Ärkeängeln Ametist via Natalie Glasson, 21 juli 2017

Ärkeängeln Ametist via Natalie Glasson, 21 juli 2017

Att Läka Brist på Tillit av Ärkeängeln Ametist

Kanaliserat genom Natalie Glasson 21 juli 2017

Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Änglalika välsignelser strömmar till er från mitt väsen; Jag är Ärkeängeln Ametist, tvillingflamma och feminin aspekt av Ärkeängeln Zadkiel. Vi är änglarnas representant på den 7:e LjusStrålen. Det är vårt uppdrag att stödja omvandling, rening och den gudomliga gryningen för allting på jorden. Djupt inom er i ert nuvarande ögonblick av uppstigning hjälper vi er genom vårt ljus och den energi vi utstrålar.

Jag framträder för er med Ärkeängeln Tro och Ärkeängeln Hopp; Tillsammans skapar vi en treenighet av änglalikt ljus. Vår treenighet förstärker det ljus, som vi överför och uttrycker till er. Ärkeängel Tro är Ärkeängeln Mikaels tvillingflamma medan Ärkeängel Hopp är Ärkeängeln Gabriels tvillingflamma. Tillsammans skapar vi en kraftfull källa för ljusöverförande egenskaper av tillit, tro och omvandling. Vi tror att de här energierna tillsammans förstärker det gudomliga inom er och väcker ert minne av er sanning.

Tillit

För att kunna vara som en med Skaparen, att erkänna det heliga ljuset inom er varelse och ta emot gudomlig vägledning, behövs det tillit. Lita på er själv, lita på era förmågor, lita på mänskligheten, lita på Skaparens närvaro hos er och att Skaparens försörjer er. När ni litar på ert grundade själv, accepterar er själv och känner er i förbindelse med världen inom och omkring er kan tillit utveckla ert inre naturliga väsen, så att ni kan älska och respektera er själv, känna att ni är värda att stå i gudomlig förbindelse och kommunicera med Skaparen, oavsett vilken form Skaparen tar.

 

Tro

Med tillit, tro, hopp, bestämdhet, förtröstan och självförtroende utvecklas essensen i ert väsens. När ni känner och erkänner dessa kvaliteter inom er, så växer ert energifält. Ni blir expansiva, öppna, vänliga, kommunikativa, generösa, utåtriktade och befriade från illusioner och att blockera er själv. Ni interagerar med er inre och yttre värld på ett nytt, positivt och kärleksfullt sätt, vilket innebär att ni attraherar Skaparens ymniga, överflödande och fullbordande energier som flyter genom er och till er. Allt känns magiskt, synkroniserat, guidat och skapar stor glädje inom ert väsen och en djupare koppling till / observation av Skaparen.

Transformering

Förkroppsligandet av förtroende och övertygelse tillåter naturlig omvandling att ske inom er varelse. Gamla stagnerande energier, blockeringar, begränsningar och illusioner släpps genom omvandlingsprocessen. Ny eller kreativt inriktad energi uppstår då i tomrummet för det som har släppts. Transformation är omvandlingen från begränsande till befriande energi inom er varelse. När omvandlingen sker översvämmas er varelse av ljus och information, ökar ljusets hastighet och anpassar er till högre ljusinspirerade aspekter av ert varande. Därefter manifesteras en ny känsla av er själv, som ett gudomligt andligt väsen.

Ärkeängeln Treenighet

Vi, Ärkeängeln Ametist, Ärkeängeln Hopp och Ärkeängeln Tro förkroppsligar de kvaliteter som kan leda till ett förbättrat minne av Skaparen. Vi önskar dela vårt ljus med er för att inom er varelse stödja ett kraftfullt frisläppande, rening och helande. Många ljusarbetare saknar förtroende och det kan leda till många utmaningar i deras verklighet, när de försöker följa sin inre sanning och vägledning, medan de känner avsaknad av stöd i världen och av Skaparen. När förtroendet saknas är den övergripande inre känslan rädsla och att sakna stöd. Skaparen litar fullständigt och absolut på er. Det finns ingen anledning till att Skaparen skulle tvivla på er på något sätt, även om ni tänker så. Det betyder att Skaparen stöder er i varje ögonblick och varje område i ert liv. Läkande krävs inom er varelse, er oförmåga att känna Skaparens stöd, kärlek och närvaro inom och runt er. När ni kommer ihåg ert inre förtroende och samband med Skaparen, så kommer ni att känna igen hur ni ständigt kommunicerar med Skaparen.

Vi, Treenigheten av Ärkeänglar, önskar läka områden med brist på tillit inom ert varande, inom mänskligheten och jorden. På så sätt kommer tro, hopp och transformation att aktiveras och ske naturligt inom alla.

Upptäck Styrkan i Din TillitI meditation eller i tystnad, från ett tillstånd av frid och kärlek inom er fråga er följande frågor en efter en, observera era reaktioner, tankar och överväg om ert sanna svar är ”ja eller nej.” Om ert svar är ja, fråga er själv hur hög är er tillit i procent.

Litar ni på att Skaparen ger er allt ni behöver och kräver i er vardagliga verklighet?

Litar ni på era egna förmågor och inre vägledning?

Litar ni på världen runt er, både den fysiska och de inre planen?

Litar ni på er själv?

Klara ut vilken fråga som aktiverar störst känsla av misstro inom er. Tänk sedan på hur det påverkar era handlingar, upplevelser och er dagliga verklighet. Skapar det mönster eller vanor som ni vill släppa? Eller inre känslor, som blockerar er från att uppnå era mål? Försök att se närvaron och manifestationen av er brist på tillit i er verklighet. Kanske finns det ett annat område, som inte omfattas av de frågor som saknar er tillit? Er inre relation med brist på tillit kommer att tillåta vår healing att tränga in ännu djupare, eftersom ni redan öppnat er själv för att uppleva helande.

Upplev Ärkeänglarnas Treenighet läkande av Tillit

Åkalla oss för att vara närvarande med er:

”Jag åkallar Ärkeängeln Ametist, Ärkeängeln Tro och Ärkeängeln Hopp; Ärkeänglarnas Treenighet, att nu vara närvarande med mig. Var vänliga att med ert kraftfulla helande ljus inom mig lösa upp bristen på tillit. Hjälp mig att komma åt den expansiva källan av tillit inom mitt väsen och dessutom känna mig fullständigt stödd och älskad av Skaparen. Jag är redo att släppa orsaken till min brist på förtroende och komma ihåg mitt sanna, eviga och fullständiga band med Skaparen. Från detta område av healing kan jag känna igen min tro på Skaparen och mig själv och låta de nödvändiga förändringarna inom mig ske. Tack.”

Vi tre Ärkeänglar kommer att framträda. Föreställ er, känn eller erkänn vår närvaro, som en triangel av ljus i vilken ni existerar i mitten. Triangeln sträcker sig över er och in i Jorden.

Ytterligare en ljustriangel strålar som en pelare över och genom er chakrapelare.

Den tredje triangeln av ljus tränger in i er varelse som en mindre pelare av ljus, som strålar in i ett område av er kropp, aura eller chakra där bristen på tillit kommer ifrån och där den för tillfället finns. Föreställ er, er brist på förtroende, som en klump av energi, som ljusets triangel omger och omfamnar. Vi de tre ärkeänglarna kommer att befinna oss i kärnan och orsaken till er tillits brist. Vi är triangeln strålande vårt ljus, som löser upp och släpper bristen på tillit, såväl som alla dess manifestationer eller därmed förbundna energier. Andas djupt och vet att ett djupt och kraftfullt helande äger rum i kärnan av ert väsen, vilket kommer att påverka ert sätt att samverka med Skaparen och världen runt omkring er.

I evigt förtroende och helande,

Ärkeängeln Ametist

Du gillar kanske också...