Arkturierna via Suzanne Lie, 1 februari

Oneness7sig

Suzanne Lie: 2016 är året av

OVILLKORLIG KÄRLEK.

Ett meddelande från Suzanne och Arkturierna,

1 februari

 

 

 

Ett meddelande från Suzanne och Arkturierna

 

Hej kära läsare,

 

Vi väljer att nu ta en veckolång paus från den djupgående healing- och transmutationsprocessen för villkorslös kärlek, så att ni kan integrera er upplevelse i ert dagliga liv och självkänsla. Er ”självkänsla” är hur ni uppfattar ert speciella Själv. Eftersom ovillkorlig kärlek fyller era kroppar, chakra-efter-chakra, märker ni en förändring i ert sätt att tänka om er själva.

 

En utmaning som vi, från de Galaktiska världarna möter eftersom mänskligheten har blivit hjärntvättad att tro de behöver bli hjälpta, men känner sig alltför ofullständiga för att kunna ge hjälp tillbaka. Innan ni kan ”ge hjälp,” kan ni behöva ”ta en paus” från denna läkningsprocess så att ni kan integrera ert nya SJÄLV i ert dagliga liv.

 

Precis som för mycket mat skapar ont i magen, kan för mycket integration av villkorslös kärlek skapa en känsla av utmattning. Denna utmattning fanns REDAN hos er, men ni kan inte känna den förrän ni älskar er själva villkorslöst och tillräckligt mycket för att kunna tona in tillräckligt djupt in i Jordfarkosterna ni bär och för att kunna uppleva hur ni verkligen känner.

 

3D-världen har också utbildat er att ignorera när ni är trötta, och att ta ett piller eller någon annan substans för att lättare kunna ignorera era kroppars signaler. Då kan ni ”tappert fortsätta med ert arbete.” Det beteendet är ett resultat av hjärntvätten från de otaliga medieverktygen som styrs av Illuminati.

 

Vi från de Galaktiska världarna VET när det är vårt NU för att gå djupt in i vårt multidimensionella SJÄLV och slappna av för att få ett djupare perspektiv av energifälten som vi har skapat. Det är då vi djupare kan observera hur mänskligheten acklimatiseras till dessa energifält.

 

Den ovillkorliga kärleken som ni har integrerat i ert Hjärtchakra, kommer INTE att ber er ”fortsätta”, om det skadar era kroppar. Ert Fysiska Hjärta, ert Hjärtchakra och ert Höga Hjärta, som finns mellan Hjärtchakrat och Halschakrat, representerar kärnan i er healing.

 

Därför är dessa delar av kroppen fokuserade på helande och inte arbete. Kom ihåg att ert Hjärtchakra också styr över era lungor. Era lungor arbetar med ert hjärta för att ta in nytt friskt syre som ingjuts i blodet som ert hjärta cirkulerar genom kroppen.

 

Ni har alla tagit in en djup och varaktig läkning. Med fokus på ert hjärtchakra, hjärta och lungor, är det NU perfekt för er att ha lite vila och avkoppling. Var vänliga och sätt fokuset på ert Hjärtchakra medan ni slappnar av och ”integrerar” det ni modigt har accepterat hittills.

 

Man skulle kunna tro att för mycket rädsla är farligt, vilket det naturligtvis är. Men alltför mycket kärlek, särskilt Ovillkorlig Kärlek, kan utrota många dolda minnen och hjärntvättar av hur ”Ni förtjänar inte …” Hur många gånger i ert 3D-liv har ni fått veta att ni inte förtjänar något eller någon?

 

I själva verket, hur många gånger har er TV och reklamfilmer sagt att ni inte var tillräckligt bra såvida ni inte … köpte deras tvål, tog deras medicin, gick ner i vikt eller tog deras piller. Vi rekommenderar starkt att ni inte längre låter denna ”reklam” påverka er.

 

I själva verket, då ert eget inre ljus gradvis vaknar upp under ledning av villkorslös kärlek för er själva, kommer ni att hitta många ”kurer” och ”lösningar” genom er egen Högre Vägledning.

 

Dessa botemedel och lösningar är en form av djupt, inre helande, som förmodligen känns som trötthet. Trötthet är kroppens sätt att säga ”jag behöver ta en paus nu.”

 

Därför föreslår vi den här veckan – att ni slappnar av i ert ständigt växande SJÄLV så att ni bättre kan integrera allt som ni har lärt er om er själva.

 

Vi erbjuder er gratis nedladdning av meditation för att hjälpa er att:

 

ACCEPTERA REGNET AV HÖGRE LJUS

 

Välsignelse med villkorslös kärlek

Arkturierna och Suzanne Lie

 

Download Meditation

HERE

 

REGNET AV HÖGRE LJUS

 

Ta långa, långsamma, djupa andetag för att centrera ditt medvetande

Nu, se verkligheten som den är i detta ögonblick

 

Börja med alla delar av ert liv som ni älskar

Alla personer

Platserna

Situationerna

Och saker ni älskar

 

Kom ihåg att allt är levande i er verklighet.

Varje person, plats, situation eller sak som ni älskar är något ni bjuder in i verkligheten och är en representation av er koppling till er sanning, Skaparen SJÄLV.

 

Känn denna kärlek i ert liv, i ert hjärta och tillåt denna energi av kärlek

rensa upp i ert sinne och era tankar

Fortsätt ner genom hela er kropp

Sedan in i kroppen av Gaia, er planets själv

 

Håll kvar KÄRLEKEN medan ni observerar de delar av ert liv som ni önskar transmutera eller förändra.

 

Lägg INTE till någon rädsla till dessa aspekter av ert liv, eftersom det kommer att påverka er förmåga att ansluta med er Skapares SJÄLV.

 

Kom ihåg att rädsla separerar,

Men KÄRLEK expanderar och förenar.

 

När ni granskar er verklighet, tillåt allt ni älskar i ert liv att expandera det tills det omsluter alla delar av ert liv som ni vill förändra.

 

När ni gör det, tänk på de kärleksfulla delarna av ert liv som en grön äng

 

Föreställ er nu de svåra delarna av ert liv som hål i den ängen

 

Håll processen symbolisk så att ni inte utlöser rädsla genom den negativa laddningen av era ”problem, som symboliseras av hålen i ängen.”

 

Vet att er tredimensionella verklighet alltid kommer att ha ängar och hål – älskar och fruktar.

 

Visualisera nu ett regn av högre ljus som kommer ner på er äng

 

Se hur högre ljus expanderar gräsytorna

medan hålen blir mindre och mindre

 

Sänd ner högre ljus direkt i hålen medan ni också

fyller dessa hål med Ovillkorlig Kärlek

 

Titta upp igen mot regnet av högre ljus

Se hur detta högre ljus fyller hålen i er äng,

och transmuterar dem till pooler av ljus

 

Sänd Villkorslös Kärlek till poolerna av ljus

Observera den Villkorslösa Kärleken som gnistrar ovanför poolerna av ljus

 

Visualisera hela fältet, inklusive hålen – som har blivit pooler av ljus – som stiger upp för att förena sig med Regnet av Ljus

 

Än en gång, titta på de kärleksfulla delarna av er verklighet

 

Observera att det som ni har älskat

verkar vara helande från det som ni en gång fruktade

 

Känn hur ni har tillåtit er själva att Älska Ovillkorligt

 

Se hur er Ovillkorliga Kärlek har expanderat er medvetenhet till ett nytt uttryck av verkligheten.

 

Sänd er förflutna verklighet villkorslös kärlek och tacksamhet som en stor lärare förtjänar

 

Skicka denna känsla av kärlek och tacksamhet till det som ni släpper.

 

Känn när ni skickar villkorslös kärlek och tacksamhet, att det hjälper er att förlösa alla tillstånd av stress och rädsla.

 

Stå på kanten av varje pool med ljus som en gång varit en låg punkt i ert liv.

 

Titta in i den poolen för att se en återspegling av de lärdomar ni fått av den utmaningen.

 

Var tacksam för vad lektionen har lärt er.

 

Kapitulera kärleksfullt för lektionen från regnet av ljus.

 

Besök varje pool av ljus och släpp kärleksfullt varje ”länk av rädsla”.

Det var en gång associerat med detta område i ert liv.

 

Ersätt nu ”länken av rädsla” med den nya ”Länken av Kärlek”.

 

Det är denna länk av KÄRLEK som låter er

kärleksfullt överge era läror till regnet av ljus.

 

På grund av ”regnet av högre ljus,”

liksom ert växande engagemang för att ersätta rädsla med kärlek

 

En dag kommer ni att vakna, och era gamla problem har blivitlösta.

 

BARA de lärare som undervisade er om hur man

höjer frekvensen av verkligheten

genom att ni gav era rädslor till regnet av högre ljus.

 

 

2016 är året för villkorslös kärlek. Meddelande från Suzanne och Arkturierna.

Kanaliserad av Suzanne Lie. 1 februari 2016

http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

 

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...