Arkturierna via Suzanne Lie, 10 April 2016

 

 

Oneness7sig

 

Historia Innan Tiden – Suzanne Lie, och Forntida Galaktiska Familj

Historia Bortom Tiden 

 

Genom Er Uråldriga och Galaktiska Familj

 

Mina Kära,

För att bäst förklara, tillåt oss att göra en omdirigering och berätta för er om Jordens forntida multidimensionella historia. Innan Jorden föll in i dagens tredje dimensionella vibration, även innan Jorden föll in i den fjärde dimensionen, fanns det inga polariteter. Manliga och kvinnliga protoner och elektroner, att ta emot och projicera var detsamma.

Polariseringen av manligt och kvinnligt började med atomen, vilket är anledningen till att den första människan kallades Adam. Långt innan Atlantis fall, när Gaia fortfarande var i den femte dimensionen, fanns en kontinent som fyllde en stor del av Stilla Havet som hette Lemuria.

I Lemurias Era fanns BARA Enhets Medvetande. Följaktligen fanns inga polariteter och alla varelser var androgyna. Intressant nog var det Lemurianerna som började experimentera med skapande av varelser, som var polariserade i manligt och kvinnligt kön.

LÄGRE DIMENSIONELLT LIV

Lemurianerna experimenterade med att skapa en lägre dimensionell varelse, då de visste att Gaia frivilligt hade erbjudit sig att hitta den lägsta dimension där kännande liv kunde överleva. Lemurianerna började sina polariseringsexperiment genom att spotta atomen in i polariteten av positiv/proton/maskulin laddning, och feminin/elektron/kvinnlig laddning.

De bestämde sig för att göra deras lägre dimensionella mänskliga man, eftersom de trodde att den dynamiska effekten av den maskulina laddningen skulle vara livskraftig för ett samhälle avskilt från Enheten i den femte dimensionen. Av någon anledning hade de inte funderat på att ha både manliga och kvinnliga varelser. Kanske var det på grund av att de hade sånt problem med att finna någon varelse alls, som kunde överleva i en sådan låg resonans.

Lemurianerna, som förändrar former lika lätt som ni byter kläder, sett med att ”bara” ha en form som ett främmande koncept. Hursomhelst sade deras telepatiska gruppsinne dem, att planetens öde var att energin var på väg att minska drastiskt. De hade arbetat ut varje möjlig lösning för denna annalkande katastrof, men det var SKRIVET i det planetariska hologrammet, och de kunde inte ändra det.

Därför att de visste att de skulle behöva bistå med att skapa en jordform, som skulle kunna överleva inom en låg dimension, möjligen så låg som den tredje dimensionen. Slutligen, i tron att deras experiment hade misslyckats, passerade de sin forskning mot Atlantierna. De gjorde detta i stor utsträckning på grund av att de Holografiska SKRIFTERNA sa, att det var Atlantierna som var ansvariga för att ha orsakat den stora katastrofen.

ATT GÅ UNDER JORDEN

Lemurianerna kom tillfreds med det faktum att några av dem skulle gå under jorden tills de kunde anpassa sina vibrationer till den resonans frekvens, vid vilken planeten till slut stabiliserades. Denna frekvens slutade vid tredje dimensionen.

Det tog årtusenden innan deras nådiga kroppar kunde skapa en kantig tredimensionell kropp med ”kanter” av kött och ”stommen” av ben. De Lermurianska forskarna upptäckte ändå att benen kunde hålla sin historia, då ben verkade vara mer hållbara än någon annan biologisk form.

De trodde eller hoppades att de skulle kunna bädda in historien om deras Lemuria Civilisation i DNA:t i benmärgen, av den form de slutligen skulle ta. På detta sätt skulle deras historia leva vidare i de begravda benen, långt efter den begränsade livslängden av en lägre dimensionell varelse. Lemurianerna fann att de faktiskt kunde dölja denna information i 97% av DNA, som västerländska forskare har betecknat som ”skräp”.

Detta Skräp-DNA fungerar på samma grundsats som språk. Därför var det utmärkt för lagring av information. Lemurianerna visste att ingen skulle tänka eller ens titta på de begravda benen från deras förfäder tills civilisationen hade blivit ganska långt framskriden.

De hoppades att denna civilisation skulle bli tillräckligt avancerad, för att använda de stora Lemuriska hemligheterna, ENDAST för skapande och inte för förstörelse. Emellertid, om deras hemligheter skulle förvaras i ben, skulle somliga av dem behöva hålla fysiska former till nästa inträde till Högre Ljus.

När den ”vågen av högre ljus” framtvingat Gaia till en högre frekvens, skulle Lemurianerna återvända till sitt Multidimensionella SJÄLV och deras Översjäl, för att dela med sig av alla sina underbara äventyr. Vissa Lemurianer erbjöd sig att övervaka Jorden och vägleda dessa som kunde höja sitt medvetande tillräckligt för att kommunicera med dem.

Dessa Lemurianer som erbjöd sig att stanna med Gaia, när Hennes planetariska frekvens föll, skulle hålla sin resonans en oktav eller två högre, än den för de polariserade människorna. Denna resonans hamnade på den mellersta och övre fjärde dimensionen.

En tredje grupp av Lemurianerna skulle gå djupt in i grottorna och jordkulorna av Jorden, för att långsamt sänka sina vibrationer för att matcha Gaias.

Dessa är Lemurianerna som så småningom som skulle ta en tredje dimensionell form. Bara de mest utvecklade Lemurianerna blev valda för denna uppgift, eftersom Siarna visste att utmaningarna som faller in i de mörka polariteterna skulle bli ofantliga.

POLARISERINGEN AV MÄNSKLIGHETEN

När vibrationshastigheten av planeten verkligen föll in i den fjärde, och tillslut in i den tredje dimensionen, var polariseringen av varelserna fullständig. Atlantierna hade faktiskt varit behjälpliga i att skapa upplevelsen av polariserad individualitet. De experimenterade med många lägre vibrationella varelser, genom att skapa en kombination av Andlig/Androgyn (dubbelkönad) ”människa”, och djur hade blivit polariserat till kön.

I slutändan var det själviskheten och grymheten i dessa experiment, som bevisade att verkligen sänka deras vibration. I Enheten av den övre fjärde och femte dimensionen, delas alla känslor, tankar, och erfarenheter med alla andra. På grund av detta skulle ingen skada någon annan, eller skada sig själv heller.

Dock upptäckte vissa Atlantiska ”vetenskapsmän” en form av Mörk Magi, som tillät dem att skydda sig själva från andras smärta. De gjorde detta genom att hitta sätt att tillfälligt släcka ut sitt Ljus, genom att ”stänga av” sin ATMA, den tre-faldiga-flamman av LIV i sitt hjärta.

Detta var farligt, verkligen, för deras Själ kunde lämna sin kropp medan deras ATMA var avstängd. Inte desto mindre, om de satte på det igen i tid, kunde de återta sin Själ till sin kropp. Tyvärr lärde de sig inte förrän långt senare, att deras vibration blev lägre och lägre varje gång de utförde detta ”magiska”. Till slut lämnade deras Själ sin kropp, när vibrationen var alltför låg, och de blev en Själ-lös Jordfarkost.

Utan deras Själar integrerade i deras kroppar, kunde de göra vad som helst mot vem som helst, utan att känna den andra personens smärta. Detta är hur grymhet började. När de hamnade på en vibration inom 3D resonans, upptäckte de att de hade olika kroppar. Vissa av dem hade en maskulin polariserad kropp med en mer projektiv/aggressiv/intellektuell essens, medan andra hade en feminin polariserad form, med en mer mottaglig/kreativ/ känslomässig essens.

EN POLARISERAD PLANET

När hela planeten blev tredimensionell, hade alla som valde att stanna med Gaia, genom Hennes ”experiment”, en tredimensionell form. Även, alla som hade en form var antingen manlig eller kvinnlig. Olyckligtvis hade de som kommit in i 3D först, vilka var de som hade praktiserat den Mörka Magin och lärt sig om grymhet, hade varit där mycket längre och kände till reglerna för överlevnad i 3D verklighet.

Följaktligen, de Mörka blev ledarna. Med dessa skoningslösa Mörka i kraft, var det en sådan grymhet och smärta, att den mänskliga arten var utrotningshotad. Det fanns präster och prästinnor från Atlantis, som hade bestämt sig för att leva i den tredje dimensionen, men de höll sig för sig själva tog hand lite om de ”vanliga” människorna.

Därför gick en kallelse ut i högre dimensioner, för att hitta Ljus Varelser, som skulle vara villiga att ta form med ”vanligt folk”, för att balansera Mörkret.

Lyckligtvis svarade många Ljus Varelser på kallelsen; olyckligtvis blev många av dem förlorade i Mörkret. Ändå var några av dem tillräckligt starka att stanna kvar i sitt Ljus. Härav började polariseringen mellan de Ljusa och de Mörka.

Denna polaritet utvidgades när Ljusvarelserna gjorde ”goda” saker, och de Mörka Varelserna gjorde ”dåliga” saker. Ljusvarelserna kunde bara överleva genom att ständigt dra in kraft från de högre vibrationella Ljusets ljusa kraft. Denna kraft blev senare känd som Grace, Prana och/eller KÄRLEK.

Å andra sidan, de Mörka drog kraft från essensen av andra 3D människor. De Mörka var så extremt obarmhärtiga, att de skräckslagna vanliga folket skulle låta deras väsen lämna sina plågade kroppar i närvaron av dessa hänsynslösa ledare.

De Mörka skulle stjäla den essensen för sig själva. Denna erfarenhet av att plågas, blev senare känd som ”Rädsla”. På detta sätt blev kärlek och Rädsla polariteter.

Eftersom planeten blev mer och mer polariserad, blev vibrations hastigheten lägre och lägre. De Mörka visste att om de kunde göra planetens vibration tillräckligt låg, skulle alla Ljusvarelser tvingas lämna, eller riskera att falla in i mörkret. Därför förblev de så grymma som de möjligen kunde. De fann att de ville ha makt över andra människor, djur, även över planeten som härbärgerar dem.

ÅTERVÄNDANDET AV LEMURIANERNA

Lemurianerna kunde till slut ta 3D-kroppar och blev ”naturfolk” såsom Indianer, Inuiter, Samer (kända som Lappar), Polynesier, Aboriginer, Maori, och andra ursprungsfolk i Afrika och Amerika. Till idag tjänar dessa avkommor av Lemuianerna Gudinnan Jorden och respekterar de gamla traditionerna som en gång kom från Lemurien.

Olyckligtvis blev dessa samhällen så småningom ”erövrat folk” då de inte inte kunde mäta sig med de Mörkas grymhet, som visste ingen enighet med andra, med planeten, eller med deras eget försvagande ljus.

Således väntade Lemurianerna igen. De skulle inte förlora sin kontakt med Marken och med Gaia, och skulle i hemlighet använda ritualer och ceremonier för att skydda Henne. Vissa Lemurianer tog former som vattenvarelser såsom valar. Lyckligtvis, då Lemuriska Själar var Ett med Gaia, de var också Ett med Galaxen. På grund av detta, kände de till om det annalkande inträdet av det Stora Ljuset när de gick in i Vattumannens tidsålder.

Dessa Lemurianska avkommor/ättlingar måste bara ”hålla ut” tills Gaia närmade sig Vattumannens tidsålder, i vilken planetfrekvensen skulle börja stiga. Vid denna punkt måste Mörkrets krafter antingen ta in mer ljus, eller bli utslocknat med resten av den avtagande tredje dimensionen. Lemurianerna var inte inriktade på att bestraffa någon, som genom deras kontakt med Gaia,   även kunde ansluta med Allt Som Är.

Inom det Enade Medvetandet av Allt Som Är, finns det inget behov att straffa andra, eftersom det inte finns några ”andra”. Det finns bara ENHETEN. Denna ENHET fyllde det högre Ljuset, och Lemurierna visste det. De visste också att det Högre Ljuset skulle gradvis depolarisera planeten.

Spektrumet mellan feminin/negativ laddning, och maskulin/positiv laddning skulle sedan gradvis bli mindre och mindre, tills balansen av manligt och kvinnligt skulle äga rum. Vid den punkten skulle all polariserad ”laddning” tas från Gaia, och följaktligen alla hennes invånare.

ATT BALANSERA POLARITETER

Emedan Gaia är en kollektiv verklighet, har alla Jordens invånare Hennes ”Ljus” inom sig, precis som Gaia har Ljuset av Jordens invånare inom Henne. Platsen i den mänskliga kroppen som håller nyckeln till Balanseringen av de Manliga och det Kvinnliga polariteterna, är i den Heliga Triangeln i hjärnan.

Det inre äktenskapet av de manliga och kvinnliga polariteterna, det Mystiska Äktenskapet inom den Heliga Triangeln i hjärnan, balanserar polariteter i de högra och vänstra hjärnhalvorna. När dessa polariteter är balanserade, är Hela den Tänkande Hjärnan aktiverad.

Tallkottkörteln och hypofysen är polariserade i det att Tallkottkörteln är feminin/mottaglig, och Hypofysen är maskulin/projektiv. Därför, när dessa två körtlar kan dela, kombinera och sammanfoga deras essens i den tredje ventrikeln(håligheten) är laddningen/polariteten gradvis balanserad i Jordfarkosten.

Naturligtvis kommer faktiskt ingenting att bli borttaget. Precis som balansen av manliga och kvinnliga polariteter jämställs med ett fulladdat batteri, en balans av manligt och kvinnligt, är liktydigt med en fulladdad biologisk dator.

* Utan obalansen som orsakas av maskulina och feminina polariteter, kommer män och kvinnor att bli androgyna.

* Den högra/negativa/elektronen, och den vänstra/positiva/protonen, kommer att blandas in i Hela Hjärnan.

* På samma gång kommer det Tredje Ögat att öppna för att se den SANNA visionen,

och Kronan möjliggör för Ljuskroppen att brista ut från sitt skal som en blommande lotus!

Under tiden håller DNA minnet av att vara androgyna Multidimensionella Ljusvarelser.

När hjärnan återvänder för att BALANSERA (maskulint och feminint), kommer den NYA biologiska datorn aktiveras, och mänskligheten kommer att börja resan HEM till den femte dimensionen och bortom.

Stjärn Skepp Jorden, Moderskeppet, med miljontals små Ljus Farkoster, Ljuskroppar, börjar den stora Galaktiska Resan.

Missa inte resan. Den lovas att bli ”INTE AV DENNA VÄRLD!”

Bon Voyage Gaia,

Du förtjänar en semester.

Din Forntida och Galaktiska Familj

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...