Arkturierna via Daniel Scranton, 1 december 2017

 

Era Senaste Nedladdningar ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.,

Det är vackert att bevittna den väg som ni alla har tagit till de energier som har skickats. Det är ovanligt att se er öppna er själva för att få det som vi och andra har skickat er. Vi vet att många av er kan känna hur det är att ta emot och assimilera dessa energier, och vi vet att resten av er har nytta av dem även om ni inte är medvetna om vad som händer.

De subtila förändringarna är de som ofta förbises när ni tar emot dessa nedladdningar, men om ni tittar noga ser ni att förändringarna inträffar inom er. Ni kommer att märka att en av de största effekterna av dessa senaste nedladdningar är att föra samman ert medvetande och er fysiska kropp på ett sätt som ni ännu inte har upplevt.

Ni har tillgång till mer information som lagras i ert DNA, och ni har större förmåga att känna när något händer fysiskt med er. Men i motsats till tidigare år, och även årtionden, har ni nu möjlighet att förstå vad som händer fysiskt. Ni förvandlas, och omvandlingen sker i mycket subtila steg, men det händer och det är obestridligt.

Många av uppstigningssymptomen som ni har känt och upplevt börjar rensas upp, eftersom ni får mer tillgång till de dolda delarna av era fysiska kroppar. När ni stiger upp, kommer ni att stiga upp med det fysiska fordon som ni för närvarande har, men när uppstigningen är klar, sådan kommer omvandlingen att bli.

Ni kommer att känna er mera som ljus och kärlek än som en fysisk kropp med ett ego, och ni kommer få tillgång till alla era uppteckningar, all information som lagrats i er. Den kommer att vara upplåst. Ni kommer att känna er själva mer fullständigt, och ni kommer att älska er själva fullt ut.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att ha haft en förbindelse med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...