Walking Terra Christa via Christine Meleriessee Hayden, 16 januari

earth-light_600_600

Walking Terra Christa via Christine Meleriessee Hayden

16 januari, 2016

Att acceptera Enhet genom Ansvar

 

Detta är en transkription av besöket i den Gyllene Staden Shamballa, som befinner sig i den 5:e dimensionella Nya Jorden ovanför Macchu Picchu, som skedde den 13:e januari 2016.

Lord Melchizedek, Lord Metatron och Mahatman är de Överlysande varelserna för denna Stad som representerar MAGNETISMEN AV DEN UNIVERSELLA VARELSEN. Den representerar den 16:e strålen i färgen Vitt Violett Ljus.

Lord Adama för fram det energetiska utbytet för en resa till den Gyllene Eteriska Staden Shamballa som finns i den 5:e Dimensionella Jorden över Macchu Picchu. Låt oss nu tända upp dessa Merkaba Fordon som förberedelse för resan till den Gyllene Eteriska Staden Shamballa. Vi centrerar oss på det Violetta Vita Ljuset. Blandningen av det Violetta Vita Ljuset som snurrar inom och runt er tänder era Merkaba Fordon tillåtande förlängningen att nå bortom er fysiska existens. Ni andas djupt, djupt då ni stiger ut ur er fysiska kropp kännandes dessa vackra essenser när ni rör er upp till den 5:e dimensionens ljusfrekvens. Vi kallar på det Vita Violetta Ljuset och känner portalen av energi när ni åker genom detta spektrum av ljus som tar er till den Gyllene Eteriska Staden Shamballa över Macchu Picchu.

Ni känner storslagenheten som detta geografiska läge representerar. Ni känner kraften av det Andliga Själv, av alla Mästare i ett och samma medvetande då denna energi representerar den Inre Jorden, över Jorden och bortom Jorden. Vi känner att denna existens rör sig genom hela er varelse med varje andetag när ni vrider och vänder er i rörelsen genom portalen av energi. Ni befinner er nu vid den vackra porten till denna stad. Det finns magnifika ljus runt denna stad. Ni ser bergskedjorna och bortom dem. Ni känner den utsökta essensen av andlig hängivenhet när vi passerar porten; ni känner ett lugn inom er. Ni börjar känna att existensen av all kärlek, allt ljus i ert renaste medvetande inom er JAG ÄR Närvaro nu är med er. När vi går längs denna vackra stig ser vi många trädgårdar då detta är ingången till staden. Vi har inte upplevt detta tidigare. Trädgårdarna är enorma, de går vitt och brett. Det finns vackra buskage och blommor av alla de slag. Allting växer här; allting. Det spelar ingen roll vilken jordmån det är; det finns tropiska trädgårdar, jordträdgårdar, stenträdgårdar och många andra typer av trädgårdar. Ni kan se den kristallina strukturen i stenarna, i bergen och kullarna. Vi går uppför denna förbluffande vackra höjd. Ni känner den utsökta essensen av att vara Ett inom er. Känner det briljanta ljuset då det är ni. Vad staden representerar har kommit till denna plats för att minnas; att minnas fullt medvetande medan ni fortfarande är i en fysisk kropp.

Vi möts nu av Lord Melchizedek, Lord Metatron och Mahatman. Mahatman representerar många Varelsers medvetande. Jag låter mig själv anknyta till var och en av er som gäster till den fantastiska staden Shamballa. Jag är Lord Adama och är glad att få träffa er alla. Hälsningar Mina Kära.

Vi är medvetandet av Lord Melchizedek, Lord Metatron och Mahatman. Vi för fram Gudskraften av den 49:e dimensionella frekvensen och från 0-49 då vi också representerar den 144:e dimensionen ovan himlarna runtomkring oss. Då vi går genom denna trädgård, känn jorden mot era fötter. Känn den prakt Ni Är som Andlig Varelse inom en fysisk kropp i en resa av ljus. Känn den existensen inom er; känn den Kraft Som Är Ni – Storheten av Er. När Ljusfrekvensen kommer upp genom era fötter och för fram elektromagnetisk rörelse, känn den frekvens av ljus som ni är för att komma till den existens ni alltid önskat er då ert multidimensionella själv blir bemyndigat inom er fysiska existens. När vi går vidare vrider sig stigen och går igenom alla de många trädgårdarna. Dessa trädgårdar är alla facetter av jordliv då det finns många olika typer. Separation och hopslagning av trädgårdarna går in i varandra.

Vi ber er nu att gå iväg på egen hand så ni kan undersöka vilken del av trädgårdarna ni vill uppleva. Vill ni vara som trädgårdarna som representerar stenformationer, eller bäckar, eller havsvatten? Vill ni vara del av trädgårdarna som representerar öknen, tropiska energier eller kanske en trädgård som representerar någon geografisk plats på jorden?

Ta en stund och undersök och känn in de energier som är mest lämpliga för er. De finns alla mycket nära varandra; ni behöver inte resa långt. Vi för nu fram denna laddning av ljus. När ni helt och hållet går in i trädgårdens mitt och känner energierna, lägg märke till djuren som är med er. Lägg märke till allt som kommer samman i Enhet. Låt detta utbyte vara i ert fulla medvetande. Andas djupt och tillåt det finnas inom er. Gå, Mina Kära, gå och upplev helheten i er existens på ett totalt annorlunda sätt.

(En Kristallskål klingar)

(Gudomligt Ljusspråk Avkodas)

Låt oss nu samlas, Mina Käraste. Kom hit från er trädgård och ta den med till oss andra. Låt oss expandera våra energier tillsammans när vi stiger åt sidan och ser denna pärlande kropp av vatten, med berg runtomkring och en vacker kristallin struktur. Vi kallar denna vattenkropp ”Syntesen av Ljus”. Den representerar alla dessa element som samlas runt den vackra vattenkroppen som har en omkrets på några hundra meter. Många Varelser av Ljuset från alla livets skeden cirklar i området utanför. I mitten finns en vacker kristallin struktur; det är mer än en struktur, ett Tempel av Ljus. Det finns en bro som vi ska kliva upp på och gå över upp på den kristallina strukturen. Vattnet har den Ljusa Violetta färgen men emanerar också kristallina färger, blått och grönt med frekvenser som gnistrar i ytan.

Då ni går över den lilla bron rör den sig upp lite och rätas ut. Vi stiger in i altarområdet som är som området kring en bas med kristallin energi kommande upp ur mitten. Runt basen finns det många små säten som vi kan sitta på. Jag ber var och en av er att ta plats här. Först av allt, ni kanske inte är säkra på varför vi bad er att gå till er trädgård. Detta är ett element som gör att ni känner er trygga; en miljö som ni är vana vid som ger er möjlighet att finna trygghet inom er själva. Som människa är det vad ert mentala sinne vill ha, säkerhet och styrka med tillgång till trygghet. I den mänskliga världen känner ni inte alltid trygghet, mina kära. Ni låter för närvarande ert Andliga Själv att helt komma in i ert Fysiska Själv. Det öppnar upp dörren till nya upplevelser. Ni kan också ha haft tidslinjer där ni inte varit trygga. Så jag ber er nu ta fram någon av dessa tankemönster på denna plats, just här, i denna kristallina struktur. Ljuset är en frekvens; basen i kristallen ligger i vattnet nedanför. Det är mycket likt en laserstråle av det Violetta Vita Ljuset. Ni kan föra er hand genom den och känna energins utvidgning. Den är inte fast; det är en frekvens av ljus.

Så vi sitter här i detta utrymme av energi, basen börjar sakta vrida sig runt. Då den gör det börjar ni se perspektivet från olika delar av omgivningen. Det är en vacker vattenkropp som liknar en sjö men ändå inte formad som en sjö. Den är formad som en ocean eller en bäck eller ett vattenfall. Den har alla aspekter av Enhet. När altaret rör sig runt, notera vad ni ser – finns det berg, sandiga områden, kullar eller plana ytor.

Låt er själva bara uppleva alla dessa element. Finns där stora träd, buskar eller bara blommor? Allting har sitt syfte på jorden men när vi kliver in i kärnan av Enhet inom alla aspekter tillsammans så är det sann andlig upplysning. När vi för fram energierna genom denna stad börjar vi känna de olika delarna av oss själva som önskar justering, önskar rörelse, önskar uttrycka sig, av kärlek, av ljus, av vibrationer. Ni börjar känna essensen – den vibrerande energin då ert altare mycket sakta snurrar runt. Den börjar skapa en svallvåg av energi som kommer upp från era fötter och virvlar inom era chakran, anslutandes till alla delar av er själva.

Låt oss tänka på resan för att till fullo förkroppsliga denna ljusfrekvens.

Ni måste gå genom resan av de 1:a sju strålarna och sedan utforska vägen av de högre strålarna genom att acceptera er ljuskropp, kännande den upplysningen och tillåtande er själva att kliva in i den nya fasen av er existens för att skapa Kristusmedvetandet inom er, något som är så vanligt förekommande på jorden nu. Det är viktigt i era hjärtan; gå in i ert Hjärtas Essens inom er andning och kalla på: ”Jag vill gå in i mitt Kristusmedvetande så jag kan känna det fysiskt”.

Vad betyder det för mig?

Sedan, rör er in i Vibratorisk Kommunikation i era Halschakran genom att mässa, att röra på er, sjunga eller vibrationell essens som slutligen betyder något i ert Högre Sinne. Detta handlar om underkastelse, när ni rör er till ert tredje öga känner ni den Gudomliga Struktur ni håller på att bli. Det tillåter er att acceptera att helheten av den Gyllene Vita flamman är del av dessa essenser. Det är nödvändigt att känna dessa saker genom dessa processer inom ert medvetande och så småningom kan ni fullt ut omfamna dem fysiskt. Pressa er inte genom detta. Det är vad det Vita Violetta Ljuset representerar. Tänk på det Violetta då det är den förvandlande färgen, men den är ljus i sina nyanser. Den är blandad med det Vita Ljuset; den representerar ert eget medvetande i JAG ÄR Närvaron; den representerar Gudsmedvetandet; den representerar er Monad och er själ tillsammans med vem ni aldrig har varit. Det betyder att ni kommer att bli multidimensionell. På den nivån av att vara multidimensionell börjar ni se färger virvlande inom er och runt er. Nu kommer altarets tändande energi och flamma ut från toppen, cirklar av gnistor av Vitt Violett Ljus som sammansmälter med vattnet i sjön. Den fungerar som en ledare för er att fullt ut omfamna Sann Enhet i Helheten av Den Ni Är i aspekten av ert fysiska själv. Låt den komma in i alla delar av er själva.

(Gudomligt Ljusspråk Avkodas)

Känn den djupt i ert Solar Plexus nu; känn kraften, känn er Högre Kraft, ert Högre Hjärta, känn helheten som ni i sanning är. Vi stiger alla upp tillsammans när altaret stannar upp. Lägg märke till området ni ser bortom sjön. Verkar det vara detsamma eller är det en del av något annat som ni är osäkra på om ni sett förut. Låt ert intuitiva sinne ge er det uttryck ni önskar er.

Vi lämnar nu altaret och går över bron. Jag vill att ni till fullo upplever Gudomligheten i ert Ljus som har slutit sig inom er i denna stund. Tillåt den uttryckas inom er så djupt ni kan. Känn utvidgningen i ert Hjärta och Solar Plexus, hörnstenen av er Kraft och er Kärlek. Känn dessa essenser när ni går upp på land igen.

Alla de många mästare som har varit här stödjande era energier reser sig nu och kommer mot oss. Vi cirklar alla inom varandra. Cirklar och cirklar; vi står i mitten som Lord Melchizedek, Lord Metatron och Mahatman. Sedan är den inre cirkeln var och en av er med många av Mästarna ställda mellan er: sedan kommer fler Varelser av Ljuset i en annan cirkel som skapas utanför; sedan ytterligare en och en till. Det blir så många cirklar att det sammansmälter alla trädgårdarna inom Enheten. Varje separat trädgård går in i den sanna kärnan av Enhet.

Känn denna Enhet, mina Kära. Känn den representation ni önskar er i er värld. Låt er själva känna Gudomlig Enhet då detta är vad er sanning har uttryckt idag – att till fullo tända dessa energier att hjälpa er på denna resa, att låta er själva reflektera på hur det känns att vara i Gudomlig Enhet. När ni kommer tillbaka till er fysiska kropp kommer det att vara en annorlunda upplevelse oavsett om det sker imorgon, dagen efter eller nästa vecka. Så ni måste alltid tänka på de kraftfulla stunderna i er existens så de kan filtreras in i era framtida stunder. De prövningar och tester ni genomgått kommer att föra fram detta till er fysiska existens. Det är så kraftfullt; det hjälper att forma er själva och en ny värld för andra. Var den kraft av Ljuset som Ni Är i detta ögonblick.

(Gudomligt Ljusspråk Avkodas)

Nu blandas våra cirklar. Cirkeln utanför sammansmälter med nästa, och nästa, och nästa genom var och en av er och av oss. Vi blir Ett; vi är ett i detta ögonblick. Det är ett medvetande; det är inte en tanke; det är en känsla. Låt denna känsla vara helt i ert hjärta innan vi skiljs åt.

Mina Käraste, ni är i sanning det Gudomliga Uttrycket av Ljus på denna Jord.

Minna detta då ni upplever andra element som kommer i er väg. Så länge som ni minns hur ni till fullo går in i denna essens kommer ni aldrig att glömma vilka ni är. Vi skiljer nu våra frekvenser av ljus när vi åter går längs vägen med er. Ta en stund att känna speglingen av den ni är jämfört med när ni först anlände. Då vi går uppför kullen, mot porten, känn de vackra essenserna och trädgårdarna i området genom anslutning till er; känn skönheten hos växterna, mineralerna och elementen när de är här tillsammans med alla djuren och oss. Välsignelser Mina Kära, vi är de 3 M:en, Lord Melchizedek, Lord Metatron och Mahatman, behagligt lyckliga att vara er till hjälp.

Namaste, Så Mote är Det – Vi är ett

Det är jag, Lord Adama igen. Tack för denna vackra välsignelse av ljus. Låt oss nu fortsätta vår resa när vi går genom utgången och lämnar staden. Vi kliver in i vortexet av det Vita Violetta Ljuset, kännande många färger när vi snurrar iväg i många riktningar. Det leder oss och tar oss från den 5:e dimensionens frekvens nedåt mot den Planetariska Nivån. Vi skiljer oss åt när vi rör oss mot vår fysiska plats. Känn att ni kommer tillbaka till existensen av allt som ni är, andas djupt, andas djupt och centrera er inom er kropp. Känn det Violetta ljuset inom er; känn den välsignelse ni fått från er JAG ÄR Närvaro, från den helhet ni i sanning är.

Det är med djupaste nöje som den Andliga Hierarkin inom de Enade Hela energierna och jag alltid vill gå tillsammans med er för att närma oss varandra i fysikalitet. Tack; i djup tacksamhet och kärlek.

Jag är Lord Adama i Telos Ljusråd

Vi står till er tjänst

Översättning: Markku Pärssinen

January 13, 2016 ~ New Earth Consciousness~Circle of Light Class

The New Earth Consciousness-Circle of Light class meets each Wednesday.  Lord Adama, High Priest of Telos is the host with a beginning lecture on the current energies.  Walking Terra Christa is glad to provide these classes in ourPartner/Membership Program or purchasing the MP3 files individually.  Details are provided in the “Teachings of the Golden Etheric Cities

 

 

 

 

Du gillar kanske också...