Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 augusti, 2018

Uppgradering av klart vetande

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har möjligheten att känna av den minsta rörelsen framåt i er utveckling och vi äger vetskapen vid den här tidpunkten om att ett skifte har ägt rum inom det mänskliga kollektivets medvetenhet. Det är ett skifte som tar er till en ny nivå i er utveckling, en nivå där ni inte längre behöver uppleva ”extern värdering” för att veta något. Ert ”klarvetande” har blivit förstärkt. Det har blivit uppgraderat. Ni är aktiverade nu i ert vetande.

Det är väldigt goda nyheter för dem av er som har tvivlat på er själva. Ni har haft upplevelser och sedan tvivlat på dessa upplevelser och tittat utanför er själva för godkännande och bekräftelse. Ni har velat veta att ni inte är galna och i och med den senaste uppgraderingen, så kommer det att bli mycket enklare för er att absolut veta, utan tvekan, att det som ni upplever är verkligt och att det ni vet, inte alls behöver något godkännande eller bekräftelse.

Det som ni kommer att möta de kommande veckorna och månaderna och möjligen också år, är utmaningen att bryta era vanor. Bara för att ni har en gåva som har blivit aktiverad och uppgraderad, så betyder det nödvändigtvis inte att ni kommer att använda den gåvan. Det är där vi kommer in. Vi kommer in för att berätta att ni har den här gåvan, att ni kan börja använda den och att ni kan börja lita på ert inre vetande mer än ni litar på vad någon annan säger.

Er sanning är sann och era sinnen har blivit förhöjda. Nå till det ”klarvetandet”, nå till det inre vetandet och fråga inte någon efter deras godkännande.

Vi är det Arkturiska rådet och vi är glada över att ha anslutit till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...