Arkturierna via Suzanne Lie, 30:e oktober

 

Oneness7sig

Suzanne Lie

Arkturiernas Svar på Mänskliga Frågor Till Arkturierna Genom Sue Lie

Arkturiernas Svar på Mänskliga frågor

Meddelande från 16-10-28

 

Kära Arkturier,

Något ”dog” i går kväll, och något nytt återföddes. Jag hade en dröm, eller vision, eller verklighet där det hände. Jag kan inte komma ihåg detaljerna i drömmen, men jag tror inte att de är viktiga.

Det jag minns är en känsla jag hade när jag vaknade, som sedan bara varade några minuter. Kan du hjälpa mig att komma ihåg drömmen, undervisningen, eller vad det nu är jag glöm bort och nu blir påmind om?

 

Kära Suzille,

Naturligtvis kan vi hjälpa dig att förstå det djupaste minnet av din dröm om död och återfödelse. Faktum är att drömmen handlade om ”död och återfödelse”, som ofta är ett okänt, men ändå pågående tema, i allas tredimensionella inkarnation.

I själva verket, inom ditt NU, är död och återfödelse, ett viktigt tema för alla våra kära, som valde att ta en inkarnation, för att hjälpa till med planetens uppstigning.

Som vi har sagt oräkneliga gånger, är den fysiska formen ni har bara en holografisk projektion, som har skickats in i 3D-Matrisen, så att era högre uttryck av era SJÄLV, kan framträda som tredimensionella kroppar.

I själva verket är era jordfarkoster bara behållare för de magnifika, multidimensionella varelser ni alla är. Emellertid har illusionen av av den tredimensionella kroppen, blivit en tredimensionell sanning.

Ofta kan inte våra förankrade på jorden komma ihåg att deras 3D-form är en illusion, eftersom den har blivit så ”kopplad” till den tredimensionella Matrisen. Å andra sidan, för att våra volontärer ska kunna hjälpa Gaia, börjar de ”dö” bort från denna illusion och börjar ”återföds till sanningen” om sina sanna SJÄLV.

Men tredimensionella illusioner har funnits under flera inkarnationer, än de flesta av er kan räkna till, och har lämnat er oerhört fästa vid en illusion av er tredimensionella verklighet.

Våra kära som frivilligt valde att ta jordfarkoster, kommer att vara de första att släppa den illusionen. Tyvärr kan det bara bli en fullständig frigörelse från illusionen när ni, våra volontärer, minns sanningen. ”Men vad är sanningen,” frågar många.

Det finns många av er som känner igen sina sanna SJÄLV, men har fastnat i illusionen, som ni levt i under fler inkarnationer än ni kan komma ihåg. I alla dessa inkarnationer, var döden ett tecken på att försöka hjälpa Gaia och Hennes invånare, på vägen till fullbordan.

Därför växte ”rädslan för döden” i era hjärtan och sinnen, och ni trodde så småningom att det berodde på rädsla för att lämna era liv. Fast, denna rädsla berodde på att behöva lämna det ni hade kommit att tro var era liv.

Å andra sidan, illusionen var också en sanning. Ni erbjöd er att komma till 3D-illusionen för att minnas SANNINGEN, under denna inkarnation. Om ni skulle komma ihåg vad ni lärt er, vad ni fick och tog emot under inkarnationen, skulle era uppdrag på jorden bli framgångsrika.

Men den nuvarande inkarnationen av våra volontärer för att hjälpa Gaia, blir en stor övergång som kommer att kännas mycket som de många bortgångarna, som ni tidigare har upplevt i slutet av alla era individuella inkarnationer.

Under era många ”bortgångar”, när ni gick från den tredimensionella, in i den fjärde och sedan till den femdimensionella formen, då gick ni igenom enorma förändringar som ni glömde bort, och ofta glömde bort vid ”bortgångarna” under era andra inkarnationer.

När någon börjar förbereda sig för att lämna sin fysiska form, sammanställer de allt de lärt sig under denna inkarnation. De kan se tillbaka på lärdomarna i inkarnationen med ett högre dimensionellt perspektiv, från deras högre dimensionella SJÄLV.

När någon är på väg mot uppstigning, finns mycket av liknande förnimmelser, tankar, minnen och oro, som de har haft under många andra inkarnationer då de gick bort.

Inom det här NUET, kommer ni inte att ”dö”. Inom det här NUET kommer ni att ”Uppstiga.”

Men uppstigning och död kan kännas på ungefär samma sätt. Vissa händelser, sjukdom, olycksfall, etc. måste ske, för att stänga av det tredimensionella fartyget, så att NI i ert multidimensionella medvetande, kan ”få klartecken att sätta igång” från era tredimensionella kroppar.

Vi berättar INTE detta, för att ni är på gränsen till döden, utan för att ni (vi talar till era högre NI) stiger upp. Och Gaia stiger upp med er. Och det något som ni aldrig tidigare har upplevt, i någon av era inkarnationer.

I ALLA era tidigare inkarnationer, lämnade era medvetanden kroppen, hemmet, området, landet, ert halvklot, och planeten, när ni ”dog.” Men i den här döden, kommer allt ovanstående att ”dö – trancendera” tillsammans med er.

Denna process händer inte samtidigt för alla – ÄNNU. Inom ert NU, och under en obestämd tredimensionell tid, kommer var och en av er att svara på sina egna ”uppstigningssamtal” för att påbörja er ”avfärd” till de högre dimensionerna.

Men denna ”avfärd” kommer bara att kännas som en ”bortgång” före ”avfärden”. Känslan av död kommer i er tredimensionella form bara för att förbereda er för en stor förändring. För de flesta av er har ”stora förändringar” mer att göra med era liv i allmänhet, än specifikt med er hälsa. Fast en ”sjukdom” kommer att tvinga er att stanna i sängen, vara stilla och lyssna på era kroppar.

Det vi vill peka på, är att ni då blir tillräckligt stilla för att lyssna på era kroppar. Era kroppar, och ofta era drömmar och meditationer, har varit, och/eller kommer snart att vara, de som talar om för er att ”en stor förändring” kommer att ske.

För vissa av er, kommer denna stora förändringen att ske runt omkring er, och för andra kommer förändringen att komma inom er. Så småningom kommer alla, som upplever början av denna stora förändring/ omvandling/ uppstigning, att uppleva det inom varje aspekt av sina liv.

Nu är det dags för er som är våra volontärer på jorden, att börja ert återvändande till era femdimensionella medvetanden, era femdimensionella kroppar, era femdimensionella verkligheter och viktigast av allt, till era femdimensionella avsikter.

För många av er kommer övergången att börja i ert medvetande. Denna förändring kommer att uppstå, eftersom ert femdimensionella medvetande kommer att avgöra vad ni uppfattar, och vad ni kommer att acceptera som sanning.

***

Kära Arkturier, det är ca 12 timmar sedan som jag fick ert ”uppvakningsbudskap.” Jag är nu redo att ta emot ert ”somna-” budskap. Det har varit en mycket hektisk dag med utmaningar, beslut, och bra samtal.

Jag skulle vilja påstå att det var en mycket ”medveten” dag, och en mycket ansträngande dag. Jag är redo att gå och lägga mig snart, och vill avsluta denna dag med ett meddelande från dig, på samma sätt som jag började denna dag.

 

Käre Suzille,

Vi, Arkturierna, är glada att sända ett annat meddelande till dig. Egentligen har vi gett dig många meddelanden idag, vissa har du glömt, men en del kommer du ihåg. Men du kom inte ihåg våra morgonmeddelanden, du fick på din dator.

Det vill säga, du kom inte ihåg det med ditt 3D-medvetande, men du kom ihåg vårt budskap med ditt 5D-medvetande. Fast ditt medvetande var mestadels kalibrerat till den tredje dimensionen, under denna händelserika dag. Därför ignorerades de meddelandena som gick in i ditt 5D-medvetande.

Har du förstått att det finns många femdimensionella meddelanden som du, som alla får, hela tiden? Dessa femdimensionella meddelanden sparas i ditt Multidimensionella Sinne, i hopp om att de kommer att användas, när de bäst behövs.

Med andra ord, när du (vilket också gäller alla er andra som har valt att ta jordfarkoster, för att hjälpa Gaia med hennes uppstigning) minns något av de många interdimensionella meddelandena, som lagrats i ditt Multidimensionella Sinne, då hittar du svaren på många av dina frågor.

Därför ska ni inte oroa er för om ni har ”tid” att meditera, för att expandera ert medvetande och hitta viktiga svar. De flesta av svaren, på de flesta av frågorna som ni har ställt under större delen av era liv, är alla lagrade i ert Multidimensionella Sinne.

Ert Multidimensionella Sinne, samarbetar med jordfarkosten ni har, och er Ljuskropp. Er Ljuskropps SJÄLV, är i resonans med den femte dimensionen och bortom, och sträcker sig från ert Multidimensionella Sinne via ryggmärgen, till slutet av ryggraden.

Att aktivera er Kundalinikraft, som finns lagrad i ert baschakra, kan få tillgång till er Ljuskropps SJÄLV. När ni blir medvetet medvetna om denna ”kraft av transmutation i er Ljuskropp,” kommer ni att känna den stiga upp längs ryggraden, då det finns ett viktigt meddelande från ert Multidimensionella Sinne.

Ert Multidimensionella Sinne fungerar som en interdimensionell antenn, som tar emot och lagrar de femdimensionella, och meddelanden bortom, tills ni är redo att ta emot dem. Ni kan bäst ta emot dessa meddelanden med hjälp av gammavågor i ert femdimensionella medvetande.

Men, liksom alla meddelanden till hjärnan, aktiveras de av ett ”måste aktivera det nervsystemet.” Precis som ni måste slå på datorn, radion, TV:n, när ni vill få information, så måste ni ”slå på” ert femdimensionella medvetande, för att få informationen som lagras i ert Multidimensionella Sinne.

Datorn, radion och/eller TV:n har alltid möjlighet att samla in, sprida och dela ut, det deras kretsar har programmerats för att ta emot. Men innan ni ”slagit på dessa apparater” kan de inte dela ut sin lagrade information.

På samma sätt måste ni ”slå på” ert Multidimensionella Sinne. Men precis som ni måste ”plugga i” och ”ladda” er dator, radio eller tv, måste ni ”plugga i och ladda” ert Multidimensionella Sinne.

Ni laddar ert Multidimensionella Sinne genom att ”koppla in ert medvetande till frekvensen av den femte dimensionen.” Sedan, när ert Multidimensionella Sinne är laddat via en femdimensionell ingång, kan ni välja den ”kanal” som uppfyller era behov i NUET.

Men precis som ni måste ställa in er dator, TV och/eller radio, till en viss frekvens för att ta emot viss information, måste ni ställa in ert medvetande till frekvensen för den information ni behöver komma åt.

Om ni vill ha information om vad er kropp behöver förtära, så använder ni en annan kanal än om ni vill ha information om hur ni läker kroppen. På samma sätt finns det olika informationskanaler för alla frågor ni har, och de aktiviteter ni gör.

Lyckligtvis har er tre-/ fyrdimensionella hjärna många ”kanaler” att välja mellan. Men hos många av er, är er femdimensionella hjärna inte ”helt inkopplad.” Därför kan ni bara få delar eller ”småbitar” av information.

Ha tålamod med er själva, för om er fysiska kropp är inte helt ”inkopplad/jordad” i Gaias tredimensionella kropp, så kommer ni inte att kunna komma åt så många av de multidimensionella kanalerna i ert sinne, hjärna och kropp.

Å andra sidan, ju mer ni fokuserar er uppmärksamhet på att ”koppla in er till ert Multidimensinella Sinne” ju mer kommer ni att komma ihåg det ni alltid har vetat, men glömt bort.

Det vi vill dela med er i detta NU, är att den enda anledningen till att ni har glömt vilka ni verkligen är, och vad ni kom hit för att göra, är för att ni blev intrasslade i de många illusionerna som fyller er tre-/ fyrdimensionella verklighet.

Det är av denna anledning som vi gärna delar med oss av ”Outline för att frigöra illusionen.”
You can receive this Outline for free by simply clicking—HERE

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...