Interdimensionell Livsåterblick av Suzanne Lie, 8 september

Oneness7sig

Interdimensionell Livsåterblick för att
”Göra Uppstigningen Normal”
8 september 2016 av Suzanne Lie

Shawnna: Vi kommer att ha en serie, baserad på vår Interdimensionella Livsåterblick. Denna serie kommer att börja och alla är välkomna att delta. Arkturierna har sagt att de kommer att leda oss till vår nästa nivå av expansion. Så gör er redo att gå igenom några fördjupade genomgångar av varje interdimensionell erfarenhet som har inträffat i ert liv hittills.

Sue: Ja, under denna ”livsåterblick” kommer vi att fokusera på våra interdimensionella upplevelser. Vi talar om att minnas och erkänna ALLA de interdimensionella erfarenheter som vi har haft i de fyra faserna i vårt liv som är:
Tidig barndom
Tonårstid
Ung Vuxentid
Där ni är nu

För att undvika missförstånd ska vi definiera skillnaden mellan ”interdimensionell” och ”mulitdimensionell”:

”Multidimensionella” upplevelser utgör ett ”vetande” att det finns mer hos vårt totala JAG än bara vårt tredje-dimensionella, fysiska jag och vår fjärde-dimensionella dröm och fantasi-jag.

Å andra sidan definierar vi våra ”Interdimensionella” upplevelser som våra medvetna, men ofta bortglömda, kommunikationer mellan de olika lagren av vårt Multidimensionella JAG, liksom våra kommunikationer med högre-dimensionella varelser som INTE är medlemmar i vår personliga multidimensionella natur.

När vi upplevde dessa ”interdimensionella händelser” kanske vi inte insåg att vi faktiskt hade en interdimensionell upplevelse. Vi kan ha trott, ”Åh, wow jag hade denna konstiga dröm eller vilda upplevelse. Jag vet inte ens var jag gick eller vem jag kommunicerade med.”

Som barn skulle vi troligen inte kalla vår upplevelse ”interdimensionell” eftersom det inte var en term som de flesta småbarn kan förstå eller någonsin har hört. Därför blev våra sanna interdimensionella upplevelser sannolikt ignorerade, kallades en dröm eller en ”aktiv fantasi”.

Därför kommer vi att gå igenom varje åldersperiod med början när vi var barn och titta tillbaka på vad som hände.

Jag vet att jag lade dessa erfarenheter under kategorin ”konstigt”, vilket inte tillät mig att inse att jag faktiskt hade upplevt en medveten kontakt med en högredimensionell varelse.

Som en fortsättning på vår pågående ”Göra Uppstigningen Normal”-kampanj, omdefinierar vi därför våra ”konstiga” upplevelser till ”INTERDIMENSIONELLA” upplevelser. Som barn fick många av oss många underbara upplevelser och avancerade kommunikationer eftersom våra sinnen var öppna.

Vi hade inte några förväntningar ännu och vi var i mycket som en tom bok. Så våra ”Andliga Guider”, ”Påhittade vänner” och våra ”högredimensionella uttryck av Jaget” laddade därför ner en hel del interdimensionell information i våra öppna sinnen.

Men då vi blev tonåringar blev vi upptagna med att vara populära, smarta, och atletiska etc. Som en tonåring var det ofta viktigare att vara som alla andra, än det var att vara som oss själva.

När vi blev unga vuxna åkte vi till college, gifte oss, fick jobb och hade barn. Vem hade tid till att omdefiniera våra ”konstiga” upplevelser som en ”interdimensionell kommunikation”?

Lyckligtvis förekom dessa interdimensionella upplevelser fortfarande hela tiden på grund av att dessa upplevelser inte förekommer inom tiden. Interdimensionella upplevelser ske inom det femte-dimensionella NUET.

Alltför ofta tog vi oss inte ”tiden” att skriva ner våra erfarenheter. Därför förlorades de i vårt dagliga minne. Ibland lade vi inte ens märke till dessa erfarenheter som ”riktiga” eller så hade vi inte medvetenheten att säga, ”Wow, det var en interdimensionell upplevelse!”

I stället kanske vi sa, ”Åh, det var en galen dröm”, ”Gosse, det var en tripp.” Eller ”Vad handlade det där om? Det var en konstig sak.” Därför lades många av våra” interdimensionella” upplevelser ned i kategorierna ”konstig”, ” Bara en dröm” eller ”Vad handlade det om?”

Vad vi vill göra under denna serie är att ta ut dessa erfarenheter ur det gamla ”var lägger jag denna”-kategori, och placera de där de hör hemma, vilket är en verklig kategori av ”Interdimensionella Upplevelser”. Men först måste vi definiera detta begrepp djupare.

En av de många definitionerna skulle vara, ”För ett ögonblick av vårt tredjedimensionella jag sammankopplades vi med en högredimensionell frekvens.” Därefter, vare sig denna koppling var genom en dröm, en meditation, vår fantasi eller genom en förevisning av någon typ, kan vi erkänna att vi var i kontakt med ett högredimensionellt energifält.

I alla dessa situationer finns det en expansion av vårt medvetande. Men när vi går tillbaka till vår Tidiga Barndom, Tonåren och Ung vuxen-ålder, och Där Vi Är NU, kan vi få ett bredare och djupare erkännande av vårt JAG.

När vi går tillbaka genom vårt liv kommer vi att se hur vi definierat ”medvetande” på olika sätt under olika epoker i vårt liv. En gång innebar att vara ”medveten” bara att vi var vaken. Men vaken innebar att våra ögon var öppna och vi kunde se 3D-världen.

NU har alla dessa termer ”interdimensionella” definitioner. Till exempel:

  • ”Interdimensionellt Medvetande” betyder vår förmåga att interagera med högre frekvenser av verkligheten.
  • ”Vaken” betyder att vi är medvetna om vårt ”högre medvetande” och kan ta emot, behålla och förhoppningsvis dokumentera våra ständigt ökande interdimensionella upplevelser.

Nu definierar vi en ”interdimensionell upplevelse” som en medveten samverkan mellan vårt tredjedimensionella jag och en högredimensionell varelse. Dessutom kan vårt fjärdedimensionella jag ta emot och förstå denna erfarenhet tillräckligt för att vårt fysiska jag ska dokumentera det, så att vi inte ska glömma det.

Men hur är det med de många interdimensionella upplevelser som vi redan glömt?

Vi vill ta in en bild eller en idé eller en känsla eller ett djupare minne och bättre förståelse av våra interdimensionella upplevelser. I detta NU kommer vi inte benämna dessa erfarenheter som ”konstiga” eller ”bara en dröm”.

I detta NU kommer vi medvetet och kollektivt inse att dessa upplevelser som har inträffat under vårt liv, var VERKLIGA upplevelser. Vi kommer också att konsultera vårt eget Multidimensionella JAG för vägledning och djupare förståelse för VARFÖR vi har haft dessa erfarenheter och VARFÖR vi har glömt dem.

Genom att koppla på vårt Multidimensional JAG för att hjälpa oss att bättre förstå de interdimensionella meddelanden som vi medvetet kommer ihåg, kommer vi bättre förstå det expanderade jag som vi alltid har varit.

Med andra ord har vi varit vägledda i hela våra liv men vi kallade det inte ”vägledning”. Därför registrerade vi inte dessa erfarenheter i vårt medvetande. När vi tillåter dessa erfarenheter att stiga till ytan av vårt hjärta och sinne, kan vi bättre komma ihåg att vi ALLTID har varit det interdimensionella / multidimensionella väsen som vi har FÖRSÖKT ATT VARA.

Shawnna: Jag tror att detta kommer att bli en rolig process. I våra inledande diskussioner jämförde vi denna process med de erfarenheter människor har som kallas ”nära-döden-upplevelser” och ”andligt omvälvande upplevelser”.

Därför tror jag att vi skapar en helt ny kategori för att beskriva denna typ av medvetenhet. Vi kallar det ”Interdimensionell Upplevelse” och skapar ett effektivt sätt för folk att förstå vad som händer i deras liv .

Folk frågar, ”Vad kallar vi detta?” ”Hur kan vi beskriva dessa saker som händer med oss?” Vi är pionjärerna i detta skede av den mänskliga evolutionen. Därför är det ganska fascinerande att föreställa sig vad dessa erfarenheter egentligen handlar om.

Sue: Ja, det är som om vi gick tillbaka i tiden där många människor fortfarande färdades med häst och vagn, men andra människor bytte till att köra bil. Plötsligt ställde folk frågor som: ”Hur känns det att köra en bil, i motsats till att färdas med häst och vagn?”

Och så snart som folk började köra bilar skapades ett helt annat vokabulär, till exempel:

Vad är en broms?

Vad är en gaspedal?

Var är vindrutan?

Hur startar vi bilen?

Ett helt nytt vokabulär skapades som var helt nytt eftersom ingen någonsin hade haft en bil innan.

På samma sätt skapas ett ”nytt vokabulär” för en ”ny upplevelse”. Detta är vad som händer NU, då våra ”interdimensionella upplevelser” blir verklighet i vår dagliga erfarenhet.

Vi pratade flera gånger om att ha den där glimten in i den femte dimensionen, och det är oftast så som dessa interdimensionella upplevelser först börjar. På något sätt har vi dessa erfarenheter antingen genom våra drömmar, meditationer eller ibland bara av att gå genom skogen eller köra bilen.

Sedan, helt från ingenstans får vi en blixt. Den blixten var att vi gick från tredje- / fjärdedimensionellt liv in i vårt femtedimensionella liv. DET är en blixt! Och ljuset från den ”blixten av medvetenhet” aktiverar vårt Multi-dimensionella Sinne som är en kombination av våra högra och vänstra hjärnhalvor, liksom vår femtedimensionella, Ljuskropps-hjärna.

Allt eftersom fler och fler människor gör dessa ”multidimensionella anslutningar” inom sina egna kroppar, kommer mer och mer av deras Multidimensionella JAG att bli ”påkopplade” i deras fysiska kropp och i deras vardag. De första att vakna och medvetet skapa dessa medvetna förbindelser med sina ”interdimensionella upplevelser” kommer att uppmanas att hjälpa andra.

Våra faser av ”barn”, ”ungdom”, ”ung vuxen” och ”där vi är nu” av våra liv är alla olika. I var och en av dessa faser uppfattar vi samma sak på olika sätt. Om ni är ett litet barn och såg ett Högre Väsen skulle ni förmodligen säga, ”Oh wow, titta på det, detta är min låtsasvän, min kompis!”

Men om man är en vuxen, eller kanske en ledare, då är ni en vuxen som behöver hålla ert 3D-liv i strävan och framgång. När denna person har en interdimensionell erfarenhet, kan de säga, ”Åh, jag måste ha hallucinerat. Vad hände? Jag tror att jag drack för många drinkar i går kväll.” Eller,”Vad är det för fel på mig?”

Om vi går tillbaka till vår barndom kanske vi inser att vi har haft ”interdimensionella upplevelser” sedan vi var mycket unga. Då kan vi bättre minnas vårt sanna Multidimensionella JAG som gick vilse i processen av att ”växa upp”.

Viktigast är att då kanske vi kan tillåta oss att kalla dessa erfarenheter ”Förberedelser för Uppstigningen”. På detta sätt är samma erfarenheter översatta på ett annat sätt, eftersom VI är andra människor i detta NU.

Shawnna: Vad vi säger nu är bara att skrapa på ytan eftersom vi kommer att guidas då vi alla rör oss tillsammans genom hela denna process. Det ska bli intressant att gå tillbaka och återse alla dessa erfarenheter som vi har haft genom vår livstid och sätta dem i denna nya kategori. Vi kommer att ha en chans att bli mycket kreativa då vi hittar nya sätt att beskriva våra upplevelser.

Sue: Ja, och allt detta är enligt formatet ”Göra Uppstigningen Normal” eftersom, då vi gick igenom våra liv och hade dessa upplevelser, trodde vi INTE att de var normala. Därför har vi inte berättat om dem och vi ville inte prata med någon om dem.

Jag hade massor av dessa typer av upplevelser, och gosse vad jag fick lära mig att hålla tyst. Jag lärde mig att påminna mig själv, ”Berätta INTE om detta för folk, berätta inte för någon om det eftersom deras ansikte kommer att få det där ”uttrycket” om du gör det.”

Då skulle jag säga till mig själv: ”OK, de tror att jag är tokig. Jag tänker inte berätta om den här typen av saker längre!” Jag föddes 1946 så det var en annan tid. För er som är yngre kan det ha varit mer acceptabelt att ha dessa typer av upplevelser.

Avslutningsvis vill jag ge en ”funktionsduglig definition” av: ”Göra Uppstigningen Normal”. Genom att ”Göra Uppstigningen Normal” accepterar vi att alla våra interdimensionella erfarenheter som vi har haft under våra liv, alla har varit EN NORMAL DEL av Personlig och Planetarisk uppstigning.

Den acceptansen förvandlar våra erfarenheter från ”Oh wow, det hände en verkligt konstig sak”, till, ”Det som är konstigt är att vi alla gick vilse i illusionen av den tredje dimensionen.”

Den tredje dimensionen är en ganska förvirrande frekvens av verkligheten och det finns en hel del att förstå där. Dessutom förändras den tredje dimensionen hela tiden vilket gör livet svårt, men intressant.

Våra interdimensionella upplevelser och kommunikationer håller oss å andra sidan medvetet inställda på processen för Planetarisk Uppstigning.

Välsignelser till er alla. Vi hoppas att ni kan ansluta er till oss.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...