Arkturierna via Suzanne Lie, November 8th

kanalsol

Arkturierna och ert Högre SJÄLV

 

När processen att skifta verklighetsfrekvenser accelererar, har många av era ledare gått genom initieringar, vilka initieras av mörkret, girighet och makt över andra. Dessa mörka håller på att bli bekymrade att kanske dessa ”knasiga profetior” kanske är sanna. Därför ger de sig på dem som är aktiva på, de mörka största fiende, – Internet.

Internet skapades av militären för att skicka hemliga meddelanden, men togs över av folket på Jorden. Det har varit det viktigaste verktyget för Enhetsmedvetande någonsin, vilket är ganska skrämmande för dem från mörkret. De mörka kan enkelt kontrollera små grupper av rädda människor, men om hela världen går samman i ljus och kärlek har de inget försvar.

Trots deras försök att ta kontroll över Internet har de misslyckats. Mänskligheten har hittat ett underbart sätt att kommunicera med människor runt hela planeten, och den stora kraften av ”Planetmedvetande” börjar utvecklas. Så länge människor ser sig själva som ”ensamma på en fientlig planet” är de lätta att kontrollera.

Å andra sidan, när människor vänder sig till människor över hela världen, särskilt dem som propagandan säger är ens fiender, upptäcker de kamratskap i att ”Vi är ALLA människor på VÅR planet”.

När de är enade börjar mänskligheten att uppfatta sig själva som medlemmar av planeten Jorden, snarare än bara sitt lokala område, de inser att de alla har samma önskan att leva lyckliga liv på en frisk planet.

Det är då mänskligheten ser på sin planet, inte som något som finns för den att ANVÄNDA, utan istället som deras HEM som de måste skydda.

När väl mänskligheten inser att det är upp till dem att skydda planeten som har tjänat som deras hem, kan de söka på Internet för att se hur bolagen, ledda av krafter av ”makt över andra” har skapat en verklighet i vilken de tror att de, de kollektivt förlorade, måste ha ”makt över” planeten.

Det är denna ”makt över planeten” som har tillåtit dem att förstöra landet, förorena luften och vattnet och blockera Solens strålar med den extremt förorenade miljön som de skapat. De har skapat denna miljö för de dyrkar pengar, som de ser som det bästa sättet att kontrollera mänskligheten.

Dessa förlorade har slagit sig samman för att skapa krig i vilka de ger finansiellt stöd till båda sidor. Därför är det inte viktigt vem som vinner kriget för de mörka vinner oavsett. Bryr de sig om att planeten är den som förlorar oavsett? NEJ de bryr sig inte om det!

Hur som helst, med det expanderande ljuset som kommer in i Jordens atmosfär vänder nu det dolda kriget mellan ”Makten Inifrån” mot ”Makten Över” till fördel för ”Makten Inifrån”. Skiftet beror på att de som har kommit för att hjälpa Gaia med Hennes process av planetuppstigning, håller på att vakna upp till sin egen enorma makt inifrån.

Denna ”makt inifrån” har sitt ursprung i mänsklighetens ständigt ökande medvetenhet om sin egen förbindelse med sitt Multidimensionella SJÄLV. När Gaias resonans frekvenser var lägre och mörkret tyst härskade er värld, förlorades ofta mänskligheten i sin illusion i tredje dimensionen att de måste styras ”utifrån” sig själva.

Yttre ledare behövdes för många människor hade inte ännu upptäckt sin egen kraft. NU när de högre ljusfrekvenserna går in i er värld expanderar ert medvetande. När ert medvetande expanderar, expanderar även er perception.

Det är då som ni börjar ha medveten perception och därför förbindelse med medlemmarna av ert eget multidimensionella själv. Först tror många att denna kraftfulla, kärleksfulla varelse är ovanför dem i någon himmelsk värld.

För att ”alla världar” kan kommunicera med ”alla världar” är det en konstant ström av information som säger mänskligheten att de är varelser i de högre dimensionerna som har valt att ta en jordlig farkost i tredje dimensionen i NUET för att hjälpa till med planetens uppstigning.

Vidare kommer de högre ljusfrekvenserna in till Gaias planets atmosfär, det har faktiskt noterats av vetenskapsmän att Cygnus X-3 sänder höga gammafrekvenser till Jorden. (http://www.greatdreams.com/constellations/cygnus-x-3.htm.)

Andrew Collins har skrivit utförligt om Cygnus X-3 på sin hemsida och bok på:

http://www.andrewcollins.com/page/articles/Cygnus_X-3_5D.htm

 

För att de högre ljusfrekvenserna nu är mer tillgängliga än de har varit sedan före Atlantis fall, kommer vi nu att hjälpa er att integrera dessa högre ljusfrekvenser med varje element som gått samman för att skapa er fysiska form.

När ni blandar det högre ljuset med jord, luft, eld och vatten i er egen jordfarkost, ber vi er att dela er process med Gaia, så att de högre ljusfrekvenserna också kommer att gå samman med planetens jord, luft, eld och vatten, via kraften i ert eget andetag.

Ert första andetag betecknar ingången av ert multidimensionella själv in i er jordliga farkost i tredje dimensionen, och ert sista andetag betecknar ert multidimensionella själv lämnar er fysiska kropp på jorden.

I detta NU är det en speciell möjlighet, i vilken våra frivilliga kan välja att gå samman så fullständigt med det högre ljuset att de kan blixtra in i sin högre dimensionella ”Ljuskropp” innan de upplever vad som var bekant som ”döden” i deras tidigare inkarnationer på Jorden.

Vi ber er att ta en stund för att gå in i ett meditativt tillstånd, högre tillstånd av medvetande. När ert medvetande expanderar till de högre frekvenserna, låt ett uttryck av högre dimensionen av ert Multidimensionella SJÄLV att gå samman med det högre ljuset, vilket sakta men säkert går in i Gaias atmosfär.

Genom er personliga portal av ert högredimensionella jag, kommer ni ta upp de högre ljusfrekvenserna, dra dem genom er inre ljusportal och jorda dem inom Gaias planetkropp, ett element i taget.

Det är för denna tjänst till Gaia som många av er ställde upp frivilligt att ta en form inom detta NU av personlig och planet omvandling.

För att fler och fler av er kommer ihåg ert eget Multidimensionella SJÄLV kan ni ta kontakt med ert SJÄLV i högre frekvenser. När ni väl har kontakt med ert Högre Själv kommer ni dra den energin från högre dimensioner ner genom er personliga portal och in i jorden, luften, elden och vattnet på Jorden.

Inom er portal, liksom inom er jordfarkost, finns alla era Inre Elementaler.

Jord Elementaler – Skelett och kroppsstruktur

Vatten Elementaler – Inre vätskor, som blod, cerebralvätska, liksom vatten

Luft Elementaler – Den ständigt expanderade kraften i ert andetag

Eld Elementaler – Era nervsynapser och 3-faldiga Flamman i ert Högre Hjärta

 

Vi kommer att hjälpa er att använda era inneboende krafter av Ovillkorlig Kärlek för att gå samman med det högre ljuset (ovillkorlig kärlek) och använda detta ljus högsta spektrum (violett ljus/eld) för att transformera de lägre frekvenserna hos verkligheten till en högre frekvens av uttryck.

(Transformation definieras som handlingen där en substans, som man kan ta på eller inte, förändras från en form eller tillstånd till ett annat. För de gamla alkemisterna betyder detta omvandlingen från en fysisk substans till en annan, särskilt basmetaller som bly till värdefullt silver eller guld.)

 

Vi Börjar med Jord Elementalerna

Ni börjar processen med att öppna er inre, multidimensionella portal för att ta kontakt med ett högre uttryck av ert multidimensionella själv. Genom att använda kraften av er föreställningsförmåga i femte dimensionen, samla det högre ljuset och transportera det via er inre multidimensionella portal in i era egna inre jordelementaler.

Känn eller föreställ er detta högre ljus då det cirkulerar genom jord-elementalerna i er fysiska jordfarkost…

Använd er enorma kraft av er ovillkorliga kärlek, dela detta högre ljus med ALLA Gaias jordelementaler…

Nu, Lys, Lys, Lys med den Violetta Flamman, transformera ALLA skuggor till

Ljus, Ljus, Ljus…

 

Vatten Elementalerna

Fortsätt er process genom att öppna er inre, multidimensionella portal för att ta kontakt med en högre aspekt av ert multidimensionella själv. Använd kraften av er föreställningsförmåga i femte dimensionen och samla det högre ljuset och transportera det via er inre multidimensionella portal in i era egna vattenelementaler.

Känn eller föreställ er detta högre ljus då det cirkulerar genom vatten-elementalerna i er fysiska jordfarkost…

Använd er enorma kraft av er ovillkorliga kärlek, dela detta högre ljus med ALLA Gaias vattenelementaler…

Nu, Lys, Lys, Lys med den Violetta Flamman, transformera ALLA skuggor till

Ljus, Ljus, Ljus…

Luft Elementalerna

Öppna nu er inre multidimensionella portal för att ta kontakt med ett högre uttryck av ert eget multidimensionella själv. Använd kraften av er föreställningsförmåga i femte dimensionen, samla det högre ljuset och transportera det via er inre multidimensionella portal in i era egna inre luftelementaler.

Känn eller föreställ er detta högre ljus då det cirkulerar genom luft-elementalerna i er fysiska jordfarkost…

Använd er enorma kraft av er ovillkorliga kärlek, dela detta högre ljus med ALLA Gaias luftelementaler…

Nu, Lys, Lys, Lys med den Violetta Flamman, transformera ALLA skuggor till

Ljus, Ljus, Ljus…

Eld Elementalerna

Öppna nu er inre multidimensionella portal för att ta kontakt med ett högre uttryck av ert eget multidimensionella själv. Använd kraften av er föreställningsförmåga i femte dimensionen, samla det högre ljuset och transportera det via er inre multidimensionella portal in i era egna eldelementaler.

Känn eller föreställ er detta högre ljus då det cirkulerar genom eld-elementalerna i er fysiska jordfarkost…

Använd er enorma kraft av er ovillkorliga kärlek, dela detta högre ljus med ALLA Gaias eldelementaler…

Nu, Lys, Lys, Lys med den Violetta Flamman, transformera ALLA skuggor till

Ljus, Ljus, Ljus…

Som avslutning ber vi er att ta en stund av ert NU för att KÄNNA och VET:

Kraften ni har inom ert Multidimensionella SJÄLV…

Hur viktig du är för Gaia och för processen där planeten stiger upp…

Hur mycket Gaia behöver dig och tackar DIG

För ert personliga bidrag till hennes planets uppstigning.

Kära frivilliga till att hjälpa Jorden med Hennes omvandling, vi medlemmar av ert Högre SJÄLV berömmer er för ert mod och hängivenhet att fullfölja detta uppdrag för vilket ni inkarnerade.

Välsignelser,

Vi är Arkturierna och medlemmar av ert eget Högre SJÄLV.

http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/2015/11/fulfilling-your-mission-to-gaia.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...