Projektförslag – Ekologiskt Jordbruk

Syfte och målsättning:
Att bidra till att de som vill i de nordiska länderna utveckla ekologiska jordbruk och ekologisk djurhållning långsiktiga mål kan vara att på sikt bli självförsörjande på det personliga planet och så småningom på ett lokalt plan och som kan leda till att hela landområden blir självförsörjande den ekologiska odlingen kan också innefatta odling av medicinalväxter och örter/kryddor för att åstadkomma detta skall den som är intresserad kunna köpa loss lämpliga odlingsarealer av idag storjordbruk och kunna odla upp ytor som idag ligger i träda och rusta  byggnader idag anställda inom jordbruk i timanställing och utbytarverksamhet skall kunna stimuleras att starta egna odlingar för att de som inte känner att de har tillräcklig kunskap skall utbildade agronomer kunna starta lokala föreningar/cirklar och utbilda försäljning/distribution av produkter kan i första hand ske lokalt och på lång sikt utvecklas till nationell distribution av möjligaste mån skall detta anpassas också till  fisket och övertagande av lokalfiskare från större enheter kan ske på liknade sätt som ovan finansiering saknas.
Hans Berg, Gävle, tomtnas@gmail.com

Du gillar kanske också...