Arkturierna via Suzanne Lie, 17 december

kanalsol

Arkturierna

17 december, 2016

Konversation med Arkturierna del 2

Shawnna Donop och Arkturierna genom Suzanne Lie

SD: Jag tycker att det är ett intressant perspektiv att fundera över, att internet erbjuder denna kollektiva enhet så väl som en unikhet. Jag har alltid känt att den aktivitet som dagligen flödar – tankarna, känslorna, åsikterna – allt som når fram till vår medvetenhet, verkligen består av information av en bred frekvensmässig spännvidd.

Den är sammanvävd för att skapa detta kollektiva medvetande. Så jag tycker att det är en intressant synpunkt som ni har nämnt, för tidvis kan vi inte se det för vad det är. Men det är så.

A: Ja, och tidigare fanns internet och innan dess fanns bara TV, bara en liten skärm med en bild för större delen av kvällen, som visade upp en indian, vilket betydde att ingen sändning pågick, ”kom igen senare”.

Nu finns en ständig ström av media dygnet runt, från alltfler TV-kanaler, flera radiokanaler, flera YouTube-kanaler, flera webbseminarier, flera källor än ni ens kan börja räkna. Så det förekommer nästintill en överbelastning av information.

Utifrån denna överbelastning av information, måste var och en gå inåt i sig själv och finna den bit av självet som befinner sig i ens Höga Hjärta. Denna bit av självet som exakt vet varför man föddes i denna livstid, exakt vad man behöver för att ta lärdom, exakt vem man behöver tala med, exakt vad man behöver få till stånd för att kunna uppfylla det löfte som man gav innan man tog denna kropp.

Nå, får man all denna information på en gång? Nej, man skulle inte kunna börja ta itu med den. Om man kunde det, så skulle ens 3D-hjärna inte minnas den i alla fall. Man vad var och en och ni alla kan göra, är att ni kan tona in er.

Nåväl, det finns två lägen – ert multi-dimensionella sinne som faktiskt svävar ovanför den fysiska kroppen. Och ert multi-dimensionella sinne lagrar all denna information och sänder ner den till den fysiska kroppen närhelst resonansen i ert medvetande är tillräckligt högt för att kunna acceptera den nya informationen gällande vilka ni är och det innebär ’nuet’. Det är ’nuet’ för er att göra det ena. Det är ’nuet’ för er att göra det andra. Det är ’nuet’ för er att gå in i en initiering.

Låt oss nu tala lite om initieringar. Precis som när någon är i färd med att ta ett skutt, så är det första man gör att man böjer sina knän. Sedan, med böjda knän, hoppar man upp. Väldigt likt en känguru – de har stora långa fötter och stora bakben och pyttesmå framben – deras händer. De hukar sig ner och med sina enorma fötter gör de ett avstamp och puttar iväg sig.

Så det är ’nuet’ för er alla, att göra ett avstamp och putta ifrån. Så tidigare gällde det bara att ta ett skutt för att få information. Men nu har ni avancerat till att bli kängurur. När ni nu tar ett skutt så kommer ni även att göra ett avstamp till – Vad ska ni göra? Vad ska ni säga? Vart är ni på väg? Hur ska ni dokumentera detta? Hur ska ni dela med er av det?

SD: Det är en perfekt analogi. Jag tror att ni tidigare har nämnt att gå djupt inombords och samla ihop en rörelse som kan propellera er framåt och katapultera ut er till nästa upplevelse och frekvens.

Energin just nu är stöttande. Och den sporrar er att tillåta ett informationsflöde som vi aldrig tidigare har fått ta emot. Jag tror att jag har sett det i flera instanser, där folk börjar få riktigt upplysande, direkta och intensiva budskap som innebär ’nuet’ för er, för att aktivt kunna stiga in i den roll som ni anmälde er till i denna inkarnation.

A: Ja, det förekommer överallt. Ni kan se det överallt. Och man kan samtala om det och man kan få höra andra människor tala om det. På så sätt som processen var när Suzille till en början fick höra från oss – då under det allra första webbseminariet som hon någonsin personligen genomförde – med temat att ”göra Uppstigningen normal”.

När Uppstigningen blir en normal del av livet – nu har folk kunnat acceptera, inte alltför glada över det, men de har kunnat acceptera det faktum att döden är normal. Och att ni alla kommer att födas och ha ett liv och sedan vid någon tidpunkt under detta liv kommer ni att dö.

Men det som inte var normalt var att när ni dog, så var ni inte tvungna att gå ’poff’. När ni dog, så återgick ni till den högre frekvensen som ni kom ifrån när ni först steg in.

Så istället för att ni blev skapade enbart av er Mor och Far och att ni blev stöttade och uppfostrade enbart av era föräldrar, så inser ni nu att era föräldrar skapade den Jordfarkost som ni nu skulle bära medan ni vistades på denna tredje-dimensionella planet.

Men ni är inte denna tredje-dimensionella farkost. Ni är en högre-dimensionell varelse, högst troligen i er hemvist eller på ett stjärnskepp. Och precis så som ni skulle bege er in i en privat rymdfärja och flyga genom rymden. När ni ’föds till jorden’, förflyttar ni er in i er fysiska kropps privata färja.

Nåväl, under flera, flera generationer var människor fullkomligt oförmögna att ens kunna föreställa sig ett sådant koncept. Och en föreställning är en femte-dimensionell tanke. Så vad som sker är att människor använder sin femte-dimensionella tanke, som inte omfattas av tid, inte omfattas av rymd, inte omfattas av gamla regler som har varit en del av 3D-världen. Den är inte begränsad av dem som har valt att leva sina liv genom makt över andra.

Det är denna makt inom er själva som ’är’ ni. Inte att ni har fått till er eller kommit ihåg något – ni är denna kraft. Och det är denna kraft som är ni, som klev in i den fysiska kroppen som ni nu bär genom ert multi-dimensionella liv.

Så precis så som när ni lämnar ert Moderskepp genom att stiga in i ert personliga skepp och flyger varthelst ni vill ta vägen, så lämnade ni ert Moderskepp och klev in i er Mor som skapade en fysisk kropp för er, vilken var er Jordiska farkost och sedan kunde ni till slut komma ut ur Moderns kropp, mycket likt hur ni tog er ut ur det stora skeppet och reste genom ert multi-dimensionella liv inom er personliga Jordfarkost.

Nu när Suzille till en början tog emot att vi ville att hon skulle tala om multi-dimensionalitet, så fanns det inget koncept för detta. Det här var i början av 1990-talet. Det fanns inget koncept. Om ni slår upp multi-dimensionell, skulle ni finna multi-media. Och internet var nytt. Det fanns få webbsidor. Så inom denna tid, från 1990 till 2006 har flera förändringar ägt rum inom er verklighet. Tänk på de förändringar som människor har gått igenom i sin förmåga att varsebli; medan de förut bara kunde varsebli exakt vilka de var, exakt vart de var på väg.

Efter andra världskriget fanns det en televisionsapparat som hade två eller tre program per dag. Och ni var tvungna att justera ert system så att ni skulle kunna befinna er framför televisionen när den var redo.

Nu kan vemsomhelst se på vadsomhelst närhelst man så önskar. Man sparar allt på sin dator och tar fram den närhelst man vill se på det.

Det handlar om denna information. För att kunna få information i det förflutna, var ni tvungna att ta er till en viss plats och hitta en bok, om ni ens kunde hitta en bok eftersom det fanns väldigt få, samt hitta en lärare, av vilka det fanns väldigt få. Sedan kanske någon gång alltemellanåt kunde ni hitta en tillfredsställande kontakt. I detta ’nu’ kan ni alla kommunicera och få information om Uppstigningen dygnet runt från hela jordklotet.

Så ta ett ögonblick och gå inombords och inse att ni har en gåva i form av en vetskap som aldrig har existerat på denna planet – någonsin tidigare. Till och med under Lemuriens och Atlantis tider, var deras värld inte Planeten. Deras Lemuriska värld var på den Lemuriska Planeten och deras Atlantiska värld var på den Atlantiska Planeten. Båda dessa öar sjönk. Deras värld upphörde. De försvann.

Nu kommer denna värld inte att upphöra. Hela Planeten kommer inte att försvinna. Hela Planeten, å andra sidan, kommer att transmutera till en högre frekvens. Så de som endast kan kalibrera sina varseblivningar till den tredje dimensionen och till den lägre fjärde dimensionen, kanske tror att Jorden har försvunnit, för de har inte denna kanal i sin hjärna. Så de kan inte varsebli den.

Men det finns så många tillfällen för varje enskild människa att ta del av all information man önskar. Den finns precis där framför var och en.

Shawna, ville du tillägga någonting till det som vi har talat om?

SD: Ja, det här är mycket information att ta in och många viktiga punkter att reflektera över. Jag tror att det är rätt viktigt när vi stannar upp och tar ett steg bakåt och ser på betydelsen i den tid vi nu befinner oss och dess unika karaktär, där vi är förenade med alla och allt och hur urskillning alltid är viktigt.

När vi förenar oss med vårt multi-dimensionella sinne och vårt höga hjärta, så blir detta ett underbart navigationssystem, för att låta oss fortsätta acceptera de sanningar som vi känner inom oss själva. Detta kommer att ständigt förbli viktigt. Samt hur underbart det är att vi har denna information och vi har den vetskap och visdom som ni tar fram inom oss, en medvetenhet om och en hågkomst av att vi har förmågan att få uppleva det faktum att Uppstigningen är normal. Detta är en normal del i den mänskliga evolutionen och vilken gåva det är att få vara här vid den här tiden för att få vara en del av denna process.

A: Ja, och tack så mycket Shawna för att du slöt upp tillsammans med Arkturierna inom den här kommunikationen och tack till dig Suzille, för att du upplät dina stämband för detta. Vi är glada att få dela det här med er alla. Så håll er intonade så kommer det att finnas tillgängligt för var och en av er helt gratis.

Välsignelser till er,

Arkturierna

 

 

The Arcturians via Sue Lie, December 17th

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...