Arkturierna via Suzanne Lie, 21 mars 2019

Arkturierna via Suzanne Lie, 21 mars 2019

Att Tro På Ert Interdimensionella SJÄLV – Arkturierna genom Suzanne Lie

 

 

ATT TRO PÅ ERT INTER-DIMENSIONELLA SJÄLV

 

Arkturierna genom Suzanne Lie

 

Vi Arkturier, tillsammans med våra kära vänner Plejadierna, har alltid budskap till våra volontärer som tagit jordfarkoster. Våra volontärer har haft jordfarkoster under många årtusenden nu, och är redo att hjälpa mänskligheten med sin planetariska övergång/ transmutation, tillbaka till sina Hemvärldar, i de högre fjärde och femte dimensionerna.

 

Faktum är att allt fler av ”volontärerna som hjälper Gaia” minns sina högre fjärde och femdimensionella inkarnationer, såväl som deras multidimensionella ”Galaktiska Själar”.

 

Jorden, även kallad Gaia, som är Hennes planetariska uppstigningsnamn, är en mycket speciell Jordplanet, och hon är medveten om att processen med ”återvändande” snart kommer att inledas. Naturligtvis är ”snart” sett i Jordtid, mycket annorlunda än ”snart” i vår galaktiska tid.

 

”Jordtid” skapas av människorna, som ett sätt att hålla kontakten med varandra, för att komma ihåg ”när” de ska gå till jobbet, få barnen till skolan och veta när det är ”dags” att gå till sängs eller att vakna.

 

Inom det alltid närvarande NUET i den femdimensionella verkligheten, betyder ”tid” helt enkelt ”NU”. Era olika djur och fåglar vet var de ska sova, var de ska hitta mat, hur de bygger bo eller förbereder en grotta som bostad, vem de kan lita på, och varför.

 

Tyvärr har för många människor glömt hur man tyder Gaias element av Jord, Luft, Eld och Vatten, på de sätt som ”naturfolken” kunde tyda/agera tillsammans med Gaia.

 

Varför har människor förlorat denna medfödda förmåga? För att de glömde! Människorna glömde att hela Gaias verklighet är levande. Därför glömde många människor att ALLT hos Gaias Jord, Luft, Eld och Vatten, måste behandlas som om de tillhör familjen – vilket de naturligtvis gör.

 

Människorna BESTÅR av ALLT på Gaia, den planetariska familjen. Tyvärr, har för många människor, själva avkommorna från sin galaktiska släkt, behandlat Gaia på samma sätt som de sedan länge ”förlorade varelserna” behandlat Gaia.

 

Våra volontärer som tog jordfarkoster, har haft dessa i många årtusenden nu, och finns alltid där för att hjälpa mänskligheten med sin planetära övergång/transmutation. Denna planetära övergång kommer, slutligen, att återsända Gaia och alla Hennes invånare, tillbaka till de högre tillstånden av medvetenhet, i de högre fjärde och femte dimensionerna.

 

Det är i dessa högre frekvenser av verkligheten, som Gaia och Hennes invånare kan återvända till sina fulla Multidimensionella, Galaktiska SJÄLV. Faktum är att fler och fler av ”volontärerna som hjälper Gaia”, minns sina högre fjärde och femdimensionella inkarnationer.

 

Ja, kära ni, ni har många inkarnationer inom ert Högre SJÄLV av er ”Galaktiska Själ”. Jorden, Gaia, vilket är Hennes planetariska uppstigningsnamn, är en mycket speciell planet, och hon är medveten om att processen med ”återvändandet” snart kommer att börja.

 

Naturligtvis är ”snart” i jordtid mycket annorlunda än ”snart” i vår galaktiska tid. Jordtiden skapas (skapas av människorna) som ett sätt att hålla kontakten med varandra, komma till jobbet i tid, få barnen till skolan i tid och veta när det är dags att gå och lägga sig eller vakna.

 

Inom det alltid närvarande NUET av de femdimensionella realiteterna, betyder ”tid” helt enkelt ”NU”. Era olika djur och fåglar vet när de ska sova, var de ska hitta mat, hur de bygger bo eller förbereder en grotta som bostad, vilka de kan lita på, och varför.

 

Tyvärr har för många människor glömt hur man ”tyder Gaias Jord, Luft, Eld, Vatten”. Varför har människorna förlorat denna medfödda förmåga? För att de glömde! Människorna glömde att hela Gaias verklighet är levande. Därför glömde många människor att ALLT på Gaias Jord, Luft, Eld och Vatten, måste behandlas som om det är en del av mänsklighetens stora familj.

 

Detta faktum är sant, eftersom ALLT på Gaia ÄR människans planetariska familj. En av anledningarna till att människor glömmer detta, är att deras tredimensionella perspektiv på verkligheten är begränsade. Lyckligtvis hjälper den ”Tysta Supporten” från deras inre SJÄLV dem att komma ihåg ”något”, som får dem att söka tills de hittar det som kontaktar dem inifrån.

 

”Hur kan deras inre SJÄLV hjälpa dem?” kanske ni undrar. Svaret är att den INRE Rösten hjälper dem att minnas sitt uppdrag, vilket var skälet till att ta en inkarnation i detta NU.

 

Fler och fler människor börjar VAKNA upp till ett vagt, eller kanske starkt, minne, känsla, röst, bild som får dem att se/föreställa djupt inom sig, sin kärlek, sitt uppdrag och sina största utmaningar.

 

Man kanske inte förstår exakt allt som UPPVAKNANDET innebär, men de kommer sannolikt att känna igen känslan av ett inre budskap, som pockar på ”uppmärksamhet.” ”Uppmärksamma vad?” är en vanligt fråga. Svaret är att ”uppmärksamma de inre budskapen som verkar komma från en Högre Varelse, som man på något sätt förstår är femdimensionell eller bortom.

 

När de väl förstår, att detta meddelande faktiskt är ett Multidimensionellt Meddelande, sannolikt från en högre dimensionell aspekt av sitt eget Multidimensionella SJÄLV, konfronteras de med den inre Verkligheten, för att förbereda sig för nästa steg av deras ÅTERVÄNDANDE till SJÄLVET.

 

När de rör sig igenom, kommer ihåg och inser att de är Multidimensionella Varelser, så börjar de minnas hur och varifrån de blev volontärer för att ta en mänsklig jordfarkost, för att rädda kära Gaia från förstörelse.

 

Problemet/utmaningen kommer, då de väl uppmärksammar sina sanna Multidimensionella SJÄLV, för då står de inför utmaningen om hur man införlivar dessa högre dimensionella frekvenser, i den ”Medvetna Medvetenheten” hos sina fysiska SJÄLV.

 

De flesta av er har utbildats i era tre- och även i fyrdimensionella frekvenser av SJÄLV, till att tro att ni ”bara är människor från Jorden”. Men, vare sig ni är redo eller inte, så vaknar många av er upp till ”Anledningen för den nuvarande inkarnationen.”

 

Ni börjar minnas er ”Anledning till inkarnationen”, eftersom ni är tillräckligt medvetna för att förstå, hur viktigt det är att UPPMÄRKSAMMA den stora skada, som människorna tillfogat stackars, älskade Gaia.

 

När ni tillåter er att gå in i ert fyrdimensionella minne, kommer ni att inse att Gaia är mycket mer än en stor sten, som kallas planet. Faktum är att ni kommer att ”komma ihåg” stunder och erfarenheter i livet, då vi hade starka fyrdimensionella upplevelser.

 

Kanske uppstod denna upplevelse under en dröm, i form av något storslaget och/eller minnet av ert Högre Dimensionella SJÄLV. Hur som helst, vare sig ni vet det eller inte, så ÄR ni redo att expandera er medvetenhet, och den medvetna medvetenheten om ert SJÄLV.

 

Med andra ord, fler och fler av er blir medvetna om att ni bara har använt mycket lite av er potential. När fler och fler av er inser detta, och berättar för andra, att VI kan expandera vår medvetenhet mycket, vilket i sin tur kommer att expandera vårt perceptuella fält mycket.

 

Med ”perceptuellt fält” menar vi de perceptioner av verkligheten som alla tror är ”verkliga” och inte bara ”en dröm” eller ”en fantasi”. Om ni har tio fönster, och åtta av dem var täckta med en tjock gardin, då skulle ni ha ett ”begränsat perceptuellt fält”

 

Med andra ord, så skulle ni veta att det FINNS något där UTE, som ni inte kan se för att ni har begränsat tron på er fulla potential. Men, tänk om ni inte begränsar era uppfattningar om verkligheten, och får mod att tala om de högre dimensionella sanningarna, som ni fått ta del av.

 

Ni får dessa budskap på många olika sätt, som att höra, se, uppleva, drömma och/ eller använda den stora kraften med att FÖRESTÄLLA. Det är er ”fantasi” som låter er expandera hjärnan bortom begränsningarna av ”yttre indoktrinering”, med kommentarer liknande ”Hur vet du det? Vilken tokig sak att säga? Vad är det för fel med dig?”

 

Naturligtvis så tvivlar eller dömer färre och färre människor de som ”tror”, ”uppfattar” och/ eller ”minns” högre dimensionella upplevelser. Dessa högre dimensionella drömmar, tankar, minnen, mål och hjälp till andra, väcker tankarna om att det finns MYCKET mer i vår verklighet än vi varit medvetna om”.

 

Faktum är att fler och fler människor blir medvetna om ”en verklighet”, som kommer till dem i deras drömmar och föreställningar, vilka bygger på Ovillkorlig Kärlek och Gudomligt Ljus. Vissa människor är kanske rädda för att kunna uppfatta en högre dimensionell verklighet.

Därför, om de är rädda, blir deras medvetenhet för låg för att de ska kunna öppna sitt tredje öga och höga hjärta tillräckligt mycket, för att kunna njuta av dessa högre dimensionella perceptioner. Men de som inte kan föreställa sig en högre dimensionell verklighet, kommer inte att kunna uppfatta och vakna fullt ut, till de meddelanden som kommer INOM dem själva.

 

Ofta verkar dessa erfarenheter och budskap finnas långt bortom mänsklighetens perception. Men om man kan släppa taget och låta kärleken till allt liv komma in i medvetandet, börjar de perceptuella områdena omfatta den femte dimensionen.

 

Femdimensionella meddelanden kommer ofta för att påminna oss om att de med vilka de kommunicerar, är i resonans med en högre frekvens av verkligheten. Dessa ”högre dimensionella varelser” påminns om att de, också, är högre dimensionella varelser.

 

Men, minnet av sitt eget Högre Dimensionella SJÄLV, kan bara uppstå när man älskar sig själv tillräckligt mycket för att tro, att man skulle kunna vara en högre varelse, som är i resonans till en högre frekvens av verkligheten.

 

Ofta är orsaken till denna glömska, att de alla behövde sänka sin medvetenhet för att kunna bära en tredimensionell jordfarkost. ”Varför skulle de göra det?” kan de som inte minns fråga.

 

Vi vill då berätta för er, att det var en stor uppoffring för våra femdimensionella krigare, att leva inom en tredimensionell farkost. Men volontärerna gjorde det, för att de då kunde kommunicera mer direkt, och hjälpa de vilsna att minnas, att de också hade tagit en lägre frekvensfarkost, för att hjälpa Gaia med Sin Planetariska Uppstigning.

 

Dessa modiga Galaktiker, volonterade för att hjälpa Gaia att expandera Sitt energifält till att omfatta de högre frekvenserna, som är i resonans med de högre fjärde och femdimensionella oktaverna av verkligheten.

 

Ja, Gaia är i resonans med den femte dimensionen, men någons tredje/fjärde dimensionella medvetenhet, kan inte uppfatta den frekvensen av verkligheten. Men då människor minns sina sanna Multidimensionella SJÄLV, kommer de att återfå minnet, såväl som den medvetna medvetenheten om sina högre dimensionella verkligheter, i de fjärde, femte och dimensionerna bortom.

 

Kära Gaia är trött på att begränsa Sitt Planetariska SJÄLV, till den låga resonansen i den tredje dimensionen. Gaia, liksom många andra varelser på Jorden, inser att om vi bara öppnar ”glömskans gardin”, så kommer vi att kunna uppleva Gaias fjärde, högre fjärde och femdimensionella oktav.

 

Tänk som om ni besökte ett stort Hotell. När människor kommer för att besöka detta ”Jordhotell”, så kan de bestämma vilken dimension av verkligheten de vill ”checka in i” under inkarnationen. Ofta tänker människor bara sig själva som ”levande”, när de bär en tredimensionell farkost.

 

Sanningen är att ALLA människor är Multidimensionella. Därför kan de uppleva vilken verklighet de vill, genom att matcha frekvensen till deras medvetenhet, och därmed perceptionen, till många olika frekvenser i vilken verklighet som helst.

 

Tyvärr kan många människor bara tro på det de ser, hör eller känner, med den tredimensionella aspekten av deras multidimensionella själv. Hela den multidimensionella kroppen är redan vaken och medveten, men den kan bara uppfatta det den tror på.

 

Därför är deras perceptuella fält begränsade till de lägre dimensionella uppfattningarna av verklighetens tredje och fjärde dimensioner. Problemet är att många människor, om inte de allra flesta, bara kan uppleva den frekvens av verkligheten de kan acceptera i sin medvetenhet.

 

Man kan uppfatta den tredje dimensionen via sin tredimensionella medvetenhet. Därför har de ett tredimensionellt perceptuellt fält. För att kunna uppleva en högre dimensionell verklighet, såsom den femte dimensionen, måste man expandera sin hjärnresonans till den femte dimensionen och bortom.

 

Människan har lärt sig, och har tränats, i att bara uppfatta det de är redo att kunna uppfatta. Därför, om de inte tror att uppfattningen är VERKLIG, så kan de sopa bort den från sitt minne.

 

Å andra sidan, om man kan tillåta den stora kraften i den medfödda ”fantasin”, kommer de att kunna expandera sina perceptuella fält, till högre och högre frekvenser av verkligheten. Vi, er Galaktiska Familj, stöder er att ”minnas ert Multidimensionella SJÄLV.” Om ni är osäkra på förmågan att kunna expandera ert perceptuella fält, Vänligen kontakta oss.

 

Vi KOMMER att svara er, men bara om NI är redo att tro att ni kan få ett multidimensionellt och interdimensionellt meddelande.

 

Vi är HÄR i ert NU. Allt ni behöver göra är att TRO PÅ ER SJÄLVA!

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...