Änglarnas Kollektiv och Moder Gud via Galaxygirl, 21 mars 2019

Målning av Lena Tedeblad

Änglarnas Kollektiv och Moder Gud via Galaxygirl

21 mars 2019

 

Hej välsignade ni, vi är Änglarnas Kollektiv. Vi tjänar Modern – Fadern med hela vårt hjärta och ser med stor förväntan fram mot denna nästa fas av uppstigningen, där fler tjänar än som väntar på att bli tjänade. För dessa energier från den Stora Centrala Solen, från Andetaget av Alla Tings Moder, dessa energier är energier i rörelse. De är vågor. Vågor rör sig. Vi ser Kristnade ljusvågor omfamna er, och sedan omfamna nästa och nästa och nästa, täckande hela den planetära sfären i ljus. Vi ser Moder Gaia glöda med ljus. Vi ser er glöda lite starkare när ni ansluter till Gaia, med avsikt. Vi uppmuntrar er att göra det oftare, att ansluta till den Nya Jorden med stor kärlek och intention och kom ihåg att den Nya Jorden finns inom er. För precis som ni lagrar Gaias koder inom er, som er uppstigande form, lagrar ni också koderna för det nya inom er. Det är därför ni blivit sagda att ni är den förändring ni söker. Dessa vågor av ljus, av energi, av kärlek förändrar er från djupt inom er och omprogrammerar er till att vara det ni ursprungligen avsågs vara – väktare av sfären, av denna sfär, av Gaia, för att ta hand om och vårda och älska hennes kungariken i perfekt balans med det gudomliga maskulina och det gudomliga feminina, i total harmoni och glädjefyllt samförstånd. Det är vad som väntar er. Det är vad er sanna mall skulle vara.

Lås er in och på Gaia. Tjäna Gaia och älska henne som ni älskar er själva. Vi ser fler tidigare vakanser av kärlek fyllas till överfyllnad. Vi ser många av våra tjänande jordade änglar utmattade då ni integrerar dessa dynamiska rörliga ljuskoder. Vi ser att många av er är öppna och ivriga efter ännu fler inkodningar för upplåsning och att mer DNA kombineras om så att ni blir de Kristnade varelser av Kristallint ljus som vi ser att ni redan håller på att bli. Vi ser många av dessa händelser som redan inträffade och som sker, för vi är utanför er tidsmatris men kan ändå tränga in med sådana meddelanden varje dag. Vi interagerar med er änglar på marken ögonblick för ögonblick, vi skyddar, älskar och vårdar er, uppmuntrar er framåt. Det är OK att behöva dessa saker. Det är klokt att acceptera vår väna natur omkring er egen och att bli ännu mer fylld av ljus, av det Kristnade ljuset. Vi tjänar er. Vem tjänar ni? Det är nu dags för självkärlek att inte vara självisk kärlek, utan allomfattande kärlek, för det finns mycket kärlek i farten. Nu är tiden för mer kärlek och tjänande. Nu är tiden inne att älska er själva och andra omkring er mer komplett och att fullt ut omfamna denna nya livsväg som står framför er, välkomnande er hem till högre förkroppsliganden av energi.

Vi hjälper er, hela universum gör det, på så många sätt, vi gråter av glädje över mängden av kärlek som omger er och över hur mycket det finns och kommer att finnas när ni är redo att ta emot den. Kom hem. Hem finns inom er, där frid vistas likt Moderns tjockaste, mjukaste, rosa filt av ren kärlek och rent ljus. Vila där. Vi är Änglarnas Kollektiv. Vi omger er med det rena Kristnade ljuset, sveper in er med våra fjäderlika kyssar, med ren avsikt av healing.

Barn, detta är er Moder Gud som talar. Energierna är mycket höga idag. Vila. Jorda er med er planetära Moder och känn hennes livspuls nedanför er kropp när ni vilar på henne. Stora förändringar är på väg och ni är dem. Se inom er och känn er förbindelse med Gaia, med mig, med ert högre själv och bli tryggare och säkrare i denna förbindelse. Vi är bara en tanke bort. Vi finns överallt omkring er, avfyrande kärleksstrålar av ren glädje runt er. Jag är er Moder gud. Vila idag och var i frid. Ni är så älskade, kära hjärtan. Känner ni min omfamning? Jag andas den Kristnade andedräkten av gudomligt ljus på er, jag andas på ert hjärta, er krona nu. Andas in mitt andetag. Förstår ni? Vi är ett. Vila idag kära ni, och den tyngd ni känner kommer att lätta de närmaste dagarna. Kom ihåg att jag alltid är med er. Jag är er Moder Gud. Varje andetag ni tar är mitt eget. Känn mitt andetag med stor kärlek blandas med ert. Känn mitt Kristnade andetag dansa och snurra genom era celler, snurrande allt till ännu mer ljus. Vila i mina armar idag, de är vidöppna i väntan på er. Jag är er Moder gud.

-galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...