst och jag Skaparens gudomliga vilja, avsikt och tillit, så väl som förmågan att avlägsna alla hinder, för att hjälpa er att uppnå era mål samt att manifestera en fruktbar verklighet för er själva på Jorden.

Med gudomlig intention och transformation.

Ärkeängeln Faith och Ärkeängeln Amethyst.

 

 

Read More from Archangel Amethyst

 

Read More from Archangel Faith

 

 

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergmanwww.st-germain.se

Du gillar kanske också...